Pateikti Trečiadienis, 23 kovo, 2016 dienos įrašai.


Purimo herojai: Amanas

Izraelis ir pasaulio tautos, Šventės

Klausimas. Kas yra Amanas, vienas iš Purimo šventės herojų?
Atsakymas. Amanas – tai ryški istorinė asmenybė. Didžiulis dvasinis pavyzdys šiuolaikinei žmonijai!
Komentaras. Bet juk jis piktadarys?!
Klausimas. Na ir kas? Stalinas ir Hitleris irgi buvo piktadariai. Istorijoje buvo daug tokių žmonių, o Amanas pranoko visus. Jo vardu galima pavadinti visus pasaulio piktadarius. Tai – apibendrinantis pavidalas.
Amanas – mokslininkas, astrologas, gyvenantis idėja, supratingas žmogus. Jis daug padarė žmonijai, viskuo rizikavo, ir galiausiai žuvo kartu su visa savo šeima, dešimčia sūnų, žmona Zereš, daugybe sugulovių ir visu savo dvaru.
Ir visa tai tam, kad pažadintų žydus, kad jie nesėdėtų ramiai 127 Senovės Babilono valstybėse, Achašveroš karalystėje, kad jie sukiltų, susivienytų ir grįžtų namo.
Netgi pasakyčiau, kad dėl kančių, Amano kančių, žydai ėmė vienytis. Iš Amano kylantis mirties pavojus privertė juos susitelkti, sukilti, sunaikinti visus savo priešininkus, grįžti į Izraelio Žemę ir pastatyti Antrąją Šventyklą.
Nesvarbu, kokia Amano asmenybė, – teigiama ar neigiama. Ji judina istoriją! Juk evoliucija iš esmės vyksta spaudžiant neigiamiems personažams, todėl žmonės, ir pirmiausia žydai – nepaklusni, užsispyrusi tauta.
Mumyse verda didžiulės neigiamos jėgos, vadinamos Faraonu, Amanu, Amaleku ir t.t., kurie lazda mus veja į laimę, nes nesuprantame kreipimosi geruoju.
Tačiau nuo dabar mums atskleistas kabalos mokslas, kuris parodo, kaip eiti į tikslą geru keliu – kaip tinkamai keistis, vystytis, kad visas pasaulis susivienytų, kitaip tariant, kad atliktume savo galutinę misiją, pasiektume paskutinę instanciją.
Tikėsimės, kad sugebėsime tai realizuoti be naujų Amanų, Achašverošų, Hitlerių ir kitokių faraonų.

Iš 2016 m. kovo 16 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Purimo herojai: Mordechajus

Purimo herojai: Ester

Susivienyti, nepaisant visų skirtumų

Komentarų nėra

Purimo herojai: Mordechajus

Izraelis ir pasaulio tautos, Šventės

Klausimas. Kas toks Purimo šventės herojus Mordechajus?
Atsakymas. Mordechajus – tai paslaptinga asmenybė, ne nežinomas kandidatas, o šviesus žmogus.
Jis visiškai nepastebimas, niekam nekrinta į akis. Vienintelį Amaną jis nervina, nes šis supranta, kad jeigu žydai turi tokį atstovą, tai juos nepaprasta valdyti, pavergti, sunaikinti.
Klausimas. Ką gi Amanas mato žiūrėdamas į Mordechajų, juk jis ramiai sėdi prie vartų?
Atsakymas. Nors Mordechajus tyliai sėdi prie vartų, bet jis tik laikinai ramus. Vos tik Amanas imsis rimtų veiksmų, tai iš karto atsiskleis Mordechajaus būdas, atkaklumas ir jėga, o Amanui bus nemalonumų.
Kadangi Mordechajus sėdi ne prie miesto, o prie karališkų vartų, Amanui tai trukdo. Juk norėdamas patekti pas karalių, jis turėtų kažkaip apeiti Mordechajų.
Mordechajus simbolizuoja potencialią jėgą, gyvuojančią žydų tautoje, kuri kažkada leido jai susijungti ir pakilti virš egoizmo. Ir ši potenciali jėga gyvuoja toliau. Ji gali iš išorės pritraukti papildomas pasaulių sistemoje, gamtoje egzistuojančias jėgas. Tuo Mordechajus pavojingas Amanui, ir jam būtinai reikia pavergti Mordechajų. Tad Amanas ir prigalvoja įvairių suktybių: kreipiasi į karalių ir t. t.
Iš esmės, tarp jų itin aiški prieštara. Amanas tvirtina, kad visas jam paklūstantis egoizmas sukurtas tam, kad užpildytų, pakeltų žmogų, kad būtų galima užsidirbti iš jo, judinti progresą. Kitaip tariant, tai sveikas kapitalistinis požiūris į gyvenimą.
O Mordechajus sako, kad egoizmas mums duotas tik tam, kad pakiltume ir dirbtume su juo!
Būtent kylant virš ego galima atskleisti Aukštesnįjį pasaulį – kitą pakopą, kitą matavimą, kuriame turi egzistuoti žmonija.
Todėl tarp Amano ir Mordechajaus slypi itin rimti ideologiniai prieštaravimai. Galiausiai pasirodo, kad nors Amanas ir teisus: egoizmas tai jėga, varanti mus į priekį, bet būtent Mordechajaus savybė yra ta jėga, kuri ištaiso mus ir pakelia į Kūrėjo lygmenį, išgelbsti, ir veda visą žmoniją į kūrimo tikslą.
Nors šis pasakojimas apie tai, kas vyko senovės Babilone prieš du su puse tūkstančių metų, bet jis kaip niekad aktualus mūsų laikais, juk šiandien esame lygiai tokioje pačioje padėtyje. Skirtumas tas, kad jau išėjome iš tremties, iš siaubingos tamsos būsenos, ir dabar turime paskui save patraukti visą žmoniją.

