Pateikti rugpjūčio, 2016 mėn. įrašai.


Absoliuti meilė

Dvasinis darbas

Kūrinijos tikslas – absoliuti meilė.
Atrodytų, kad kabala, kaip mokslas apie prieštaringų, priešingų kūrinijos dalių tarpusavio ryšius, neturėtų naudotis tokiais terminais kaip „meilė“, juk juose nėra jokių tikslių ribų, išmatavimų, sąryšių. Jie labiau tinka menui, literatūrai, psichologijai, bet tikrai ne mokslui.
Tačiau kabalos mokslas, kalbantis apie visų visatos dalių susijungimą, apie visos gamtos atvedimą į visišką pusiausvyrą, į vieningą integralią sistemą, taip pat nagrinėja labai asmeninį žmogaus reiškimąsi: meilę, neapykantą, norą.
Kas gi naudojasi tuo mūsų savanaudiškame pasaulyje, kuriame viskas matuojama pinigų, ginklų, valdžios jėga, o žmogiški jausmai lieka kinui ir jaunimėliui? Todėl visiškai nesuprantama, kaip galima pavadinti visų gamtos jėgų ryšių sistemą absoliučia meile. Šios sąvokos nesusijungia tol, kol pradedame suprasti, kad meile vadinamas pasikeitimas norais.
Meilė – tai sistema, kuri apsikeičia savo galimybėmis ir poreikiais gauti, duoti, pildyti, tuštinti ir t. t., kurioje visi kūrinijos elementai sujungti vienas su kitu idealiu santykiu.
Kitą mylėti – reiškia, atskleisti visus jo lūkesčius: fizinius, sielos, dvasinius, moralinius ir bandyti juos pripildyti, skiriant visas pastangas ir išnaudojant visas galimybes. Kitaip tariant, po žodžiu „mylėti“ numanomas kito, svetimo tau, žmogaus pripildymas, prisotinimas tiek, kiek jis to nori.
Tokiu atveju atsiranda jau visai kitas meilės suvokimas – ne tai, prie ko mes pripratę mūsų pasaulyje, o savo realiame techniniame kontekste. Meilė – tai abipusis jautimas, fizinis, dvasinis, mechaninis, elektrinis – nesvarbu koks sujungimas, kai kiekvienas elementas pripildo kitą objektą, veikia dėl jo.
Todėl taisyklė „pamilk artimą kaip save“ traktuojama kabaloje šitaip: paimi visus kito žmogaus norus ir pripildai juos taip, lyg jie būtų tavo, ir netgi daugiau, nes paprastai save myli labiau nei kitus, o dabar turi mylėti kitus labiau nei save. Tai ir yra meilė.

Iš 2016 m. gegužės 2 d. antrosios Maskvos kongreso pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Mylėti ir būti mylimam

Visuomenės ląstelė, kurioje viskas sutelkta

Kodėl siekiame meilės?

