Pateikti Šeštadienis, 6 sausio, 2018 dienos įrašai.


Dvasinio darbo esmė

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманVisos būsenos, kurias patiriame dvasiniame darbe,– tai mūsų ryšio su Kūrėju formos, kaskart kitokios. Ir nors mums atrodo, kad esame darbe ar su šeima, namie ar gatvėje, kažkur einame, skrendame – visa tai vaizduotės žaismas.
Iš esmės tai mūsų ryšio su Kūrėju vaizdas, kuris įgauna skirtingas formas esant skirtingoms aplinkybėms. Ir nėra nieko kito!
Todėl visas mano darbas – atpažinti tikrąją būseną, suprasti, kad esu susietas su Kūrėju ir turiu Jį atskleisti kaip Pirmąjį, kuriantį man tą būseną, ir Paskutinįjį, nes turiu pasiekti „Nėra nieko kito tik Jis.“
Turiu nutarti, kad Jis iš tikrųjų suformavo man šią būseną, Jis ją suorganizavo ir davė man, kad remdamasis visais dabar esančiais duomenimis, priklausomai nuo manyje atsiskleidžiančio sudužimo, nutarčiau, kad viskas kyla iš Jo, pradedant pasiruošimu ir iki būsenos, kai susijungiu su Kūrėju kiek tai įmanoma šiuo metu
Toks mūsų darbas.

Iš 2017 m. lapkričio 22 d. pamokos „Širdies apsunkimas ir embriono būsenos pasiekimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Vienintelis kelias pas Kūrėją

Šešėlių teatras

Kaip pažinti Kūrėją?

Komentarų nėra

Kaip pasiekti lygybę?

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Lygybė – tai toks reiškinys mūsų pasaulyje, dėl jos žmonės per visą istoriją nuolatos kovojo…
Atsakymas. Jokios lygybės nėra ir būti negali. Lygybė gali būti tik Kūrėjo atžvilgiu, nes Jo atžvilgiu visi esame lygūs, kaip vaikai mamai. Kūrėjas mūsų bendra šaknis, ir todėl sukurti iš jos esame visiškai lygūs.
Vieni kitų atžvilgiu mes visi skirtingi. Negalime net įvertinti, koks skirtumas tarp mūsų. Nėra bendros liniuotės, su kuria būtų galima visus išmatuoti. Jeigu suartėjame su Kūrėju, susijungiame Jame, visi priešais Jį tampame lygūs.
Klausimas. Ar galima sakyti, kad mes lygūs siekdami Jo?
Atsakymas. Netgi čia nesame visai lygūs, bet pamažu tampame.
Tik pasiekę Kūrėją ir tapę Jo „vergais“, pasiekiame lygybę, juk vergystėje visi vienodi.
Kai paklūsti aukštesniajai sistemai, tinkamai į ją įsijungdamas, tai ši būsena iš esmės vadinasi vergyste. Tačiau paklūsti su didžiuliu užsidegimu, susižavėjimu.

Iš 2017 m. liepos 9 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Aukščiausios lygybės principas

Kaip tapsime lygūs, jeigu esame skirtingi?

Dvasinė lygybė

Komentarų nėra