Pateikti spalio, 2016 mėn. įrašai.


Antisemitizmas vienu sakiniu

Izraelis ir pasaulio tautos

Klausimas. Jūs labai ilgai aiškinate, kas yra antisemitizmas. Ar galite pasakyti vienu sakiniu?
Atsakymas. Visi žmonės nekenčia žydų ir nori juos sunaikinti, nes jaučia, kad žydai prieštarauja pagrindiniam mūsų pasaulio gamtos dėsniui – egoizmui.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl kaltina Izraelį?

Mums nepavyks pasislėpti tarp kitų

Neapykanta žydams išsitaisymo procese

Klausimas. Jūs labai ilgai aiškinate, kas yra antisemitizmas[A1] . Ar galite pasakyti vienu sakiniu?

Atsakymas. Visi žmonės nekenčia žydų ir nori juos sunaikinti, nes jaučia, kad žydai prieštarauja pagrindiniam mūsų pasaulio gamtos dėsniui – egoizmui[A2] .

Komentarų nėra

Žemės gyventojų skaičiaus augimo problema

Krizė, globalizacija, Kūnas ir siela, Sveikata

Komentaras. Artimiausioje ateityje žmonijos laukia dideli demografiniai pokyčiai. Gyvenimo trukmė ilgėja, pagyvenusių žmonių tampa vis daugiau, o jaunimo – mažiau.
Per penkiasdešimt vienerius metus, nuo 1960 iki 2011 metų, planetos gyventojų skaičius išaugo nuo 3 iki 7 milijardų. Tikimasi, kad Europoje gyventojų sumažės 10 proc., o Afrikoje ir Azijoje padidės 30 proc. Nuo 2010 iki 2030 m. reikės sukurti 734 milijonus naujų darbo vietų.
Bet pats didžiausias priešas – senėjimas. Tai, kad žmogui suteikiama galimybė gyventi iki 85-90 metų, tampa didžiule visos žmonijos problema.
Atsakymas. Žinoma. Ir kam gi tiek daug?
Komentaras. Norisi juk gyventi.
Atsakymas. Įsivaizduokime, kad turime galimybę papildyti vandenį stebuklingu eliksyru ir visa žmonija gyvens 50 metų ilgiau. Ir kas toliau?
Manau, kad žmogus gimė ne tam, kad dirbtų ir gamintų daugiau prekių, daugiau parduotų, daugiau pirktų, daugiau terštų žemę ir t.t.
Jo gyvenimas turi būti pašvęstas žmonijos struktūros tyrinėjimui ir žmonių tarpusavio ryšių taisymui, kuriuo jis pasiekia aukštesniąją energiją, aukštesniąją paskirtį.
Jei žmogus pasiekia tokią būseną, ištaisydamas save ir pasaulį ir prisotindamas pasaulį gėriu, aukštesniąja energija, tada jam verta gyventi.
Todėl visus šiuos milijardus, kurie atsiras, ir tuos milijardus, kurie gyvens 50 metų ilgiau, reikia privalomai įtraukti į naujojo integraliojo švietimo ir auklėjimo sistemą, kad ji suformuotų iš jų žmones, atnešančius į mūsų visuomenę gausą, laisvę, deguonį.
Taip išsispręs darbo vietų, nereikalingų burnų problema, taip išsispręs visos bėdos be išimties.
Viskas priklauso tik nuo to, kiek mes pasieksime harmonijos su gamta. O ji galima tik tada, kai pakylame aukščiau savo egoizmo. Padarysime tai – bus viskas gerai, o jei nepasieksime – gerai nebus, ir nesvarbu, kiek žmonių bus, vis tiek bus blogai.

Iš 2016 m. gegužės 29 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Komentarų nėra

Rešimo ir vitalinė siela

Kūnas ir siela

Klausimas. Kaip rešimo susijęs su kūnui gyvastį teikiančią vitaline jėga, vadinama siela?
Atsakymas. Rešimo – tai žmogaus dvasinis informacinis įrašas – vienintelis, ką turime tikro, vertingo, amžino ir jį turime vystyti.
Pagal rešimo galima nuspręsti, kiek žmogus realizuoja kūrimo tikslą, kiek arti jo. Žmonės šitai jaučia pagal tai, kiek jiems svarbu suvokti, dėl ko, kam ir kaip jie gyvena.

Iš 2016 m. birželio 9 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas vyksta su siela po mirties?

Sielos užgimimas

Kodėl mes gyvename šiame pasaulyje?

Komentarų nėra

Kaip vystosi siela?

