Pateikti liepos, 2016 mėn. įrašai.


Dvasiniai pinigai – tiesos atitikmuo

Dvasinis darbas, Ekonomika ir pinigai

Klausimas. Ar pinigų dvasinė šaknis susijusi su „tiesos“ sąvoka?
Atsakymas. Taip. Dvasiniai pinigai (ekranas) yra tiesos ekvivalentas, nes tai davimo, meilės, ryšio su kitais savybė. Kuo daugiau dvasinių turtų turiu, tuo teisesnis esu, mat mano ryšys su Kūrėju stipresnis, arčiau tiesos.
Ekranas – tai pinigai, o atlygis – tai ne pats ekranas, o davimas, pasitelkę ekraną duodame dėl Kūrėjo, dėl vienas kito.

Iš 2016 m. kovo 27 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Ne piniguose laimė

Visos aplinkybės – dvasiniam tikslui

Laimingus mus daro pojūtis, o ne priteklius

Komentarų nėra

Kur atskleisti Kūrėją?

Dvasinis darbas, Kūrėjas

Klausimas. Kabala atskleidžia Kūrėją. Kur? Ne visatoje, t.y. už visatos ribų, ar kituose matavimuose, t. y. visatoje, tačiau paralelinėje erdvėje?
Atsakymas. Kūrėjas – tai laukas, kuriame egzistuojame. Jis sužadina mumyse įvairiausius pojūčius, kad įstengtume Jį pajausti.
Todėl pati didžiausia bausmė – Kūrėjo išnykimas, Jo paslėptis. Mes jaučiame tarpusavio ryšį, bet nejaučiame lauko, Kūrėjo.
Visas kabalos mokslas dalijamas į dvi dalis: (1) padėti žmogui pajausti lauką ir (2) tirti jį pagal panašumo Jam dėsnį. Keisdamiesi jaučiame lauką, Kūrėją. Jis nekinta, keičiamės tik mes, kol visiškai Jį suvoksime.

Daugiau šia tema skaitykite:

Klausimai apie Kūrėją

Vienintelis kelias pas Kūrėją

Ieškotojų karta

Komentarų nėra

Už ką žmogus atsakingas?

Dvasinis darbas, Valios laisvė

Klausimas. Kodėl žmogus atsako už galimybę priartėti prie Kūrėjo, jeigu jis už nieką neatsakingas?
Atsakymas. Žmogus už nieką neatsako, išskyrus tai, kaip susilieti su Kūrėju, mat vien tam jis buvo sukurtas. Todėl visi jo veiksmai, kai jis nemėgina suartėti su Kūrėju yra beverčiai, kvaili ir juda visai ne ta kryptimi. Taip jis tik blogina savo būseną.
Todėl sakoma: „Verčiau sėdėti ir nieko neveikti“.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Grįžti į Adomo pavidalą

Užbėgant už akių

Kiekvienas nors kartą gauna galimybę

Komentarų nėra

Iš žemiško pasaulio į dvasinį

Dvasinis darbas, Grupė

Pradėjus dirbti su grupe man pamažu ima kilti visokiausios problemos. Taip Kūrėjas atskleidžia man veikimo lauką, kad spręsčiau visas kylančias problemas, nutiesčiau virš jų meilės tiltelį ir sudaryčiau sąlygas Jam atsiskleisti grupėje.
Taip užmezgu ryšį su kitais grupės nariais kaip su dešimt sfirų ir sukuriu vietą tarp mūsų, kad Kūrėjas atsiskleistų.
Todėl turime nuolatos kits kitam apie tai priminti, juk Kūrėjas kas akimirką nubloškia mus į mūsų žemišką miesčioniškumą ir mes turime pakilti iš jo į dvasinę struktūrą bei teisingai matyti situaciją.
Toks mūsų nuolatinis darbas – pakilti iš žemiško, painaus pasaulio, kurį Kūrėjas tyčia sukuria mumyse, į naują dvasinę būseną.

Iš 2016 m. gegužės 3 d. Maskvos kongreso pamokos Nr. 4

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyvenimo laukas „Nėra nieko kito, tik Jis“

Dvejos savęs valdymo vadelės

Kūrėjo glėbys

Komentarų nėra

Kas yra kabalistas?

Dvasinis darbas, Kabala ir kiti mokslai

Klausimas. Kada kabala tampa mokslu?
Atsakymas. Kabala tampa mokslu, kai ja užsiima kabalistas.
Kabalistu vadinamas tas, kuris pasiekė būseną „gauti, kad duotum“. Tokias savybes turintis žmogus supranta Kūrėjo veiksmus tiek savyje, tiek pasaulių sistemoje. Jis ima tyrinėti visą priešais jį atsiveriančią erdvę ir todėl yra kabalistas.
O studijuojantys kabalą kol kas tėra kabalistų mokiniai, nes eina dvasinio suvokimo keliu.

