Pateikti paieškos 'taskas sirdyje' rezultatai.


Pasaulio tautos ir taškas širdyje

Izraelis ir pasaulio tautos

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Ar yra proporcinė priklausomybė tarp kabalistų kokybiško susivienijimo ir taško širdyje atsiskleidimo kažkuriose pasaulio tautose?
Atsakymas: Nepasakyčiau, kad yra toks pasaulio tautų padalijimas, kai pirmiausia viena tauta atskleidžia tašką širdyje, paskui kita, paskui trečia. Aš tai matau pagal mūsų grupes.
Šiandien su mumis virtualiame ryšyje: Vokietija, Bulgarija, Izraelis, Viena, Joškar-Ola, Peterburgas, Almata, Azerbaidžanas, Olandija, Čekoslovakija, Maskva, daug draugų iš Afrikos, Šiaurės ir Pietų Amerikos ir t. t. Aš nemanau, kad tai priklauso nuo odos spalvos ar tautybės.
Žmonės, kurie jau atskleidė kabalą ir mokosi su mumis, suvokia ją vienodai, todėl negalima pasakyti, kad taškai širdyje gims paeiliui pagal tautybę. Tai vyksta priklausomai nuo žmonių vystymosi. Kūrėjo Šviesa veikia juos ir apšviečia vieną ar kitą žmogų.
Sakykime, jei paimsime didelį mechanizmą, tai jame visa tarpusavyje sujungta. Pavyzdžiui, visos žmogaus kūno dalys nuolatos sąveikauja, nors ir nėra visiškai šalia ir tarsi tarp jų nėra tiesioginio ryšio. Bet grįžtamieji ryšiai vis tiek egzistuoja, ir kiekvienas organas aktyvuojamas, įtraukiant kitus organus. Juk tai integrali schema, kurios dalys absoliučiai priklausomos viena nuo kitos. Todėl aš nepalaikau jokių sąmokslo teorijų, kad kažkuri tauta greičiau atskleis Kūrėją.
Kažkada senovės Babilone gyveno visos pasaulio tautos, kurių kiekvieną sudarė kelios dešimtys žmonių. Tada iš visų babiloniečių ir susirinko vieninga grupė, kuri norėjo siekti Kūrėjo. Ji egzistuoja iki šiol, nors daugelis nuo jos atsiskyrė.
Iš šios grupės liko keli šimtai žmonių – tie, kurie šiandien jaučia trauką atskleisti Kūrėją. Kiti tapo paprastais žemiečiais. Šiandien vyksta priešingas procesas.
Toroje yra pasakyta, kad ateis Mašiacho, paskutiniosios kartos, laikas, kai visi babiloniečiai palaipsniui vėl bus budinami siekti Kūrėjo. Tai mes dabar ir stebime.
Kaip kažkada babiloniečių grupėje atsirado judėjimas Kūrėjo link, taip ir šiandien. Todėl visi sieks Jo, nesvarbu, kas ir kaip. Mums jokiu būdu negalima galvoti apie tai, kad dabar tai bus Suomija, paskui Lenkija, o paskui Čekoslovakija, Vokietija ar Azerbaidžanas. Kas bus, tas bus.
Aš labai džiaugiuosi, kad žmonės pradeda jausti, ką kabalos mokslas kalba apie sielą, apie jų dvasinį vystymąsi. Aš tikiuosi, kad jų kabalos studijos paskatins vystymais ir jų valstybių, ir jų žmonių.
#263548

Iš 2020 m. kovo 22 d. pamokos rusų kalba

Komentarų nėra

Taškas širdyje ir sielos persikūnijimai

Dvasinis darbas, Kūnas ir siela

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Tarkime, žmogus šiame įsikūnijime atrado tašką širdyje ir prasidėjo sielos augimas. Kūnas mirė. Kitame įsikūnijame jis nieko nepamena ir jam reikia iš naujo atrasti tašką širdyje ir augti?
Atsakymas. Ne. Nieko panašaus. Mūsų gyvūninis kūnas tik lydi mus, kad įeitume į dvasinį pasaulį, kad savarankiškai jį pasiektume. Tačiau iš principo jis mums nieko neduoda.
Galite būti sveikas, gražus, sportiškas ar sukriošęs ir senas, galite būti vyras ar moteris – nesvarbu. Svarbu, kad jumyse būtų taškas širdyje. Sujungdamas savo tašką su kitais, galėsite sukurti bendrą kli/indą. Štai taip tai veikia.
#262082

Iš 2020 m. vasario 16 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Išsiskirti su egoizmu

Gyvenimas ir mirtis – pojūčių kaita

Kaip padėti žmogui, kurio taškas širdyje atsiskleidė?

