Pateikti Pirmadienis, 8 balandžio, 2019 dienos įrašai.


Ar Kūrėjas turi pavidalą?

Kūrėjas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Nesuprantu jūsų Kūrėjo traktuotės. Vadinate jį „gamta“, bet ar tai neprieštarauja Toros sampratai? Juk Tora atskleidžia Kūrėjo kaip asmenybės charakterį.
Atsakymas. Jokiu būdu ne. Jei taip manysite, prieisite prie stabmeldystės.
Kūrėjas neturi jokio pavidalo, nieko konkretaus. Tai davimo ir meilės jėga, kuri užpildo visą pasaulių sistemą. O virš to yra ta pati jėga, tik ji vadinama Acmuto, kas reiškia „neturinti jokio ryšio su kūriniais,“ ir todėl jos negalime niekaip pavadinti.
O visi Jam priskiriami epitetai („grėsmingas“, „baisus“ ir t. t.) duodami tik mūsų suvokimo atžvilgiu, kaip mažas vaikas vadina motiną ir tėvą piktais. Bet iš tikrųjų jie tik taip parodo savo santykį su juo, kad pažadintų jame kokias nors reakcijas, teisingus veiksmus, mėgina jį suformuoti. O iš tikrųjų juose tų savybių nėra.
Klausimas. Kas turima omenyje sakant, kad Kūrėjas – tai Gamta?
Atsakymas. Gamta – tai viskas, kur esame. Vienas iš Kūrėjo vardų hebrajų k. – ėlokim. Skaitinė ėlokim reikšmė prilygsta skaitinei „gamta“ (tėva) reikšmei. Apie tai kalbama daugybėje kabalistinių knygų.
#243211

Iš 2018 m. gruodžio 16 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip suvokti Kūrėją?

Kaip pažinti Kūrėją?

Kūrėjas – tai jėga, objektas ar savybė?

Komentarų nėra

Kaip formuojasi vidurio linija

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip galima geranoriškai atsisakyti dešinės linijos, kad pereitum į vidurio liniją?
Atsakymas. Nieko nereikia atsisakyti. Vidurio linija atsiranda, kai tinkamai suderinamos dešinė ir kairė linijos. Ji egzistuoja būtent dėl jų abiejų.
Kita vertus, galima sakyti, kad dešinė linija virsta dešine tik todėl, kad priešais ją yra kairioji. Šios abi linijos realizuojamos būtent vidurio linijoje. Kitaip tariant, viena linija negali būti be kitos.
Būtent savo tarpusavio priešingumu jos apibrėžia viena kitą.
Klausimas. Ar yra kokie nors tikslūs kairios linijos požymiai? Kaip nesuklysti, kad tai būtent ji?
Atsakymas. Ji pasiekiama pusiausvyra. Kaip lynu einantis žmogus visąlaik balansuoja kartimi, kad rastų pusiausvyrą, taip ir jūs. Jei apie tai pamiršite – neturėsite vidurio linijos. Juk jos tokios nėra, bet tuo pat metu ji egzistuoja kaip dviejų priešingų linijų derinys.
#243243

Iš 2018 m. gruodžio 16 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Trys linijos

Vidurio linija aukščiau meilės ir neapykantos

Dviejų jėgų pusiausvyros centre

Komentarų nėra