Komentarų nėra

Niujorko studentai už Izraelio boikotą

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Klausimas. Niujorko universiteto studentų magistrų sąjunga balsavo už Izraelio boikotavimo rezoliuciją.
Rezoliucijoje studentų sąjunga ir visi rėmėjai raginami nutraukti visus ryšius su Izraeliu ir nutraukti bendras su Tel Avivo universitetu programas. Ar įmanoma sustabdyti šį boikotą?
Atsakymas. Tai priklauso nuo mūsų – kaip mes, žydai, paaiškinsime, kokia mūsų misija, kodėl egzistuojame kaip valstybė ir kaip tauta.
Mūsų užduotis – vesti žmoniją į sukūrimo, pasaulėdaros, visos civilizacijos tikslą. Todėl šie studentai, kurie sukilo prieš mus, na, ir visas pasaulis, turi tai sužinoti.
Apie tai būtina kalbėti garsiai visose aikštėse ir tribūnose, visoje žiniasklaidoje. Bet, deja, mes negalime to išaiškinti net žydų tautai, nekalbant apie visus likusius.
Kiekvieną dieną girdėsime tik slegiančias naujienas. Pamažu blokados žiedas aplink mus vis siaurės ir po mokslinių studentų mainų boikotų ateis techniniai boikotai. Vėliau prasidės pramoniniai, tarptautinės prekybos, prekių mainų ir t. t. boikotai.
Tačiau šiandien nė viena pasaulio šalis negali egzistuoti atskirai, kaip ir šeima, kuri neina į parduotuvę nusipirkti visko, ko jiems reikia, negali išgyventi.
Todėl, nieko nepadarysi, turime pasivyti prarastą laiką. Viso pasaulio žydai turi suprasti, kad Kūrėjas siaurina aplink juos žiedą ir stumia atlikti savo misiją.
Mums reikia visai žmonijai parodyti pavyzdį, kaip teisingai vienytis taikos labui. Žmonija gali susivienyti boikotui, mes, priešingai, galėsime susitelkti, jeigu mokysime juos teisingų tarpusavio ryšių. Pasaulis turi dvi galimybes: vienytis prieš mus arba vienytis kartu su mumis pakilimui į būsimą, aukštesnę, žmonijos vystymosi pakopą.
Mes, žydai, negalime nuo to pabėgti, privalome atlikti savo misiją. Antraip boikotas aplink mus peraugs į geležinį žiedą, į uždarą iš vidaus ir iš lauko atakuojamą tvirtovę. Mes neišsilaikysime, nes tai – karas prieš Kūrėją.
Mūsų užduotis ne tik išgyventi, kaip visų likusių tautų, o nurodyti kitoms tautoms kelią į Kūrėją. Tam mums įteikta Tora, ir visos tautos nesąmoningai laukia iš mūsų išganymo. Štai kodėl jie kaltina dėl visų problemų mus.
Mums, kabalistams, reikia pasistengti greitai atlikti savo misiją žydų tautos atžvilgiu. O žydų tautai atlikti savo paskirtį pasaulio tautų atžvilgiu ir visiems kartu – bendrą misiją Kūrėjo atžvilgiu. Visa tai sudaro vieną grandinę.

Iš 2016 m. balandžio 25 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Neapykanta žydams išsitaisymo procese

Izraelis – pasaulio širdis

Atneškime pasauliui gėrį!

Komentarų nėra

Kas apsaugos Europos Sąjungą nuo iširimo

Krizė, globalizacija

Klausimas. Paskutinės apklausos rodo, kad vis daugiau Europos Sąjungos piliečių nori iš jos išeiti. Anglijoje šiuo metu jie sudaro 50 proc. gyventojų, o Prancūzijoje ir Švedijoje – po 38 proc.
Mėnesio gale Anglijoje bus pravesta galutinė apklausa, visai įmanoma, kad šalis paliks Europos Sąjungą.
Ar jūs manote, kad tai – laiko klausimas, ir vienaip ar kitaip ES išsiskaidys?
Atsakymas. Buvau įsitikinęs tuo iš pačių pradžių, juk vietoje širdžių susijungimo buvo sukurtas europietiškas turgus, o ne sąjunga.
Klausimas. Tai ko sulauksime? Ką galime padaryti?
Atsakymas. Nieko, išskyrus ramiai atsisveikinti, kol tai dar galima padaryti. Esu įsitikinęs, kad ES vadovai nesusitars. Bet ir mūsų jie kol kas neišgirs.
Mes, kaip kabalistai, negalime ateiti pas juos ir įtikinti savo teisumu. Jie turi kitą požiūrių, supratimo sistemą, todėl nepriims mūsų programos.
Klausimas. Bet tai nepasibaigs karu?
Atsakymas. Bėda ir yra, kad viskas nenuspėjama.
Galiu prognozuoti darbą sistemų, kurios arba dinamiškai vystosi, arba, atvirkščiai, nesivysto. O čia nėra nei vieno, nei kito. Dabar į Europą atvyks dar milijonas pabėgėlių. Visi burbuliuoja, kaip katile, neaišku, kas iš to išeis.
Klausimas. Ar jūs manote, kad Europa byra būtent dėl pabėgėlių?
Atsakymas. Jeigu nebūtų pabėgėlių, tai Europa išgyventų viską gerokai paprasčiau. Europos sąjungos šalys rastų bendrus kelius.
Klausimas. Ar gali atsirasti toks lyderis, kuris sugebės sujungti Europą?
Atsakymas. Naujas Hitleris? Visai įmanoma. Tokia vija gali įvykti ir Prancūzijoje, ir Vengrijoje, tai yra šalyse ypač artimose nacizmui. Ir likusios šalys tą idėją pasigaus. Kiekvienoje iš jų bus savas lyderis, bet, iš principo, viskas sunkiai nuspėjama.
Artėjame prie naujos pasaulio būsenos. Nieko nepranašauju, o tiktai kalbu apie tai, kad privalome labai greitai ir skubiai įnešti Aukštesniosios jėgos gėrį ir meilę. O kaip ji veiks pasaulyje – tai ne mūsų rūpestis. Mūsų užduotis – duoti šviesą pasaulio tautoms.

