Pateikti vasario, 2016 mėn. įrašai.


Dievas įvykdė teroro aktą

Kabala ir religija, Krizė, globalizacija, Kūrėjas

Komentaras. Praėjus metams po žudynių, įvykusių prancūzų satyros žurnalo „Charlie Hebdo“ redakcijoje, vėl išleistas numeris su viršeliu, kuriame pavaizduotas Dievas su kalašnikovo automatu ir kruvinomis rankomis. Vatikanas iš karto pasipiktino…
Atsakymas. O kodėl Vatikanas piktinasi? Argi tai padarė ne Dievas?! Kas sukuria visas problemas pasaulyje? Juk Dievas taip ir skelbia: „Aš sukūriau blogio pradą“. Iš kur kyla visi šie baisūs nusikaltimai ir visa kita? Dėl mūsų blogio prado, kurį mumyse sukūrė Kūrėjas. Štai ir kreipkimės į Jį.
Tačiau Jis mums davė tokį pradą, kad išsitaisytume, persiauklėtume, bet mes to nedarome. Juk antroji frazės „Aš sukūriau blogio pradą…“ dalis skamba taip: „…ir daviau Torą jam ištaisyti.“ Todėl reikia ją paimti ir teisingai pritaikyti.
Kalbama apie kabalos mokslą, kuris aiškina, kaip reikia pakeisti savo prigimtį iš blogosios, egoistinės, į gerąją, altruistinę. Ir tada mumyse atsiras teisingas Dievas! Tada mes ir blogąjį, ir gerąjį pradą nukreipsime teisingai ir pakilsime iki Kūrėjo lygmens. Štai dėl ko Jis visa tai sukūrė.
O kai naudojiesi tik viena savybe be kitos, nėra ką kaltinti, išskyrus save. Vis tiek – ir tai tavyje sukūrė Kūrėjas.
Tai ir kreipkis į Dievą, tačiau nuo antrosios Jo pareiškimo pusės.

Iš 2016 m. sausio 7 d. TV programos su Michaeliu Laitmanu

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl Kūrėjas sukūrė blogį?

Didžiulė Kūrėjo malonė

Komentarų nėra

Kaip rasti teisingą tikslą ir kelią jam pasiekti?

Kabala ir religija, Krizė, globalizacija

Komentaras. Prieš keletą metų vienas mano pažįstamas dirbo Libijoje ir Šiaurės Irake. Jis pasakojo, kad 2007-2008 metais šių šalių gyventojai liovėsi investuoti pinigus į vaikų švietimą, kapitalo statybą, verslą ir ėmė gyventi šia diena.
Dar tuomet man kilo mintis, kad žmonės nesąmoningai ruošiasi kažkokiam katastrofiniam įvykiui.
Racionaliai jie to nesuprato, kitaip būtų tiesiog palikę šį regioną. Ir štai ten atsitiko tai, kas atsitiko. Kitaip tariant, žmonija nujaučia, kas įvyks.
Atsakymas. Žmones patraukė ideologinė tarpusavio jungtis. Jie suprato, kad žmonijai būtina suartėti, būtinas koks nors ypatingas uždavinys, tikslas.
Taip buvo sukurta „Islamo valstybė“ (ISIS) ir kitos organizacijos, išplėtojusios terorizmo metodiką, patrauklią visų pasaulio šalių jaunimui. Juk ši metodika suteikia jiems šiokią tokią ateitį ir svarbiausia – telkia po šūkiu: „Kartu mes ko nors pasieksime, kai ką pakeisime!“ Šis šūkis labai vilioja žmones.
O mes turime atskleisti pasauliui paralelinę metodiką su patraukliu šūkiu, kviečiančiu kurti ne blogį, o gerais būdais gerus darbus. Kitaip visus prarasime.
Juk kasdien daugėja žmonių, vartojančių narkotikus arba įsitraukiančių į įvairias teroristines organizacijas, kurios, nepriklausomai nuo ISIS, ir toliau kursis vis kitose vietovėse.
Klausimas. Per pastaruosius dešimt metų didžiulio populiarumo sulaukė politinis radikalusis islamas, vadinamas džihadizmu. Tačiau kartu matome tokių pačių radikaliųjų srovių, nors ir ne tokio didelio masto, augimą arba atgimimą kitose religijose. Ar tai senosios civilizacijos pabaigos liudijimas?
Atsakymas. Visos religijos sukurtos to paties egoizmo. Nė viena iš jų, nors tai ir skelbia, nemoko „mylėti artimo, kaip paties savęs“. Ir negali mokyti, kitaip niekas pas juos neateis. Natūralu, kad religijos neturi ateities: nei judaizmas, nei krikščionybė, nei islamas.
Ateitis – tik žmonių tarpusavio ryšio stiprinime. Reikia tikėtis, kad šis ryšys remsis ne visuotine neapykanta, kaip ISIS, o tarpusavio meile ir įtrauks į šią teisingą sąveiką visus pasaulio žmones.
Mes visi tarpusavyje susiję ir esame vienoje bendroje sistemoje. Skiriasi tik mūsų tikslai ir jos naudojimo būdai. Arba taip, kaip ISIS ir įvairios džihadistinės organizacijos, arba su geru tikslu dėl bendro žmonijos sambūvio, kuriame visi būtų lygūs ir kur jokia ideologija ar metodika neverstų, nebandytų išnaudoti kitų.
Klausimas. Ar mes patys galėsime valdyti savo vystymosi procesą?
Atsakymas. Ne. Tam turėsime visiškai atsisakyti senosios paradigmos: savo egoizmo, savo prigimties, turėsime norėti ją pakeisti. O tai dar neprasidėjo. Pirmiausiai turime norėti rasti gyvenimo prasmę.
Toks dabartinis mūsų darbas – iškelti žmonijai gyvenimo prasmės klausimą. O tada palaipsniui rasime teisingą tikslą ir kelius jam pasiekti.

Iš 2015 m. lapkričio 29 d. pokalbio su Michaeliu Laitmanu

Daugiau šia tema skaitykite:

„Islamo valstybės“ paslaptis

„Islamo valstybė“ ir natūrali istorijos eiga

Komentarų nėra

Psichologai nepadės

Sveikata

Komentaras. Visi psichologai, kurie pataria žmonėms ieškoti savęs gyvenime, pasižymi tuo, kad jų dėka žmonės randa savo vietą gyvenime ir tampa laimingi, turi aiškius rezultatus.
Atsakymas. Galbūt kas nors laimingas, bet aš asmeniškai to nematau. Pagal statistiką taip nėra.
Studijuojant kūrimo planą, pasaulio raidos planą, galima visiškai nedvejojant pasakyti, kad mes jau perėjome visus etapus, kurie buvo geresni už šiandieną ir juo labiau rytdieną. Geriau nebus. Gamta mus jėga stumia į laimę. Mes turime išsiaiškinti, kam gyvename ir ko mums iš tikrųjų reikia.
Todėl psichologai čia nepadės. Psichologija egzistuoja viso labo tik šimtą metų – nuo Froido laikų iki šios dienos. Pastaruosius dvidešimt metų ji patiria nuosmukį. Aš nemačiau psichologų, kurie galėtų padaryti žmogų laimingą. Nebent psichiatrai, kurie taiko medikamentinį gydymą.
O dėl aiškaus gyvenimo prasmės paieškų rezultato, tai jis labai paprastas: žmonija pasineria į narkotikus.
Pagal neskelbiamą statistiką didžioji dalis žmonijos jau vartoja marihuaną. Aš nesakau blogai tai ar gerai. Iš esmės tai žmogų ramina, atitraukia nuo kovos dėl gyvenimo prasmės atskleidimo. Todėl kabala su tuo nesutinka. O visi kiti sutinka ir tai skatina.
Jeigu prieš dešimt penkiolika metų visi buvo prieš lengvų narkotikų vartojimą, tai šiandien tokie kvaišalai yra legalizuoti valstybiniu lygmeniu, nes valdžiai tai naudinga. Juk narkotikų vartojimas užliūliuoja žmones, atitraukia nuo egzistencijos esmės paieškų.

Iš 2015 m. spalio 25 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

2015-ieji – blogio įsisąmoninimo metai

Kabala – žmogaus kilimo metodika

Keletas žingsnių iki bedugnės

Komentarų nėra

Nuo ko priklauso gyvenimo ilgis?

