Pateikti Šeštadienis, 23 rugsėjo, 2017 dienos įrašai.


Mano mintys Twitter (2017 09 23)

Twitter

Reikia liautis ruošus vaikus darbams gamyklose. Vienintelė ateities profesija – specialistas, kaip sutelkti žmones į vieningą visuomenę.

ES mokslininkai homeopatiją pavadino melu, o gydymą ją – pavojingu sveikatai. Tai aiškiai liudija apie jėgų kovą už rinką ir visuomenės krizę!

Komentarų nėra

Kabalisto rūpesčiai

Dvasinis darbas

Klausimas. Sako, kad kabalistas visiškai negalvoja apie save. Ką reiškia negalvoti apie save?
Atsakymas. Kabalistas galvoja apie save daugiau už kitus, nes priskiria save visam pasauliui. Laikydamas save neatskiriama pasaulėdaros dalimi, jis galvoja apie visa žmoniją. Jis turi didžiulius norus, didžiulius ketinimus, didžiulius reikalavimus.
Visa tai stipriai pasireiškia jame, bet ne egoistiškai kaip kad mūsų pasaulyje. Todėl jo rūpesčių daugiau nei bet kurio kito žmogaus.
Jis galvoja apie tai, kaip atvesti visas sielas į vieną sistemą, į vieną formą. Tai yra jo nuolatinis vidinis darbas. Tačiau išoriškai to nematysi. Jį gali pajausti tik kiti kabalistai.

Iš 2017 m. kovo 12 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabalistas – mokslininkas, tiriantis save

Pajusti gyvenimą!

Slaptosios kabalisto praktikos

Komentarų nėra