Iš 2016 m. birželio 2 d. TV laidos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pabėgėlių srautas Europoje

Kas laukia Europos?

Senosios Europos bejėgiškumas

Komentarų nėra

Vienybė ir asmenybė

Valios laisvė

Klausimas. Vienybė reiškia asmenybės anuliavimą?
Atsakymas. Vienybė reiškia, kad anuliuojame tik egoistinę asmenybę, o ne asmenybę apskritai.
Jeigu matau, kad egoizmas man kenkia, noriu tapti kitokia asmenybe. Asmenybė lieka, be to, tampa laisva.
Nūnai esu valdomas egoizmo. Mane traukia įvairiausi malonumai: maistas, seksas, šeima, žinios, šlovė, valdžia, ir aš sukuosi šiuose noruose, siekdamas kas akimirką juos užpildyti kuo tik įstengiu. Taip aš tiesiog apvagiu save ir iš manęs nieko nelieka.

Iš 2016 m. balandžio 17 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasaulinio egoizmo viršūnėje

Dvasiniai ir materialieji norai

Siauras tiltas tarp pasaulių

Komentarų nėra

„Brexit“– naujos pasaulio tvarkos galimybė

Krizė, globalizacija

„Brexit“ – tai pradžia žlugimo senojo pasaulio egoistinių ryšių, kuriuos sukūrė elitas, kad pavergtų savo tautas. Nors tai ir pateikiama, kaip Londono atsisakymas nuo europinės integracijos ir nacionalinės demokratijos.
Faktas yra tai, kad šiame susivienijime be politikų ir bankininkų diktato daugiau nieko nebuvo.
Nereikia manyti, kad aš prieš susivienijimą – priešingai, esu jo besąlygiškas rėmėjas, bet tik su sąlyga, kad bus vykdomi gamtos ir visuomenės įstatymai, kitaip susivienijimas atskleis prieštaravimus ir sukels karą.
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kaip į visokius susivienijimus žiūri Kinija: jai rūpi tik prekybinių ryšių plėtra. O juk ES nieko kito ir nevyko. Akivaizdu, kad jos architektai manė, kad bendradarbiavimas natūraliai suartins tautas. Tačiau mes niekada to nematėme ir juo labiau Europoje!  Dabar girdžiu dejones dėl bendrų senosios Europos vertybių ir tikslų, tačiau kas jas matė vokiečių diktate,  rinkos galioje, apribojimuose ar netgi didesnės integracijos siekime?
Be to, visa ES priklauso nuo to, koks vadovas ateis į kiekvieną ES šalį. Ar galima ant tokio nestabilaus pamato kurti integraciją?
„Brexit“ gali tapti postūmiu kuriant pasaulio ateitį – susivienijimą, grindžiamą bendromis vertybėmis,  t. y. remiantis žmogaus prigimtimi.

Daugiau šia tema skaitykite:

Skyrybos pagal anglus, 3 d.

Skyrybos pagal anglus, 4 d.

