Pateikti įrašai priklausantys Baal Sulamas kategorijai.


Kabalistai apie kabalos mokslo esmę, 2 dalis

Baal Sulamas, Kabala, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus pagal šių didžiųjų kabalistų citatas. Pažadu į juos atsakinėti.
Pastabos skliausteliuose – mano.

Kas yra kabalos mokslo pagrindas?
Šioje pratarmėje noriu paaiškinti kai kuriuos iš pirmo žvilgsnio paprastus (kaip žmogui atrodo) klausimus, kuriuos paaiškinti bandė praktiškai visi ir (kiekvienoje kartoje) daug rašalo tam (kad būtų išsiaiškinta) sunaudota. Bet visgi iki šiol neįgijome aiškaus ir pakankamo žinojimo. O klausimai tokie:
1) Kokia yra mūsų esmė?
2) Koks mūsų vaidmuo ilgoje tikrovės grandinėje, kurioje mes esame jos mažos grandys.
3) Žvelgdami į save jaučiamės tokie sugedę ir menki, kad nėra niekingesnių (kūrinių). O jeigu pasižiūrėsime į mus sukūrusį (absoliutų ir tobulą Kūrėją, kaip tvirtina tie, kurie Jį sau atskleidžia), tai turime tapti visa ko viršūne, būti aukščiau visko, nes iš tobulo Kūrėjo turi kilti tik tobuli veiksmai. (Juk veiksmo kokybė ir rezultatas apibūdina tą, kuris jį atlieka).
4) Protas įpareigoja mus pripažinti, kad Kūrėjas absoliučiai geras ir kuria vien tik gėrį, taigi nėra nieko aukščiau už Jį. (Jeigu Jame yra viskas ir Jis – gyvybės pagrindas, tai privalo būti tobulas). Bet kaip (tokiu atveju) Jis galėjo sukurti tiek kūrinių, kurių (visų iki vieno) dalia – visas savo gyvenimo dienas praleisti kančiose ir kartėlyje, ir jeigu jau ne Savo gėriu, tai bent jau ne tokiu blogiu (užpildyti jų gyvenimą)?!
5) Kaip gali būti, kad iš Tobulo, neturinčio nei pradžios, nei pabaigos, kyla niekingi, laikini ir išnykstantys kūriniai? (Baigtinio kūrinio atsiradimas rodo, jog Kūrėjas turi baigtinumo savybę).
Baal Sulamas „Pratarmė knygai Zohar“, 1 punktas.

Komentarų nėra

Kabalistai apie kabalos mokslo esmę, 1 dalis

Baal Sulamas, Kabala, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.
Pastabos skliausteliuose – mano.

Gyvenimo klausimas
Jeigu mes vis dėlto ieškosime atsakymo į vieną gerai žinomą klausimą (klausimas dėl kabalos būtinumo kiekvienam iš mūsų atpuls)… Kalbame apie visų žmonių užduodamą slegiantį klausimą: „Kokia mūsų gyvenimo prasmė?“
Šio gyvenimo metai, už kuriuos mes taip brangiai mokame, kentėdami dėl jų milžiniškas kančias, kad galiausiai juos užbaigtume (likdami be nieko, be rezultato!), – kas mėgaujasi jais? Arba, tiksliau sakant, kam tuo aš teikiu malonumą?
Tiesa tokia, kad praėjusių kartų tyrinėtojai jau pavargo mąstyti apie tai, ir juo labiau nėra reikalo minėti mūsų kartos, kurioje niekas iš viso nenori kelti sau šio klausimo.
Nepaisant to, klausimo esmė liko nepakitusi – tokia pat svarbi ir karti. Karts nuo karto jis užklumpa mus, netikėtai persmelkdamas protą ir paversdamas pelenais, anksčiau nei mums pavyksta pasinaudoti visiems gerai žinoma gudrybe – (pamiršti jį) nesukant sau galvos plaukti pasroviui kaip ir vakar.
Apie atsakymą į šį mįslingą klausimą pasakyta: „Patirkite ir pamatysite, kad Kūrėjas geras“. (Tokią galimybę suteikia kabala, kaip Kūrėjo, o kartu ir viso mūsų gyvenimo paslapties atvėrimo metodika).
Baal Sulamas. Pratarmė knygai TES, 2-3 §.

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 20 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.
Pastabos skliausteliuose – mano.

Kūrėjo valdymas – tikslingas
Yra viena priemonė (suprasti kūrimo tikslą ir tai, kas vyksta su mumis) – pažiūrėti į veiksmo pabaigą, t. y. į kūrimo Tikslą, nes procese neįmanoma nieko suprasti, o galima tik jį pabaigus.
Baal Sulamas. „Įvadas į knygą Zohar“, 4 d.

Kūrėjas – tai (savybė) „Absoliutus gėris“. Jis (ši savybė, jėga) mus valdo (absoliučiai visa ir) tikslingai dėl Savo tobulumo, absoliutaus gėrio ir be jokios blogio užmačios.
Jo valdymo tikslingumas įpareigoja mus priimti (sąmoningai, t. y. su tokia pat meile ir pripažinimu) įvairių būsenų, susietų priežasties-pasekmės dėsniu, pasikeitimus (tam, kad), kol tapsime verti gauti trokštamą gerovę ir tuo pačiu pasieksime (abiejų trokštamą) mūsų sukūrimo Tikslą.
Ir tai bus lyg puikus vaisius, kai prisirps.
Baal Sulamas. Straipsnis „Religijos esmė ir tikslas“

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 19 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 18 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 17 dalis

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 19 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.
Pastabos skliausteliuose – mano.

Kodėl Kūrėjas pasislėpęs nuo žmogaus?
Viskas paruošta iš anksto (sukurta tobulos būsenos) ir kiekviena siela jau yra Šviesoje, gerovėje ir amžinybėje.
Tik dėl „gėdos“ (kad nesijaustų pažeminta gaudama veltui) siela pasitraukė iš ten (iš pat pradžių sukurtos visiško prisipildymo amžinu malonumu būsenos) apsiribodama (vis labiau paslėpdama šią būseną), kol neįsivilko į niūrų (visiškai slepiantį pripildymą) kūną (egoistinį norą).
Tik (būtent) dėl jo ji grįžta prie savo šaknies, kur buvo iki apribojimo, su apdovanojimu už visą siaubingą kelią, kurį nuėjo. Šis apdovanojimas yra ne kas kita kaip tikrasis susiliejimas.
Kitaip tariant, siela atsikrato „gėdos“ (gavimo veltui), nes jos gavimo indas (egoistiniai norai) pavirsta davimo indu (altruistiniais norais) ir ji savo savybėmis tampa panaši į Kūrėją (ir todėl gali jausti visą Šviesą, pripildžiusią ją nuo pat pradžių). 
Baal Sulamas, 25 laiškas.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 18 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 17 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 16 dalis

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 18 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus pagal šių didžiųjų kabalistų citatas. Pažadu į juos atsakyti.
Pastabos skliausteliuose – mano.

Kodėl Kūrėjas paslėptas nuo žmogaus?
Kad kūriniai gautų visą gėrį ir malonumą nejausdami gėdos, buvo sukurtas jų (iš pat pradžių tyčia sugadintos, egoistinės prigimties) ištaisymo procesas.
Šio ištaisymo esmė – Šviesos apribojimas ir paslėptis (nuo žmogaus), kitaip tariant, kol žmogus neištaisys savo noro gauti į davimą (kol netaps panašus į Šviesą, Kūrėją), nebus įmanomas joks Šviesos atskleidimas.
 (Kaip ir bet kokį gamtos reiškinį, taip ir Šviesą, Kūrėją, galime pajausti tik esant savybių panašumui su šiuo reiškiniu).
Vykdydami priesakus (veiksmus, taisančius norą gauti į norą duoti, kad taptume panašūs į Kūrėją), kur turėjome paragauti gėrio ir malonumo (duodami), mes nesugebame pajausti tokio skonio, kad gaudami malonumą nepatirtume gėdos.
Todėl ir buvo sukurtas taisymasis (Šviesos, malonumo duodant ir mylint, paslėptis), pagal kurį, malonumo gavimo akimirką privalome, veikti, kad duotume, kitaip mūsų veiksmus apgaubs paslėptis.
Rabašas „Šlavei Sulam“, straipnis „Šventumas ir tyrumas darbe“ 1991, 28 p.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 17 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 16 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 15 dalis 

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 17 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.
Pastabos skliausteliuose – mano.

Kodėl Kūrėjas paslėptas nuo žmogaus?
Jei Kūrėjas atskleistų kūriniams visą palaimą, slypinčią apdovanojime (susiliejime su Juo, davimo ir meilės savybėje), žmonės, be abejonės, būtų suklaidinti ir (priverstinai) sutiktų dirbti Kūrėjui (su ketinimu duoti) tik todėl, kad gautų apdovanojimą, o tai būtų darbas dėl savęs, egoistinės meilės išaiška ir iškreiptų pirminį ketinimą (Kūrėjo ketinimą sukurti kūrinį, panašų į Save, amžiną, savarankišką, nepriklausomą nuo Jo ir tobulą).
Baal Sulamas. Straipsnis „Laidavimas“, 29.


Kūrėjas – tai (savybė) tobulas gėris, o gėrio savybė – teikti gėrį kitiems. Toks Aukščiausiojo sumanymas – sukurti kūrinį, kad galėtų jam teikti laimę. Nes jei nėra to, kuris gautų gėrį, – nėra ir pačios geradarystės.
Tačiau Jis, būdamas neapsakomai išmintingas, žinojo, kad gėris atsiskleidžia tik tada, kai kūriniai užsitarnauja jį savo darbu. Tik tuomet jie gali tapti tikrieji gėrio šeimininkai ir nejausti gėdos, kaip gaudami išmaldą.
Ramchal. Daat tvunot, 18.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 16 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 15 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 14 dalis

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 16 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pastabos skliaustuose – mano.
Kodėl Kūrėjas paslėptas nuo žmogaus?
Netobulumo (mūsų pojūčiuose) priežastis yra Kūrėjo paslėptis, Kūrėjas nenorėjo atverti Savęs kūriniams ir taip iš pat pradžių sukurti juos tobulais.
Priešingai, Kūrėjas paslėpė Save (davimo ir meilės savybės tobulumą), ir taip paliko kūrinius netobulus (su dėl paslėpties juose susiformavusia priešinga gavimo ir neapykantos savybe). Juk Kūrėjo Šviesa teikia gyvenimą, o Jo paslėptis – viso blogio šaltinis.
O kadangi Kūrėjo tikslas nelikti paslėptyje, o atvirkščiai – atsiverti ir panaikinti visą paslėpties sukeltą blogį, tai kūriniams yra skirta atverti Kūrėjo – gėrio paslėptį.
Atskleidžiama žmogaus veiksmais, laikantis dėsnių ir taisyklių, kurias Kūrėjas nurodė mums Toroje.
Vykdydamas šiuos dėsnius žmogus pajaučia amžiną gyvenimą, nes už kiekvieną priesako vykdymą (kiekvieno iš 612 sielos norų ištaisymą) apdovanojamas priesaku (pačiu davimo veiksmu), o būtent Aukštesniosios pakopos Šviesa (užpildymu davimo ir meilės savybe), kuri yra paslėpta nuo žmogaus jo sukūrimo pradžioje.
Juk žmogus sukurtas tam, kad dirbtų (siekdamas prilygti Kūrėjui), būdamas blogio (egoistinio) prado valdžioje, kai blogis jame yra didelis, pasireiškiantis įvairiais (egoistiniais) trūkumais (kitų atžvilgiu), ir žmogus yra atitolęs nuo gyvenimo Šviesos (davimo savybės).
O priesakų (davimo artimui ir Kūrėjui veiksmų) vykdymas apšviečia jį (ankščiau) paslėpta Šviesa, ir įvykdęs viską, kas jam buvo skirta (ištaisęs visus 613 neištaisytų nuo pat pradžių egoistinių norų), žmogus užpildys save (panašumu į Kūrėją, nes Adam (Adomas) iš žodžio dome – panašus) ir nušvis gyvenimo Šviesa (davimo savybėje pajaus amžiną ir tobulą gyvenimą, tokį kaip Kūrėjo).
Ramchalis Daat tvunot, 40 punktas.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 15 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 14 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 13 dalis

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 15 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pastabos skliaustuose – mano.
Kodėl Kūrėjas paslėptas nuo žmogaus?
„Veido slėpimo“ (Kūrėjo paslėpties) prasmė – Jo didžiame ketinime suteikti žmonėms galimybę stengtis ir dirbti Kūrėjui laikantis Toros ir Priesakų (ištaisyti save į duodantį kaip Jis) „pasirinkimo“ keliu (pripažįstant, kad ši būsena – tobula, o Jis teisingas).
Nes tada Kūrėjo akyse pasitenkinimas dėl žmonių darbo laikantis Jo Toros ir Priesakų, išauga labiau nei pasitenkinimas dėl aukščiausių angelų (gamtos jėgų), kurie neturi pasirinkimo, o privalo vykdyti savo misiją.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 14 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 13 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 12 dalis

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 14 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pastabos skliausteliuose – mano.

Kodėl Kūrėjas užkrovė mums kūrimo naštą?
Pamatas, ant kurio stovi visa kūrinija – tai Aukščiausiojo valia (jos esmė ta), kad žmogus tobulintų save ir viską, kas jam sukurta.
Ir tai (jo paties pasiekiama tobulybė) taps jo nuopelnu ir atlygiu. Nuopelnu – nes jis pats stengiasi siekti tobulybės, ir pasiekęs ją, mėgautis savo triūso vaisiais ir savo įnašu į darbą.
Atlygiu – kadangi galų gale jis taps tobulas ir mėgausis tuo amžinai (išsilaisvina iš mirties).
Ramchal. Daat Tvinot, 14.

Jeigu kurdamas pasaulį Kūrėjas turėjo ketinamą suteikti malonumą kūriniams, tai kodėl Jam prireikė sukurti šį materialų pasaulį, išsigimusį ir kupiną kančių, juk ir be to, atrodytų, galėtų suteikti malonumo sieloms tiek, kiek panorėtų?
Ir kodėl sielą apgyvendino šiame kūne, tokiame bjauriame ir užterštame (egoistiniai norai)? Ir į tai atsakė, kad tas, kuris gauna išmaldą, gėdisi žiūrėti į akis duodančiajam.
Vadinasi, kiekviename neužtarnautame atlygyje slypi defektas – gėda prieš duodantįjį.
Ir kad sielos to išvengtų, sukūrė šį pasaulį (tokią būseną, pojūtį), kuriame egzistuoja darbo ir savo pastangomis pelnyto malonumo sąvoka, kadangi gauna užmokestį mainais už pastangas ir tuo gelbėjasi nuo gėdos pojūčio.
Baal Sulamas, TES, 1 dalis, „Vidinis nušvitimas“, 1 skyrius, 6 p.

Daugiau šia tema skaitykite:

 „Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 13 dalis

Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 12 dalis

Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 11 dalis

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 13 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pastabos skliausteliuose – mano.

Kodėl Kūrėjas uždėjo mums kūrinio naštą?
Viso kūrimo tikslas yra tas, kad žemesnieji kūriniai (esantys egoizme ir todėl –  riboti, laikini), laipsniškai vystytųsi laikydamiesi Toros ir priesakų  (atskleisdami savo egoizmą kaip vienintelį blogį ir taisydami jį kabalos studijomis) ir galėtų kilti vis aukščiau (vietoje gavimo ir neapykantos įgydami vis stipresnes davimo ir meilės savybes), kol nenusipelnys  susilieti (savybių panašumu) su savo Kūrėju.
Tačiau kabalos išminčiai čia stabtelėjo ir iškėlė klausimą: „Kodėl iš pat pradžių nesame sukurti visoje geidžiamoje didybėje, idant galėtume susilieti su Kūrėju? Kam Jam reikėjo užkrauti mums kūrinio, Toros ir priesakų naštą?“.
Ir atsakė: „Karti yra gėdos duona“. Tai reiškia, jog tas, kuris valgo ir mėgaujasi tuo, kas įgyta kito sunkiu darbu, bijo žiūrėti duodančiajam į veidą, nes tai jį žemina (suteikia pojūtį tarytum jis neegzistuotų pasaulyje), ir einantis šiuo (dyko gavimo) keliu pamažu praranda žmogiškąjį (panašaus į Kūrėjo) pavidalą.
Ir (kadangi) neįmanoma, kad tame, kas kyla iš Jo Tobulumo, būtų koks nors trūkumas (kitaip Kūrėjas negali atsiskleisti savo kūriniams kaip netobulas), todėl suteikė mums galimybę mokantis Toros ir priesakų (atskleidžiant egoizmą ir jį ištaisant) patiems užsitarnauti savo didybę (prilygti Jam).
Baal Sulamo straipsnis „Toros dovanojimas“, 6-7 p. (RU, ENG)

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 12 dalis

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 11 dalis

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 10 dalis

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »