Pateikti Penktadienis, 10 kovo, 2017 dienos įrašai.


Kabala nieko nepranašauja

Kabala

Klausimas. Nejau knyga Zohar nėra laikoma pranašyste? Juk joje taip pat aprašoma ateitis…
Atsakymas. Kabala nieko nepranašauja, ji moko žmogų, kaip pasiekti dvasines pakopas, ir tada visos vadinamosios pranašystės virsta tikrove. Ji aiškina, kaip eiti pirmyn ir gyventi jau kitame matmenyje.

Iš 2017 m. sausio 1 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip vystosi siela?

Klausimas, kuris kyla visiems

Kas valdo smegenis

Komentarų nėra

Mano mintys Twitteryje (2017 02 12)

Krizė, globalizacija, Twitter

Pasaulis ir vėl atėjo į krizę, kaip senovės Babilone. Ir vėl reikia Abraomo vienybės metodikos, kad atvestume visą pasaulį į jo tikslą.

Kaltas ne Trampas. Pereinama į naują vystomosi pakopą. Dėl to degraduoja socialiniai ryšiai, šeima, visuomenė, ekonomika, politika.

Henris Fordas, straipsnis „Tarptautinis žydiškumas“: „Visuomenė turi reikalauti iš žydo išpildyti senąją pranašystę – palaiminti visas tautas.“

Trampas rodo, kad kai yra internetas, kitos ryšio priemonės, JTO, žiniasklaida nėra būtini.      Bendraujame ir PAMAŽU sprendžiame visas savo problemas.

Kabalos nuomonė: pasaulis privalo pereiti į naują platformą. Su Trampu šis perėjimas gali būti sklandus. Kitaip jis baigsis krize ir karu.

Pasakykite Suomijai: BBP (bazinės besąliškos pajamos) projektas pavyks, kai jį gaunantys dirbs ir mokysis pagal vienijimosi metodiką.

Aiškiai išryškėjo liberalių Europos valdžių negebėjimas spręsti esamų tautos problemų, jos manipuliuodamos žiniasklaida tegali išsaugoti savo valdžią.

Daugiau šia tema skaitykite:

Mano mintys Twitteryje (2017 01 30)

Mano mintys Twitteryje (2017 02 02)

Mano mintys Twitteryje (2017 02 14)

Komentarų nėra

Gyvenimo tikslas

Gyvenimo prasmė

Klausimas. Koks gyvenimo tikslas?
Atsakymas. Gyvenimo tikslas – pasiekti mūsų tarpusavio ryšio centrą, kad pajaustume išeiną į kitą matmenį.
Klausimas. Kas apibrėžė mūsų raidos užduotį?
Atsakymas. Gamta, kuri stumia mus į tikslą. O kabala padeda ją atskleisti, ragina mus pirmyn, kad greičiau atliktume šią užduotį, kol Gamta nenuvis mūsų lazda į šią sistemą.

Iš 2016 m. spalio 30 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Ketinimas ir jo įtaka tikrovei

Suvokti gyvenimo tikslą

Gera gyventi turint prasmę

Komentarų nėra