Pateikti Pirmadienis, 9 gegužės, 2016 dienos įrašai.


Išsklaidyti katastrofos šešėlį, II d.

Izraelis ir pasaulio tautos, Platinimas

Klausimas. Ką galėjo atlikti žydų tauta, kad išvengtų katastrofos? Nacistai tyčia elgėsi su žmonėmis kaip su gyvuliais, varė juos į prekinius vagonus ir atvesdavo žmogų iki tokios būsenos, kai jam sunku išlaikyti žmogišką orumą.
Atsakymas. Žydų tauta privalo perduoti pasauliui išsitaisymo metodiką, stoti pasaulio priešakyje ir tapti šviesa kitoms tautoms.
Turėjome parodyti vienybės pavyzdį, kurį lemta pasiekti žmonijai, kad visi žmonės atskleistų Kūrėją – nuo mažo iki didelio, kaip pasakyta: „Mano namai taps maldos namai visoms tautoms“.
Tačiau jeigu neatliekame savo misijos, tai šitaip skatiname blogio jėgų atgijimą pasaulyje. Tad galima sakyti, kad būtent dėl žydų naciai galėjo ateiti į valdžią – dėl mūsų neveikimo.
Naciai persekiojo būtent žydų tautą, nes jai leidžiame įsigalėti blogajai jėgai, tai šioji pirmiausia valdo mus. Visa blogio jėgų kova nukreipta būtent į Izraelio tautą, o ne į kitas tautas, juk pagrindinė karas – ideologinis.
Fašizmo ideologai tikslingai išstudijavo judaizmą ir jautė, kad turi sugriauti dvasinių jėgų valdžią, kuri yra žydų tautoje. Taip ji tikėjosi perimti valdžią iš mūsų į savo rankas.
Vienijimosi metodika (kabalos mokslas, tikrosios Izraelio tautos mokymas) neatsiskleidė ir neėmė veikti žmonijoje, kuriai jos taip reikėjo. Ir todėl vietoj jos, kilo kita jėga – nacistinė, kuri sugriovė viską, suskaldė žmoniją, išvaikydama ją į skirtingus kampus ir nutolino nuo vienybės.
Iš esmės, fašistai tarsi pareiškė: „Jeigu jūs nepajėgiate suvienyti viso pasaulio abipusiu davimu, tai mes sujungsime juos pagal nacistinę metodiką.“ Juk žodis fašizmas kyla iš itališko žodžio „fascio“, pėdas, ryšulys, surinktas iš daugybės stiebų. Kitaip tariant, bet kuriuo atveju teks susijungti – geruoju ar bloguoju.
Žydų tauta turi metodiką kaip susijungti geruoju, pasitelkus aukštesniąją jėgą, susijungus pasiekiamie visuotinę lygybę, saviraiškos laisvę. Kabalos mokslas moko mus, kaip prie to prieiti.
Bet jeigu negalime ir nenorime, nes Izraelio tautoje daug šio metodo priešininkų, tai šitaip leidžiame veikti nacistinėms, fašistinėms jėgoms. Būtent tai ir nutiko prieš aštuoniasdešimt metų, ir yra didžiulė grėsmė, kad ši katastrofa darsyk pasikartos.

Iš 2016 m. balandžio 28 d. pokalbio „Naujasis gyvenimas“, 723 laida

Daugiau šia tema skaitykite:

Išsklaidyti katastrofos šešėlį, I d.

Komentarų nėra

Išsklaidyti katastrofos šešėlį, I d.

Izraelis ir pasaulio tautos

Klausimas. Žmogaus dvasios jėga – kas ji ir iš kur ji? Kodėl būtent sunkiausiais katastrofos metais žydų tauta išlaikė aukštą dvasią ir išsaugojo žmogišką orumą?
Naciai stengėsi prilyginti žmonės gyvuliams, bet netgi koncentracijos stovyklose ir lageriuose žydams pavyko išsaugoti savo dvasią, abipusės pagalbos jausmą, organizuoti mokomuosius, teatro būrelius – viską, kas jiems leido jaustis žmonėmis ir pakilti virš savo būsenos.
Atsakymas. Tai žinomas psichologinis reiškinys. Kai žmogus nejaučia galįs pakeisti tai, kas vyksta, yra priverstas sutikti su ta galinga ir negailestinga jėga, kuri įspraudžia jį į žiaurius rėmus. Ir tuomet jam lieka tik nusilenkti ir priimti viską, kaip yra. Tačiau iš šio susitaikymo gimsta tiesos, žmogiškos dvasios taškas.
Siųsdamas mums tokius sunkumus Kūrėjas tuo pat metu palaiko mūsų vidinę dvasią ir todėl matome, kad netgi paklusdamas šios didžiulės jėgos spaudimui, žmogus giliai širdyje jaučia, kad tai jo likimas, aukštesnioji jėga. Iš aukščiau jam siunčia šį smūgį, ir jis turi nusilenkti, pasistengti išgyventi, išsaugoti kuo žmoniškesnį pavidalą.
Todėl holokausto laikais matome tokius didvyriškumo, nugalėjimo pavyzdžius. Tačiau verta įsidėmėti, kad žmonės susitaikė, priėmė tai, kas vyksta, ir tiesiog laukė, kol smūgis pasibaigs.
Panašiai kaip nutiko su mokytoju Akiva, kai jis plaukdamas laivu pateko į didžiulę audrą. Laivas sudužo ir nuskendo, o mokytojui Akiva pavyko išsigelbėti – vieninteliam iš viso laivo.
Vėliau jo paklausė, kaip jam pavyko išplaukti, jis paaiškino, kad įsitvėrė į rąstą, ir kaskart kai atsirisdavo didžiulė banga, jis palenkdavo galvą. Tad šios bangos, užuot nuskandinę, išplukdė jį į krantą.
Taigi, kai mūsų pasaulyje atsiskleidžia blogoji jėga, kuri gali mus sunaikinti, jau per vėlu su ja kovoti. Juk mes jau iki to pralaimėjome karą, leisdami šiai jėgai atsiskleisti. Savo elgesiu vieni kitų atžvilgiu leidome naciams pakilti, užimti valdžią ir pradėti valdyti visas Europos tautas.
O palenkdami galvą leidžiame šiai jėgai pereiti per mus ir galime pasiekti pažadėtąjį krantą.
Esmė ta, kad žydai galėjo užkirsti kelią nacių atėjimui į valdžią, jeigu būtų paklausę Baal Sulamo ir kitų kabalistų raginimų ir jei būtų ėmęsi taisyti pasaulį. Tačiau šito neatlikome, toliau gyvenome galantiškai. Didis kabalistas Ari dar 16 am. kvietė taisyti pasaulį. Jau jo metais baigėsi tremties ir prasidėjo išsilaisvinimo laikotarpis.
Jeigu su pasaulyje pradėjusiomis veikti išsilaisvinimo jėgomis neiname iš vien, bet liekame tremtyje kaip ir anksčiau, nenorime ir netgi priešinamės išsilaisvinimui, tai sukeliame sau itin blogų ir pavojingų, naikinančių jėgų poveikį. Tokiu atveju jos atsiskleidžia pasaulyje ir veikia prieš Izraelio tautą.

Iš 2016 m. balandžio 28 d. pokalbio „Naujasis gyvenimas“, 723 laida

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip vertinti Holokaustą?

Naujas holokaustas ar užduotėlė iš aukščiau?

Komentarų nėra