Pateikti Ketvirtadienis, 14 liepos, 2016 dienos įrašai.


Lyčių kova I d.

Vyras ir moteris

Laisvė ir instinktai
Klausimas. Lyčių karas – tai labiausiai jaudinanti kova, kurios žmogus imasi nuo ankstyvos vaikystės.
Šis skirtumas jau akivaizdus tarp berniukų ir mergaičių sulaukusių penkerių septynerių metų, tarp šių grupių atsiranda susipriešinimas, kyla konfliktai, kita vertus, jaučiama trauka.
Kaip paaiškinti šį visą gyvenimą besitęsiantį žaidimą?
Atsakymas. Žmogus – ydingiausia ir nelaimingiausia gamtos dalis. Juk visa negyvoji, augalinė ir gyvūninė gamta veikia pagal juose esančius instinktus. Liūtui ar liūtei, drambliui ir dramblienei nekyla klausimų, kaip elgtis vienam su kitu.
Jiems viskas aišku ir viskas vyksta pagal juos valdančius gamtos dėsnius. Kiekvienas žino, ką turi daryti ir veikia šiuose rėmuose. Jų gyvenimas kur kas paprastesnis nei žmonių.
Tačiau žmogui yra palikta veikimo laisvė, nes jis savo išsivystymu pranoksta gyvūną. Žmogus gali pats nuspręsti, kokie turėtų būti tinkami santykiai tarp vyrų ir moterų ir daugelis kitų elgesio formų, požiūris į visuomenę, gamtą, Aukštesniąją jėgą, apskritai į visą mūsų gyvenimą. Visa tai nejaudina gyvūnų ir netgi žmogaus, kuris ne itin pažengęs.
Tačiau išsivystęs žmogus mąsto apie tai ir užmegzdamas santykius veikia dirbtinai, užuot sekęs savo instinktais. Būtina ištirti vyro ir moters prigimtį, įsisąmoninti mūsų dabartinę ir galutinę būseną, į kurią turime ateiti.
Atsižvelgiant į tai, mums reikia patiems tarp vyrų ir moterų sukurti tokią santykių sistemą, kad vienas kitą papildytume, tokią, kokią sukurtų pati gamta, jei ji pati to imtųsi.
Tam mums reikia dar daug ko išmokti. Neįmanoma to išspręsti patiems, nepažinus gamtos dėsnių gelmės, žmogaus prigimties ir galutinio jo evoliucijos tikslo. Būtina suvokti vyro ir moters prigimtį, išsiaiškinti, kodėl jie būtent tokie, o ne kitokie, ir kokią tarpusavio santykių formą jie turi pasiekti. Akivaizdu, kad privalome papildyti kits kitą.
Nepanašu, kad žmonės tai suprastų. Vyro ir moters psichologija –itin jauna, vis dar vystoma tyrimų sritis. Be to, apskritai nieko nežinome apie žmogaus prigimtį ir vidinę jo psichologiją: požiūrį į pasaulį, į patį save, į savo gyvenimą ir perspektyvą.
Nematome ir neįsivaizduojame ateities vyro ir moters atvaizdo, kokie jie bus po šimto ar tūkstančio metų. Mums būtina žinoti, kokie turi būti idealūs vyro ir moters santykiai kiekvieną akimirką. Bet apie tai nieko nesuprantame.
Todėl negalime savo vaikams suteikti tinkamo auklėjimo šiuo klausimu, nežinome, ką jiems pasakyti. Mokyklinėje programoje taip pat nėra šio svarbiausio dalyko. Visa tai įneša netvarką į mūsų gyvenimą ir labai daug nusivylimų bei problemų, net tragedijų.
Akivaizdu, kad toks auklėjimas tiesiog būtinas ir kabalos mokslas gali suteikti neįkainuojamą pagalbą.

Iš 2016 m. kovo 31 d. 707-ojo pokalbio „Naujasis gyvenimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Vyras ir moteris – tokie skirtingi pasauliai, 1 dalis

Vyras ir moteris: būti ar nebūti kartu

Vyras ir moteris – dvi stichijos

Komentarų nėra

Kaip spręsti žemiškas problemas?

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

Klausimas. Ar svarbu daug kartų skaityti kabalistinę knygą?
Atsakymas. Ne, nebūtinai. Skaitykite tai, kas jums patinka, artima, pajuskite, kad tai yra sakoma jums. Iš esmės, visiškai nesvarbu, ką būtent iš tikrųjų kabalistinių šaltinių skaitote, nes svarbiausias dalykas – jūsų iš širdies kylantis Šviesos siekis.
Kaip atsaką į savo siekį pamažu jausite artėjimą prie Kūrėjo – pajusite tai būtent virš problemų, kurias jums kels ta pati jėga tam, kad kreiptumėtės į ją. Po kreipimosi į ją problemos išnyksta, atsiranda trumpas atokvėpis ir vėl problema – ir vėl jūsų Kūrėjo siekis .
Viskas kyla iš Kūrėjo ir viskas išsisprendžia artėjant prie Jo.
Klausimas. Jeigu noriu išspręsti kokią nors problemą, tai man reikia susivienyti su draugais ir drauge turime skaityti knygą, kad pritrauktume teigiamą jėgą?
Atsakymas. Taip, problemos sprendimas slypi draugų sąjungoje, bet tai neatleidžia tavęs nuo jos sprendimo šio pasaulio lygmenyje.
Tu negali spręsti materialių problemų tiktai dvasiniu būdu. Privalai veikti fiziniame lygmenyje, o sprendimas ateis per tavo ryšį su draugais ir Kūrėju.

Iš 2016 m. vasario 7 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Vienas sprendimas visoms problemoms

Ketinimo jėga

Indas siauru kakleliu

Komentarų nėra