Iš 2016 m. gegužės 3 d. Maskvos kongreso pamokos Nr. 5

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabalistas – mokslininkas, tiriantis save

Kaip atpažinti kabalistą?

Kabala – mokslas apie Aukštesniąją tikrovę

Komentarų nėra

Ištaisyti pasaulį – tik iš Izraelio žemės

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien, Platinimas

Klausimas. Pastaruoju metu jus itin aštriai pasisakote, kaip dešiniųjų pažiūrų atstovas, turite griežtą požiūrį į arabus Izraelyje. Nejaugi jus to moko kabala, metodika, kaip pasiekti visuotinį ryšį tarp žmonių ir meilę artimui, kad visi taptų „artimais“?
Atsakymas. Pripažįstu, kad mano pasisakymai aštrūs, bet taip mane kreipia siekis taisyti pasaulį. Jį gali atnešti būtent susibūrę į tautą žydai ir būtent iš Izraelio žemės. Kitos galimybės perduoti pasauliui jo taisymo metodiką geruoju keliu nėra.
Kitas kelias – griaunančios atominės bombos, kurias lydi ekologinės katastrofos. Todėl aš už tai, kad įvairiausiais būdais padėtume žydams suprasti jų misiją bei ją realizuoti viso pasaulio labui. Žinoma, tokiu atveju nesutinku su tuo, jog norima anuliuoti Izraelio valstybę.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamtos dėsnių nežinojimas neatleidžia nuo tarpusavio laidavimo

Izraelis – pasaulio širdis

Augti be lazdos

Komentarų nėra

Melstis už Kūrėją

Dvasinis darbas

Klausimas. Ką reiškia „melstis už Kūrėją“?
Atsakymas. Melstis už Kūrėją reiškia daryti viską, kad suteiktum Jam galimybę atsiskleisti kūriniams. To Jis nori, ir dėl to sukūrė vieną bendrą norą, t. y. visą pasaulėdarą.

Iš 2016 m. gegužės 2 d. iš Maskvos kongreso pamokos Nr. 3

Komentarų nėra

Iš kur kilo Kūrėjas?

Kūrėjas

Klausimas. Iš kur kilo Kūrėjas?
Atsakymas. Klausimas „iš kur“ rodo, kad mes esame savo galutinės būsenos, kai laikas, veiksmas ir judėjimas mums turi reikšmę.
Bet tai tik mūsų pasaulyje – pačiame žemiausiame iš visų pasaulių, jame mes egzistuojame šiandien. Visuose kituose pasauliuose nėra laiko, judėjimo, nėra pradžios ir pabaigos.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Klausimai apie Kūrėją

Ar Dievas egzistuoja?

Ar reikia Kūrėjui pažinti patį save?

Komentarų nėra

Kaip veikti savo likimą?

Dvasinis darbas

Klausimas. Ar yra likimas? Ar galiu jį veikti?
Atsakymas. Žinoma, kiekvienas turi savo lemtį. Galite veikti savo likimą, keisti jį, jei per ryšį su draugais aktyviai pritrauksite Šviesą.
Vos tik tarpusavyje su draugais atkursite tinkamą abipusį ryšį, nors šiek tiek primenantį „pamilk artimą kaip save“, jus iškart ims veikti aukštesnė jėga, proporcinga jūsų pastangoms, ir jus pradėsite keisti savo likimą.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Ketinimo jėga

Ar galima pakeisti likimą?

Iš anksto nulemtas kelias

Komentarų nėra

Kaip neutralizuoti neigiamą santykį?

Dvasinis darbas

Klausimas. Kodėl Kūrėjas siunčia mums aplinką, kurioje bendravimas toks neigiamas?
Atsakymas. Deja, pasaulyje iš tiesų egzistuoja itin rimtas negatyvus fonas.
Būtina dalyvauti mūsų užsiėmimuose, mėginti netgi virtualiai, ir pamatysite, kaip sugebėsite neutralizuoti bet kokį neigiamą požiūrį į jus, nes imsite patys betarpiškai veikti aukštesniąją jėgą.
Klausimas. Kaip atsikratyti žmonių prakeikimų, kaip nebūti veikiamam svetimo egoizmo, kaip nebūti nužiūrėtam?
Atsakymas. Tik savo gerais veiksmas. Niekas kitas nepaveiks. Neigiamą poveikį neutralizuokime teigiamais veiksmais.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Egoizmo magija

Anapus antgamtiškumo

Aplinka: ištirpti ar gintis?

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai