Skyrybos pagal anglus, 1 dalis

Krizė, globalizacija

Klausimas. Neseniai stebėjome reikšmingą įvykį: Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos šalininkai laimėjo referendumą. Kaip, Jūsų nuomone, tai paveiks Europos Sąjungos ateitį?
Atsakymas. Geriausiu atveju Europos Sąjunga subyrės – iširs patogiu, lengvu, tinkamu būdu, turės tik finansinių nuostolių, nebus masinių žmonių aukų. Juk pasaulyje yra žmonių pertekliaus problema, todėl bijau, kad ji nesprogtų.
Pagal gamtos dėsnius tokioje situacijoje turi įvykti masinis naikinimas. Matome, kaip tai atsitinka gyvūnų pasaulyje, kai kiekviename miške arba kitoje apribotoje zonoje palaikoma ekologinė vilkų, avių ar kiškių populiacijos pusiausvyra.
Tokia pati pusiausvyra turi būti išlaikyta ir žmonių visuomenėje. Žmogiškajame lygmenyje veikia sudėtingesni dėsniai ir šią pusiausvyrą lemia daugybė vidinių faktorių žmonių visuomenėje, kuri pati sau sukuria „mišką“, rėmus, gyvenamąją aplinką. Nepaisant to, būtina išlaikyti pusiausvyrą, o mes ją suardėme.
Elitui, sudarančiam mažiau nei 2 procentus visų gyventojų, reikia daugiausiai 15 proc. aptarnaujančiojo personalo ir dar 15–20 proc. aplinkos infrastruktūrai. Taip išeina, kad pateisinamas tik 30–35 proc. žmonių egzistavimas, o visi kiti – „nereikalingi“. Ką gi su jais daryti?
Štai tam pasitelkiamos įvairios technologijos, leidžiančios sumažinti gimstamumą: vienalyčių santuokų propaganda ir normalių šeimų ardymas. Kartu žmonėms taikomos įvairios poveikio priemonės, stengiantis padaryti juos geriau valdomus.
Todėl viskas naikinama, paliekamas tik internetas, spauda, įvairūs informacijos kanalai, per kuriuos galima įtikinti, apkvailinti žmones. Neretai žmonės skaito tik antraštes arba persiunčia vieni kitiems pranešimus, jų net neskaitę.
Kai keliavau po Prancūziją 1992 m., prieš pat jos įstojimą į Europos Sąjungą, mačiau, kad ši buvo sukurta tik dėl finansinės naudos ir saugumo interesų. Nebuvo kalbama apie vienijimąsi, apie kitų tautų kultūrų pažinimą dėl sėkmingesnio susijungimo. Visi manė, kad reikia tik bendrų finansų.
Tai buvo vedybos iš išskaičiavimo, be jokios meilės ir stimulo jungtis. Paprastai šeima remiasi tuo, kad abu supranta būtinybę vienytis, o tai įmanoma tik dėl abipusių kompromisų, kai visus nusikaltimus padengia meilė.
Meilė – tai ne pirmasis įsimylėjimas, trunkantis ne ilgiau kaip 2–3 metus, o tikra sąjunga, sudaryta tarpusavio nuolaidų pagrindu. Kiekvienas po truputį nusileidžia ir taip žengia žingsnelį kito link. Šitaip jie vis labiau suartėja: vienas žingsnis, antras žingsnis.
Kuo daugiau žingsnių žengiu, tuo toliau nueinu nuo savo pradinio taško ir man vis sunkiau nusileisti. O partneriui, priartėjus prie manęs, ima atrodyti, kad per daug aukojasi.
Todėl būtinas abipusis darbas, kai suprantame, kad viršuje yra aukštesnysis tikslas, dėl kurio įmanoma išsilaikyti. Šiuolaikinės šeimos negalima išsaugoti be tikslo, esančio aukščiau mūsų gyvenimo. Kitaip gyvenimo ieškojimai pasibaigia narkotikais.
Todėl dar besikuriant Europos Sąjungai perspėjau, kad šis sandoris negali būti sėkmingas, jis sužlugdys Europą. Ir iš tiesų kabalistinėse knygose parašyta, kad islamas įsiverš į Europą ir ją visą užgrobs.
Europiečiams nėra jokių galimybių išsigelbėti, juk jie viso to nesupranta ir nejaučia, neturi instrumentų situacijai ištaisyti, todėl yra pasmerkti pralaimėjimui. Galbūt kol kas nebus masinių aukų, bet tikrai bus Europos Sąjungos griūtis. Ši sąjunga daugiau nebegali išsilaikyti.
Neįmanoma suvienyti trisdešimt šalių vien egoistiniu pagrindu – būtinas susivienijimas virš egoizmo. Tokio darinio kitais būdais išlaikyti negalima.
Tereikia žvilgtelėti į žmogaus kūną, kuris gyvena valdomas bendro centro. O jei inkstai arba plaučiai veiktų tik dėl savęs, kas nutiktų kūnui? Todėl Europos Sąjunga neturi galimybių išvengti suirimo, svarbiausia, kad tai neįvyktų karo būdu.
Gali būti, kad Didžiosios Britanijos išstojimas iš Sąjungos privers šiek tiek susimąstyti, pasirūpinti bendru egzistavimu ir pristabdys suirimą. Be abejonės, šiuo metu ne viena Europos valstybė pavydi Britanijai, turinčiai galių ir pinigų, leidžiančių išsiskirti.
Juk bet kokiu atveju ji turės daug išlaidų, kol atsiskirs ir pasitrauks nuo Europos. Britaniją su Europa, Amerika ir visu pasauliu sieja daugybė nematomų požeminių gijų, kurias nutraukti ne taip paprasta. Reikės ne vienerių metų visiems šiems įsipareigojimams nutraukti ir reikalams sutvarkyti.
Bus tęsinys.

Iš 2016 m. birželio 24 d. pamokos tema „Brexit“

Daugiau šia tema skaitykite:

Spręsti Anglijai

Kur eina Europa?

Pabėgėlių srautas Europoje

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>