Komentarų nėra

Kaip padėti žmogui, kurio taškas širdyje atsiskleidė?

Dvasinis darbas, Platinimas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ką geriausia daryti, jeigu staiga aplink save pastebiu žmonių, kurių taškas širdyje aiškiai pabudo?
Atsakymas. Jeigu jumyse pabudo taškas širdyje, vadinasi jus traukia suvokti valdymo sistemą. Privalote atskleisti, kas yra likimas, kodėl egzistuojate, kaip pasiekti pasaulį valdančią sistemą. Jums reikia užsiimti savo dvasine raida.
O jeigu sutinkate žmonių, kuriuos taip pat traukia dvasingumas, pakvieskite į įvadinę paskaitą ar į mūsų vebinarą. Turite jiems padėti. Tai dar labiau jus pritrauks prie kabalos, juk jie per jus gaus dvasinę energiją.
Net jeigu daugiau jų neišvysite, tačiau atkursite jų kontaktą su aukštesniuoju šaltiniu, vadinasi jų ryšys su juo eis per jus, ir taip jų dėka eisite pirmyn. Tad verta tai daryti.
#260894

Iš 2020 m. vasario 2 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Bendras dvasinis laukas

Kiekvienam savas laikas

Sujungti taškus širdyje

Komentarų nėra

Taškas širdyje

Gyvenimo prasmė, Kabala ir kiti mokslai

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Taškas širdyje turi pats pabusti ar kas nors turi padėti?
Atsakymas. Taškas širdyje pats pabunda žmoguje, jei šį stipriai traukia pažinti aukštesnįjį pasaulį, savo likimą, aukštesniojo valdymo sistemą. „Kas su manimi vyksta? Kaip sukasi pasaulis?“ – visi šie klausimai kyla iš taško širdyje.
Klausimas. Ar yra kokie nors būdingi požymiai, leidžiantys tiksliai pasakyti, kad žmoguje atsiskleidė taškas širdyje?
Atsakymas. Kai atsiskleidžia taškas širdyje, žmogų traukia suvokti gyvenimo prasmę. Ne šiaip pasitenkinti skaitant kokį nors romaną ar dar ką nors, jį rimtai traukia.
Jei žmogui iš tiesų būtina žinoti, kam jis gyvena, antraip nėra prasmės gyventi, tuomet tai – taškas širdyje.
#261511

Iš 2020 m. vasario 2 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas yra sielos užuomazga?

Kaip išvystyti „tašką širdyje“

Kada atsiskleidžia taškas širdyje?

Komentarų nėra

Kada atsiskleidžia taškas širdyje?

Gyvenimo prasmė

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Sakėte, kad žmoguje yra „žydiškas“ taškas. Tai juodas taškas ar nepanašumo taškas. Kada jis ima skleistis?
Atsakymas. Kai imi susimąstyti apie gyvenimo prasmę.
Klausimas. Jis yra kiekviename žmoguje?
Atsakymas. Absoliučiai kiekviename. Jis vadinasi „žydišku“ iš žodžio „jėhudi“, „ichud“ – „vienybė su Kūrėju“. Pamažu tas taškas tampa sfira, o paskui parcufu.
Tai ištisa dvasinė konstrukcija. Ją turi visi žmonės Žemėje. Tačiau tie, kuriuose ji pabunda, vadinasi „žydai“ (ivriim) – iš žodžio „laavor“ – „pereiti“ iš egoistinės būsenos į altruistinę.
Tačiau tai neturi jokio ryšio su žydais mūsų pasaulyje. Tai dvasinis apibrėžimas.
#258128

Iš 2019 m. gruodžio 15 d. pamokos rusų k.

Komentarų nėra

Širdis ir „taškas širdyje“

Dvasinis darbas

Klausimas. Kas yra širdis? Kuo širdis skiriasi nuo „taško širdyje“?
Atsakymas. Širdis – tai mūsų egoizmas, o taškas širdyje – tai Kūrėjo, davimo savybės siekis, jis nuo pat pradžių slypi mumyse, kitaip negalėtume suvokti mumyse vykstančių pokyčių.
Kaip tik todėl, kad esame sudaryti iš dviejų dalių – širdies ir „taško širdyje“, galime remdamiesi šiomis dviem priešingomis savybėmis, pamatyti, kur einame, kaip pakilti virš savęs, aukščiau širdies, „taške širdyje“, arba priešingai.

Iš 2017 m. balandžio 2 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Ar visi žmonės turi tašką širdyje?