Kūnas ir siela, Valios laisvė

Klausimas. Nuo ko priklauso žmonių gyvenimo trukmė? Juk kartais ir nuostabūs žmonės, ir klastingi žmogžudžiai miršta gana anksti. Ar įmanoma, kalbant apie sielos brandą, kad dabartiniame įsikūnijime pirmųjų sielos jau aukštai pakilo, o antrųjų yra beviltiškos ir jas paima naujam gimimui?
Atsakymas. Visa tai susiję su sielų įsikūnijimų ciklu. Jokio išskaičiavimo, susijusio su kūnais, nevyksta! Mūsų gyvenime tu gali būti blogas ar geras žmogus, bet egoizmo atžvilgiu tai neturi reikšmės.
Atsižvelgiama tiktai į bendrą sistemą – siekiama optimaliu būdu atvesti ją iki visiško išsitaisymo. Ir todėl kalbama tiktai apie žmogaus realizaciją bendroje sieloje. O kūnas duotas tam, kad jis savo valia patalpintų save šioje sieloje – ryšyje su kitais, visiškame davime ir meilėje.
Jeigu jis gali tai padaryti, tai randa savo sielą. Tada atsižvelgiama į jo būseną kiekvieną laiko momentą.
O jeigu neranda, tai jam duodamas tam tikras laiko tarpas, kad laisva valia įsijungtų į bendrą aplinką, gali būti, kad netgi į dvasinį pasaulį. Jeigu jis neišnaudoja ir šios galimybės, tada ją atima, ir žmogus pradeda naują įsikūnijimo ciklą. Tas pats dvasinis genas pereina į kitą kūną, su naujais duomenimis, naujoje aplinkoje, ir vėl duodama galimybė įvykdyti savo misiją.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip tapti amžinam?

Iš anksto nulemtas kelias

Gyvenimo programa, I d.

Klausimas. Nuo ko priklauso žmonių gyvenimo trukmė? Juk kartais ir nuostabūs žmonės, ir klastingi žmogžudžiai miršta gana anksti. Ar įmanoma, kalbant apie sielos brandą, kad dabartiniame įsikūnijime pirmųjų sielos jau aukštai pakilo, o antrųjų yra beviltiškos ir jas paima naujam gimimui?

Atsakymas. Visa tai susiję su sielų įsikūnijimų ciklu. Jokio išskaičiavimo, susijusio su kūnais, nevyksta! Mūsų gyvenime tu gali būti blogas ar geras žmogus, bet egoizmo atžvilgiu tai neturi reikšmės.

Atsižvelgiama tiktai į bendrą sistemą – siekiama optimaliu būdu atvesti ją iki visiško išsitaisymo. Ir todėl kalbama tiktai apie žmogaus realizaciją bendroje sieloje. O kūnas duotas tam, kad jis savo valia patalpintų save šioje sieloje – ryšyje su kitais, visiškame davime ir meilėje.

Jeigu jis gali tai padaryti, tai randa savo sielą. Tada atsižvelgiama į jo būseną kiekvieną laiko momentą.

O jeigu neranda, tai jam duodamas tam tikras laiko tarpas, kad laisva valia įsijungtų į bendrą aplinką, gali būti, kad netgi į dvasinį pasaulį. Jeigu jis neišnaudoja ir šios galimybės, tada ją atima, ir žmogus pradeda naują įsikūnijimo ciklą. Tas pats dvasinis genas pereina į kitą kūną, su naujais duomenimis, naujoje aplinkoje, ir vėl duodama galimybė įvykdyti savo misiją.

Komentarų nėra

Užbėgti ligai už akių

Kabala, Platinimas

Klausimas. Ar kabalos mokslo platinimas nėra prievarta, juk gamta mus vysto per konfliktus? Taip visada buvo ir bus.
Atsakymas. Žinoma. Bet jei mes toliau eisime koja į koją su gamta, tai vystysimės skausmo, kančių ir karo keliu.
Studijuodami kabalos mokslą, galime pamatyti ateitį tarsi per rentgeną, kaip protingas žmogus moksliniais tyrimais iš anksto mato, kuo serga ir gali užkirsti kelią ligai, kol ji neišplito.
Galime rinktis iš dviejų kelių:
– laukti, kol pasireikš liga, ir tai bus tokia patologija, nuo kurios neįmanoma pabėgti, tada visi nuleis rankas ir sakys: „Deja, nieko neįmanoma padaryti su žydais. Tikriausiai juos reikia sunaikinti“;
– arba pamatysime, kur einame, ir iš anksto išspręsime visas savo ir pasaulio problemas.
Protingas visada žiūri toli į priekį, kaip sakoma: „Protingas mato ateitį“.

Iš 2015 m. spalio 28 d. TV programos „Susipriešinimas. Kaip viskas veikia iš tiesų“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabalistas – mokslininkas, tiriantis save

Kodėl gyvenimas toks sunkus?

