Pateikti Antradienis, 26 sausio, 2016 dienos įrašai.


Senosios išminties atgimimas

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien, Platinimas

Klausimas. Kokia lemtis laukia Izraelio, kuris dabar išgyvena ne geriausius laikus?
Atsakymas. Jeigu Izraelis nori išgyventi, jis turi realizuoti turimą išsigelbėjimo metodiką, be to, perduoti ją visam pasauliui. Esmė ta, kad šią integralaus žmonijos vienijimosi metodiką kadaise atskleidė Abraomas.
Abraomas būdamas senojo Babilono žyniu, ideologiškai ugdė gyventojus. Jis netikėtai pastebėjo, kad žmonės tapo itin egoistiški, priešiški, nekantrūs kits kitam.
Ėmęs domėtis, kas nutiko su jo žmonėmis, jis suprato, kad egoizmas turi tendenciją augti ir tai aprašė savo knygoje „Sukūrimo knyga“, kur išdėstė metodiką, kaip atsilaikyti prieš egoizmą.
Egoizmas yra natūrali gamtos jėga. Sakoma, kad Kūrėjas sukūrė blogį, bet drauge suteikė žmogui galimybę iš gamtos gelmių ištraukti gėrio jėgą.
Kitaip tariant, mūsų pasaulis tarpsta blogyje, tačiau mes, vos panorėję, galėsime subalansuoti jį gamtoje slypinčia gėrio jėga. To galima pasiekti tarpusavyje susivienijus. Kuo labiau sieksime būti kartu nepaisydami savo egoizmo, tuo stipriau iš mūsų sukurtų tarpusavio ryšių ims skleistis geroji jėga ir ji subalansuos blogąją.
Tokia pusiausvyra yra pati geriausia mūsų egzistavimui. Ši metodika ir vadinama kabala. Atskleidęs ją, Abraomas ėmė mokyti jos savo mokinius, ir iš tos grupės kilo Izraelio tauta, kuri išsilaikė vienybėje 1500 metų, laikydamasi principo „pamilk artimą kaip save“, o paskui nukrito iš šio lygmens į nepagrįstą neapykantą. Ir nuo tada ji tremtyje.
Tačiau vienybės metodika išliko. Ji yra kabaloje, tačiau Izraelio tauta apie tai nė nenumano. Daug metų kabala laikyta slaptuoju mokymu, t. y. paslėptu nuo žmonių, nes ji niekam nebuvo reikalinga. O nūnai ji vėl atgimsta, juk žmonija pasiekė būseną, kai privalu ja pasinaudoti. Beje, ne tik Izraelio tauta, bet ir visi žmonės Žemėje.

Iš 2015 m. lapkričio 25 d. radijo programos „Echo Moskvy“

Komentarų nėra

Kaip išvengti likimo smūgių?

Auklėjimas, vaikai, Dvasinis darbas, Valios laisvė

Klausimas. Jei viskas užprogramuota, tai gal verta likti pasyviam?
Atsakymas. Jeigu žmogus pasyviai sėdės ir lauks, tai įvairiausi likimo smūgiai vis tiek privers jį ieškoti.
Nuolat ieškome. Juk ko ieškome moksle, mene, gimdydami vaikus ir t.t.? Būdų, kaip pagerinti savo padėtį, tačiau vis dar nerandame šios problemos sprendimo, o pats geriausias ir vienintelis sprendimas – ryšys tarp mūsų, nes jame atsikleidžia aukštesnioji jėga, ir mes susiliejame su savo šaknimi.
Tik grįžimas į savo šaknį, iš kur atėjome, ir į kur turime grįžti, gali suteikti mums visišką pasitenkinimą.
Klausimas. O studijuojant kabalą likimo smūgių nebus?
Atsakymas. Jei realizuosime kabalą, o ne šiaip jos mokysimės, tai tada ne tik kad nebus likimo smūgių, bet dar ir „iš dangaus“ kris vien dovanos. Kalbu labai rimtai! Žmogus staiga ims jausti, kaip viskas jam tiesiog į rankas krenta.
O kodėl visi neturėtų taip jaustis?! Iš tiesų, Gamta geranoriška, tiesiog mums reikia rasti pusiausvyrą su ja.

Iš 2015 m. lapkričio 15 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Iš anksto nulemtas kelias

Išminčių karta

Kaip pakeisti įrašus gyvenimo dienoraštyje

Komentarų nėra

Viskas atvira ir laisva

Kabala ir religija, Valios laisvė

Klausimas. kuo kabalistinė grupė iš dešimties žmonių skiriasi nuo sektos, kuri mane išnaudos?
Atsakymas. Esmė ta, kad kabalistinė grupė grindžiama visiška meile, joje nepaklūstama vadovams, tik jos dvasiniam pašaukimui. Tad jei norite – ateikite, nenorite – nereikia.
Sekta – itin sąlygiškas pavadinimas. Kokie kriterijai leidžia grupę vadinti sekta?
Uždarumas? Kabalistinė grupė neuždara.
Ypatingi principai? Tik tarpusavio meilės, tarpusavio įsijungimo, susiliejimo, tarpusavio pagalbos principas.
Kokie nors bendri veiksmai, bendros maldos, ceremonijos? Visiškai nieko! Vienintelė rekomenduojama ceremonija – valgyti kartu.
Daugiau jokių sąlygų. Bet kokios tautybės, rasės, kilmės žmogus, norintis ateiti į kabalistinę grupę yra priimamas, panorėjęs išeiti – išeina. Viskas atvira ir laisva. Visa mokomoji medžiaga internete visomis kalbomis, jokio uždarumo. Kodėl tai sekta?
Sekta – tai kažkas riboto, uždaro, kur egzistuoja savita, tiksli ideologija, ir kuo ji arčiau tos grupės centro, tuo labiau slepiama. Sektai būdingos tam tikros vienijimosi formos, tam tikri fiziniai veiksmai: maldos, meditacijos ir pan. Kabaloje viso to nėra.
Kabala už tai, kad būtų galima suvienyti visą pasaulį per tarpusavio meilę, įsijungimą, be jokios prievartos ir visiškai lygiai visiems.

Iš 2015 m. lapkričio 29 d. pamokos rusų k.

Komentarų nėra