Pateikti Šeštadienis, 9 balandžio, 2016 dienos įrašai.


Žaidimas jausmais

Kabalos mokymasis, Realybės suvokimas

Klausimas. Sakote, kad kabala – tai jausminis mokslas, bet juk mokslo neįmanoma tyrinėti be intelekto, be mąstymo?
Atsakymas. Žinoma, neįmanoma! Kabalos mokslą patiriame per pojūčius. Paskui šiuos pojūčius, jausmus tikriname: atskiriame, lyginame tarpusavyje, suteikiame numerius, numeruojame, tarsi juos pasveriame.
Iš tikrųjų kabala – tai žaidimas su pojūčiais. Ji sistematiškai surikiuoja juos ir mes pradedame matyti norų sąveiką, kokie jausmai kyla kiekviename iš jų.
Kabalos mokslas labai tiksliai išmatuoja visus pojūčius ir suteikia jiems skaitmenines reikšmes, apibrėždamas jais galią, kryptį, savybes ir t. t. Todėl turime mokslą apie pojūčius, juk noras – vienintelė mūsų pasaulio materija.
Tai, kas jaučiama nore, vadinama pojūčiu. O juntama tik Šviesa, kuri šį norą veikia. Kitaip tariant, matuodami nore vykstančius pokyčius, matuojame jį veikiančią Šviesą.
Klausimas. Bet žmogaus protas pirminis ar priešingai?
Atsakymas. Noras pirminis, protas – antrinis. Taip mes ir vystomės. Iš kur vaikas gauna proto? Tik vystantis norams.
Kuo daugiau žmogus turi norų, tuo daugiau jam reikia proto, kad galėtų įsisavinti šiuos norus, juos valdyti.

Iš 2016 m. sausio 17 d pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasiniai ir materialieji norai

Norų gilinimas

Pajusti gyvenimą!

Komentarų nėra

Žmonija – uždara sielų sistema

Viena siela

Klausimas. Nieko nežinome apie tuos, kas pasiekė aukštas dvasines pakopas. Išeitų, kad jie dirbo dėl savęs. Kokia iš to darbo nauda žmonijai?
Atsakymas. Pirmiausia, visa žmonija – tai visiškai tiksli, uždara sielų sistema, apimanti mirusiuosius ir gyvuosius, dar negimusius, esančius dvasiniame pasaulyje ar mūsų lygmenyje – nesvarbu, kur ir kaip. Į šią sistemą įeina ir negyvoji gamta, augalija, gyvūnija.
Kitaip tariant, visa gamta yra vieninga, integraliai suderinta, sujungta, tai vienas ryšys, viena schema. Tad nereikia kokios nors dalies atskirti nuo kitų. Visa tai – tarpusavyje susijusi sistema.
Nesvarbu, jaučia žmogus tai ar ne – jis yra joje! O toliau viskas priklauso nuo to, kaip jis su šia didžiule sielų sistema sąveikauja, arba, kitaip tariant, kaip jis sąveikauja su ta viena, vieninga, bendra siela, kaip jis ją veikia, kaip šią bendrą sielą veda į geriausią būseną – į tobulumą.

Iš 2016 m. sausio 24 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Šeštasis pojūtis – siela

Kaip atskleisti gyvenimo žemėlapį?

Kaip pagerinti savo gyvenimą?

Komentarų nėra