Pateikti Šeštadienis, 2 gegužės, 2020 dienos įrašai.


Koronavirusas: norite tikėkite, norite ne

Ateities visuomenė, Koronavirusas, Krizė, globalizacija, Sveikata

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Medicininių knygų skaitymas ir kalbos apie tabletes neišgydo. Kuo padeda pokalbiai apie gamtos integralumą?
Atsakymas: Skirtumas tas, kad kai kalbi apie tabletes, jos tavęs neveikia. O kai kalbi apie koronavirusą, tai norom nenorom, pažadini aukštesniąsias jėgas, kurios jį mums siunčia.
Kalbėdami apie ryšį, jį generuojame savyje, pažadiname žmonių norus, kad tas ryšys pakiltų aukščiau mūsų egoistinės prigimties. Išeitų, kad taip gydaisi ir tau nereikia jokių vaistų.
Šiandien pasaulyje išleidžiami milijardai dolerių tam, kad būtų išrasti vaistai nuo koronaviruso. Tačiau vaistas praktiškai yra ant tos bangos, apie kurią kalbame. Galite netikėti, galite juoktis, bet taip yra.
Jei pradėsime artėti vieni prie kitų, o tai įmanoma pasitelkus aptarimus, žaidimus, treniruotes, tai jokie virusai negalės išsivystyti ir įsitvirtinti tarp mūsų. O jeigu ir toliau kivirčysimės, tolsime vieni nuo kitų, suteiksime jam erdvės, tai jis viešpataus tarp mūsų, kad neleistų žmonėms suartėti.
Atkreipkite dėmesį, kaip jis veikia. Rekomenduojama nesiartinti vieniems prie kitų arčiau nei per du metrus. Pažiūrėkite, kaip gerai: bent jau nebus smurto, bet vis tiek galime bartis. O jei ir toliau barsimės, tuomet rasis dar sudėtingesnis virusas ir atsidursime vieni nuo kitų tokiu atstumu, kad bartis nebegalėsime.
Matau, kad virusas veikia taip, kad leistų mums suartėti tinkamai: širdimis, dvasiškai. Todėl turime jį laiminti ir vertinti. Tikiuosi, kad dar įvertinsime tai.
#263191

Iš 2020 m. kovo 22 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Geriausi vaistai nuo koronaviruso

Antikūnai prieš egoizmą

Mintys apie koronavirusą II d.

Komentarų nėra

Atvesti pasaulį į pusiausvyrą

Ateities visuomenė, Krizė, globalizacija, Pasaulio problemos

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Kokia prasmė kalbėti, kaip visą gamtą atvesti į pusiausvyrą, jei net negaliu paveikti savęs, jau nekalbant apie visą žmoniją?
Atsakymas: Turime išmokti save veikti, iššaukti tinkamą aukštesniosios Šviesos poveikį, teigiamas gamtos jėgas ir taip kompensuoti visas jos neigiamas būsenas.
Net vienas žmogus gali kompensuoti absoliučiai visas būsenas, įtraukiant jus ir viską apskritai. Tad jokiu būdu nereikia sakyti, kad, neva, negaliu to padaryti. Gali kiekvienas iš mūsų.
Žinoma, galima pasakyti: „Pasaulyje yra milijardai žmonių. Net jei ką nors padarysiu, tai bus milijardinė dalis, kuri nieko neduos“. Tai netiesa!
Žmogus pajėgus subalansuoti visą žmoniją. Ir turi taip elgtis. Kabaloje apie tai kalbama daugelyje šaltinių.
Baal Sulamas straipsnyje „Meilė Kūrėjui ir kūriniams“ rašo: „Tokiu būdu kiekvienas vieno žmogaus atliktas ištaisymas daro įtaką visam pasauliui, skatina pasaulį vystytis ir įgyvendinti meilės bei davimo dėsnį, kol užsipildys Žemė šiuo žinojimu.
O kiekvienas vieno žmogaus padarytas pažeidimas irgi veikia visą pasaulį ir pažadina jėgas, verčiančias pasaulį taisytis. Šias jėgas jaučiame kaip kančias.“
Išeitų, kad bet kuris žmogus vienu savo veiksmu pažeidžia pasaulio harmoniją arba ją taiso. Todėl jokiu būdu neturėtume pamiršti teigiamo indėlio, kurį kiekvienas gali duoti pasaulio pusiausvyrai.
Dabar esame ypatingoje situacijoje: didžiulę globalią sistemą tiek išvedėme iš pusiausvyros, kad ji ima iš savęs skleisti virusus. Kitaip tariant, iš savo nestabilios būsenos ji jau niekaip kitaip nebegali kompensuoti savęs, tik išskirdama kenksmingas biologines mikrosistemas.
Todėl reikia suprasti, kad neturime kito pasirinkimo – tik rimtai prisiimti sau pareigą atvesti sistemą į pusiausvyrą.

