Pateikti įrašai priklausantys Antisemitizmas kategorijai.


Dvi amerikietiškos tragedijos ir paralelė tarp jų

Antisemitizmas, Izraelis ir pasaulio tautos

каббалист Михаэль ЛайтманTeroro aktas Manhetene įvyko netoli tos vietos, kur kažkada stovėjo bokštai-dvyniai. Praėjus keletui metų po jų sugriovimo po pasaulį pasklido konspiracinės teorijos, kad žydai su tuo susiję.
Visur, kur bloga, pasaulis ieško „žydiškų pėdsakų“. Nesistebėsiu, jei ir šįsyk kaltę suvers mums – galbūt net greičiau nei praeityje. Kodėl?
Traktate „Jevamot“ pasakyta: „Bėdos į pasaulį ateina tik dėl Israel“. Žvelgiant iš sveiko proto pozicijų, skamba religingai, mistiškai, galiausiai absurdiškai. Tačiau faktas lieka faktu: taip pasaulis „tradiciškai“ supranta žydų tautos vaidmenį. Nepaisant visko, ką davėme, mumyse mato ne naudą, o žalą.
Tai akivaizdu socialiniuose tinkluose, spaudoje, politikoje, oficialiuose dokumentuose, tarptautinių organizacijų sprendimuose, net Holivude. Nuolat girdime, kad esame kalti dėl to, su kuo sakytum nesame niekaip susiję. O ypač ši tema tampa aktuali po tragiškų įvykių.
Tikroji jų priežastis – iš tiesų mes. Bet ne ta prasme, kaip tai atrodo susipainiojusiame pasaulyje. Tiesiog žydų tauta turi vienijimosi metodiką, gerų tarpusavio santykių, savitarpio supratimo potencialą, ko šiandien reikia visiems.
Tačiau mes ignoruojame šį lobį, apsimetame, kad jo visai ir nėra. Ir tuomet bėdos primena mums ir pasauliui, kad būtent Izraelio tauta gali duoti sveikų socialinių ryšių pavyzdį, parodyti, kaip pakilti virš neapykantos į vienybę.
Ne, žinoma, žydai neorganizavo teroro akto. Bet jie jo iš anksto nesustabdė, nors galėjo. Ir tai mūsų atsakomybė. Už tai mūsų nemyli dabar – pamils, kai išvys gerus veiksmus iš mūsų pusės.

Komentarų nėra

Kodėl kaltina Izraelį?

Antisemitizmas, Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Klausimas. Kaip paaiškintumėte pastaruoju metu girdimus palestiniečių ir teroristų pasakymus apie tai, kad tai žydai planuoja ir įgyvendina teroristinius išpuolius bei kitus pažeidimus?
Atsakymas. Arabai kaltina Izraelį tuo, kad šis juos žudo, stumia į terorą prieš visą pasaulį, kasinėja po Al Aksa mečete, degina nelaimingų palestiniečių namus ir taip triuškina beginklius palestiniečius nepaisydamas visų tarptautinių konvencijų – visa tai antisemitinių išpuolių prieš žydus tęsinys; tai visais laikais pasaulio tautoms buvo savaime suprantamas dalykas.
Tiek, kiek žydai „apvagia“ pasaulio tautas nesuteikdami jiems metodikos, būdo laimei pasiekti, pasaulio tautos jaučia žalą, kurią žydai daro jiems ir pasauliui, o antisemitinis elgesys – jų reakcija.
Todėl europiečiai ir visos pasaulio tautos vis labiau palaikys palestiniečius, nepaisydami to, kad jie griauna. Juk išeitų, kad žydai, netaisydami pasaulio tarsi patys nukreipia palestiniečius į teroristines atakas.
Tad nelaimingi arabai tėra marionetės žydų rankose. O patys žydai nenori žinoti tikrosios priežasties, kodėl pasaulio tautos jų nekenčia. Priešingai, jie mano, kad pasauliui atnešė daugiau nei bet kuri kita tauta ir visos pasaulio tautos kartu. Tai tiesa, bet juk ne to reikalaujama iš žydų tautos, jie turi atskleisti metodiką, kaip pasiekti laimę, amžinybę, rojų, malonumą!

