Pateikti Ketvirtadienis, 11 rugpjūčio, 2016 dienos įrašai.


Kad laiko užtektų viskam

Dvasinis darbas, Kūnas ir siela

Klausimas. Koks ryšys tarp materialaus kelio ir dvasinio kelio?
Atsakymas. Nežinau, kas yra materialus kelias ir kas dvasinis kelias. Jie turi būti vienas kelias: kokio tikslo siekiu gyvenime, tuo keliu ir einu.
Dvasinis tikslas – atskleisti vieną, aukščiausiąją, valdančiąją jėgą. Vadinkite ją „Kūrėju“, „Dievu“ – kaip tinkami – tai nesvarbu. Geriausia – „Gamta “.
Jeigu išsirenku tokią jėgą, tai tada atmetu viską, lieka tik svarbiausi dalykai mano materialam egzistavimui, juk aš vis dėlto esu gyvūniniame kūne. Jam būtina maitintis, jis turi egzistuoti ypatingomis sąlygomis. Žmogui reikia buto, aptarnavimo, medicininės pagalbos ir t. t. Norint visa tai turėti reikia dirbti.
Išeitų, kad be darbo būtino, kad aptarnautum savo laikiną kūną, ir siekio atskleisti aukštesniąją jėgą, kad aptarnautum savo sielą, – man daugiau nieko nereikia.
Taip iš mano gyvenimo atsisijoja tūkstančiai visiškai nereikalingų ir tuščių veiksmų, pramogų, užsiėmimų. Jaučiuosi laisvas! Man viskam rasis laiko.
Pavyzdžiui, aš asmeniškai rengiuosi pamokai, skaitau, klausau, filmuojuosi TV laidose. Be rytinės pamokos, skaitau įvairias paskaitas, rašau straipsnius laikraščiams. Viskam yra laiko.

Iš 2016 m. balandžio 10 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip atskleisti Kūrėją?

Apie sielą, gyvenimą ir mirtį

Žemiška veikla ir dvasinis vystymasis

Komentarų nėra

Kaip atskleisti Kūrėją?

Dvasinis darbas

Klausimas. Kodėl Kūrėjas taip ilgai neatsiskleidžia?
Atsakymas. Mes egzistuojame tiksliame fiziniame pasaulyje! Jei nori atskleisti Kūrėją, vadinasi, turi turėti norą – atskleisti davimo ir meilės savybę!
Jeigu turi tokį norą, vadinasi, privalai mylėti ir duoti. Mylėti reiškia imti svetimus norus ir juos užpildyti.
Ar taip yra? Ne. Vadinasi neturi, kur atskleisti Kūrėjo!
Kūrėjas nesislepia. Tiesiog mūsų gamtoje viskas atsiskleidžia pagal savybių panašumo dėsnį.
Negaliu klausytis akimis, girdžiu ausimis, nes bangos skiriasi. Tas pats ir su Kūrėju. Jei neturiu jutimo organo, kuriuo galėčiau Jį pajausti, vadinasi Jo nejaučiu! Jis čia, bet aš jo nejaučiu!
Tau reikia savyje sukurti naują jutimo organą. Tuo mes ir užsiimame. Todėl mes vadinamės kabalistais (hebrajų k. „mėkubal“ – kabalistas, iš žodžio „lėkabėl“ – gauti). Mes norime pajausti aplink mus egzistuojantį reiškinį – jėgą, kuri valdo ir užpildo visą Visatą, visą gamtą!
Ir tuomet sužinosime, dėl ko egzistuojame, kas su mumis vyksta kiekvieną gyvenimo akimirką, kas buvo ir kas bus, juk viskas slypi toje jėgoje!

Iš 2016 m. gegužės 3 d. Maskvos kongreso pamokos Nr. 5

Daugiau šia tema skaitykite:

Klausimai apie Kūrėją

Kūrėjo glėbys

Dvejos savęs valdymo vadelės

Komentarų nėra