Pateikti Antradienis, 19 kovo, 2019 dienos įrašai.


Grupės pakėlimo mechanizmas

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманIš pasiruošimo kongresui pamokos (2018-06-18)
Dvasiniame darbe visada jaučiamas skirtumas tarp egoistinio gėrio ir blogio, ir skirtumas tarp dvasinio gėrio ir blogio. O aš turiu sukurti potencialų skirtumą tarp jų: kiek žemai mano noras yra egoizme, lyginant su mano noru būti davime, susiliejime su Kūrėju per grupę.
Kritęs draugas pabudinamas kitų devynių, susijungusių kartu, kitaip tariant, su vienybės Šviesa padidinusių savo jėgą 620 kartų. Tai jau ne tik jėga, padidinta 9 kartus, o „1 jėga x 9 x 620“. Su šia jėga jie daro poveikį draugui, ir niekas negali pasipriešinti tokiai galingai jėgai.
Padėdami draugui, mes leidžiame jam pajausti skirtumą tarp dvasinių ir materialių vertybių svarbos. Mes sutinkame, kad, iš tikrųjų, yra materialių problemų, bet jos niekingai menkos šalia dvasinių, šalia mūsų vienybės, per kurią mes susisiejame su Aukštesniąja jėga, amžinybe ir tobulumu.
Anuliuodamiesi ir vienydamiesi tam, kad padėtume draugui, mes generuojame dvasinę davimo jėgą. Tada susijungia devyni mūsų Keter taškai ir devyni Malchut taškai, ir išeina vienas didelis Keter ir viena didelė Malchut, ir didžiulis potencialų skirtumas, – tiek, kiek Keter yra aukščiau Malchut. Šiuo potencialų skirtumu mes darome įtaką draugui ir atgaiviname jį.
Būtent vienybė paverčia mūsų materialų poveikį į dvasinį. Juk mes tai darome dėl dvasinio tikslo, ir kuriame dvasinį kli iš devynių egoistų. Dėl potencialų skirtumo atsiradusi įtampa veikia draugą ir performatuoja jį.
Tai veikia kaip sūpynės: tai vienas nusileidžia, tai kitas. Visą laiką kažkas apačioje, o visi kiti viršuje, priešais jį, padeda jam, ir taip – visi pakyla. Iš aukščiau suteikia mums tokias galimybes pasistūmėti.
Potencialų skirtumas, pabudinantis draugą – tai skirtumas tarp sumos devynių Keter ir devynių Malchut, kurie yra devyniuose drauguose, skirtingumas tarp dvasinių vertybių lyginant su materialiosiomis: Kūrėjo svarba, lyginant su kūrinio, šio pasaulio, mūsų egoizmo, svarba.
Draugas nukrito nuo to, kad jo Keter ir Malchut susijungė, ir jame liko tik gyvūninio egzistavimo taškas. Tik žmogaus pakopoje yra skirtumas tarp Keter ir Malchut, tarp Kūrėjo didybės ir kūrinio didybės. Jei tokio skirtumo nėra, mes egzistuojame kaip gyvūnai.
#228603

Iš 2018 m. birželio 18 d. rytinės pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Įžiebti prigesusią kibirkštį

Pakelti kritusį draugą

Vakarykščiai pasiekimai virsta į šiandienos kritimus

Komentarų nėra

Kai užklumpa tamsa

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKai užklumpa tamsa dalis žmonių pabėga. O kitai daliai pavyksta tinkamai iššifruoti būseną ir suprasti, kad tamsa kyla dėl to, kad neturi noro duoti.
Kitaip tariant, siekiu ne žinoti, suprasti, jausti, atskleisti, o suvokti tuštumą ir tamsą kaip galimybę paprašyti davimo savybės. Būtent kai nieko neturiu, noriu tik duoti, nes tai pati paprasčiausia būsena, visiškas nulis.
Man nereikia įveikti savo didžiulių norų mėgautis, juk juose nėra jokio užpildymo: tik tuštuma ir tamsa. Nėra ko atsisakyti. Kūrėjas man davė galimybę, kuri vadinasi „tamsa“, kai nieko nejaučiu, nieko nenoriu, nieko nesiekiu. Būtent būnant tokios būsenos man paprasčiausiai paprašyti davimo norų.
Nėra geresnės ir lengvesnės būsenos prašyti davimo. Juk aš nieko neturiu! Net jei esu pasirengęs duoti dėl gavimo, kad įgyčiau gyvenimo jėgą, tai jau judėjimas prie davimo sąvokos.
Negaliu gyventi tuščiuose, tamsiuose noruose mėgautis, aimanuojančiuose iš nusivylimo, nusiminimo, todėl prašau leisti man gyventi noruose duoti. Tam reikia itin vertinti tamsą, kaip pasakyta: „Ir buvo vakaras, ir buvo rytas – viena diena.“ Jeigu prašome davimo savybės, Chasadim Šviesos, kad ji mums taptų dienos šviesa ir užpildytų mus, tai po vakaro išaušta rytas kaip viena diena.
Reikia sujungti visą tamsą, visas naktis draugėn ir pareikalauti joms davimo Šviesos, galimybės pakilti virš savęs. Nenoriu keisti pačios būsenos, tegu lieka naktis, bet noriu būti aukščiau jos, davimo Šviesoje. Juk tuomet nebebūsiu tamsoje ir galėsiu duoti, veikti. Po nakties taisymų ateina rytas, dienos šviesa, įvilkta į Chasadim Šviesą.
Šviesos pirmenybė atsiskleidžia iš tamsos. Dienos šviesa neišsklaido tamsos, o įsivelka į Chasadim Šviesą, ir tuomet tamsa šviečia kaip šviesa.
#240534

Iš 2019 m. vasario 3 d. rytinės pamokos ruošiantis kongresui dykumoje

Daugiau šia tema skaitykite:

Pajusti gyvenimą!

Dvasingumą kuri tu!

Visas gyvenimas – tarp dviejų Šviesų

Komentarų nėra