Daugiau šia tema skaitykite:

Du požiūriai į terorą: Paryžiuje ir Izraelyje

Mums nepavyks pasislėpti tarp kitų

Spaudimas iš viršaus, spaudimas iš apačios…

Komentarų nėra

Prarastasis pagrindas

Antisemitizmas

Žmonių rūšis vystosi nuo menko egoizmo link didelio. Seniau žmogus natūraliai suprato, kad reikalinga šeima, be to, kuo didesnė – tuo saugiau. Taip instinktyviai jis pradėjo jungtis su kitais, išeidamas iš barbariškos būsenos.
Šeimos augo ir virto gentimis, o paskui išsiplėtė tiek, kad anksčiau tolimi žmonės tapo artimais. Iškilo kaimai ir miestai, giminystės ryšys užleido pirmenybę platesniam dariniui – tautai, gyvenančiai savo šalyje ir saistomai bendro likimo, bendro mentaliteto.
Šeiminis ryšys taip pat išsaugojo savo stiprybę, išliko kaip egzistencinė būtinybė iki pat šių dienų. Tik paskutinius dešimtmečius sugriovėme šiuos rėmus, suteikdami žmogui tokių paslaugų, dėl kurių jis jau nejaučia būtinybės kurti šeimą. Taip iškilo šeimos institucijos krizė – juk santuoka nebesiūlo ankstesnės naudos. Priklausomybės tautai jausmas lygiai taip pat svarbus žmogui.
Tačiau vystomės toliau, ir šiandien, norim to ar nenorim, mums kyla naujas pojūtis, apimantis visą Žemės rutulį. Juk šiuolaikinės technologijos ir komunikacijos padarė pasaulį mažą ir prieinamą. Šiandien jį persmelkia tvirtėjantis tarpusavio ryšys, atstumai trumpėja, sistemos vienodėja, ir mes artėjame prie vienos visumos būsenos.
Taigi, jei anksčiau „šeimos“ sąvoka, nors ir susilpnėjusi, plėtėsi iki šalies ir tautų ribų, tai dabar ji apima visą žmoniją. Auga migrantų srautai, tautos maišosi, trinasi sienos – viskas šiandien juda ta kryptimi.
Ką tokiame kontekste galima pasakyti apie žydų tautą? Jos branduolys – kabalistų grupė, sukurta Abraomo. Šie žmonės nebuvo niekuo tarpusavyje susiję, išskyrus vieną vienintelį dalyką: kažkuriame savo vidinio vystymosi etape jie pajuto, kad vienybė yra Kūrėjo suvokimo įrankis.
Kiti Senovės Babilono gyventojai irgi siekė Kūrėjo, tačiau kitaip – jie statė Babilono bokštą, norėdami egoistiškai prilygti Jam. Šios ambicijos augo visos istorijos eigoje: „Mes patys valdysime savo gyvenimą, mes vadovausime prekybai ir pramonei, mes užkariausime kosmosą, mes, mes, mes…“
Tačiau kai kurie babiloniečiai jau tada norėjo suvokti gyvenimo esmę, o ne tik tenkinti save visokiais malonumais. Juk gyvenimo tikslas – suvokti gyvenimo esmę. Todėl, kai atėjo krizė ir Babilono bokštas sugriuvo, tie žmonės išgirdo Abraomą, suprato, kad yra metodika, leidžianti prasismelkti į esmę, atskleisti Aukštesniąją jėgą.
Štai šiandien mes atsidūrėme analogiškoje padėtyje. Vienetai iš dabartinių pasaulio „babiloniečių“ renkasi į Bnei Baruch grupę, kad atskleistų Kūrėją. Jie ir vadinami „Izraelio tauta“.
Be to, yra „materialioji“ Izraelio tauta – palikuoniai tų, kurie kažkada išėjo su Abraomu iš Babilono, iš pirmosios visuotinės krizės. Juose liko rešimot – nueito kelio „pėdsakai“, mes turime rūpintis jais. Juk kiekviename iš jų glūdi buvusio kilimo ir sudužimo „ženklai“.
Dėl tos pačios priežasties jų nekenčia tautos: viena vertus, suduždami jie perdavė davimo kibirkštis visam pasauliui, o kita vertus, visi jaučia jų unikalumą ir tamsą. Unikalimą – dėl kibirkščių, o tamsą –dėl dabartinės padėties.
Daug ką dar atskleisime kelyje, bet kaip bebūtų, šiandien atėjo laikas kreiptis į tautą – Abraomo mokinių palikuonis, Senovės Babilono išeivius. Kaip rašo Baal Sulamas laikraštyje „Žmonės“, jie turi patys savo aplinkoje pažadinti žmonių ryšį. Šis ryšys turi remtis tik vienu pagrindu – meilės artimui kaip sau principu. Žydų tauta iš pradžių buvo įsitvirtinusi ant tokio pamato, ar gali ji šiandien būti atkurta kažkaip kitaip? Visi bandymai terodo, kad be tokio pagrindo ši tauta panaši į riešutus maiše – yra pasiruošusi išsibarstyti ir pasklisti po visą pasaulį, pirmai progai pasitaikius.
Todėl, rašo Baal Sulamas, „vienintelė viltis – kruopščiai susikurti visaliaudinį auklėjimą, vėl atskleisti ir įžiebti natūralią tautos meilę, užgesusią viduje, vėl atgaivinti tuos jos raumenis, kurie mumyse nebeveikia jau du tūkstančius metų, panaudojant tam visas tinkamas priemones.“
Jei liaudis neatgaus savo pagrindo, jai, žinoma, nepavyks išlaikyti šalies sienų ir įsitvirtinti. Dėl to ir visas pasaulis nesutinka su žydų sugrįžimu į savo žemę – jis dar nejaučia, kad jie suvokia save kaip tautą, kuri privalo gyventi Izraelio žemėje. Žydai gali įsikurti bet kur, ir daugelis jų išvis dar nesuvokia priklausomybės ir ryšio su savo tauta. Šį trūkumą jaučia ir jie, ir visas pasaulis, kuris reaguoja atitinkamai.

Iš 2012 m. rugpjūčio 13 d. pamokos iš laikraščio „Auma“ („Tauta“)

Daugiau šia tema skaitykite:

Kai neapykanta – į naudą

Kaip vertinti Holokaustą?

Izraelis – tai visi žmonės, kurie trokšta Kūrėjo

Komentarų nėra

Atsakau į jūsų klausimus – 16

Antisemitizmas, Klausimai ir atsakymai

Klausimai straipsnio „Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 17 dalis, tema

Klausimas: Koks kūrimo tikslas?
Atsakymas: Mėgautis taip, kaip Kūrėjas!

Klausimas: Ar tiesa, kad, jei visi žydai laikytųsi 613 priesakų (micvot), antisemitizmas išnyktų?
Atsakymas: Taip. Tačiau kalba eina ne apie žemiškuosius veiksmus, o apie 613 norų, iš kurių susideda siela, ištaisymą.
Jei žydai ištaisys savo sielas,  Šviesa pro juos ateis į visas pasaulio sielas (žr. „Knygos Zohar pratarmė“, 70-71 p.).
Taip yra todėl, kad jų sielos jau buvo įgijusios davimo savybę, o paskui ją prarado. Todėl jie ir turi grįžti pirmieji,  kad taptų tiltu tarp Kūrėjo ir pasaulio sielų.
Žydai nepaiso savo misijos, čia ir slypi antisemitizmo priežastis, – taip Kūrėjas skatina juos vykdyti aukščiausiąją misiją.
Kitos pasaulio tautos pasąmonėje taip pat visa tai suvokia – todėl ir nekenčia žydų.