Suvokimo epocha

Komentarų nėra

Materialusis ir dvasinis augimas

Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Ar materialusis augimas yra dvasinio augimo pasekmė?
Atsakymas. Jokiu būdu. Materialusis augimas žmogui skirtas tam, kad jis pasiektų būseną, kai supras, kad tai nesuteikia jam malonumo, neatskleidžia nei tiesos, nei gyvenimo prasmės.
Jis žmogui rodo, kad visomis savo jėgomis reikia siekti vidinio gamtos tikslo, o ne naudoti ją savo gyvūniniam pasitenkinimui. Juk mes daugiau nieko neveikiame, kaip tik tarnaujame savo kūnui, kuriame jam vis didesnio komforto būseną.
Klausimas. Aš pavydžiu savo draugams, kurie savanoriauja ir padeda žmonėms išgyventi pavojingose mūsų planetos vietose, dalyvaudami gelbėjimo darbuose po žemės drebėjimų ir potvynių. Ar toks darbas vertas būti gyvenimo prasme?
Atsakymas. Ne, todėl kad jis nuo žūties gelbsti tik gyvūnus, juk žmogaus kūnas – tai gyvūninė substancija. Išgelbėti sielą – visai kas kita, juk siela – amžina, egzistuoja už laiko ribų.

Iš 2015 m. spalio 25 d. pamokos rusų kalba

Komentarų nėra

Pajusti gyvenimą!

Dvasinis darbas

Klausimas. Ar buvo Jūsų dvasiniame kelyje laikotarpių, kuomet viskas atrodė beprasmiška? Kas padėdavo grįžti į kelią?
Atsakymas. Kabalistas tai patiria kiekvieną dieną! Kiekviename lygmenyje! Zohar knygoje aprašoma, kokių nelengvų būsenų patirdavo Šimonas Bar Johajus ir jo didieji bendražygiai, parašę šią knygą.
Aš visa tai mačiau išgyvenant savo mokytoją, kai jis buvo tokios būsenos, kad net negalėjo pajudėti arba atmerkti akių. Jis neturėjo jėgų, jos išsekdavo!
Nėra nė vieno, netgi didžiausio kabalisto, kuris kiekvieną dieną savo kelyje nepatirtų priešingų būsenų – nuo paties didžiausio minuso iki paties didžiausio pliuso. Būtent jomis jis ir juda į priekį, kaip dešine ir kaire kojomis, dešine ir kaire linijomis.
Štai tokias būsenas patiria žmonės, einantys tiesos keliu, nes suvokti kiekvieną kilimo pakopą galima tik tada, kai pradžioje junti jos tuštumą, juk visos žinios įgyjamos gretinant tamsą ir šviesą.
Dėl to nusivylimas gyvenimu – savo pojūčiais, darbu, misija, viskuo, ką darai ir dėl ko egzistuoji, – natūralus ir būtinas. Kitaip nesugebėsite nuo jo atsispirti ir pakilti aukščiau.
Nebijokite šių būsenų! Jūs tiesiog turite stiprinti savo ryšį su tinkama aplinka. Ir tuomet pamatysite, kad tos būsenos yra gėris.
Taigi linkiu jums didelių nusivylimų ir kartu – didelių prisipildymų! Tuomet pajusite gyvenimą!

Komentarų nėra

Gerasis virusas

Dvasinis darbas, Sveikata

Klausimas. Ar nepavojinga vienytis su kitais žmonėmis, ar man nepersiduos jų ligos ir negatyvios emocijos?
Atsakymas. Susidurdami ir sąveikaudami su žmonėmis šiame pasaulyje perduodame vieni kitiems visokius mikrobus ir virusus.
Tačiau būtent dėl šio keitimosi tampame stipresni. Tas pats vyksta realizuojant vienijimosi metodiką.
Egoizmas baisus kiekviename atskirai. Kada pradėsime kartu dirbti ir kilti virš jo, pamatysime, koks jis naudingas. Jis mums duotas, kaip „pagalba prieš save“. Tai jau išsitaisymo metodika, kurią reikia studijuoti.
Turime būti dėkingi savo egoizmui už tai, kad jo padedami kylame dvasiniais laiptais iš 125 pakopų. Juk egoizmas kiekvienoje kitoje pakopoje didesnis nei ankstesnėje.


Tai nuostabu! Kildamas aukštyn tampu vis didesnis egoistas ir tuo pat metu vis labiau dvasingesnis žmogus.
Tuo kabalos mokslas ir skiriasi nuo visų kitų metodikų, mat čia pasitelkiu visas gamtos jėgas, įskaitant egoizmą. Už mano ribų nelieka nieko. Aš sugeriu visas teigiamas ir neigiamas jėgas ir iš jų darau tokią simbiozę, ypatingą jungtį, kurios padedamas kylu aukštyn.

Iš 2015 m. lapkričio 15 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas vainikuoja kūriniją?

