Pateikti Šeštadienis, 13 rugpjūčio, 2016 dienos įrašai.


Užsiėmimams – savas laikas

Dvasinis darbas

Klausimas. Koks užsiėmimas jūsų akimis vertas žmogaus, einančio kūrimo tikslo link, dėmesio?
Atsakymas. Pagal mano būdą man asmeniškai įdomi muzika, įvairios humoristinės laidos, taiklūs anekdotai. Mėgstu keliauti. Be važiavimo į kongresus, dukart per metus kartu su žmona būtinai savaitei išvažiuojame ilsėtis į kokią nors šalį ir ten daug vaikštome pėsčiomis. Štai ir viskas.
Klausimas. Suprantama, kad kiekvienas turi savo pramogas. O kokias bendras rekomendacijas galėtumėte duoti, remdamiesi kabala?
Atsakymas. Jeigu žmogus studijuoja kabalą, jis negali turėti stiprių materialių polinkių. Dar nemačiau nė vieno savo mokinio, kuris, sakykime, kolekcionuotų pašto ženklus.
Kabalistai gerbia fizinę kultūrą, sportą. Tai būtina, norint judėti, norint užtikrinti, kad galva gerai dirbtų. Bet koks sportas? Tiesiog vaikščiojimas ar plaukimas. O visa kita – tik dvasinis darbas, kuriam skiri visą laiką.

Iš 2016 m. balandžio 10 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kad laiko užtektų viskam

Žemiška veikla ir dvasinis vystymasis

Dvasinis pasaulis, materialus pasaulis

Komentarų nėra

Visa evoliucija – tai egoizmo vystymasis

Egoizmo vystymasis, Realybės suvokimas

Klausimas. Kabala tvirtina, kad mūsų pasaulis susiformavo dėl to, kad iš Begalybės pasaulio 125 pakopomis nusileido pasauliai. O kaip tai paaiškinti iš laiko pozicijų?
Atsakymas. Apie laiką galima kalbėti tik nuo mūsų Visatos sukūrimo pradžios, o iki to –  laiko nebuvo. Tai patvirtinama naujausiais šiuolaikinės kvantinės fizikos atradimais. Mūsų pasaulis atsirado maždaug prieš 14 milijardų metų. O iki tol laiko nebuvo, dvasiniame pasaulyje laiko nėra.
Nuo didžiojo sprogimo prasideda mūsų egoizmo raida. Elementarios daleles ėmė jungtis į atomus dėl savo „egoizmo“, noro egzistuoti, priartinti sau tai, kas naudinga ir nutolinti, kas žalinga. Ši jėga privertė atomus susijungti į molekules, kristalus, mineralus. Taip ėmė formuotis Visata.
Prieš dešimt milijardų metų Visata vystėsi negyvajame lygmenyje, kol joje iš dujų debesies ėmė formuotis Žemės rutulys. Jis toliau vystėsi negyvajame lygmenyje, kol prieš maždaug milijardą metų Žemės paviršiuje atsirado pirmosios primityvios gyvybės formos – augalinio pasaulio pradžia.
Po augalinio pasaulio atsirado gyvūninis, o paskui žmogus. Ir visa ši evoliucija vyko dėl vidinės jėgos, besislepiančios kiekviename kūrinyje, – egoizmo.
Medžiagos „egoizmą“ apibūdina jos valentiškumas ir atomo struktūros sudėtingumas. Yra tokių silpno egoizmo medžiagų, kaip deguonis ir vandenilis – jų atomai itin paprasti. O yra medžiagų, kurių atomai sudėtingi, juos sudaro daugybė elementų: elektronai, protonai, neutronai.
Periodinės elementų lentelės gale netgi yra tokių medžiagų, kurios ima spinduliuoti iš savęs energiją, ir todėl vadinasi radioaktyviomis. Tai raida, kai pasiekiamas lygmuo su aplinkiniu pasauliu, priartinanti juos prie augalinės pakopos. Augalų pagrindas – aktyvi sąveika su supančia aplinka.
Kitaip tariant, matome, kad egzistuoja tam tikras procesas, varantis evoliuciją ir atvedantis materiją nuo negyvosios prie augalinės pakopos. Tarpinė forma tarp negyvosios gamtos ir augalijos – koralai, „gyvieji“ akmenys.
O tarpinė forma tarp gyvūnų ir žmogaus – beždžionė. Kabala – tai mokslas, kuris remiasi žmonių atradimais ir neturi jokio ryšio su religija.

Iš 2016 m. kovo 14 d. pamokos pagal atrinktas ištraukas iš Baal Sulamo raštų

Daugiau šia tema skaitykite:

Žvilgtelėti už Didžiojo sprogimo taško

Neįminta gyvenimo paslaptis

Evoliucijos tikslo atskleidimo išvakarėse

Komentarų nėra