Taškas širdyje

Taškas širdyje – sielos užuomazga

Komentarų nėra

Nepaperkamasis taškas širdyje

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Ką reiškia pajausti, kad niekas pasaulyje tau negali padėti?
Atsakymas: Mes turime atrasti, kad patys nieko nesugebame, esame šimtu procentų kontroliuojami Šviesos. Šviesa veikia mūsų norą, jį pažadina ir tempia paskui save. Taip veikia mūsų egoizmas.
Mums reikia pakeisti kryptį taip, kad noras būtų nepriklausomas nuo Šviesos ir jos nesivaikytų. Aš noriu pastatyti pertvarą (machsomą), kad Šviesa neveiktų mano noro tiesiogiai ir man netektų bėgti jai iš paskos tarsi varomam gyvuliui.
Nenoriu būti vergas, nesutinku nuolankiai sekti Šviesą ir vykdyti, ką ji įsako mano norui. Aš žiūriu į savo norą ir Šviesą tarsi iš šalies, matau, kaip jie vienas kitą veikia. Manęs nėra, aš neturiu balso teisės, negaliu priimti jokių sprendimų. Kol Šviesa nepaveikia mano noro, nieko negaliu pamatyti ir padaryti. Tai vadinama psichologija, aš mokausi, kaip mano kūnas ir norai bunda nuo pritraukiančio Šviesos poveikio.
Jeigu manęs netenkina esama padėtis, vadinasi, esu vergovėje. Žiūrėdamas nepriklausomo eksperto, teisėjo, tyrinėtojo akimis, matau, kad manęs šiame paveiksle nėra. Kūrėjas davė man tašką širdyje, iš kurio galiu stebėti savo norus, savybes ir tai, kad esu valdomas iš aukščiau. Šviesa gali mane paveikti taip, kaip ji nori, ir aš viską išpildysiu.
Yra blogio suvokimo periodas, kai aš tai matau ir suprantu. Norėčiau tam pasipriešinti, tapti užsklanda Šviesai, kuri ją atspindėtų ir neleistų pasiekti noro. Nenoriu, kad Šviesa visada žadintų mano norą. Noriu turėti balso teisę, savarankiškumą, kurio reikalauja taškas širdyje, bet jaučiu, kad to nesugebu.
Tokie blogio suvokimo etapai – 400 metų tremties. Tremtis – tai egzistavimas savo egoizme, vadinamame Faraonu, Amanu.
Jeigu kategoriškai nesutinku, kad Šviesa veiktų mano norą, gimsta malda. Malda turi būti pakankamai stipri ir kryptinga. Maldos forma, sąlygos ir formatas turi kilti tik iš mano sąryšio su aplinka.
Iš savo taško širdyje matau, kad nesugebu būti adapteriu tarp šviesos ir noro, negaliu nieko spręsti, todėl einu į grupę, kuri padeda sustiprinti tašką širdyje.
Norėdamas sustiprinti tašką širdyje ir įgauti daugiau jėgų, vienijuosi su grupe, ji tampa ekranu tarp Šviesos ir noro mėgautis. Kita vertus, matau, kad negaliu ir nenoriu su jais jungtis.
Pasirodo, negaliu apsaugoti savo noro nuo Šviesos poveikio. Priklausau nuo Šviesos ir noro mėgautis tarsi gyvūnas, vadinasi, esu egoistinio noro valdžioje. Davimo noro požiūriu, aš norėčiau įsijungti į grupę, bet negaliu, todėl atsiranda tarsi dvi linijos.
Jausmas, kad esi tremtyje, susideda iš dviejų dalių. Viena vertus, manyje dominuoja egoizmas, t. y. aš priklausau nuo Šviesos poveikio mano norui. Kita vertus, nesugebu susijungti su savo bendraminčiais grupėje. Dėl to Izraelio sūnūs nesutaria Egipte ir negali tapti vienu kūnu. Tuo tarpu egiptiečiai, t. y. bendras noras mėgautis, juos valdo.
Tokia padėtis tampa nepakeliama, nėra vilties išsigelbėti. Tik stebuklas gali mums padėti.

Iš 2014 m. balandžio 4 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Komentarų nėra

Taškas širdyje

Kabala, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Kaip sužinoti ar atsirado taškas širdyje, šeštasis jausmas?
Atsakymas: Jei, be kūno malonumų – pasitenkinimo maistu, seksu, šeima, tai yra malonumų, kurie būdingi gyvūnams ir be žmogiškųjų malonumų – pinigų, garbės, žinių siekimo, kurie atsiranda  visuomeniniame gyvenime,  žmogus jaučia, jog jį traukia aukštesni siekiai, noras atrasti gyvenimo prasmę, jis nenurims, kol nesužinos tikrosios savo egzistavimo priežasties.
Šį jausmą sunku perduoti žodžiais, jį reikia pajusti. Troškimas sužinoti, kokia žmogaus gyvenimo prasmė – kitaip jis nebegali būti laimingas – ir vadinamas tašku širdyje. Toks noras kabaloje vadinamas kančia, kaip ir bet kuris kitas noras, kurio žmogus negali patenkinti akimirksniu.
Jūs žinote, kad „Mokymas apie dešimtį sfirot“ – šešios knygos, kurias parašė Baal Sulamas, – labai sudėtingas kūrinys. „Mokymo apie dešimtį sfirot įvade“ jis rašo, kad šios knygos, kaip ir visa kabala, skirtos tiems, kam iškilo klausimas apie gyvenimo prasmę.
„Kokia gyvenimo prasmė?“, kitaip tariant, kas yra gyvenimas, dėl ko aš gyvenu? Klausiu ne tik todėl, kad man bloga, tiesiog aš noriu tai žinoti. Pirmą kartą šis klausimas kyla beveik kiekvienam 8-10 metų amžiaus vaikui. Tuo metu jį ir reiktų pradėti mokyti kabalos. Antraip šis klausimas pasimiršta, anuliuojasi, pasislepia už įvairiausių antraeilių dalykų.
Šis klausimas visuomet glūdi mūsų pasąmonėje, tik mes nenorime ieškoti atsakymo. Nes manome, kad jo nėra. Bet tai netiesa, atsakymas į šį klausimą yra ir jį galime rasti kabalistų veikaluose.
Šis klausimas iškyla ir reikalauja, kad  kiekvienas rastų atsakymą. Be jo mes – ne žmonės. Jei žmogus pajunta tokį vidinį „slėgį“, vadinasi, jis turi tašką širdyje.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kodėl man bloga, jei viską turiu“

„Taškas širdyje – sielos užuomazga“

„Jei gyventi tapo nuobodu…“

Komentarų nėra

Taškas širdyje – sielos užuomazga

Dvasinis darbas, Kabala

Visi ankstesnieji mūsų norai vadinasi „širdimi“. Naujasis dvasinio pasaulio troškimas, trauka prie savo ištakų, vadinama „tašku širdyje“. Iš kur atsiranda šis taškas? Tai sielos nusileidimo į mūsų pasaulį rezultatas. Čia siela įsikūnijo į materiją, bet ne visiškai. Sieloje liko tam tikras dvasinis taškas-užuomazga, ir dabar ji mumyse prabunda.
Žmogus po viso savo žemiškojo egoizmo vystymosi, kūniškų troškimų, valdžios, žinių troškimo staiga atranda savyje visiškai naują siekį – ne mūsų pasaulio siekį. Jis tiesiog plėšomas prieštaringų norų: iš vienos pusės širdis, tai yra visi ankstesni išvardinti norai, o iš kitos pusės, kilęs naujas – ne mūsų pasaulio noras. Atsiranda disonansas, didžiulė įtampa tarp širdies ir taško širdyje, kuris yra būsimosios sielos užuomazga.
Siela vadinamas noras pajusti Aukštesnįjį pasaulį. Žmogui būtina per kabalą šį tašką vystyti iki tokios būsenos, kol taškas „išbrinks“ ir pasieks didžiulės sferos dydį, kurioje būdamas, žmogus galės pajusti Aukštesnįjį pasaulį, savo amžiną, užbaigtą būseną. Jis pradeda gyventi šitame savo naujame būvyje, su šiuo jausmu, kuris dominuoja virš visų žemiškųjų troškimų, širdies, ir žmogus susitapatina su aukštesne būsena, su tašku širdyje. Žmogus pasineria į nenutrūkstantį aukščiausios energijos, šviesos, informacijos, kuri egzistuoja dvasiniame lygmenyje, srautą, nesusijusį su mūsų pasauliu. Žmogus pradeda plaukti šitame neaprėpiamame ir amžiname žinių okeane, Aukščiausiojoje šviesoje.
Ši būsena iš dalies primena žmonių, patyrusių klinikinę mirtį, pasakojimus: jie jautė Aukščiausiąją šviesą, tokią begalinę ir tokią gerą, kuri tarsi kvietė kažkur…
Mes turime pasiekti šią būseną. Jei mes tai padarysime būdami savo kūne, nustosime jį laikyti pačiu svarbiausiu. Jis bus pažabotas ir prislopintas. Taip mažą troškimą nuslopina didesnis. Kūnas su jo mažomis reikmėmis praryjamas didžiulio noro ir galingo jausmo, kuris apima Aukštesniojo pasaulio suvokimą. Iki tokio lygmens mes ir turime pakilti. Jame mes turime egzistuoti.
Pasiekti šią būseną – kiekvieno gyvenančio žemėje pareiga. Kodėl „pareiga“? Todėl, kad mes turime grįžti į tą lygį, iš kurio atėjome į šį pasaulį, pati gamta mus stumia į tai ir  ji nepaleis mūsų nei po vieną, nei visų drauge, kol neišpildysime savo paskirties.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Apie gyvenimą, tikslą ir sielą“

