Pateikti Pirmadienis, 25 sausio, 2016 dienos įrašai.


Izraelis – pasaulio širdis

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Klausimas. Viena vertus Izraelio tautoje stiprėja atsiskyrimas, kita vertus, kyla nematyta teroro banga. Kodėl žydus taip spaudžia iš visų pusių: iš vidaus ir iš išorės?
Atsakymas. Tikiuosi, kad sugretinsime visus šiuos faktus ir pagaliau išvysime, kad patys sukeliame visas tas problemas. Izraelis – pasaulio centre ir visi tai jaučia.
Neverta slėptis nuo savo misijos sakant, jog esame kaip visi, nes nuo šios misijos vis tiek neišsisuksi. Žydų tauta ne tokia, kaip visos ir ji kalta dėl visko, kaip kad sakoma knygoje „Zohar“.
Žydų tauta turi išsiaiškinti savo vaidmenį, nes jį vis tiek teks atlikti. Jei gimėme tokiais, kad lemiame pasaulio būseną, tai galima pakeisti viską, bet tik ne savo paskirtį.
Izraelio tauta – tai pasaulio širdis. Visa, kas vyksta Izraelyje, nutiks visame pasaulyje. Vos tik pagalvosime blogai vieni apie kitus, vos palinkėsime kits kitam blogo, ir iškart visas šias mintis transliuojame Islamo valstybei ir visoms kaimyninėms šalims taip, kad jie sukyla prieš mus. Savo mintimis ir noras valdome juos ir nuteikiame prieš Izraelį.
Kovos, vaidai knesete bei visame Izraelyje kursto nesantaiką arabų šalyse ir apskritai visame pasaulyje. Kabalistai tai supranta, todėl verta jų paklausyti. Jei sprendimas priklauso nuo mūsų, tai viską labai lengva ištaisyti. Pamėginkime!
Jei iš tiesų tarpusavyje neįstengiame gyventi taikiai, santarvėje, vienybėje, meilėje, tai verta tai vaidinti! Tapsime mandagūs vieni kitiems, pamažu imsime artėti. Koks skirtumas, kas iš mūsų „dešinysis“, o kas „kairysis“?
Jei pasauliui atnešame kančias, ir visas pasaulis nusigręžia nuo mūsų, skelbia mums boikotą ir nori atšaukti Izraelio valstybę, tai reikia kažką daryti, ir ypač tiems, kurių nejaudina šalies gerovė, o tik tai, kaip pabuvoti valdžioje kurį laiką.
Klausimas. Kokia pagrindinė Izraelio visuomenės problema?
Atsakymas. pagrindinė problema – mus valdančios sistemos neišmanymas. To moko kabalos mokslas. Ir jeigu Izraelio tauta apie tai sužinos, tai šios sistemos išmanymas nukreips žmogaus mintis, kaip tinkamai elgtis visuomenėje. O savo tarpusavio poelgiais nulemiame visų aplinkinių tautų elgesį.

Iš 2015 m. gruodžio 24 d. pokalbio „Naujasis gyvenimas“, 665 laida

Daugiau šia tema skaitykite:

Vienas sprendimas visoms problemoms

Pasaulis laukia širdžių, o ne kapitalų sujungimo

Laikai nauji, o aklumas – tas pats

Komentarų nėra

Klausimai apie Kūrėją

Kūrėjas

Klausimas. Ką reiškia atskleisti Kūrėją? Ar tai vyksta pereinant machsomą ? Ar tai reiškia, kad išeinama į kitą matavimą?
Atsakymas. Atskleisti Kūrėją – tai atskleisti bendrą, vieną jėgą, protą, valią susivienijus tarpusavyje virš asmeninių egoistinių jėgų.
Klausimas. Sakote, kad Kūrėjas nori mums tik gero. Bet kaip Jis gali kažko norėti? Nejau Jis gyvas? Atsakykite tiesiai: taip ar ne – ar gyvas Kūrėjas. Jeigu Jis negyvas, ką reiškia pasakymas „suteikti malonumą Kūrėjui“?
Atsakymas. Taip mes suvokiame, jaučiame Gamtos, Jėgos santykį su mumis.
Klausimas. Kaip kabala traktuoja pagrindinį Spinozos postulatą: Dievas = Gamta?
Atsakymas. Dievas – tai viskas, o viskas ir yra Gamta.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl nejaučiame Kūrėjo?

Ar Dievas egzistuoja?

Vienintelė jėga

Komentarų nėra

Kaip pritraukti Šviesą?

Dvasinis darbas

Klausimas. Kaip pritraukti sau Šviesą: šaukti, medituoti…?
Atsakymas. Šviesą galima pritraukti tik per ryšį su kitais žmonėmis. Pageidautina, kad tai būtų grupė iš dešimties žmonių.
Jeigu tarp jų susikurs geros, tinkamos sąlygos papildyti kits kitą, palaikyti tarpusavio ryšius (laikantis principų, pagal kuriuos turėtų būti kuriama kabalistinė grupė), tai šios grupėje, tarp jos dalyvių taps juntama aukštesnioji jėga.
Klausimas. Kokia turėtų būtų teigiama vienijanti jėga, kad būtų galima įveikti visą Žemės gyventojų tarpasmeninį, tarppartinį, tarpvalstybinį egoizmą, interesus ir pan.?
Atsakymas. Tai itin paprasta. Jūs nesusipriešinate nei su valstybe, nei su visuomene, nei su partijos valdžia, nei su savo šeimai – su niekuo.
Jūs stengiatės susivienyti su kitais žmonėmis, ir šioje vienybėje norite pajausti sistemą, valdančią mūsų pasaulį. Tačiau taip darydamas su niekuo nesate priešpriešoje. Tai niekam nekliudo! Trokštate įgyti gėrio, vienybės, gausos savybę ir visa tai atnešti pasauliui.

Iš 2015 m. lapkričio 8 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Mokslinis eksperimentas su aukštesniąja jėga

Daugialypis Šviesos poveikis

Šviesa iš grupės centro

Komentarų nėra