Daugiau šia tema skaitykite:

Atsakau į jūsų klausimus – 15

Atsakau į jūsų klausimus – 14

Atsakau į jūsų klausimus – 13

1 komentaras

Kai neapykanta – į naudą

Antisemitizmas, Knyga „Zohar“

„Zohar“, skyrius „Šemot“, 250 punktas: …tarė Kūrėjas: „Ko gero, dar susimaišys dvylika genčių su kitomis tautomis, ir visuose pasauliuose liks trūkumas“.
Ką padarė Kūrėjas? Jis privertė juos kraustytis iš vienos vietos į kitą tol, kol nenusileido į Egiptą ir neapsigyveno savo būstuose tarp atšiaurios tautos žmonių, niekinančių jų papročius, besibodinčių giminiuotis ir laikančių juos vergais.
Ir vyrai, ir moterys – visi bjaurėjosi jais.
Tai truko tol, kol visi jie netapo tobula švaria sėkla, nesumaišyta su svetimais.

Savo būseną galima nagrinėti bandant išsivaduoti iš egoizmo, o galima nagrinėti norint likti jame (apsiprantant su juo). Jei noriu pasilikti egoizme, jis savo neapykanta atstumia mane, nes jaučia manyje tašką širdyje – Kūrėjo dalį, kuri priešinga jam.
Parašyta: „Faraonas Izraelio tautą (kryptingu engimu) priartino prie Kūrėjo“. Ir parašyta: „Sukūriau egoizmą pagalbai prieš tave patį“ – egoizmas veikia prieš tave, bet būtent tuo ir padeda.
Panašiai kaip 1960-1970 metais sovietų valdžia kryptingu antisionizmu išaugino sionizmą. Būtent piktosios jėgos (atvirkštinė Kūrėjo pusė), o ne Kūrėjas ir Šviesa atvirai, padeda atskleisti blogį.
Tremtis – tai tarpinė tarppakopinė žmogaus būsena, kai žmoguje atsiskleidžia ir egiptiečiai, ir Izraelis – vieni prieš kitus, o žmogus būdamas per vidurį aiškinasi savo savybes.
Jis ištremtas, paklūsta egiptiečiams. Iš vienos pusės – egiptiečiai jį traukia, iš kitos – atstumia, nes jame yra „Izraelio sėkla“.
Kitaip tariant, noras mėgautis niekina ir atmeta ketinimą duoti, netrokšta jo ir siekia veikti tik tam, kad gautų. Tai ir yra pasaulio tautų neapykanta Izraeliui.
Galima aiškinti ir kitaip: kai žmogus pereina prie noro duoti ir tapatina save su juo, artėdamas prie išėjimo iš Egipto, jis pats nebenori susidėti su egiptiečiais (pasaulio tautomis).
Egiptiečių valdžiai atėjo galas – jis jau nebesiekia būti toks, kaip jie, jis pats nenori susijungti su tais, tarp kurių kol kas gyvena, Faraonas patiria smūgius, ir jo akimis žiūrint, šie smūgiai padeda jam pakilti virš ryšio su Faraonu.
Ir tada jis atsiskiria nuo egiptiečių ne todėl, kad šie jį atstumia, o todėl, kad jis pats juos atmeta, artėdamas prie išėjimo iš Egipto.
Kūrėjas manyje (bet kuriame žmoguje pasaulyje) situaciją aiškina iš dviejų pusių, kad mums būtų aišku, kas mus traukia: egoizmas ar noras duoti.
Pasaulio tautos jaučia neapykantą kibirkščiai, likusiai Izraelio tautoje iš davimo lygmens, atmeta ją – ir dėl to Izraelio tauta išliko. O visai ne dėl to, kad ji pati kaip nors save saugojo.
Kaip rašo Baal Sulamas, Izraelio tauta kaip riešutai maiše, kuriuos jungia ne meilė, jie priverstinai sujungti į juos nukreipta išorine neapykanta.

Iš 2010-04-18 d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Komentarų nėra

Kaip vertinti Holokaustą?