Dvasinis darbas, Kūnas ir siela

Klausimas. Kuo sielos vystymasis skiriasi nuo įsivaizdavimo? Kaip patikrinti, kad einu tinkamu keliu?
Atsakymas. Siela vystosi esant itin tiksliems, siauriems rėmams, kai žmogus įsijungęs į grupę kartu su draugais ima vystyti davimo savybę, kol pasiekia meilės savybę. Tai darydamas jis vysto sielą. Vienas žmogus negali turėti sielos, tik žmonių visuma.
Optimaliausia, kuomet susirenka dešimt žmonių ir tinkamai naudodami savo egoizmą, pradeda virš jo kurti virš-egoistines ryšio savybes. Pabrėžiu: virš-egoistines, kitaip tariant, nukreiptas prieš egoizmą, naudojamas priešinga jam kryptimi.
Tuomet tarp jų vyksta itin įdomus reiškinys: priklausomai nuo dedamų pastangų ne tiesiog užgniaužti, o tinkamai išnaudoti egoizmą, kad virš jo būtų sukurta meilės, ryšio savybė, jie ima jausti, kad jiems trūksta jėgos, kuri padėtų pakilti virš ego ir tinkama jį panaudoti.
Šią jėgą jie gauna iš pasaulių sistemos gelmių. Susivieniję tarpusavyje jie staiga pastebi, kas jų ryšio centre, kaip sūkuryje, tarp jų ima vertis tam tikra ertmė, tik ji ne traukia į save, o spinduliuoja. Ir iš ten kyla aukštesnioji Šviesa – davimo, tarpusavio ryšio, meilės, gėrio, dalyvavimo jėga. Ji apsupa ir sujungia juos.
Kai ji tinkamai sujungs ir užpildys juos, tuomet ta bendra, jų pasiekta būsena, vadinsis „siela“.

Iš 2016 m. birželio 9 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Amžinai nauja mano siela

Sielos užgimimas

Klausimas, kuris kyla visiems

Komentarų nėra

Šiuolaikinė vergovė

Izraelis ir pasaulio tautos, Krizė, globalizacija, Valios laisvė

Komentaras. Pasirodo, kad šiuolaikiniame pasaulyje egzistuoja vergovė. Net 45 milijonai planetos gyventojų išnaudojami kaip vergai. Tai prilygsta Ispanijos gyventojų skaičiui.
Pasak dabartinių tyrimų, vergovė – tai eksploatacija žmogaus, kuris negali išvykti dėl grasinimų, smurto, prievartos ar apgaulės. Vergais gali būti prasiskolinusieji ir t. t.
Atsakymas. Iki Antrosios Šventyklos sugriovimo Izraelio tautoje vergais vadinosi žmonės, turintys daug privilegijų. Šeimininkas privalėjo rūpintis vergu, o šis – dirbti šeimininkui pagal savo išgales. Tačiau jų tarpusavio santykiai buvo normalūs, kaip šiais laikais tarp darbdavio ir samdomo darbuotojo. Vergas nenorėjo palikti savo šeimininko, nes šis juo rūpinosi, kaip sakoma: „Atiduok savo pagalvę vergui“.
Kitose tautose visai kitaip žiūrėjo į vergus, ten juos mušė, žemino, žudė, elgėsi ne kaip su žmonėmis ir net ne kaip su naminiais gyvūnais, kuriais rūpinosi, saugojo ir šėrė.
Klausimas. Kas yra vergovė kabalos požiūriu?
Atsakymas. Kabalos požiūriu – tai visiškas paklusimas savo šeimininkui: kaip šeimininkas nori, taip aš ir judu. Visą laiką žiūri į jį ir vykdai jo valią, kartu absoliučiai nuslopindamas savąją. Tavo pastangos, nuomonė, norai, mintys – viskas tarnauja šeimininko norų pratęsimui. Tu neturi savo valios – tik šeimininko valią.
Klausimas. Ar galima sakyti, kad šiame pasaulyje visi be išimties esame savo egoistinės prigimties vergai?
Atsakymas. Žinoma! Arba, galima sakyti, kad esame Kūrėjo vergai. Tik nesąmoningi! Todėl, kad Kūrėjas – vienintelė mus valdanti gamtos jėga, bet norinti, kad taptume savarankiški. Tai yra mūsų problema: kaip tapti nepriklausomais nuo Jo, net pakilti virš Jo!
Yra pasakyta: „Nugalėjo Mane sūnūs Mano“, – tai yra išsivadavo iš vergovės, tapo absoliučiai laisvi, vietoje Kūrėjo ėmė valdyti visą pasaulį. Toks yra tikrasis Jo noras, svajonė. O mes, deja, nenorime galvoti apie ką nors aukščiau, liekame vergais ir egzistuojame kaip gyvūnai.
Todėl Kūrėjas kančiomis stumia mus į tai, kad suvoktume savo egzistavimą kaip visiškai žemą, niekingą, skurdų, ribotą ir norėtume pakilti.
Tikiuosi, kad kančioms didėjant žmonės pradės tai suvokti. Kitokie būdai jų neveikia. Tada jie pasinaudos tuo, ką siūlo Kūrėjas: Jo žiniomis, metodika, mokslu – kabalos mokslu.
Pradėkite jį realizuoti ir pamatysite, ką laimite, tapdami šeimininkais ir nustoję būti vergais. Juk jūs išeinate į visai naują egzistavimo lygmenį: į amžinybės, begalybės, tobulumo, visai kitos asmenybės, kito matavimo pasaulį. Bet visa tai – laisviems žmonėms.

