Pateikti Trečiadienis, 18 gegužės, 2016 dienos įrašai.


Kūrėjo glėbys

Dvasinis darbas

Klausimas. Kaip dera elgtis gaunant smūgius? Kaip suprasti, ko iš manęs nori Kūrėjas? Juk visos situacijos skirtingos.
Atsakymas. Kūrėjas iš mūsų nori tik vieno – kad nuolatos artėtume prie Jo: arba individualiai, jei dabar nėra kitos galimybės, arba su grupe.
Jis tikslingai mums ištiesia savo rankas, siunčia smūgius, kad išsigandę skubėtumėte į Jo glėbį.
Bet vos tik susilpnėja jūsų susiliejimas su Juo, visai kaip su mažu vaiku, kuris iš pradžių prilipęs prie mamos, o paskui panorsta pabėgti nuo jos, iš karto ateina kitos gąsdinančios kliūtys ir vėl suteikia mums galimybę prilipti prie Kūrėjo. Taip mums reikia žvelgti į visą mūsų gyvenimą!
Jeigu mėginsite suartėti su Kūrėju keisdami savo prigimtį dar iki tol, kol ateis smūgiai, tuomet nejausite jokių problemų ir tiesiog maudysitės Šviesoje !
Juk kančios – tai mūsų tarpusavio ryšio nebuvimas, Kūrėjo nejautimas. Vos tik pajausime jį teisingame mūsų tarpusavio ryšyje, visas pasaulis užsipildys gėriu.
Klausimas. Ką reiškia artėti prie Kūrėjo?
Atsakymas. Artėti prie Kūrėjo – reiškia prilygti Jam savybėmis. Kūrėjo savybė – visiškas davimas ir meilė.

Iš 2016 m. vasario 14 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip išvengti likimo smūgių

Iš anksto nulemtas kelias

Automatizmas ar sąmoningumas?

Komentarų nėra

Nešti gėrį pasauliui

Dvasinis darbas

Klausimas. Kaip atleisti sau, kai žinai, jog pasielgei siaubingai, negražiai, niekšiškai?
Atsakymas. Taip neteisinga galvoti. Nieko patys jūs nepadarėte. Visą tai per jus atliko Kūrėjas: „nėra nieko kito tik Jis “.
Todėl nereikia niekuo kaltinti savęs ir kitų žmonių šalimais. Jie irgi nieko neatliko. Viską už jus daro Kūrėjas !
Jis į pasaulį neša paslėptą gėrį, kuris mūsų pasaulyje atsiskleidžia kaip blogis. Ir jei tinkamai elgsitės, Jo vardu, imsite nešti žmonijai atskleistą gėrį ir pasaulis taps geras.

Iš 2016 m. vasario 14 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Viską paversti gėriu

Taisydamas save – taisai pasaulį

Dėkoti už kančias labiau nei už gėrį?

Komentarų nėra