Pateikti Sekmadienis, 7 rugpjūčio, 2016 dienos įrašai.


Kaip ištaisyti pasaulį?

Dvasinis darbas

Klausimas. Kaip padaryti taip, kad pasaulyje nebebūtų kančių ir būtų daugiau teisingumo? Kodėl Kūrėjas sukūrė pasaulį tokį neištaisytą?
Atsakymas. Kūrėjas sukūrė pasaulį ne „tokį“ neištaisytą, o visiškai neištaisytą tikslingai, kad jį ištaisytume suvokę jo sugedimą.
Keisdami save imame taisyti pasaulį, juk be savęs nėra ko taisyti.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Išvalyti sielos indą

Sutinkame tapti moliu Meistro rankose

Kur yra dvasinis pasaulis

Komentarų nėra

Žydų ištrėmimas ir Europos nuosmukis

Izraelis ir pasaulio tautos

Komentaras. Barselonos universiteto mokslininkai priėjo prie išvados, kad Europos miestai ir šalys, iš kurių buvo išvyti žydai, po kurio laiko patyrė nuosmukį. Žydai tarsi pasiimdavo ekonominį šių miestų klestėjimą ir pernešdavo į kitą vietą.
Atsakymas. Jie išsinešdavo ne ekonominį klestėjimą, o tą juos supančią aurą.
Žydai – tai Abraomo sukurta grupė, susijusi su aukštesniuoju valdymu. Todėl, jiems esant tarp kitų tautų, šios tautos klesti, juk žydai – aktyviausiai besireiškianti grupė bet kurioje srityje: socialinėje, mokslinėje, politinėje, ekonominėje.
Ši grupė turi ypatingų gabumų, nes per pusantro tūkstančio metų žydai kūrė tam tikrą tarpusavio ryšio ir ryšio su aukštesniuoju valdymu dėl panašumo į tą aukštesnįjį valdymą struktūrą – nuo 1500 metų prieš mūsų erą iki nulinių metų, kol sugriuvo Antroji Šventykla ir prasidėjo jų tremtis.
Bet jau ištremti iš dvasinio pasaulio, o mūsų pasaulyje pasklidę į kitas tautas, žydai vis tiek išsaugojo, kad ir nežymų, ryšį su dvasiniu pasauliu. Todėl tie žmonės, tos tautos, tarp kurių gyvena žydai, gauna per juos tam tikrą dvasinį maitinimą, leidžiantį klestėti.
Komentaras. Tyrinėjimuose daugiausiai kalbama apie ekonominį klestėjimą.
Atsakymas. Tai liečia ne tik ekonominį klestėjimą, bet ir visas kitas sritis. Tiesiog ekonomika mums – pati svarbiausia sritis.
Klausimas. Nejaugi šios šalys nesuprato, prie ko prives žydų ištrėmimas?
Atsakymas. Tai amžina dvivaldystė: iš vienos pusės – parlamento, karaliaus, buržuazijos valdžia, o iš kitos pusės – bažnyčios valdžia. Jos nuolat būdavo besikeičiančioje tarpusavio pusiausvyroje ir todėl, pakilus bažnyčiai, žydai būdavo vejami.
Komentaras. Beje, mokslininkai priėjo prie išvados, kad ir šiomis dienomis vyksta tas pats.
Atsakymas. Tai neturi reikšmės. Mes galvojame, kad mūsų laikai kažkokie ypatingi, bet ryšys išlieka toks pats, gamtos sistema – ta pati sistema. Problema tik ta, kad pasaulis patenka į tokią situaciją, kai jam reikia stipresnio ryšio su aukštesniuoju valdymu.
Klausimas. Tai šiandien visgi susiklosčiusi ypatinga situacija?
Atsakymas. Šiandien yra ypatinga situacija. Pirma, visas pasaulis tapo vienu vieniu, antra, mes jau išsėmėme visas egoistinės raidos galimybes: ekonomikos, literatūros, kultūros, auklėjimo, organizavimo, socialinių ryšių – visose srityse.
Pasaulis yra katastrofiškos būsenos, kuri ištiko dėl to, kad išnaudojome egoizmą ir nebegalime vystytis jam padedant, o kito būdo mums kol kas neduota. Raktas nuo to „kito“ yra būtent žydų rankose.
Kartą jie nuėjo tuo keliu, kai Senovės Babilone kilo tokia pati baigtinio egoizmo krizė, pasireiškusi mažame žmonijos modelyje. O dabar ji kartojasi kitame lygmenyje – visame pasaulyje, visoje žmonijoje.
Todėl turime suprasti, kad jeigu žydai susiję su aukštesniuoju valdymu, tai šį ryšį jie gali duoti visoms likusioms tautoms. Be jo mes neišgyvensime.
Šiandien visai žemiškajai civilizacijai iškeltas vienas klausimas. Pirma, arba sukursime teisingą valdymo sistemą, kad aukštesnioji sistema per žydus valdytų likusias tautas ir visa iš daugybės grandžių sudaryta grandinė veiktų teisingai: žydai žinotų savo paskirtį ir vykdytų ją, o pasaulio tautos žinotų savo paskirtį ir realizuotų ją. Tada aukštesnysis valdymas veiktų per šią piramidę, ir žmonija tikrai klestėtų.
Arba judėsime kaip anksčiau, kol aukštesnysis valdymas pasireikš kaip visiška mūsų peraugusio egoizmo su visomis jo ligomis priešprieša. Egoizmas jau tiek supuvo, kad negali išleisti naujų daigų, todėl būsime priversti patirti milžiniškas kančias ir vis tiek suvoksime, kad būtina atstatyti teisingą piramidę.
Apie tai rašo Baal Sulamas straipsnyje „Pratarmė knygai Zohar“. Aš patariu jį paskaityti.

Iš 2016 m. kovo 27 d. TV laidos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Komentarų nėra