Pateikti Sekmadienis, 21 birželio, 2020 dienos įrašai.


Per bendrą matricą

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKomentaras: Visos kliūtys ateina iš žmonijos. Kūrėjas nemato vieno žmogaus, nes viskas eina per bendrą sistemą.
Atsakymas: Kūrėjas mato tik bendrą matricą, kurią turi atvesti į visiškos pusiausvyros, sąveikos, globalumo būseną. Todėl per ją Jis veikia kiekvieną žmogų, kad žmonės palaipsniui priartėtų prie šios matricos per kančias arba savo noru ir teisingai susijungtų. Tada bendroje sistemoje atsiskleis Kūrėjas.
Klausimas: Taigi, planetoje gyvena 8 milijardai žmonių. Kūrėjas / Gamta veikia per žmoniją mane, ir aš, priklausomai nuo savo vidinių savybių, gaunu trikdžius, smūgius?
Atsakymas: Žinoma. Priklauso nuo to, kaip jūsų vidinės savybės susilieja su visa matrica.
Klausimas: Taigi, aš galiu būti geras, atlikti keletą gerų veiksmų, bet staiga gauti smūgį, kuris man apskritai nepriklauso, o ateina dėl kito?
Atsakymas: Vis dėlto jis skirtas jums, nors tai priklauso ir nuo aplinkinių.
Klausimas: Ką aš galiu pakeisti? Koks mano veiksmas?
Atsakymas: Judėjimas į priekį ir vienijimosi metodikos platinimas. Jūs pats turite judėti didesnio ryšio su kitais link ir platinti vienijimosi metodiką visiems, tuo pritraukdami Aukštesniąją šviesą, prisidėdami prie visos žmonijos suvienijimo į vieną bendrą visumą.
#260257

Iš 2019 m. kovo 25 d. TV programos „Kabalos mokslo pagrindai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kliūtys virs pagalba

Už kliūčių įžvelgti Kūrėją

Atvesti visą pasaulį į pusiausvyrą

Komentarų nėra

Su džiaugsmu pasimokysiu

Mokytojas ir mokinys

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Jei žmogus su jumis nesutinka, ar jis gali būti jūsų mokinys?
Atsakymas: Kodėl ne? Man patinka tie, kurie su manimi nesutinka.
Turiu omenyje ideologinį nepritarimą, o ne šiaip pareiškimą „pats kvailys“. Rimtai pagrįskite, kodėl nesutinkate su manimi, džiaugsiuosi tuo.
Galbūt pastebėsiu, kad kažko nežinau, nesuprantu, kad reikia ko nors išmokti. O man dar yra daug ko mokytis – tai tiesa. Jaučiuosi kaip vaikas. Nežiūrėkite į mane, kaip į visiškai susiformavusį žmogų. Tad su džiaugsmu pasimokysiu.
#260254

Iš 2020 m. sausio 5 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Sutikti su mokytoju

Užsispyrimas kelyje

Ką praktiškai daryti su kabalos žiniomis?

Komentarų nėra

Pasiekti pasaulinio teatro scenaristo lygmenį

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманPriešais mus atsiveria teatras, kurio dalyviais esame. Įsivaizduokite, kad mums reikia įspėti pirmąją pakopą, kurioje šiandien esame, kokia tai scena, ir ką joje daro veikiantys asmenys.
Suprantame, kad šie žmonės – marionetės. O mes nenorime vaidinti šiame spektaklyje, nei pagrindinių, nei antraeilių vaidmenų. Norime pasiekti scenaristo lygmenį, juk jis sugalvojo šią sceną, ar bent jau režisieriaus.
Jeigu mes per režisierių pasieksime scenaristo lygmenį ir atspėsime, kodėl jis viską taip sukūrė, kodėl ši scena tokia, kas čia sieja veikiančius asmenis, herojus, kodėl taip keičiasi scenos, tai nusipelnysime pakilti į kitą pakopą.
Kitoje pakopoje viskas bus visiškai kitaip, bet sumanymas tas pats. Mes vėl įžengsime į tam tikrą pasaulį, kur veikia kitos jėgos, kiti herojai, visiškai kitos aplinkybės, ir nėra nieko panašaus į tai, kas buvo anksčiau.
Kitaip tariant, tai, ką šiandien matome mūsų pasaulyje, daugiau niekur nepasikartos, kaip nepasikartos ir nė viena kita pakopa. Juk kiekvienoje kitoje pakopoje viskas bus nauja.
Taip pamažu, tolygiai išmoksime visas 125 dvasines pakopas, susipažindami su Kūrėjo sumanymu ir iš dalies atskleisdami Jį, Jo emanacijas, metamorfozes, kol pasieksime paskutinę pakopą – visišką Jo sumanymą, Jį patį.
Judėti dvasinėmis pakopomis reiškia pamažu suvokti Kūrėją kaip pagrindinį visos pasaulių sistemos statytoją, scenaristą, režisierių, kuris atlieka visus veiksmus. Visi kiti neturi galimybės nei judėti, nei ką nors daryti viduje ar išorėje. Jis judina kiekvieną atomą, molekulę, kiekvieną mintį, norą, viską sudėlioja į savo vietas.
Kūrėjas ar Šviesa – tai teigiamas jėgų laukas. Pasitelkęs šią jėgą paleidžia globalų teatro spektaklį, kuris išjudinamas būtent tam, kad pakeltų mus į Jo suvokimo lygmenį, o per suvokimą – į panašumą su Juo.
#259413

Iš 2020 m. sausio 5 d. pamokos rusų k.

Komentarų nėra