Europos sąjungos idėja žlugo

Komentarų nėra

620 norų

Dvasinis darbas

Klausimas. Kaip išvardyti 620 norų?
Atsakymas. Nežinau, kaip juos išvardinti, nes dvasinio pasaulio nesuvokiantis žmogus nieko nesupras.
Tarkim, pasakysiu: Nėcach, kuri Hod ar Tifėrėt viduje, ir nuo jos trečia dalis nuo Binos.“ Ką jis iš to supras? Kaip šis noras jame fiksuojamas, su kokiu malonumu?
Negalime to apibrėžti žemiškais terminais. Pavyzdžiui, psichologijoje apibrėžiama 800 baimės ir depresijos rūšių, jos neturi pavadinimų, tiesiog nurodomos homeopatinės priemonės, su kurioms jas galima neutralizuoti.
Lygiai tas pats ir čia. Dvasinius norus jaučiantis žmogus gali apibūdinti juos tik sfirų kalba, o sfiras suvokti gali tiktai jau jose esantys.

Komentarų nėra

Europos Sąjungos idėja žlugo

Krizė, globalizacija

Komentaras. Europos Sąjungos architekto asistentas profesorius Uffe Estergord mano, kad ES sukūrimas buvo didžiulė klaida: „Europos Sąjungos statybininkai – svajokliai, kurie stato savo didingą katedrą nuo viršutinių aukštų – su bokštu, bokšto laikrodžiu, himnu ir dekoracijomis, nors pamatai dar nepadėti. ES nuo pat pradžių buvo vilionių projektas, laisvai sklendžianti ore katedra, neturinti tautinio pamato.“
Atsakymas. Tai tiesa. Apie kokią Europą galima kalbėti, jeigu nėra ryšio tarp tautų? Apie Europą, kurios bankai susivienijo, kad labiau išpamptų visų gyventojų sąskaita?
Taigi, viskas daroma ne tautos ar valstybės labui, o susivienijusių bankų naudai. Ir dabar šie bankai virsta vyriausybėmis. Jie automatiškai pradeda viską valdyti ir nurodinėja vyriausybėms, ką daryti.
Komentaras. Profesorius Uffe Estergord rašo: „Dabar, kad Europa išgyventų, ji apsitvers spygliuota viela“.
Atsakymas. Žinoma, juk ji nieko nepasiekė, o turėjo užsiimti integraliu ugdymu, suartėjimu, vienijimosi virš egoizmo metodika. Įjungti į šį procesą visus naujai atvykstančius, suvienyti Europą. Per trisdešimt ES egzistavimo metų jie galėjo tai įgyvendinti.
Kai pamačiau Europos bendrosios rinkos statybų pradžią – vadinu ją turgumi – iš karto pasakiau, kad tai įgaus labai liūdnas groteskiškas formas.
Tai dabar ir vyksta, o priekyje dar blogesnės būsenos, kurias pati Europa susikūrė.
Juolab, kai aš prieš šešerius septynerius metus Italijoje susitikau su Europos rinkos vadovu, jie jau tada suprato visas šias problemas. Tačiau jų atsakymas buvo toks: „O ką mes galime padaryti?“,– nes jie patys jau sukūrė šią sistemą, patys sau pastatė kalėjimą. Tai euro, o ne žmonių ir šalių sistema.
Komentaras. Tai jie nesugebėjo suvienyti skirtingų tautų…
Atsakymas. Tikrai ne! Ir jeigu prasidės suirutė, jie su įniršiu puls vienas kitą. Aš nematau jokios išeities. Labai gaila, bet jie įvarė save į aklavietę.

Iš 2016 m. balandžio 26 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Skyrybos pagal anglus, 4 d.

Kur eina Europa?

