Pateikti Sekmadienis, 26 sausio, 2020 dienos įrašai.


Greičiau suvokti Kūrėją

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Jei žmogus žino, kad viskas kyla iš Kūrėjo ir jaučia tą poveikį kaip blogį, kaip subalansuoti tokias būsenas? Juk išeitų, kad ne egoizme žmogus to dar negali atlikti.
Atsakymas. Teisingai. Labai gerai, kai žmogus jausdamas blogį savo gyvenime gali pasakyti: „Jei nėra nieko kito, tik Jis, tai šitai kyla iš Kūrėjo“.
Ką gi daryti? Jam būtina taip save pakeisti, kad vietoj blogio jaustų gėrį. Ir tai įmanoma.
Kūrėjas nuo jo nesislepia, Jis nežaidžia su juo tik tai, kas gera. Priešingai, Jis siunčia žmogui įvairiausias būsenas, kurios duoda galimybę jausti Kūrėją ir iš gerų, ir iš blogų būsenų.
Bet iš blogų būsenų galima kur kas greičiau atskleisti Kūrėją nei iš gerų. Mūsų egoizmas pats stums mus į priekį.
#258061

2019 m. gruodžio 1 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaityki

Kliūtys ar pagalba kelyje?

Artimas ryšys su Kūrėju

Kliūtys virs pagalba

Komentarų nėra

Prisimenant kiekvieną pakopą

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKnygos „Šamati“ straipsnyje „Žemės pirmenybė – visur“ Baal Sulamas rašo: „Norėdamas pradėti nekęsti atsiskyrimo, atitolimo, žmogus pirmiausia turi sužinoti, ką reiškia atskirtis, ir nuo ko jis nutolęs. Tik tuomet galima sakyti, kad jis nori ištaisyti tą atskirtį.“
Ne tik ištaisyti. Jis nori išsilaikyti, kad neimtų tolti, tačiau tik jeigu supranta, kas yra atskirtis. O jeigu to nesupranta, jei nebuvo atsiskyręs, tuomet jis nebijo jo ir artėja prie jo, kaip nematantis.
Klausimas. Vadinasi jis turi turėti patirties apie ankstesniąją atskirtį?
Atsakymas. Taip, būtinai. Tik po to, kai krentame, krentame, krentame, galime saugoti savyje būseną „nekristi“. O nuo ko prasideda visa kūrinija? Nuo sudužimo!
Komentaras. Bet mes juk nepamename savo kritimo.
Atsakymas. Nepamename, bet galime prisiminti, jei panorėsime. Ir tuomet nekrisime, „nedušime“, vėl iš naujo neatsitrenksime kakta į tą patį kampą.
Kitaip tariant, mumyse lieka visų kritimo pakopų dvasinis įrašas, ir mes jomis kilsime, prisimindami kiekvieną pakopą.
#258014

Iš 2019 m. gruodžio 15 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Virpulys, kurio nejaučiame

Šiek tiek nukristi, kad pakiltum iki begalybės

Gyvenimo išmintis – mėgautis kiekviena akimirka

Komentarų nėra