Iš 2016 m. birželio 2 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Laisvas vergas

Laisvė – tiktai aukščiau noro

Rinkis – priimti vaistą ar mirti

Komentarų nėra

Kuo pasireiškia valios laisvė?

Dvasinis darbas, Valios laisvė

Klausimas. Kodėl žmogus atsako už galimybę suartėti su Kūrėju, jei jis neturi valios laisvės judėti prie Jo?
Atsakymas. Tiesa, čia žmogus neturi valios laisvės.
Valios laisvė ta, kad žmogus pats panorėtų eiti tuo keliu, kuriuo turi vystytis visa gamta, antraip jo būsena visiškai valdoma Kūrėjo.
Jeigu jis pats realizuoja kūrimo programą iki tol, kol ji atsiskleis, tai būtent šitai ir yra jo valios laisvė.

Iš 2016 m. birželio 9 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Už ką žmogus atsakingas?

Tokia neapčiuopiama sąvoka – laisvė

Pilnas sankryžų kelias

Komentarų nėra

Įgyti amžiną gyvenimą

Kūnas ir siela

Klausimas. Ką daryti, kol negavau noro atskleisti dvasinį pasaulį? Neišvengiamai kentėsiu?
Atsakymas. Kentėsite bet kuriuo atveju Neabejotinai. Tik ėmus studijuoti kabalą, atsiras galimybė suprasti kančių prasmę: iš kur jos, kur jus jos veda, ir kaip šias kančias paversti suvokimo džiaugsmu, amžinu ir tobulu gyvenimu.
Jums nereikia mirti. Pakilsite į kitą pojūčių lygmenį ir išvysite, kad iš tikrųjų esate ne šiame kūne, kuris jums atrodo egzistuojantis, o dvasiniame kūne. Kabala siūlo pereiti į šią būseną jau dabar.
Tai ne mistika, o itin rimtas mokslas, kuris suteikia mums galimybę suprasti, kaip iš negyvojo gamtos lygmens pereiti į augalinį, iš augalinio į gyvūninį, ir iš gyvūninio į žmogaus bei pakilti dar aukščiau.

Iš 2016 m. liepos 10 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip išvengti likimo smūgių?

Išvalyti sielos indą

Nuo kančių prasmės – prie gyvenimo prasmės

Komentarų nėra

Kaip rasti harmoniją?

Krizė, globalizacija

Klausimas. Jeigu pasaulis globalus, o krizė visa apimanti, o mes viduje patiriame visas būsenas, kaip savyje galiu išlaikyti pusiausvyrą tarp susiliejimo ir stūmimo jėgų?
Atsakymas. Pirmiausia būtina suprasti, kad esate veikiamas vienos jėgos – egoistinės, egoistinės traukos, o norint išlaikyti pusiausvyrą būtina dar viena jėga – stūmimo.
Net nepajėgiate atstumti to, kas jums kenkia. Egoizmas verčia jus traukti į save viską, kas jam atrodo gera, tačiau jūs negalite tinkamai analizuoti, kas jums gera, o kas bloga.
Todėl visas mūsų darbas – įgyti dar vieną jėgą. Pasakyta: „Sukūriau blogąjį pradą“. Tai štai šis blogis – egoizmas – nuo pat pradžių egzistuoja mumyse, o gėrio mumyse nėra.
Gerąją jėgą turime pritraukti savo laisva valia, savo noru, kad ji mumyse egzistuotų. Tam ir duotas mums kabalos mokslas, kurį atskleidė pirmasis žmogus, Adomas, prieš beveik 6000 metų. Jis ir paaiškina mums, kaip tai atlikti.

