Vyras ir moteris – magnetas tarp jų, 1 d.

Vyras ir moteris

Klausimas. Kaip atsiranda magnetinė traukos tarp vyro ir moters jėga, kuri pasireiškia ankstyvoje jaunystėje?
Atsakymas. Mūsų Visata pradėjo vystytis maždaug prieš 14 milijardų metų kaip Didžiojo sprogimo rezultatas, sukūręs visiškai naują vietą, naują kūrinį, kuris anksčiau neegzistavo.
Taip pradėjo formuotis materija, kuri iš pradžių susidėjo iš dviejų priešingų dalių: teigiamų ir neigiamų, pliuso ir minuso.
Pliusas priklauso vyrų giminei, o minusas – moterų. Vienas negali egzistuoti be kito. Tikriausiai pačioje pirmojoje dalelėje, tapusioje prototipu visos materijos, pliusas ir minusas egzistavo kartu.
Po to minusas ir pliusas pradėjo plisti ir tarpusavyje sudaryti vis sudėtingesnius susijungimus, elektronus, protonus. Iš jų susijungimų ir tarpusavio sąveikos atsirado visi pagrindiniai periodinės lentelės elementai, kurių šiandien priskaičiuojama apie 120.
Iš šių elementų susidarė didesni objektai: dujų sankaupos, kietieji kūnai, žemė, ant kurios pliuso ir minuso dariniai vystėsi toliau: atomai susijungė į molekules, kristalus. Molekulės tapo organinėmis, gyvomis, t. y. turinčiomis savo vystymosi programą.
Pliuso ir minuso jungimosi menas vystėsi nuo negyvojo lygmens į augalinį, vėliau į gyvūninį ir, galiausiai, žmogaus. Susijungimas tarp pliuso ir minuso, vyriškosios ir moteriškosios dalelių, gamtoje tapo neįprastai sudėtingas.
Negyvajame lygmenyje medžiagos skaidosi priklausomai nuo teigiamų ir neigiamų dalelių kiekio, valentingumo. Tuo labiau po to, kai negyvosios dalelės vystosi į augalą, kuris išdygsta iš negyvo dirvožemio, t. y. sugeba save pagimdyti ir vystyti, visas vystymasis vyksta dėl pliuso ir minuso susijungimo pagal tam tikrą programą.
Kiekvienoje būtybėje egzistuoja vidinė programa kaip kompiuteryje, kurianti jame vis sudėtingesnius ryšius.
Dėl šios priežasties augalai vystosi ir gyvena, kitaip jie būtų negyvi. Santykiai tarp dviejų polių – pliuso ir minuso – augale labai sudėtingi. Šie santykiai egzistuoja ne tiktai kiekviename augale, bet ir tarp augalų.
Ryšys tarp gėlių egzistuoja dėl paukščių, vabzdžių, sujungiančių pliusus ir minusus. Tai ne tik atomai ir molekulės, o ypatingas susijungimas cheminių ir biologinių dalelių, kurios taip pat dalijasi į vyriškąsias ir moteriškąsias.
Taip evoliucionuoja augalinis pasaulis, kol pasiekia gyvūninį lygmenį, kur egzistuoja didelis skirtumas tarp vyriškosios ir moteriškosios lyčių. Tarp jų atsiranda ypatingi ryšiai, priklausomai nuo sezono. Tai ištisa santykių kultūra, nors jie ir valdomi instinktų.
Žmogus, kaip aukščiausia gyvūninio lygmens stadija, sukuria ypatingą kultūrą, ugdymą, aplinką, žmonių visuomenę. Žmonijoje egzistuoja labai sudėtingi santykiai tarp pliuso ir minuso, vyrų ir moterų, kurie kuria savo gyvenimą kartu.
Per visą istoriją vyras ir moteris kūrė bendrą šeimą ilgam laikui, nes reikėjo vienam kito vaikams auginti. Juk kuo labiau išsivysčiusi visuomenė, tuo daugiau laiko reikia jai vystytis.
Akivaizdus labai didelis skirtumas tarp teigiamų ir neigiamų elementariųjų dalelių sąveikos, atsiradusios sukuriant mūsų Visatą, ir to, kas vyksta su žmonėmis. Mums netgi atrodo, kad žmogus turi laisvą valią ir kažką prideda prie savo vystymosi programos, pats sprendžia, kaip elgtis, ypač, kai kalbame apie lyčių tarpusavio santykius.
Iš tikrųjų, nieko nepridedame prie gamtos programos. Kaip gyvūnai, augalai, akmenys, taip ir žmogus paklūsta prigimtiniams instinktams ir elgiasi priklausomai nuo įdėtos į jį programos, kuri pasireiškia jame ir veda į galutinį tikslą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl siekiame meilės?

Vyras ir moteris – tokie skirtingi pasauliai, I d.

Lyčių kova, I d.

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>