Iš 2016 m. kovo 16 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Purimo herojai: Ester

Šviesioji Purimo šventė

Komentarų nėra

Purimo herojai: Ester

Izraelis ir pasaulio tautos

Ester – tai slapta jėga, galinti sujungti karalių su žydais.
„Karalius“ – omenyje turimas Kūrėjas, iš kurio išeina dvi jėgos: iš vienos pusės – Mordechajus iš kitos Ester. Abi jėgos ištaiso žydus, kad jie išsitaisę galėtų atsilaikyti prieš visą Babiloną.
Pirmąsyk žydai išėjo iš Babilono vedini Abraomo1500  m. prieš mūsų erą. Dar po tūkstantmečio jie vėl atsidūrė Babilone, iš kur juos padedamas Ester išvedė Mordechajus.
Ester lieka Babilone. Jai nuo karaliaus Achašveroš gimsta sūnus, kuris vėliau gelbsti žydams statant antrąją Šventyklą. Šie istoriniai faktai labai įdomiai aprašyti šaltiniuose.
Iš esmės, Ester – puikus pasiaukojančios žydų moters pavyzdys, ji kukli, tyli, įžvalgiai išmintinga, teisingai pataria visai tautai. Laikydamasi jos patarimų, tauta išsilaisvina nuo egoizmo.
Vardas „Ester“ kyla iš hebrajų kalbos žodžio „astara“ – paslėptis, ir reiškia paslėptą, moterišką, tautos jėgą. Tad šios jėgos reikia ieškoti mūsų kartoje. Ji yra.
Ester – apibendrintas teisingos moteriškos jėgos pavidalas, ji egzistuoja tautoje taip, kaip Mordechajus. Pasitelkęs šias dvi jėgas, kurias mums suteikia Kūrėjas, per šiuos gamtos jėgomis pasireiškiančius pavidalus, Jis mus valdo, suartina mus, paverčia tauta, juk Babilone buvome tiesiog rinktinė. Bet vos tampame tauta, Kūrėjas mus išveda iš Babilono.
Mūsų laikais fiziškai mūsų niekur nereikia išvesti, tik dvasiškai. Tam mums reikia susijungti, kad būtume vienas, vieningas tinklas, kuriame atskleistume Kūrėją ir atneštume tai visam pasauliui.
Mums trūksta dviejų jėgų: Ester ir Mordechaj. Tačiau jos egzistuoja mumyse, ir šiandien mūsų organizacija jas atskleidžia. Kabala kaip metodika jau atskleista, ją kažkada Mordechajus ir Ester norėjo pasiūlyti tautai. Ir jeigu tik įstengsime kreiptis į tautą jai esant jos dabartiniame didžiulio egoizmo lygmenyje, ir ji paklausys mūsų, tai galėsime susijungti ir išeisime iš dvasinės tremties.
Tada atsivers Dangus, atsiskleis Kūrėjas. Pasaulio tautos kreipsis į mus ir pakels į dvasinę Jeruzalę.

Iš 2016 m. kovo 16 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Purimo istorija – atskleisti, kas paslėpta

Šviesioji Purimo šventė

Purimas – tai ištaisyto pasaulio gimimas

Komentarų nėra