Antisemitizmas, Klausimai ir atsakymai

Klausimas (iš dienoraščio anglų k.): Kaip vertinti Holokaustą? „Įvade į knygą Zohar“ parašyta, kad jei Izraelis neįvykdys savo paskirties, tai visose šalyse įsiviešpataus nacistiniai režimai. Ten pat pasakyta, kad viskas pasaulyje nulemta. Kaip aš galiu jausti Kūrėjui ką nors daugiau nei baimę ir neapykantą?
Atsakymas: Žr. Baal Sulam, straipsnis „Toros dovanojimas“: Kabala (tikroji Tora, „Tora Emet“) duota tam, kad egoistinis noras „pripildyti tik save“ būtų ištaisytas į altruistinį norą „pripildyti kitus“. Kadangi visa sielų sistema įsivaizduojama kaip piramidė arba kaip mūsų gyvūninis kūnas, galima suprasti, kad ne visos sielos iškart pradeda savo išsitaisymą, o priklausomai nuo joms kylančio noro liautis „bėgti paskui gavimą“. Toks paslėptas noras atskleisti Kūrėją vadinamas „tašku širdyje“. Širdis – tai visi žmogaus norai, o taškas – norai, siekiantys Kūrėjo. Taigi dalis sielų susivienija ir savo susijungime atskleidžia Kūrėją – tai ir vadinama „Toros gavimas“ (Šviesos, Kūrėjo atskleidimas).
Žr. Baal Sulam, straipsnis „Laidavimas“ (RU, EN): Tačiau išsitaisymo metodikos (Toros, arba Kabalos) gavimas – tai tik visų sielų ištaisymo pradinis etapas. Todėl ištaisytoji dalis privalo nukristi į bendrą egoizmą, susimaišyti  su neištaisytaja dalimi, likusia žmonija, ir kartu išsitaisyti.
Žr. Baal Sulam, „Pratarmė knygai Zohar“(p. 70) (RU, EN): Kai apskritai pasaulyje atskleidžiama, kad egoizmas yra blogis, ateina kabalos, kaip ištaisymo, viso pasaulio ištaisymo metodikos, atskleidimo laikotarpis. Tačiau kadangi metodiką kol kas turi ta grupė, kuri ja naudojosi, – Izraelio tauta, tai ji metodiką privalo priimti ir perduoti visoms pasaulio tautoms. Tik nuo to priklauso Izraelio tautos ir viso pasaulio likimas. Jei metodika perduodama ne laiku, pasaulyje pasireiškia visos jo problemos – agresijos, karai, naikinimai ir t.t. Taip pat ir Holokaustas.
Pateisinti Kūrėjo jūs negalite, nes teisiojo (to, kuris  pateisina Kūrėją) pakopa dar toli virš jūsų. Todėl aš suprantu jūsų jausmus, bet sutikti su jumis negaliu.

Komentarų nėra

Antisemitizmo priežastis

Antisemitizmas

Klausimas: Kokia, Jūsų nuomone, yra amžinai gyvo antisemitizmo priežastis?
Atsakymas: Žydų tauta turi kabalą ir iki šiol jos neperdavė kitoms tautoms. Kabala – tai metodika, su kuria žmonija gali išsigelbėti nuo didžiulio egoizmo, tarpusavio neapykantos, kurie mus veda bedugnės, visuotinio susinaikinimo link.

1 komentaras

Finansinė krizė sukėlė antisemitizmo bangą

Antisemitizmas

Pranešimas (France info): Finansinė Amerikos krizė internete sukėlė antisemitinio turinio pareiškimų bangą. Bloguose ir forumuose pasirodė šimtai įžeidžiančių pasisakymų dėl paskolų krizės paveikto žlugusio investicinio banko „Lehman Brothers“ ir kitų organizacijų. Pasak šių pasisakymų autorių, būtent žydai, kontroliuojantys vyriausybę ir valstybės finansų sistemą, yra kalti dėl susiklosčiusios padėties. Žydai kaltinami bandymu sugriauti JAV.
Komentaras:Įvadas į knygą Zohar“, 66-71, (santrauka):
Kai Izraelio tauta deda pastangas, tobulindama sielą, pasaulio tautos supranta ir vertina ją. Tačiau kai Izraelio tauta menkina dvasingumo didybę, ji lemia tai, kad pasaulio tautos iškyla virš jos, ją kaltindamos ir žemindamos.
Dvasingumas išaukštinamas tiktai studijuojant kabalą. Tokiu atveju pasaulio tautos pripažįsta, kad Izraelis yra ypatingas, nes saugo pasaulio ištaisymo metodiką. Bet kai Izraelio tauta neužsiima sukūrimo tikslo išaukštinimu, tada pasaulio tautos niekina ją, laikydamos nenaudinga ir žalinga pasauliui.
Taigi Izraelio likimas priklauso tiktai nuo kabalos studijavimo, o visas jo nuopuolis – kabalos nuvertinimo padarinys. Vargas tiems, kurie niekina kabalą, – jų veiksmai pasaulyje sukelia alkį, skurdą, žiaurumą, pažeminimą, žudymus ir griovimą.
Talmudas sako: „Visos nelaimės, ateinančios į pasaulį, skirtos tiktai Izraeliui.“
Tikunei Zohar sako: „Niekinantieji kabalą savo veiksmais sukelia badą, skurdą,  žiaurumą, pažeminimą, žudymus ir griovimą visame pasaulyje.“
Tačiau jei jie sau ir visam pasauliui atskleis ištaisymo metodą, tada visos pasaulio tautos pripažins Izraelio svarbą, ir išsipildys pranašystė: „Ir atves tautos Izraelį į jo vietą, ir priims Izraelio namai tautas kaip paveldą Kūrėjo žemėje“. Ir išsipildys knygos Zohar žodžiai: „Dėl Kūrėjo gailestingumo šios knygos galia išvaduos juos iš dvasinės tremties.“ Amen!
Papildomas komentaras: Tačiau įmanoma ir kitokia įvykių eiga. „Patriotinės“ kiekvienos šalies jėgos kartu su nuskurdusia vidutine klase sukurs situaciją, panašią į tą, kuri buvo Vokietijoje 1929 metais, kai žmonės pradėjo reikalauti stiprios valdžios ir kompensacijos už savo pažeminimą. Taip kilo fašizmas ir nacizmas. Baal Sulamas apie tokią alternatyvą kabalos keliui rašo knygoje „Pakutinioji karta“. Gali būti, kad Rusija yra arčiau to nei bet kokia kita šalis.

1 komentaras

Izraelis – tai visi žmonės, kurie trokšta Kūrėjo

Antisemitizmas

Klausimas (Dr. Arthur Cohen): Šioje blogo vietoje jūs sakote, kad Izraelis yra „tauta, kuri garbina gyvenimą tuo metu, kai yra apsupta priešų, kurie garbina mirtį“. Iš tiesų būtent su tokia arogancija, nejautrumu ir kvailais apibendrinimais yra įamžinamas smurtas. Jūsų kalbėjimo būdas apie Izraelio kaimynus yra gėdingas. Jie taip pat kenčia, ar jūs to nežinojote? Kaip sako karalius Saliamonas, „Saldūs žodžiai išsklaido rūstybę.“ Ar tokie žodžiai, kaip jūsų, Laitmanai, iš tikrųjų atneš taiką?
Atsakymas: Brangus daktare Cohenai! Nenaudinga laukti, kad žmonės jus mylėtų! Ar istorija jūsų neišmokė, kad žmonės gali jūsų tiktai neapkęsti? Jei jūs iš tikrųjų trokštate taikos ir meilės, tai skleiskite žmogaus ištaisymo metodą – kabalą.
Kai sakiau „tie, kurie garbina mirtį,“ galvoje turėjau teroristus, kurie šlovina mirtį, nepaisydamas jų tautybės. Aš turiu daug studentų arabų ir, skirtingai nei jūs, jie supranta mane tobulai. Tuo tarpu jūs vis dar jaudinatės, kad žmonės liausis jus mylėti.
Izraelis nėra tauta, nei žydai. Greičiau tai visi žmonės, kurie trokšta Kūrėjo (Isra-El reiškia „tiesiai į Kūrėją“). Rekomenduoju jums pastudijuoti svarbiausius Baal Sulamo straipsnius – tada jūs suprasite, iš kur kyla priešiškumas, kodėl žmonės neapkenčia jūsų ir kaip išsklaidyti antagonizmą.

1 komentaras