Pateikti Pirmadienis, 3 liepos, 2017 dienos įrašai.


Kur yra siela

Kūnas ir siela

Klausimas iš „Facebook“. Kai Jūsų klausia apie sielą, tai sakote, kad jos nėra. Tai siela yra ar ne? Kas tai yra?
Atsakymas. Jeigu kalbame apie paprastus žmones, tai nė viename jų sielos nėra. Jeigu kalbame apie žmones, kurie susivienija tarpusavyje tam tikrame lygmenyje, tam tikru būdu, tai ryšys, kiekvieno sukuriamas virš savo egoizmo, vadinamas „sielos indu“. Tokiu atveju indą užpildo „sielos šviesa“.
Kitaip tariant, bandymas pakilti virš savo egoizmo sukuria būseną, kuri vadinasi „siela“. Tačiau tai įvyksta tik ryšyje tarp žmonių, o atskirame žmoguje sielos nėra. Jo asmeninė siela yra įtraukta į bendrą sielą, ir kai žmogus atsiskiria nuo jos, siela iš karto išnyksta.
Žmogus neturi nieko, išskyrus gyvūninį būvį. Jei jis susijungia su kitais bendru geru tarpusavio ryšiu, jis turi sielą, o jei atsijungia – sielos nėra.
Prisijungimo tikslas – atiduoti save bendram susivienijimui. Tai ir yra siela.

Iš 2016 m. spalio 31 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kur po mirties iškeliauja žmogaus siela?

Dar kartą apie sielą

Kaip siela susijusi su kūnu?

Komentarų nėra

Kam reikalingos religijos?

Kabala ir religija

Klausimas. Pasaulyje itin daug tikinčių žmonių. Kodėl Kūrėjas didžiąją žmonijos dalį laiko religinės pasaulėžiūros rėmuose?
Atsakymas. Esmė ta, kad religija padeda žmogui, parengią jį suvokti pasaulį kitame lygmenyje. Neneigčiau religijų būtinumo.
Juk visos religijos kilo iš kabalos. Prieš šešis tūkstančius metų Adomas atskleidė mūsų pasaulio valdymo sistemą ir praktiškai keturis tūkstantmečius pasaulyje buvo tik kabala.
Vėliau, kai Izraelio tauta nukrito iš lygmens, kur jautė Aukštesnįjį pasaulį, į šio pasaulio lygmenį, ir išnyko aukštesniojo pasaulio žinios, tai vietoj kabalistinės metodikos, kaip susivienyti ir pasiekti Kūrėją, tautai liko tik įrašai, kaip laikytis dvasinių dėsnių atliekant mechaninius veiksmus.
Iš to pirmiausia kilo judaizmas, paskui krikščionybė ir vėliau islamas. Tad visos religijos yra kabalos egoistinės pasekmės, kai šioji liovėsi egzistuoti savo tikrąja forma.
Tačiau visos šios trys religijos egzistuoja ir egzistuos, kol žmonija ims vėl kilti ir suvokti Kūrėją – atras kabalą.
Klausimas. Jeigu viską sukūrė geras ir kuriantis gėrį Kūrėjas, kodėl negalima išnaudoti visko, kas ne kabala, kad suartėtum su Juo, įtraukiant religijas?
Atsakymas. Jūs tuo naudositės, nes viskas, kas yra pasaulyje, tikslingai sukurta, kad per tai pasiektumėte Kūrėją.
Tačiau nereikia pulti bet kur. Viskam savas laikas. Tiesiog supraskite tai. O kai tai, kuo naudojatės, jums taps nebereikalinga, priešais jus viskas atsiskleis.
Klausimas. Vadinasi tai, kad šiandien didžioji žmonijos dalis laikosi religinių pažiūrų irgi būtina jos raidai?
Atsakymas. Taip, todėl nekovojame su religija. Nėra jokių problemų. Mes tiesiog sakome, kad galiausiai viskas transformuosis.

Iš 2016 m. balandžio 10 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Absoliutus postulatas

Religija, kaip dalyvavimo Kūrėjo darbe metodika

Egoizmas – religija – kabala

Komentarų nėra