Pateikti Ketvirtadienis, 31 spalio, 2019 dienos įrašai.


Kas mums trukdo pajausti sielą

Kūnas ir siela

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip nutiesta duomenų perdavimo gija tarp gyvenimų ratų?
Atsakymas. Labai paprastai. Mūsų neva egzistuojantis kūnas lydi mus šiame pasaulyje. O kai jis miršta mums atrodo, kad nieko nelieka. Bet būtent tada ir imame jausti, kad gyvenome sieloje.
O dabar mūsų kūnas pamiršta sielą, neleidžia mums jos pajausti. Egoizmas visąlaik atitraukia mus, mėto tai šen, tai ten ir mes savyje nejaučiame sielos.
#253376

Iš 2019 m. rugpjūčio 18 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyvenimo ratų kaita – sielos ratų kaita

Gyvenimas, mirtis ir sąmoningumas

Kur po mirties iškeliauja žmogaus siela?

Komentarų nėra

Kaip reaguoti į aštrias situacijas?

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kiekvienas iš mūsų kasdieniame gyvenime susiduria su įvairiomis situacijomis. Kaip teisingai jas traktuoti iš dvasingumo pozicijų?
Atsakymas. Viskas, kas su mumis vyksta, nusileidžia iš aukščiau, nieko atsitiktinio nėra.
Klausimas. Kaip studijuojantiems kabalą žmonėms žiūrėti į panašias situacijas, nutinkančias už grupės ribų?
Atsakymas. Neužsiimu spėliojimais. Visus vykstančius įvykius kontroliuoja Kūrėjas, o man į tai reikia reaguoti aukščiau žinojimo.
Jei iš tiesų pakylu virš to, tai gaunu atsakymą. O jeigu ne, tai kaip visi mūsų pasaulyje: egzistuosiu vadovaudamasis visokiais kvailais spėliojimais.
#253373

Iš 2019 m. rugsėjo 6 d. kongreso Moldovoje pamokos Nr. 2

Daugiau šia tema skaitykite:

Už visko yra Kūrėjas

Viską paversti gėriu

Kaip reaguoti į blogį?

Komentarų nėra

Kartu pasiekti kūrinijos tikslą

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Jūs sakėte, kad kūrinys Kūrėjo atžvilgiu – kaip moteris vyro atžvilgiu. Ar teisingai?
Atsakymas. Taip, bet tik grynai sąlyginai, nes mes nepriskiriame vyro ar moters skirtingoms kūrinio savybėms. Ir jie, ir jos – egoistai. Tik moterų egoizmas pasireiškia kitokiu pavidalu, negu vyrų, o daugiau tarp jų nėra jokio skirtumo.
Mes visi vieno Kūrėjo kūriniai, nė vienas iš mūsų neturi pranašumo. Atvirkščiai, judėjimas tikslo, teigiamo veiksmo link sustiprina suvokimą, kad mes jį turime pasiekti kartu.
#247180

Iš 2019 m. kovo 3 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvi gamtos jėgos – vyriška ir moteriška

Kaip moteris veikia vyrą?

Ar reikia moteriai taisytis?

Komentarų nėra