Pateikti Šeštadienis, 25 lapkričio, 2017 dienos įrašai.


Kodėl mes nejaučiame Aukštesniojo pasaulio?

Realybės suvokimas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip mano asmeninis pasaulio suvokimas priklauso nuo santykių su kitais žmonėmis kokybės?
Atsakymas. Jei jūs įsigilinsite į savo pasaulio supratimą ar pajautimą, tai nustebsite suvokę, kad jis ateina per kitus žmones. Mes tiesiog neturime galimybės tuo įsitikinti.
Jei jūs augtumėte džiunglėse tarp žvėrių, tai pasaulį suvoktumėte kaip jie: daugiau per kvapus, mažiau per regėjimą ir t. t. Viskas priklauso nuo to, kokioje aplinkoje esame.
Mūsų suvokimas yra santykinis, jei jau susiduriame su žmogaus supratimo ribomis. Aš nenoriu į tai per daug gilintis, kad žmonės nemanytų, jog nesu realistas.
Kažkada aš susitikau su amerikiečių mokslininkais, filmo „Ką mes žinome apie šį pasaulį“ autoriais. Jame nuskambėjo labai įdomi mintis: kada Kolumbo laivai artėjo prie Amerikos krantų, indėnai jų negalėjo matyti, nes anksčiau jų niekada nepažino.
Jie žinojo tik savo mažas valteles ir todėl negalėjo įsivaizduoti tokių didelių laivų.
Šiuolaikinis žmogus jau pilnas įvairių modelių. Indėnai tokių dar neturėjo. Jie tiesiog pamatė banguojantį vandenį ir susimąstė, dėl ko tai vyksta, nes vandenyną jie pažinojo gerai. Palaipsniui, stebėdami vandens judėjimą, jie priėjo prie išvados, kad tai gali būti didelis laivas, ir pradėjo atskirti jo kontūrus.
Kitaip tariant, jei mūsų viduje, mūsų suvokime, sąmonėje nėra tokių modelių, tai mes negalime jų pamatyti. Tai tinka ir dvasiniam pasauliui. Mes jo nematome ne todėl, kad jo neįmanoma pamatyti, o dėl to, kad mūsų viduje nėra jo modelio.
Todėl studijuodami kabalos mokslą ir kurdami tarpusavyje įvairius susivienijimus ir bendravimo būdus – egoistinius, antiegoistinius – mes kuriame savyje tokius modelius, iš kurių vėliau galėsime labai paprastai pajausti Aukštesnįjį pasaulį, egzistuojantį čia pat, šalia.

Iš 2017 m. birželio 11 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Fantazijos ir tikrovė

Iš chaoso į harmoniją, I d.

Kaip atsiskleidžia Aukštesnysis pasaulis?

Komentarų nėra

Kas valdo pasaulį?

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas iš „Facebooko“. Kaip žiūrite į Ameriką? Daugelis sako, kad Amerika nusipelno kataklizmų, kad taip jai ir reikia, ir kuo greičiau jos neliks, tuo geriau bus visiems.
Atsakymas. Niekaip į nieką nežiūriu, nes viskas, kas yra pasaulyje, kyla iš vienos vienintelės jėgos – Kūrėjo. Jis valdo viską: iškelia ir nuleidžia įvairias šalis, tautas, pasaulio dalis; siunčia uraganus ir žemės drebėjimus; sprogdina atomines elektrines ir t. t.
Taip veikia aukštesnysis valdymas, kuris nori gerai mus sukrėsti ir sutvarkyti, kad šiek tiek atsipeikėtume ir nustotume krėtę kvailystes.
Todėl niekas nekaltas: nei Amerika, nei Rusija. Kūrėjas kontroliuoja viską. Kabalos šaltiniuose taip ir sakoma, kad pasaulio valdovų širdys Kūrėjo rankose. Todėl neturiu jokio ypatingo požiūrio (nei neigiamo, nei teigiamo) nė į vieną šalį, sistemą ar vyriausybę.
Manau, jog visi kartu, kaip maži vaikai, turėtume susėsti ir pradėti studijuoti aukščiausią valdymo sistemą, ir tuomet suprasime, kaip tai mums būtina.
Pirmiausia pasaulio vadovai turėtų sėsti už suolų ir gerai išstudijuoti šį mokslą, mat jie visiems kitiems atlieka Kūrėjo veiksmus. Labai tikiuosi, kad jie paklausys šio patarimo ir tada, pagal aukščiausią valdymą, pasaulis sugebės atgauti ramybę.

Iš 2017 m. spalio 2 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Trys pasaulio suvokimo būsenos

Kam žmogui duota laisvės iliuzija?

Mūsų gyvenimas – kas tai?

Komentarų nėra