„Klausimai apie sielą“

„Ar žmogus turi sielą?“

Komentarų nėra

Taškas it adatos smaigalys

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKodėl vieniems žmonėms pabunda taškas širdyje, o kitiems ne? Tam nėra paprasto atsakymo, mat būtina matyti visą sielų visumą, kitaip tariant, visų širdžių su visais taškais širdyje visumą.
Tik tuomet galėsime suprasti kiekvieno kelią ir kodėl vienas ateina prie to, o kitas ne, kodėl vyksta tokie pokyčiai žmogaus, žmonių grupės, žmonijos gyvenime.
Visa tai susiję su aukštesniuoju valdymu. Taip Kūrėjas artina visas sudužusias bendro noro, bendros širdies dalis ir pamažu veda prie vienybės ir taisymosi.
Taškas širdyje nuolatos susijęs su Kūrėju. Ir žmogaus užduotis – atskleisti tą tašką ir išvystyti tą ryšį tiek, kad jis virs kanalu, jungiančiu jį su Kūrėju.
O paskui žmogus pastebės, kad turi ne vieną kanalą, o tris, per juos gali palaikyti tarpusavio ryšį su Kūrėju, palaikyti su Juo dialogą, suprasti Jį ir jausti tiek, kad tampa neatskiriama Kūrėjo dalimi.
Todėl taškas širdyje toks svarbus. Žmogus gali pamažu ištaisyti visus kitus norus, kurie nuo pat pradžių sugadinti, ir per juos praplėsti savo ryšį su Kūrėju nuo vieno taško širdyje iki visos širdies. Taip jis vis labiau artėja prie Kūrėjo, kol visiškai prilygsta Jam, ir todėl vadinasi žmogumi, Adam, t. y. panašus (domė) į Kūrėją. Tai mūsų raidos tikslas ir kiekvienas turi jį pasiekti.
Kūrėjas sukūrė žmogų panašų į Save, ir paskui tyčia sudaužė, kad galėtume suprasti save iš priešybių kontrasto. Iš šių dviejų priešingų savybių: priešingos Kūrėjui ir panašios į Jį, gautos taisantis, galima suprasti visą aukštesniosios jėgos esmę, kuri ir vadinasi Kūrėju (Borė), kitaip sakant, „ateik ir pamatyk“ (bo u rė)
Juk artėjame prie Jo iš toli, priešinga forma ir pamažu prilygstame jam, tampame tokie pat geri ir nešantys gėrį kaip Jis.
Mano širdis – tai visų mano norų, minčių, lūkesčių centras. Ir jeigu ištaisau jį į meilę artimui, tai dėl to imu jaustis esąs panašus į aukščiausią jėgą.
Taškas širdyje neturi jokio pločio, gelmės, aukščio, jokių matmenų. Tai tėra vienas ryšio su Kūrėju taškas. Bet jei norime likti tik tame taške dėl ryšio su Kūrėju, tai pamažu imame atskleisti per šį požiūrį visą Kūrėjo esmę.
Pastebime, kad iš tiesų esame Kūrėjo meilės, jo jausmų ir veiksmų mūsų atžvilgiu vandenyne. Tik mums Jis viską sukūrė ir daro. Ir visa tai ateina mums per tą tašką, neturintį jokių matmenų – vieną ryšio tašką it adatos smaigalys.
Jei norime tokio ryšio su Kūrėju ir ne daugiau, tai per šį adatos smaigalį mums atsiskleidžia didžiulė aukštesniosios Šviesos, išminties, pojūčių, supratimo, vienybės tėkmė, kuri paverčia mus į neišsenkantį šaltinį.

#293750

Iš 2022 m. vasario 6 d. programos „Pagrindinės kabalos mokslo sąvokos“

Daugiau šia tema skaitykite:

Taškas širdyje ir sielos persikūnijimai

Taškas, kuriame Kūrėjas

Taškas širdyje

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai