Pateikti Ketvirtadienis, 12 gegužės, 2016 dienos įrašai.


Kas veda pasaulį į aklavietę?

Egoizmo vystymasis, Kabala ir kiti mokslai

Klausimas. Mūsų laikais mokslai atsidūrė aklavietėje. Ar tai susiję su tuo, kad mokslininkai viską tiria remdamiesi savo penkiomis juslėmis?
Atsakymas. Šiandien pasiekėme maksimalų egoizmo raidos etapą ir todėl jis susisuka ir kaip hidra ima ėsti pats save.
Todėl pamažu ateina visų mokslų, menų, mūsų visuomenės, mūsų tarpusavio santykių, visos žmonijos galas. Pažvelkite, kas vyksta ne tik su mokslais, bet ir su ekonomija, prekyba, šeima. Mūsų pasaulyje viską valdo egoizmas, kuris priėjo akligatvį ir ima ryti pats save.

Iš 2016 m. vasario 28 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyventi ir mėgautis, I d.

Dvi jėgos, gimdančios žmogų

Kam mums dvasiniai pasauliai?

Komentarų nėra

Nereikia ignoruoti dabartinės būsenos

Dvasinis darbas

Klausimas. Ar įeiti į dvasinį pasaulį reiškia būti abejingam šiam pasauliui?
Atsakymas. Ne, tai ne abejingumas. Iš tikrųjų mūsų pasaulis labai svarbus. Dėl jo kylame į aukštesnįjį pasaulį, kuriame savo sielą, imame ją jausti, auginame.
Kuo daugiau žmogus dvasiškai vystosi, tuo labiau jam reikia mūsų pasaulio, jis jį vertina, moka tinkama išnaudoti. Todėl jokiu būdu neignoruojame savo dabartinės būsenos.

Iš 2016 m. vasario 21 d. pamokos rusų k.

Komentarų nėra

Dvasingas žmogus

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

Klausimas. Kas jūsų nuomone gali laikyti save dvasingu žmogumi?
Atsakymas. Tas, kuris pasitelkęs kabalos metodiką pakilo virš savęs, sukūrė savyje naują jutimo organą vadinamą „siela “, ir dabar davimo  savybe suvokia dvasinę materiją.
Tokių žmonių mūsų pasaulyje nedaug, jų niekas nežino, jie niekam neatsiskleidžia ir niekieno nemoko.
Vienintelė organizacija, kuri rimtai tuo užsiima, – tai Pasaulinė kabalos akademija, ji iškėlė sau tikslą mokyti kitus žmones, nes tokią užduotį gavo iš aukščiau. Stengiamės sukurti sąlygas, kad kiekvienas žmogus, norintis pasiekti dvasinę būseną ir pajausti pasaulį už savo ribų, galėtų tai atlikti.

Iš 2016 m. vasario 21 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasingumas pagal kabalą

Tobulumas, skatinantis kilti į viršų

Žmogaus, įgijusio šeštąjį pojūtį, gyvenimas

Komentarų nėra