Pateikti Penktadienis, 29 liepos, 2016 dienos įrašai.


Kas yra kabalistas?

Dvasinis darbas, Kabala ir kiti mokslai

Klausimas. Kada kabala tampa mokslu?
Atsakymas. Kabala tampa mokslu, kai ja užsiima kabalistas.
Kabalistu vadinamas tas, kuris pasiekė būseną „gauti, kad duotum“. Tokias savybes turintis žmogus supranta Kūrėjo veiksmus tiek savyje, tiek pasaulių sistemoje. Jis ima tyrinėti visą priešais jį atsiveriančią erdvę ir todėl yra kabalistas.
O studijuojantys kabalą kol kas tėra kabalistų mokiniai, nes eina dvasinio suvokimo keliu.

Iš 2016 m. gegužės 3 d. Maskvos kongreso pamokos Nr. 5

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabalistas – mokslininkas, tiriantis save

Kaip atpažinti kabalistą?

Kabala – mokslas apie Aukštesniąją tikrovę

Komentarų nėra

Ištaisyti pasaulį – tik iš Izraelio žemės

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien, Platinimas

Klausimas. Pastaruoju metu jus itin aštriai pasisakote, kaip dešiniųjų pažiūrų atstovas, turite griežtą požiūrį į arabus Izraelyje. Nejaugi jus to moko kabala, metodika, kaip pasiekti visuotinį ryšį tarp žmonių ir meilę artimui, kad visi taptų „artimais“?
Atsakymas. Pripažįstu, kad mano pasisakymai aštrūs, bet taip mane kreipia siekis taisyti pasaulį. Jį gali atnešti būtent susibūrę į tautą žydai ir būtent iš Izraelio žemės. Kitos galimybės perduoti pasauliui jo taisymo metodiką geruoju keliu nėra.
Kitas kelias – griaunančios atominės bombos, kurias lydi ekologinės katastrofos. Todėl aš už tai, kad įvairiausiais būdais padėtume žydams suprasti jų misiją bei ją realizuoti viso pasaulio labui. Žinoma, tokiu atveju nesutinku su tuo, jog norima anuliuoti Izraelio valstybę.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamtos dėsnių nežinojimas neatleidžia nuo tarpusavio laidavimo

Izraelis – pasaulio širdis

Augti be lazdos

Komentarų nėra