Pateikti Antradienis, 23 sausio, 2018 dienos įrašai.


Esu, nes nesu!

Dvasinis darbas, Kūrėjas

каббалист Михаэль ЛайтманEgzistuojame Kūrėjo viduje, Jis apibrėžia mumyse visus gyvenimo, būties pojūčius. Net jeigu giriame ar keikiame Kūrėją, tai irgi daro Jis. Viską valdo Kūrėjas, nėra jokios tikrovės už Jo. Kiek anuliuoju save Kūrėjo atžvilgiu, tiek kuriu save, suvokiu savo esmę.
Juk Kūrėjas sukūrė priedangą, paslėptį. Ir todėl, kai Kūrėjas visiškai pasislepia nuo Kūrinio, tada man atrodo tarsi egzistuočiau. Bet jei pats priimu paslėptį, tai priklausomai nuo to atskleidžiu aukštesniąją jėgą ir suvokiu, kad manęs iš tikrųjų nėra – aš tik Kūrėjo šešėlis.
Suvokdamas, kad nėra nieko kito, tik Kūrėjas, žmogus kuria save. Išeina tam tikras paradoksas, kad egzistuojame „Nėra nieko kito tik Jis“ viduje. Egzistuoju būtent dėl to, kad neegzistuoju! Neegzistuoja mano „aš“ – egoizmas, sukurtas Kūrėjo. Kuo labiau anuliuoju savo egoizmą, tuo labiau gyvenu tame savęs anuliavime.
Todėl čia nėra prieštaros: suvokdami, kad nėra nieko kito tik Kūrėjas tampame dideli ir lygūs Jam, tampame Jo partneriais, susiliejame su Juo „veidas veidu“. Visa tai dėl to, kad Kūrėjas sukūrė paslėptį, o mes šią paslėptį pavertėme šviesa.

Iš 2018 m. sausio 14 d. pamokos ruošiantis kongresui „Visi – viena šeima“

Daugiau šia tema skaitykite:

Tarp paslėpties ir atskleidimo

Pasaulis, kuriame „Nėra nieko kito, išskyrus Jį“

Greičiau praeiti paslėpties etapą

Komentarų nėra

Vyrai ir moterys: negalima niveliuoti skirtumų

Vyras ir moteris

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kur aprašyti įstatymai, kurie nurodo, kad moteris turi stovėti už vyro? Moteris dirba, atneša pinigų kaip vyras, rūpinasi vaikais, namais ir turi vaikščioti nuleidusi galvą, už jo nugaros?
Atsakymas. Suprantu, kokį paveikslą įsivaizduojate. Tačiau yra ne taip. Moteris dabartinėje visuomenėje gali dirbti lygiai su vyru, tačiau pratęsti giminę – jos išimtinė teisė. Namai taip pat, kaip besuktume, gula ant jos pečių. Skirtumas vis tiek yra, ir jo nereikia niveliuoti.
Mes išgyvename tokį žmonijos vystymosi periodą, kuomet kuo nors norime būti revoliucionieriais ir pagal mūsų supratimą pakeisti pasaulį taip, kaip mums atrodo. Tačiau galiausiai įsitikiname, kad išeina labai blogai, ir geriau jau grįžti prie ištakų ir veikti pagal gamtos dėsnius bei savo prigimtį, o ne kažką savo išgalvoti.
Kam moteriai dirbti ir viską daryti lygiai su vyru? Ar ne geriau būtų, jeigu šiandien, kuomet pasaulyje skaičiuojama 30–40 proc. bedarbių, dirbtų tik vyrai? Moterys užsiimtų vaikų auklėjimu, saviugda, gamintų gerą maistą vyrui. Galbūt šeima taptų stipresnė ir pasaulyje būtų daug šilčiau, nebūtų karo ir kitų problemų.
Užsiimkime kiekvienas savo reikalu! Nemanau, kad vaikų auklėjimas ir darbas namuose yra kažkuo menkesnis negu, pavyzdžiui, vyro darbas prie kompiuterio.
Gimdyti, auklėti, stumti žmoniją pirmyn, iš kartos į kartą, – tai moters darbas! Kas gali būti svarbiau ir reikalingiau?
Klausimas. Vadinasi, 80 proc. darbų, kurie daromi pasaulyje, praktiškai niekam nereikalingi?
Atsakymas. Žinoma, nereikalingi! Iš esmės, ką mes gauname? Vaikai bėgioja nežinia kur ir kaip. Paskui iš jų išauga neaišku kas. Moterys turi turėti psichologinį ir pedagoginį išsilavinimą, kad auklėtų vaikus, teisingai jais rūpintųsi, teisingai kurtų šeimą.
Moteris įkūnija namus. Hebrajų kalba ,,namas“ – tai moteris, mama, žmona, šeimininkė. Vyras – priedas prie jos: atnešti algą ir dirbti materialų bei dvasinį darbą. Savo dvasinį darbą moteris atlieka per namus. Šis skirtumas labai svarbus.
Vis dėlto šiandien esame tokiame evoliucijos etape, kad viskas yra aukštyn kojom. Tačiau mes dar grįšime prie teisingų savo funkcijų, juk tokios būsenos kaip dabar negalėsime užbaigti pasaulio ištaisymo.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vyro ir moters prigimtis. Vyro vaidmuo šeimoje

Moterų noro galia

Pasaulio vienybė – harmonijioje tarp vyro ir moters

Komentarų nėra