Visų ligų šaknis

Ligos – egoizmo padariniai

Komentarų nėra

„Islamo valstybė“ ir natūrali istorijos eiga

Krizė, globalizacija

Klausimas. Ar galima pasakyti, kad „Islamo valstybė“ – visuotinio egoizmo produktas?
Atsakymas. Žinoma! Be to, čia dar matoma bendra islamo tendencija: jis daugelį amžių snaudė, o dabar atgimsta. Ši problema liečia visus.
Klausimas. Ką daryti su radikaliu islamu, juk jis baimėje laiko didesnę pasaulio dalį?
Atsakymas. Dar Pranašai sakė, kad Išmaelio, pirmojo Abraomo sūnaus, ranka nusileis ant visų.
Prieš aštuonerius metus interviu Rusijos TV laidų vedėjui D. Dibrovui esu sakęs, kad islamas užkariaus Europą. O neseniai jis man priminė apie tai ir sakėsi tada manimi nepatikėjęs. Bet tai yra tiesa – užkariaus, nėra abejonės.
Klausimas. Ar reikia europiečiams ir amerikiečiams tam priešintis, ar tai natūrali įvykių eiga?
Atsakymas. Istorija turi savo dėsnius ir rutuliojasi ne žmogaus valia. Žmonės galvoja, kad jie viską valdo, tačiau vystymasis vyksta savaime. Todėl ką jie gali padaryti – padarys, o ko negali – nepadarys.

Iš 2015 m. lapkričio 25 d. radijo laidos „Maskvos aidas“

Daugiau šia tema skaitykite:

„Islamo valstybės“ paslaptis

Dalai Lama ir Islamo teroras

Komentarų nėra

Mažai žadanti 2016 m. pradžia, I d.

Krizė, globalizacija

Žemė keičia sukimosi ašį

Klausimas. Naujieji 2016 metai prasidėjo su naujomis viltimis, linksmai švenčiant visame pasaulyje, o kartu su baime ir nerimu dėl to, kas gali atsitikti. Daug masinių renginių buvo atšaukta dėl teroristinių atakų grėsmės.
Dešimtys tūkstančių policininkų patruliavo šventėse didžiausiuose Europos ir Amerikos miestuose. Niujorke, taip pat Izraelyje metai prasidėjo nuo teroristinio akto Tel Avive, nusinešusio trijų žmonių gyvybes, grėsmė Izraeliui kyla ir iš Hamaso, IGIL, kitų.
Šie metai neprasidėjo nerūpestingai ir linksmai, kaip mes įpratę. Kaip atrodys mūsų gyvenimas 2016 metais, jei pradžia nieko gero nežada?
Atsakymas. Pasaulis iš tiesų krypsta į naują būseną. Mes taip pat keičiamės taip, kad pradedame savęs klausinėti: kas vyksta su mumis, su mūsų planeta? Žemės planeta šyla. Sakoma, kad ji gali taip pat ir atšalti. Žemė keičia savo sukimosi ašį, kas pavojinga ir gąsdina.
Prieš naujus metus pirmą kartą per visą istoriją temperatūra Šiaurės ašigalyje pakilo iki pliusinės: +1.5 laipsnių vietoj  –30. Tokia anomali temperatūra kelia labai didelį nerimą.
Juk mūsų planeta – tai vienas organizmas, kuris maksimaliai sušyla prie Ekvadoro pusiaujo ir atšąla ašigaliuose, šiluma ir šaltis perduodami į kitas žemės dalis per atmosferą ir vandenynus, Žemei sukantis.
Vyksta tokios anomalijos su oru, kurios labai gąsdina. Anksčiau manėme, kad klimato pokyčius sukelia didelis kiekis anglies dujų, kuris kenkia mums ir Žemės planetai. Dabar jau manoma, kad esmė kituose faktoriuose, kurie veikia Žemę ir keičia klimatą, augalų ir gyvūnų pasaulį.
Žmonija labai sumišusi, matydama pokyčius, vykstančius artimiausioje aplinkoje. Anksčiau manėme, kad užtenka sumažinti anglies sudeginimą, tačiau šiandien aišku, kad problema ne ten. Faktoriai, keičiantys klimatą, labiau  nenuspėjami ir vidiniai, negu mums atrodė.
Pradžioje manėme, kad oras keičiasi dėl didelio kiekio šalto ir karšto oro, freono ir kitų dujų, išmetamų į atmosferą. Tačiau paskutiniai tyrimai parodė, kad ne. Nerimas dėl klimato kaitos lieka, bet mums neaiškios tikrosios priežastys ir kaip tai pakeisti, kaip sušvelninti jų efektą.

Daugiau šia tema skaitykite:

2015-ieji – blogio įsisąmoninimo metai

Gamtos kataklizmai ir žmogaus vaidmuo

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai