Pateikti įrašai priklausantys Antisemitizmas kategorijai.


Finansinė krizė sukėlė antisemitizmo bangą

Antisemitizmas

Pranešimas (France info): Finansinė Amerikos krizė internete sukėlė antisemitinio turinio pareiškimų bangą. Bloguose ir forumuose pasirodė šimtai įžeidžiančių pasisakymų dėl paskolų krizės paveikto žlugusio investicinio banko „Lehman Brothers“ ir kitų organizacijų. Pasak šių pasisakymų autorių, būtent žydai, kontroliuojantys vyriausybę ir valstybės finansų sistemą, yra kalti dėl susiklosčiusios padėties. Žydai kaltinami bandymu sugriauti JAV.
Komentaras:Įvadas į knygą Zohar“, 66-71, (santrauka):
Kai Izraelio tauta deda pastangas, tobulindama sielą, pasaulio tautos supranta ir vertina ją. Tačiau kai Izraelio tauta menkina dvasingumo didybę, ji lemia tai, kad pasaulio tautos iškyla virš jos, ją kaltindamos ir žemindamos.
Dvasingumas išaukštinamas tiktai studijuojant kabalą. Tokiu atveju pasaulio tautos pripažįsta, kad Izraelis yra ypatingas, nes saugo pasaulio ištaisymo metodiką. Bet kai Izraelio tauta neužsiima sukūrimo tikslo išaukštinimu, tada pasaulio tautos niekina ją, laikydamos nenaudinga ir žalinga pasauliui.
Taigi Izraelio likimas priklauso tiktai nuo kabalos studijavimo, o visas jo nuopuolis – kabalos nuvertinimo padarinys. Vargas tiems, kurie niekina kabalą, – jų veiksmai pasaulyje sukelia alkį, skurdą, žiaurumą, pažeminimą, žudymus ir griovimą.
Talmudas sako: „Visos nelaimės, ateinančios į pasaulį, skirtos tiktai Izraeliui.“
Tikunei Zohar sako: „Niekinantieji kabalą savo veiksmais sukelia badą, skurdą,  žiaurumą, pažeminimą, žudymus ir griovimą visame pasaulyje.“
Tačiau jei jie sau ir visam pasauliui atskleis ištaisymo metodą, tada visos pasaulio tautos pripažins Izraelio svarbą, ir išsipildys pranašystė: „Ir atves tautos Izraelį į jo vietą, ir priims Izraelio namai tautas kaip paveldą Kūrėjo žemėje“. Ir išsipildys knygos Zohar žodžiai: „Dėl Kūrėjo gailestingumo šios knygos galia išvaduos juos iš dvasinės tremties.“ Amen!
Papildomas komentaras: Tačiau įmanoma ir kitokia įvykių eiga. „Patriotinės“ kiekvienos šalies jėgos kartu su nuskurdusia vidutine klase sukurs situaciją, panašią į tą, kuri buvo Vokietijoje 1929 metais, kai žmonės pradėjo reikalauti stiprios valdžios ir kompensacijos už savo pažeminimą. Taip kilo fašizmas ir nacizmas. Baal Sulamas apie tokią alternatyvą kabalos keliui rašo knygoje „Pakutinioji karta“. Gali būti, kad Rusija yra arčiau to nei bet kokia kita šalis.

1 komentaras

Izraelis – tai visi žmonės, kurie trokšta Kūrėjo

Antisemitizmas

Klausimas (Dr. Arthur Cohen): Šioje blogo vietoje jūs sakote, kad Izraelis yra „tauta, kuri garbina gyvenimą tuo metu, kai yra apsupta priešų, kurie garbina mirtį“. Iš tiesų būtent su tokia arogancija, nejautrumu ir kvailais apibendrinimais yra įamžinamas smurtas. Jūsų kalbėjimo būdas apie Izraelio kaimynus yra gėdingas. Jie taip pat kenčia, ar jūs to nežinojote? Kaip sako karalius Saliamonas, „Saldūs žodžiai išsklaido rūstybę.“ Ar tokie žodžiai, kaip jūsų, Laitmanai, iš tikrųjų atneš taiką?
Atsakymas: Brangus daktare Cohenai! Nenaudinga laukti, kad žmonės jus mylėtų! Ar istorija jūsų neišmokė, kad žmonės gali jūsų tiktai neapkęsti? Jei jūs iš tikrųjų trokštate taikos ir meilės, tai skleiskite žmogaus ištaisymo metodą – kabalą.
Kai sakiau „tie, kurie garbina mirtį,“ galvoje turėjau teroristus, kurie šlovina mirtį, nepaisydamas jų tautybės. Aš turiu daug studentų arabų ir, skirtingai nei jūs, jie supranta mane tobulai. Tuo tarpu jūs vis dar jaudinatės, kad žmonės liausis jus mylėti.
Izraelis nėra tauta, nei žydai. Greičiau tai visi žmonės, kurie trokšta Kūrėjo (Isra-El reiškia „tiesiai į Kūrėją“). Rekomenduoju jums pastudijuoti svarbiausius Baal Sulamo straipsnius – tada jūs suprasite, iš kur kyla priešiškumas, kodėl žmonės neapkenčia jūsų ir kaip išsklaidyti antagonizmą.

1 komentaras
Vėlesni įrašai »