Pateikti Trečiadienis, 10 rugpjūčio, 2016 dienos įrašai.


Kabalistai – ne asketai

Ekonomika ir pinigai

Klausimas. Ar tarp kabalistų buvo turtingų ir vargšų? Ar dvasinis kelias – tai asketizmas?
Atsakymas. Dvasinis kelias nereiškia asketizmo.
Talmude yra pasakojimas apie du žymius kabalistus, kurie stoviniavo ir iš tolumos žvelgė į Jeruzalę. Vienas kitam sako: „Turiu pinigų, kad apšildyčiau šį miestą trejus metus.“
Tai buvo dideli pinigai, juolab prieš du su puse tūkstančio metų. Kitas atsakė: „Turiu tiek pinigų, kad trejus metus galiu apšviesti šį miestą.“ Tai rodo, kad tarp kabalistų būta turtuolių.
Kabalistas privalo dirbti ir užsidirbti. Ir draudžiame tiesiog šiaip išdalinti pinigus, tik būtiniems labdaros tikslams. Todėl žmonės sukaupė daug pinigų, kurie iš esmės buvo skiriami ugdymui ir švietimui.
Žydai – vienintelė tauta, kurioje niekada nebuvo neišsilavinusių žmonių. Visuotinis ugdymas, mokyklų steigimas visuomet buvo skatinamas, tai buvo pagrindinis gyventojų rūpestis.

Iš 2016 m. kovo 27 d. pamokos rusų k.

Komentarų nėra

Pateisinti kits kitą

Dvasinis darbas, Grupė

Komentaras. Kritikuoti vieniems kitus lengva, o štai pamėgink pagirti ką nors iš širdies, iš tikrųjų. Tai juk melas.
Atsakymas. Ne. Tiesiog tu nematai teigiamos savo draugų pusės, bet tai nereiškia, kad tai melas.
Reikia išpildyti Baal Sulamo ir Rabašo nurodymus apie grupę ir kalbėti apie draugus tik gera. Jei taip tęsi, pamažu išmoksi kalbėti iš širdies.
Baal Sulam rašo, kad dvidešimt tris su puse valandos per parą turi į viską žiūrėti teigiamai: Kūrėjas, kuris įsivelka į pasaulį, į tave, į draugus – visa tai nuostabu. Ir tik pusvalandį per dieną galima kritikuoti. Ir tai kol kas ne mums.
Problemos grupėse kyla dėl to, kad nemokate pateisinti kits kito, o ne todėl, kad norite tarpusavyje suvesti sąskaitas.
Jeigu tarp draugų atsiranda pasisakymų su užuominomis, ar kokios nors fizines problemos, tai šitai reikia išsiaiškinti, nes jos paprastai kyla nesant tarpusio supratimo.
Bet iš esmės visa tai galima išspręsti tuo, kad reikia eiti tikėjimu aukščiau žinojimo ir pateisinti draugą visur, ypač ten, kur jis neva neteisus.
Tam yra metodika, ir ji itin paprasta. Ir jeigu žmonės kiurkso savo egoizme ir nenori iškišti iš jo nosies, tai nieko nepadarysi. Turite visiškai tikslius kabalistų nurodymus, kurių turite laikytis. Paimkite 20-30 pirmųjų Rabašo straipsnių ir pažiūrėkite, ką jis rašo.
Suprantu, kad tai nelengva, kad viskas pasimiršta ir reikia nuolatos sau apie tai priminti, bet tik tai mes ir turime.

Iš 2016 m. gegužės 2 d. Maskvos kongreso pamokos Nr. 3

Daugiau šia tema skaitykite:

Mūsų pirmoji dvasinė pakopa

Tikslus nusitaikymas

Apie meilę ir neapykantą

Komentarų nėra