Trečiojo pasaulinio karo pabaiga

Krizė, globalizacija

Klausimas. Politikos komentatorius iš Danijos rašo, kad Pirmasis pasaulinis karas buvo kova šaltaisiais ginklais: žmonės eidavo į mūšį, žūdavo apkasuose ir t.t. Antrajame pasauliniame kare tokių tiesioginių susidūrimų jau buvo reta. Ten vyravo tankai, lėktuvai, šarvuočiai.
O dabar, kaip teigia komentatorius, vyksta Trečiasis pasaulinis karas, kai nesimato bėgančių kareivių, nėra šarvuotųjų pajėgų, bet vyksta ideologinis karas, suplanuoto terorizmo karas. Jis rašo: „Mums reikia sustabdyti migraciją, nes ilgalaikėje perspektyvoje jį sukuria teroristus iš žmonių, kuriems sunku integruotis į visuomenę“.
Jūs manote, kad Trečiasis pasaulinis karas tikrai jau vyksta?
Atsakymas. Taip. Daugybė sukilimų, „Arabų pavasaris“, visur vykstantys perversmų bandymai – tai ir yra karas. Toks jis ir bus. Jei šiandien tu imsi ką nors naikinti, tai pats negali būti tikras, kad tau nepadės bombos.
Klausimas. Vadinasi, valstybės ne taip susirems, kaip per Antrąjį pasaulinį karą?
Atsakymas. Nėra kur susiremti! Sienos atviros, oras atviras, jūra bendra. Tu negali nuo visų užsidaryti, kaip anksčiau karo sąlygomis, juk kitu atveju neišgyvensi. Šiandien tu maitiniesi, kažką gamini kitų šalių sąskaita, gauni sudėtines dalis iš kitų žemynų ir t.t.
Šiuolaikinis karas – tai ideologijų karas, kuris vyksta pusiau uždarais ir pusiau slaptais metodais.
Klausimas. Tai bus amžinasis ideologijų karas? Ar kažkas galės tapti nugalėtoju?
Atsakymas. Be abejo. Tarpinis sustojimas – islamo pergalė. Galutinis sustojimas – judaizmo pergalė savo gryna forma, kitaip tariant, visuotinas ryšys aukščiau savojo egoizmo.
Klausimas. Ką reiškia „islamo pergalė“?
Atsakymas. Tai tarpinė stadija, kol Europa bus pavergta islamo.
Europiečiai jau aktyviai mokosi arabų kalbos, vaikšto į mečetes. Juose nėra vidinio pasipriešinimo. O kiek žinome arabų charakterį, jie ras kelią į europiečius, juolab, kad šie patys panoro tarnauti islamui.
O paskui visa tai atsisuks prieš žydus ir Izraelį, ir štai tada įvyks tikrasis kūrinijos tikslo išsiaiškinimas, galima pasakyti, paskutinysis karas. Čia jau nebus abejonių, nei tarpinių būsenų – tai bus Kūrėjo atskleidimas. Visi pamatys, kad meilės ir davimo savybė – vienintelė, kuri laiko pasaulį, o kitu atveju jis paprasčiausiai išnyks, susinaikins.
Klausimas. Bet pasaulis neišnyks?
Atsakymas. Jis negali išnykti, nes kūrinijos programa ne tokia. Bet visi įsitikins, kad nėra kito kelio, išskyrus mokytis teisingų tarpusavio ryšių. Tai ir yra Mašiacho mokymas, ir žmonės jį studijuos.
Tai ne fantastika. Mes galime labai greitai pasiekti tokią būseną.

Daugiau šia tema skaitykite:

Naujasis pasaulinis karas jau laukia

Trečiasis pasaulinis karas nėra išeitis iš krizės

Karas ar taika?

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>