Pateikti Antradienis, 28 kovo, 2017 dienos įrašai.


Literatūra ir kabalos mokslas

Kabalos mokymasis

Klausimas. Aš manau, kad be tos literatūros, kurią skaičiau iki kabalos mokslo studijų, nebūčiau suvokusi ir iš vidaus priėmusi kabalos mokslo. Baal Sulamas irgi skaitė romanus ir istorinius veikalus. Kas laikytina šiukšlėmis, o kas – naudinga vystymuisi?
Atsakymas. Aš nesakau, kad neturite niekuo domėtis ir skaityti. Aš tik perspėju, kad kabalos mokslo studijavimas apribos jūsų interesus ir įstatys jus į labai siaurą ir tikslią vagą. Ir jūs ja judėsite, nes nukrypti bus labai sunku todėl, kad visos jūsų mintys ir svajos bus nukreiptos į Kūrėjo atskleidimą.
Tačiau atskleisdami Kūrėją suprasite visa kita! Jums atsiskleis tokia harmonija, kaip muzikoje, mene. Jūs pradėsite visur matyti vidinę prasmę, vidinius žymių žmonių, rašytojų, menininkų, kompozitorių, kurie kūrė šedevrus, motyvus. Viskas pereis į vidines pajautas, nes išorinis pasaulis taps nebe toks svarbus.
Todėl nesijaudinkite. Kabalos mokslas ne apribos jus, o duos galimybę teisingai įsilieti į gyvenimą.

Iš 2016 m. balandžio 10 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyvenimo vertybių rūšiavimas

Žemiška veikla ir dvasinis vystymasis

Dvasinis pasaulis, materialus pasaulis

Komentarų nėra

Sustingę Vakarai

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Tyrimas. 600 milijonų gyventojų pajamos 25 išsivysčiusiose šalyse, lyginant su 2005 m., sumažėjo. Paskutinį dešimtmetį Vakarų gyventojų pajamos pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo nustojo augti. Pastaruosius 60 metų išsivysčiusių šalių gyventojų gerovė nuosekliai augo.
Tyrimas parodė, kokias pasekmes paliko finansinė krizė. Namų ūkių pajamos Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose neaugo. Šie žmonės išsiskiria neigiamu požiūriu į prekybą ir imigraciją.
Šiandieniniam jaunimui gresia daug skurdesnė nei tėvų senatvė. Pajamų mažėjimo tendencija išliks ir kitą dešimtmetį.
Komentaras. Mes kirtome egoistinės visuomenės augimo tašką ir geriau jau niekada nebebus.
Turime suvokti, kad mūsų vystymasis vyksta pagal gamtos (Kūrėjo) programą ir vienintelė galimybė gerai gyventi – ją išstudijuoti (tai ir yra kabalos mokslas) ir įvykdyti (kelias achišena) anksčiau, nei mus privers ją vykdyti jėga (kelias beito) – kančiomis (karai, teroras, katastrofos, ligos ir t. t.)

Daugiau šia tema skaitykite:

Amerikiečiai neigia kapitalizmą

Naujojo pasaulio ekonomika

Pasaulis kilimo tako gale

Komentarų nėra