Pateikti Sekmadienis, 22 kovo, 2020 dienos įrašai.


Geriausi vaistai nuo koronaviruso

Sveikata

каббалист Михаэль ЛайтманKoronaviruso epidemija tapo visos žmonijos problema, apimančia visą pasaulį. Nuo šios ligos, kuri pasklido iš Kinijos ir išplito visame pasaulyje, jau mirė keli tūkstančiai žmonių. Kaip žiūrėti į šią problemą?
Savo raidos kelyje susiduriame su daugybe problemų. Visą laiką atsiranda nauji virusai, naujos ligos. Visuotinis atšilimas sukelia tokį žemės garavimą, kad kasdien atrandame ką nors naujo. Gali grįžti tokios ligos, kurios egzistavo gūdžioje senovėje, prieš 50–100 tūkstančių metų.
Nežinome, iš kur atsiranda nauji virusai, tais laikais negyvenome, juk žmonija šioje žemėje sąmoningai egzistuoja tik kelis tūkstantmečius. Tad galime tikėtis, kad atsiras vis daugiau naujų virusų ir bakterijų.
Kabalos mokslas suteikia paprastas apsaugos priemones: nėra ko bijoti, jei esame susijungę vieni su kitais. Juk savo vienybe kuriame tokią vietą ir jėgą, kuri naikina visus virusus. Išbandykite ir pamatysite!
Pavyzdžiui, vasario pab. Tel Avivo centre (Izraelyje) surengėme tarptautinį kabalos kongresą, kuriame dalyvavo daugiau nei penki tūkstančiai žmonių iš 78 šalių. Tris kongreso dienas, taip pat prieš ir po jo, iš viso dešimt dienų, buvome kartu. Ir niekas nesirgo, net nepersišaldė.
Esmė ta, kad turime skiepus: specialią dezinfekavimo priemonę, naikinančią visus mikrobus – tai mūsų vienybė.
Tai gamtos jėga, veikianti prieš visas blogio jėgas. Jei žmonės nori tarpusavyje susijungti, tai jiems nebaisus joks virusas, jie taip tarsi skiepija save, ir ši vakcina sunaikina visus virusus – tiek dvasinius, tiek materialius.
Tad nedvejojau organizuodamas šį kongresą. Kai kas siūlė jį atšaukti arba bent jau rekomenduoti neatvykti tiems žmonėms, kurie turėtų vengti perpildytų vietų, kur gali būti įvairios infekcijos, pavyzdžiui, maitinančios motinos ar turintys rimtų sveikatos sutrikimų žmonės.
Bet esu tikras, kad toks kongresas nekelia pavojaus sveikatai. Turime vaistus nuo visų virusų, tiesiog reikia išmokti juos naudoti, o tai nėra paprasta.
Žmonės turėtų mokytis, kaip naudoti mūsų tarpusavio ryšį, kuris gali dezinfekuoti ir sunaikinti visas infekcijas bei nužudyti virusus biologiniame ir dvasiniame lygmenyse.
Tai gali atrodyti mistiška ir nerealu, tačiau būtent žmonių ryšys yra vaistas nuo visų ligų ir problemų. Juk mūsų vienybė šiame pasaulyje yra pačiame aukščiausiame lygmenyje.
Yra keturi lygmenys: negyvasis, augalinis, gyvūninis ir žmogaus. Negyvajame, augaliniame ir gyvūniniame lygmenyje gamta egzistuoja tokia, kokia ji buvo sukurta, be pokyčių. Tačiau žmogaus lygmenyje galime daryti įtaką tam, kas vyksta. Jei tarpusavyje kuriame gerus santykius, tai vieni kitiems perduodame energiją, jėgą taip, lyg būtume paskiepyti nuo visų blogų minčių, problemų, blogų santykių.
Jei netaisome santykių tarp žmonių, tai iššaukiame įvairiausius virusus bei stichines nelaimes: ugnikalnių išsiveržimus, cunamius, taifūnus ir kt. Viskas priklauso nuo žmonių tarpusavio santykių, nes esame aukščiausiame gamtos pakopoje. Todėl savo santykiu arba žudome gamtą, arba atvirkščiai, liepiame jai tapti geresne.
#261159

Iš 2020 m. kovo 3 d. laidos „Pasaulis. Koronaviruso epidemija“

Daugiau šia tema skaitykite:

Už ką gamta mus baudžia koronavirusu?

Viruso trajektorija

Prognozė: kas bus su koronavirusu?

Komentarų nėra

Gyvenimo prasmė I d.

Gyvenimo prasmė, Kabala ir religija

каббалист Михаэль ЛайтманGyvenimo tikslas pagal aukščiausią sumanymą
Klausimas. Per visą istoriją žmonės ieškojo gyvenimo prasmės.
Senovės Graikijoje ir senovės Romoje buvo manoma, kad visų žmogaus poelgių tikslas – ieškoti laimės, nors laimę kiekvienas suprato savaip.
Kinikai tenkinosi mažu – vengti blogio.
Stoikų gyvenimo idealai – išlaikyti nedrumsčiamą ramumą, ramybę iš išorės ir iš vidaus dirginančių veiksnių atžvilgiu. To paties laikosi ir dauguma Rytų metodikų.
Viduramžių Europoje ir Indijoje gyvenimo prasmės įsivaizdavimas buvo siejamas su protėvių garbinimu, religinių idealų sekimu. Iš vėlesnių religinių pažiūrų ir teorijų, akivaizdu, kad gyvenimo prasmė – Dievo pažinimas. Žinoma, kiekvienas suprato savaip, kas yra Dievas, tačiau teisuoliškas gyvenimas, priesakų laikymasis, meilė Dievui buvo jų egzistavimo esmė.
Pagal Budos mokymą prasmė ir aukščiausias tikslas gyvenime – liautis kentėjus. Kančios nebuvimas – tai jau iš esmės malonumas. Savaime suprantama, nebekentėti – tai nustoti naudotis savo egoizmu, noru gauti.
Anot Konfucijaus, svarbiausias žmonijos egzistavimo tikslas – sukurti idealią visuomenę, kur žmogus yra „sraigtelis“ ir taip pasiekiama harmonija.
Pagal apklausas, 26 % šiuolaikinių žmonių mano, kad šis pasaulis yra beprasmis, 32 % tvirtina, kad gyvenimo prasmė – mylėti, 22 % – pažinti pasaulį ir perduoti žinias kitiems, 8 % ieško bendravimo su Dievu pilnatvės.
Kokia gyvenimo prasmė pagal kabalą?
Atsakymas. Yra kūrinijos tikslas, nuo pat pradžių numatytas kuriant žmogų ir pasaulį. Kitaip tariant, vystydamiesi šiame pasaulyje, būdami esamoje aplinkoje tarp negyvosios, augalinės ir gyvūninės gamtos, apsupti žmonių turime atskleisti Kūrėją, kuris visa tai valdo.
Egzistavimo tikslas – pasiekti ir suvokti Kūrėją, kol gyvename šį materialų gyvenimą.
Klausimas. Kuo tai skiriasi nuo kitų metodikų, kur irgi skelbiama apie Kūrėjo suvokimą, meilę Jam, Jo priesakų laikymąsi?
Atsakymas. Kabaloje omenyje turimas absoliučiai aiškus Kūrėjo atskleidimas visur, kas mus supa, kai suvokiame Jį taip, kaip bet kurią kitą akivaizdžią gamtos dalį.
Klausimas. O kur tai pasiekiama? Aš Jį matau, jaučiu, girdžiu?
Atsakymas. Tai pasiekiama tame, kas vyksta manyje ir aplink: visur atskleidžiu aukščiausią valdančią jėgą, kuri yra visuose veiksmuose, visose savybėse, visuose reiškiniuose. Aukštesniosios jėgos pasireiškimas suteikia man supratimą, kad esu visiškai naujame pasaulyje – pasaulyje, kuriame yra jį Valdantysis.
Aukštesniosios jėgos valdymas atsiskleidžia absoliučiai visose savybėse, pokyčiuose, gamtoje, manyje, mano prote ir jausmuose, visur, kas vyksta su kiekvienu šio pasaulio gyventoju.
Dar daugiau, ji pasireiškia per juos ir taip atskleidžia savo tikslą: atvesti nesuskaičiuojamą daugybę kūrinių skirtinguose lygmenyse (negyvajame, augaliniame, gyvūniniame ir žmogaus) į absoliučią harmoniją, į tarpusavio ryšį, į visišką integralią sąveiką.
Šis vienos jėgos, vieno tikslo, vieno plano suvokimas, kai visi veiksmai susijungia praktiškai į vieną, ir viskas susiveda į vieną būseną, kurią visi turime pasiekti pagal aukščiausią sumanymą, ir vadinasi „Kūrėjas“.
Mes pasiekiame būseną, kai aiškiai matome, jaučiame, suvokiame, kad be Kūrėjo daugiau nieko nėra. Egzistuoja tik ši jėga, kuri tikslingai sukūrė mus, kad parodytų mums savo vienybę, savo didybę, savo jėgą, savo universalumą.
#255544

Iš 2019 m. sausio 14 d. TV laidos „Kabalos pagrindai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyvenimo tikslas

Atskleidžiant gyvenimo paslaptis

Atskleisti gyvenimo prasmę

Komentarų nėra