#263182

Iš 2020 m. kovo 15 d. pamokos rusų k.

Komentarų nėra

Dvasinių klijų efektas

Dešimtukas, Dvasinis darbas, Grupė

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kabalos išminties esmė – norų, ketinimų, minčių, sielų vienybė. Koks pagrindinis instrumentas, kuris dvasiškai suklijuoja mus? Kas visa tai sujungia?
Atsakymas. Juos jungia mūsų noras, kai dešimtuke taip norime būti drauge, kad jaučiame tarpusavio siekį, sąveiką, mintis, kitaip tariant, atsiskleidžia visiškai naujas abipusis jausmas, kurio anksčiau niekas nepatyrė.
Jis irgi dar ne dvasinis, tačiau tai jau tam tikro vieningo, Kūrėjo laiminamo lauko atsiskleidimas. O paskui susijungsime vis labiau, kol prote, širdyje, ketinimuose imsime jausti, kaip norime padėti kitas kitam, atsirasti vienas kitame, susivienyti tarpusavyje.
Tuomet megzdami vienybės tinklą imsime jausti, kad ten yra Kūrėjas, tarsi mes pagavome Jį į tą tinklą kaip didžiulį delfiną.
#262915

Iš 2020 m. kovo 1 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Dešimtukas – dvasinė mintis

Dešimtukas kaip susiliejimo instrumentas

Dešimtukas – ypatinga vienybės forma

Komentarų nėra

Dievo vardas įrašytas žmogaus DNR

Kūrėjas, Sveikata

каббалист Михаэль ЛайтманKomentaras. Dr. Izaijas Rubinšteinas tyrimais atskleidė, kad visų gyvūnų DNR sandara vienoda. Kiekvieną DNR sudaro tarpusavyje sujungtos aminorūgščių spiralės.
Mokslininkas tyrimus atliko elektroniniu mikroskopu su prijungta programa, kuri atsakydavo į jo pateiktus klausimus. Į klausimą: „Kas jungia šias spirales?“ – programa atsakė: „Periodiškai atsirandantis tiltas“.
Kada jis paklausė: „Kur galima pamatyti šį tiltą?“ Programa atsakė: „Tiltas stovi už 10 aminorūgščių, po to už 5, toliau – už 6, dar toliau – už 5“ ir t. t.
Kadangi mokslininkas buvo religingas žydas, tai pamatęs skaičių seką: 10, 5, 6, 5, padarė išvadą, kad tai ne šiaip skaičiai, o Dievo vardas – Jud-Kei-Vav-Kei.
Atsakymas. Ryšys tarp visų galimų mūsų DNR savybių atsiskleidžia matricoje, vadinamoje „Dievo vardas“.
Dr. Rubinšteinas atskleidė gamtoje esančią priklausomybę, kuri išreiškiama Jud-Kei-Vav-Kei. Ši priklausomybė pasireiškia absoliučiai visur! Tik mes kartais ją pastebime, galime atskleisti, tyrinėti, užrašyti, o kartais ne. Bet ji pasireiškia visur, nes tai – bendra gamtos savybė.
DNR – informacinis žmogaus įrašas.
Klausimas. O kur jis yra?
Atsakymas. Mūsų ląstelėse. Mes sudaryti iš baltymų struktūrų, kurių pagrindas – savybė, kabaloje vadinama „trys linijos“ arba dviguba spiralė, sujungta kopėtėlėmis.
Kabaloje tai žinoma jau 5000-6000 metų. Galbūt ir dar seniau žinota, tik kieno?
Klausimas. Kaip žmogui augant ne tik fiziškai, bet ir morališkai, protiškai bei dvasiškai, tobulinant save, nenutraukti šios spiralės, o stiprinti ją? Ko tam reikia?
Atsakymas. Dėl to jam reikia susijungti su Kūrėju. Tada jis atkurs savo nutrūkusius saitus.
Todėl reikia pasiekti tokį lygį, kuriame galėtum susisiekti su Kūrėju, gauti iš Jo tą pirmapradę jėgą, kuri taisys tavo DNR, tavo dvigubą spiralę. Iš esmės – atkūrinėti tarp jų vidurinę liniją.
Klausimas. Kaip žmogui padeda suvokimas, kad jo struktūroje įrašytas Kūrėjo kodas?
Atsakymas. Labai padeda! Mes visi sudaryti iš šių kodų. Visos mūsų ląstelės, visi organai sudaryti iš tarpusavyje sąveikaujančių įvairių baltymų sistemų. Jose įrašyti Kūrėjo kūrimo rezultatai, kaip Jis mus sukūrė. „Jis“ – tai Aukštesnioji jėga, aukštesnioji programa.
Klausimas. Žinome, kad tiltas kartais sugriūna. Kokiomis sąlygomis išnyksta Kūrėjas, Jo įrašas?
Atsakymas. Išnyksta, kai visiškai nesistengiame būti į Jį panašūs. Taip prisišaukiame problemas, ligas, net mirtį.
Klausimas. Kokia Jo funkcija žmogaus DNR viduje? Koks Kūrėjo vaidmuo ir kaip turime jį atitikti?
Atsakymas. Kaip jau sakiau, žmogaus DNR sudaro dvi lygiagrečios baltymų sistemos, tarp kurių yra jungtys, panašios į kopėtėlių skersinius. Tai labai supaprastintas vaizdas, sudedamųjų ten yra žymiai daugiau. Visa tai turi palaikyti tokią pusiausvyrą, kad tarpusavio sąveika būtų absoliučiai altruistinė.
Jei tokia pusiausvyra pasiekiama, tada šiomis jungiančiomis kopėtėlėmis – mažučiais jungiančiais įrenginiais (juk baltymų sistemų struktūra labai sudėtinga) – perduodamas teisingas signalas, subalansuojantis dešiniąją ir kairiąją linijas.
Komentaras. Kaip žmogui tapti geresniam?
Atsakymas. Geresniam? Visai paprasta! Reikia tik panorėti tapti geresniam. Pagal jo norą spiralė ims keistis į gera. Ji ims suktis tinkama kryptimi sąveikoje su kitomis spiralėmis ir bus pačiame optimaliausiame režime.
Klausimas. Kaip žmogus galėtų užmegzti ryšį, dialogą su šia sistema, pasitikrinti savo veiksmų teisingumą?
Atsakymas. Tam jis turi būti geras. Būti geram, vadinasi, visus laikyti aukštesniais už save ir gyventi tam, kad darytų gera kitiems. Tada jo sistema veiks tinkamai. Jos toks vidinis stilius, tikslas, režimas – teisingo palankumo sau ir kitiems režimas.
Komentaras. Labai sudėtinga sistema!
Atsakymas. Nesudėtinga. Jos veikimo principas labai paprastas.
Bet viduje ji labai sudėtinga, nes turi įsikūnyti gyvoje – gyvūninėje, biologinėje materijoje. Tai sudėtinga, juk tam, kad išverstum dvasinę kalbą, jausmų, davimo, meilės, tarpusavio sąveikos kalbą į iš esmės negyvų elementų, baltymų kalbą, reikia labai didelės transformacijos.
Reikia atlikti labai daug įvairių atspaudų įvairiuose šios teisingų tarpusavio santykių sistemos lygmenyse, kol ji nusileis iki tinkamos sąveikos baltymų lygmenyje. To neįmanoma net įsivaizduoti!
Klausimas. O kaip atsižvelgti į visas šias smulkias detales?
Atsakymas. Neįmanoma. Prisimenu, ir aš lygiai taip pat klausiau. O vėliau supratau, kad mūsų deterministiniame lygmenyje šito niekaip negalime įsivaizduoti, padaryti, pajusti, sukurti, patys sukonstruoti, sujungti, surinkti tarsi konstruktorių.
Viena, ką galime, – nuteikti save atvirkščiai – gėriui, meilei, tarpusavio sąveikai, suartėjimui, prieraišumui. Tada ši tarpusavio sąveika įvyks mūsų viduje ir atitiks mūsų siekius. Savo siekiais mes suderiname baltymų spirales.
Komentaras. Vadinasi, žmogui verta kažko panorėti…
Atsakymas. Ne, neužtenka tik panorėti. Taip nebūna, čia ne kokie fokusai. Žmogus turi dirbti su savimi, siekdamas teisingų minčių ir norų, gerinti santykius su kitais, ir taip jis išsigydys visas savo spiralių problemas.
Klausimas. DNR dažnai vadinama statybine gyvybės medžiaga, nes joje saugomas genetinis kodas, sudarantis paveldimumo pagrindą.
Taigi mūsų paveldimumas – būti visiškai, kaip jūs sakote, geriems ir veikti visų labui. Kodėl gi žmogus elgiasi priešingai? Kur nutrūkusi ši spiralė?
Atsakymas. Ne, ji nenutrūkusi. Mes tyčia tokie sukurti tam, kad patys save sąmoningai sureguliuotume. Mus sukūrė kenkėjiškus, bjaurius, godžius, trumpai tariant, visiškai egoistiškus, kad būdami tokios būsenos tinkamai save sureguliuotume ir taip išgydytume save bei kitus – savo palikuonis ir visą mus supantį pasaulį.
Žmogui suteikta galimybė išsitaisyti, bet tam reikia dirbti. Tam reikia sutikti mokytoją, tinkamą grupę. Jam reikia daug sąlygų, kad pradėtų taip save keisti, jog sugebėtų ištaisyti net savo baltymų struktūrą.
Klausimas. Mes galime pakeisti savo DNR?
Atsakymas. Ką reiškia „pakeisti“? Žmogus gali ją taisyti. Jeigu elgiasi teisingai, visi trūkumai išsilygina.
Kai jis funkcionuoja tinkamai, tai ir jos tinkamai funkcionuoja. Kai jis veikia lygmenyje „žmogus“, tinkamai sąveikauja su aplink esančiais asmenimis, tai jo viduje visos spiralės, baltymai ir kt. taip pat ima tinkamai sąveikauti. Kitaip tariant, žmogus iš aukštesnio – psichinio, psichologinio, netgi dvasinio lygmens priverčia susibalansuoti ir žemesnes struktūras.
Klausimas. Ką reiškia: žmogus elgiasi teisingai, kad vystytųsi jo sistema?
Atsakymas. Su visais elgiasi gerai. O dar labiau – kai atskleidžia Kūrėją. Tai jau aukščiausia pakopa. Tada savo prigimtimi, savo vidiniais veiksmais jis tampa lygus Kūrėjui. Išorėje to galbūt ir visai nesimato. Ir tada visa jo struktūra taip pat palaipsniui visiškai išsitaiso. To visiems jums ir linkiu.
Klausimas. Kam žmogui reikia visų šių žinių? Tarkime, jis žino, kad turi altruizmo kodą, ir nieko su tuo negali padaryti.
Atsakymas. Žmoguje yra šis altruizmo kodas, kurį jis turi atskleisti, rasti, kaip jį atrakinti, ir susiderinti su juo. Žmogus turi tai padaryti ir padarys. Kiekvienas!
#258389

Iš 2019 m. lapkričio 17 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Komentarų nėra