Iš 2016 m. liepos 10 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Visa evoliucija – tai egoizmo vystymasis

Evoliucijos tikslo atskleidimo išvakarėse

Harmoningo gyvenimo priemonė

Komentarų nėra

Meilė vaikams ir egoizmas

Auklėjimas, vaikai

Klausimas. Aš mama. Jaučiu, kad mano beribė meilė, rūpestis, baimė dėl vaikų tėra mano ego. Būna tokių situacijų, kai Kūrėjas per vaikus tiesiog tyčiojasi iš mano ego. Kaip nepakenkti vaikams ir subalansuoti save, kad nereaguotum į vaikų elgesį kaip kvailas egoistas?
Atsakymas. Kūrėjas niekada iš nieko nesityčioja, tik žmonės patys, nesitaisydami, sukelia savyje nereikalingas kančias.

Daugiau šia tema skaitykite:

Meilės atgimimas

Gyvenimas, prabėgantis prie klaviatūros

Širdžių apnuoginimas

Komentarų nėra

Kodėl jie nenori tuoktis…

Auklėjimas, vaikai, Krizė, globalizacija, Vyras ir moteris

Nuomonė. Amerikiečiai, kurių amžius nuo 18 iki 29 metų, praranda susidomėjimą santuoka. Tik 19 proc. „tūkstantmetinukų” („millennials“ – gimusiųjų nuo 80-ųjų pradžios iki 90-ųjų pabaigos) gyvena oficialų šeimyninį gyvenimą.
Visi bandymai susigrąžinti susidomėjimą santuokos institutu, kurių ėmėsi valdžios ir religinės institucijos, žlugo.
Jaunimas supranta, kodėl tėvai tuokėsi, bet nesiruošia patys sekti jų pėdomis. Daugelis mano, kad santuoka yra pasenusi procedūra, kuri pagal teisinius aktus tik apsunkina gyvenimą. Be santuokų, kaip žinoma, nebūna skyrybų, turto dalijimosi ir kitų teisminių bylų nagrinėjimo.
Kaip santuokos liudijimas gali pakeisti mūsų gyvenimą? Santuoka prarado savo religinę magiją… Išsilavinimo gavimas, nuosavas būstas, namo ir automobilio pirkimas, vaiko gimimas – žymiai svarbiau šiuolaikiniam jaunimui nei vestuvės.
Santuokos institutą gina konservatyvieji amerikiečiai, vyresni nei 45 metų. Jie užaugo su kitomis vertybėmis ir nori įskiepyti jas vaikams. Niekas nesiginčija su tuo faktu, kad santuokos institutas miršta. Kyla klausimas, kaip reaguoti į šį faktą. Mes negalime pasukti laiko atgal.
Komentaras. Žmogaus elgesys pagrįstas jo vienintele savybe – egoistinio pripildymo siekiu. Jis lemia visą mūsų elgseną. Todėl elgesio pasikeitimo priežastis yra bazinio reiškinio – egoizmo – pokytis.
Egoizmas pasikeitė taip, kad tapo tobulesnis ir toliau greitai vystosi, labiausiai, kokybiškai. Gamtoje įdiegta jos ir žmogaus vystymosi programa. Apie valios laisvės nebuvimą mūsų veiksmuose skaitykite straipsnyje „Valios laisvė“.
Pagal šią programą žmogus turi prasiskverbti į gamtos programą, ištyrinėti ją, veikiančią savyje, ir veikti sutinkamai su ja. Šiuo metu žmogus veikia priešingai nei ši programa. Bet tai normalu ir taip pat įrašyta šioje programoje: tai vadinamasis augimo laikotarpis, panašiai, kaip auga mūsų pasaulyje vaikai.
Šiuo metu esame perėjimo į aktyvų dalyvavimą kūrimo programoje stadijoje. Ši kūrimo programa privers mus suvokti jos esmę ir veikti sutinkamai su ja. Panašiai jaunimas pereina į savarankišką suaugusiųjų gyvenimą. Vieniems tai pavyksta lengviau, o kitiems – sunkiau.
Mokslas apie žmogaus vystymąsi – kabala – yra skirta paaiškinti mums, kas vyksta su mumis ir paruošti mus teisingai sąveikai (Achišena keliu) su gamta (Kūrėju).

Daugiau šia tema skaitykite:

Vienišiaus būtis

Laisvė ar tik iliuzija

Vienišas arba gyvenimas atskirai

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai