Pateikti Ketvirtadienis, 21 balandžio, 2016 dienos įrašai.


Viską paversti gėriu

Dvasinis darbas

Klausimas. Jeigu visi žmonės aplinkui – Kūrėjas, tai, kada artimas žmogus moraliai užgauna, įskaudina, nejau tai gerai mums? Ką be dvasinio skausmo tai atneša žmogui?
Atsakymas. Dažniausiai bet kokį skausmą reikia prisiimti sau. Tarkim, kas nors jus įskaudino, pasistenkite jam/jai atleisti, juolab, jei tai artimas žmogus.
Pamėginkite pakilti virš susidariusios situacijos, o skriaudėją iš nedraugo paversti draugu, priešą mylimuoju. Viską reikia paversti gėriu.
Taip žmogus keičiasi ir ima tinkamai suvokti tai, kad jį supantis visas pasaulis visada geras, užpildytas tik viena Šviesa .
Jeigu jis taip elgiasi žmonių atžvilgiu, tai pamažu ima teisingai suvokti supančią aplinką ir matyti pro ją didžiulį malonumą – Šviesą, užpildančią visą pasaulių sistemą.
Klausimas. Norite pasakyti, kad kiekvienas teisia pagal savo sugedimo lygį, ir jeigu jaučiu kažką neigiamo iš kieno nors pusės – tai kaltas aš?
Atsakymas. Žinoma. Jei dabar jautiesi blogai, vadinasi taip yra todėl, kad tu blogas. Nieko nereikia kaltinti, tik save.

Daugiau šia tema skaitykite:

Nuolaidžiavimai įstatymų ribose

Taisydamas save – taisai pasaulį

Kodėl siekiame meilės?

Komentarų nėra

Popiežius: atverkite širdis pabėgėliams

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien, Krizė, globalizacija

Komentaras. Popiežius išsakė savo nuomonę dėl migrantų ir pabrėžė, kad: „Neįmanoma, kad tiek kančių užgriūtų nekaltus vyrus, moteris ir vaikus!“ Jis pakvietė visus atverti jiems duris ir širdis.
Atsakymas. Viskas, apie ką jis kalba, yra teisinga tik tuo atveju, jei nėra prievartos.
Apskritai trūksta paruošiamojo švietimo, auklėjimo, tiek Europos, tiek pabėgėlių susivienijimo.
Pabėgėlių noras – pavergti Europą. Jie bėga iš gimtųjų vietų ne tiek dėl baisaus karo, kiek todėl, kad už tai mokami dideli pinigai. Jie ateina į Europą kaip užgrobėjai, ne kaip nors laikino, saugaus, šilto kampo ieškantys žmonės. Todėl apie juos negalima kalbėti kaip apie pabėgėlius, o tik kaip apie užgrobėjų armiją.
Klausimas. Ar yra kokia nors išeitis?
Atsakymas. Ne, viskas taip ir tęsis. Procesas vyksta savo eiga.
Europa negalės atsilaikyti, atsitverti, nes ji visiškai išardyta į dalis, suskaldyta, ES šalys negali susikalbėti tarpusavyje. Žinoma, tai problema, kuri niekaip neišsispręs.
Klausimas. Ar galės atsiriboti nuo pabėgėlių tokios šalys kaip Vengrija, Makedonija ir kitos?
Atsakymas. Rytų Europa galės užsidaryti. Visų pirma, pabėgėliai ten nelabai veržiasi. Antra, ten gyvena žmonės, išėję tarybinę mokyklą, jie neturi ypatingų emocinių silpnybių ir visa kito. Jie dar neseniai visa tai išgyveno.
Klausimas. Iš esmės pildosi pranašystė, kad Europą pavergs musulmonai?
Atsakymas. Taip, Europa bus užgrobta musulmonų, ir visur vietoj Europos cerkvių ir bažnyčių stovės musulmonų mečetės ir medresės.
Klausimas. Ar kils karas tarp krikščionių ir musulmonų?
Atsakymas. Ne, krikščionybė ramiai pakels rankas, ir viskas.
Klausimas. Ką tuo metu darys judaizmas?
Atsakymas. Nieko – kas galės, išvažiuos iš Europos; kas ne, pamažu joje ištirps.
Klausimas. Koks turi būti Izraelio požiūris į šį procesą?
Atsakymas. Labai paprastas: mums visiškai nerūpi nei Europa, nei jos užgrobimas, kurį jau vykdo musulmonų ordos. Mes neturime kištis į jokius žemiškus reikalus, o tik perauklėti save iki visiško susivienijimo. Tai mūsų vienintelis rūpestis.
Ir tada mūsų susivienijimas paveiks visą pasaulį, ir pasaulio tautos, visų pirma, būtent europiečiai ir musulmonai, staiga pajus trauką vieni kitiems ir galimybę vieniems kitus papildyti. Jie supras, kad tai ateina pas juos iš judėjų, ir tada pamažu tarp jų susiformuos teisingi tarpusavio santykiai, kurie išplis po visą pasaulį.

Iš 2016 m. kovo 17 d. TV laidos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Europa patiria sudėtingiausią laikotarpį

Pabėgėliai: kas laukia Europos? V d.

Senosios Europos bejėgiškumas

Komentarų nėra

Prie nesibaigiančių malonumų

Dvasinis darbas

Klausimas. Jeigu mes sukurti malonumams, tai kodėl jų tiek mažai mano gyvenime? Kodėl prigimtis, Kūrėjas neapsaugo nuo klaidų, kurios atneša vien kančias?
Atsakymas. Sakyčiau priešingai: visos mūsų problemos – iš Kūrėjo ! Tik jis viską valdo ir tvarko. Todėl kančios taip pat ateina iš Jo.
Ir viskas tik tam, kad nukreiptų jus ieškoti tikrųjų malonumų ir išlaikytų kelyje, kad nesitenkintumėte menkais, niekingais malonumais. Todėl Kūrėjas nuolatos „kiša mums koją“, kad imtume rinktis tarp gėrio ir blogio, kad imtume tinkamai spręsti, kuo iš tikrųjų verta mėgautis ir padaryti taip, kad ji iš tikrųjų būtų kupina malonumų.
Šito jums ir linkiu. Tačiau tam būtina itin rimtai žiūrėti į tai, kas su jumis vyksta. Pirmiausia, suprasti, kad viskas kyla iš Kūrėjo, ir tik Jo, kad tai Jis valdo jūsų protą ir jausmus kiekvieną akimirką. Kitaip tariant, nė sekundę neatsiplėšti nuo Jo, ir visąlaik palaikyti vidinį dialogą su Juo.
O paskui žiūrėti, kaip galima priartėti prie tinkamesnio malonumo. Jeigu malonumas tinkamas, tai jis neišnyks! Jūs nuolatos jį jausite, o jis visąlaik augs. Štai toks mūsų laukia vidinis, mus užpildysiantis malonumų pliūpsnis.

Iš 2016 m. sausio 31 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Mokytis matyti gėrį

Didžiulė Kūrėjo malonė

Darbas su Kūrėju

Komentarų nėra