Prancūzija rinktųsi pabėgėlius musulmonus

Izraelis ir pasaulio tautos, Krizė, globalizacija

Komentaras. Prancūzija – katalikiška, krikščioniška šalis, o pirmenybę teikia musulmonų pabėgėliams, atsisakydama priimti krikščionis, kurių minios stovi prie Irako sienos.
Laikraštis „Figaro“ atliko tyrimą ir nustatė, kad kairysis socialistų vadovaujančiosios partijos sparnas nenori, kad atrodytų tarsi Prancūzija teikia pirmenybę krikščionims.
Atsakymas. Viena vertus, ištaisytoji žmonija turi galvoti apie visus vienodai, kita vertus, to pasaulyje niekur nėra. Juk krikščioniška, katalikiška ar protestantiška šalis – nesvarbu kokia – pirmenybę turėtų teikti kenčiantiems Artimųjų Rytų krikščionims, kol jų visų dar neišpjovė, ne tiek daug jų beliko.
Komentaras. Beje, ten masiškai žudomos yezidi šeimos iš Mosulo.
Atsakymas. Musulmonai tyčia juos žudo. Todėl juos reikia priimti pirmiausiai.
Komentaras. O jie sėdi Irake ir laukia leidimo išvažiuoti, tačiau jiems nesuteikia tokios galimybės, rengia beprotiškus patikrinimus, reikalaudami įrodyti savo pažeidžiamumą ir t. t.
Atsakymas. O ekstremaliuosius dešiniuosius musulmonus priima.
Komentaras. Laikraštis „Figaro“ klausia: „Kodėl stambiausia Europos šalis Prancūzija, kuri sutiko priimti trisdešimt tūkstančių Sirijos pabėgėlių, atsisako įsileisti krikščionis?“ Tai tikra nesąmonė.
Atsakymas. Jie nori atrodyti liberalūs, kai tuo tarpu krikščionys toliau žudomi. Kaip suprasti šiandieninį pasaulį? Žmonės žaidžia atvirkščiai: viduje aš toks, bet išorėje turiu parodyti save kitokį. Tai įdomus paradoksas: aš priimu tuos, kurie žudo, o žudomuosius palieku.
Todėl nereikia stebėtis, kad tarp žydų, gyvenančių išeivijoje, vyksta tas pats. Juk jie visi nusiteikę prieš Izraelį. Jie už tai, kad neliktų valstybės, nei liaudies, o jie patys ištirptų tarp kitų tautų taip, kad neliktų nė žymės.
Manoma, kad po vienos dviejų kartų Amerikos žydai tiesiog išmirs, t. y. visiškai asimiliuosis su amerikiečiais.
Tačiau reikia pasakyti, kad po vienos ar dviejų kartų pamatysime labai rimtus smūgius Amerikai ir jos žydams, Kūrėjas grąžins juos pas save žiauria jėga, per holokaustą ar kitas didžiules problemas. Žydai bus priversti grįžti prie savo šaknų, nebus kur dingti.
Atsisakę Izraelio, atkirtę jį nuo savęs, jie pasmerkia save galingiems smūgiams. Taip parašyta Biblijoje: „Ir pasaulio krašte aš tave surasiu ir tvirta ranka atvesiu į Jeruzalę.“

Iš 2015 m. kovo 10 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Musulmonai pereina į krikščionybę

Popiežius: atverkite širdis pabėgėliams

Du požiūriai į terorą: Paryžiuje ir Izraelyje

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>