Europa patiria sudėtingiausią laikotarpį

Komentarų nėra

Džiaugsmas „Achišenos“ kely

Dvasinis darbas

Mums patiems savo pastangomis reikia siekti tokios būsenos, kai visąlaik saugome savo ryšį su Kūrėju, stengiamės būti susijungę tarpusavyje ir su Juo, nepražiopsoti, kas vyksta kiekvienoje gyvūninio ir dvasinio kūno ląstelėje, mūsų bendro kli/indo – mūsų grupės – viduje ir išorėje.
Visa tai vyksta pagal Jo norą, ketinimą, poveikį. O mes norime, kad mūsų ketinimas visuomet būtų nukreiptas į Jį. Ir taip džiaugiamės bet kokiais mumyse vykstančiais pokyčiais, bet kokiais svyravimais, mat tai suteikia mums galimybę pajausti, kad kažkur esame ir kažką darome.
Juk be šio judėjimo nejaustume, kad vyksta kokie nors pokyčiai. Nejausdami kliūčių, nejaustume gyvenimo, jo vidinio judėjimo. Todėl džiaugiamės įvairiomis kliūtimis – nesvarbu kokiomis! Jos verčia mus vis labiau susitelkti į abipusę pagalbą, nes būtent taip galime suprasti, kaip būti priešais Kūrėją, kad būtume Jo pora: Jis ir mes.
Ir todėl imame jausti savo gyvenimą ne suartėję su Kūrėju, o pats judėjimas Jo link tampa svarbus, džiugus, užpildantis mums. Kitaip tariant, tikslas ne prilygti Kūrėjui ir susilieti su Juo, o to siekti, nes būtent čia jaučiame dvasinio gyvenimo judėjimą
Tai primena bet kokią kūrybą : kai žmogus kuria – jis gyvena. Pats procesas suteikia gyvenimo pojūtį, nes tai judėjimas, tai naujų problemų, norų atskleidimas, jų sprendimas. Todėl mes šitaip ir elgiamės.
Turime kasdien, kas akimirką džiaugtis tomis pastangomis, kurias galime įdėti, kad judėtume „achišena“ (spartinant laiką) keliu pas Kūrėją.

Iš 2016 m. liepos 29 d. kongreso Sankt Peterburge pamokos Nr. 1

Daugiau šia tema skaitykite:

Kad laiko užtektų viskam

Kaip atskleisti Kūrėją?

Eikime geruoju keliu

Komentarų nėra

Žmogus ar Kūrėjas?

Kūrėjas

Klausimas. Jeigu egzistuoja tik Kūrėjas, tai žmogus – Kūrėjo dalis?
Atsakymas. Taip, tačiau tai reikia atskleisti pačiam.
Klausimas. Jeigu be žmogaus yra tik Kūrėjas, vadinasi žmogus jaučia tik Kūrėja, ar tik save? Egzistuoja tik Kūrėjas ar tik žmogus?
Atsakymas. Tik Kūrėjas, o mes – priklausomai nuo savo egoizmo .
Klausimas. Kas Kūrėjui teikia malonumą? Ką reiškia, kad jėga „mėgaujasi“?
Atsakymas. Užsipildo, realizuojasi.

Daugiau šia tema skaitykite:

Nusitaikyti į Kūrėją

Neribotas egoizmo limitas

Didžiulė Kūrėjo malonė

Komentarų nėra

NASA: Kosminės šiukšlės pasiekė kritinę masę

Egoizmo vystymasis, Krizė, globalizacija

Nuomonė. Aplink Žemės orbita tiek daug šiukšlių, kad praktiškai neįmanoma tirti kosmoso gelmes. Žemės orbitoje yra daugiau nei pusė milijono techninių objektų – kosminių šiukšlių.
Veikiamas Žemės traukos, šiukšlės aplink Žemę sudaro juostą, užkirsdamos mums kelią į kosmosą. Jo greitis 8 km/s (kulka skrenda 1 km/s greičiu). Būtina naujai eksploatuoti techniką, kitaip katastrofos neišvengsime.
Žemės orbitoje yra daugiau nei 750 milijonų dirbtinių objektų. Iš jų tik 1300 – veikiantys kosminiai aparatai, o visi kiti – kosminės šiukšlės.
Komentaras. Egoizmas verčia mus nepaisyti visko, kas ne „sava“ ir mes nieko su tuo negalime padaryti. Arba ir toliau paklusti jam, arba pakeisti jį pasitelkus or makif .
Žmonija gali kiek tinkama graužti save už savo poelgius, neva „vogti ir raudonuoti“, tačiau tai jos nepakeis. Priešakyje kančios arba jų priežasties, egoizmo, įsisąmoninimas, ir jo išgydymas geriant vaistą – or makif.

Daugiau šia tema skaitykite:

Trūksta tik meilės

Laikas greitai sustos!

Mūsų gyvenimas – smegenyse

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai