Pateikti įrašai priklausantys Dvasinis darbas kategorijai.


Kaip padėti mokytojui?

Dvasinis darbas, Mokytojas ir mokinys

Klausimas. Kaip mokinys gali padėti mokiniui, ir kada mokytojas perduoda Šviesą mokiniui?
Atsakymas. Tai įmanoma tik būnant atsidavusiam idėjai, mokymuisi, vienybei, padedant mokytojui jo darbe su bendrąja grupe.
Kai 1980 m. radau savo Mokytoją, po keleto užsiėmimų man neliko jokių abejonių, kad turiu pervažiuoti arčiau jo ir daryti viską, kas galima. Bet tada buvo kitos sąlygos, nebuvo interneto, nebuvo net kabalistinių knygų – jos buvo retos, it radinys. Nuo to laiko praėjo 37 metai. Šiandien yra visiškai viskas, knygos išverstos į įvairias kalbas.
Padėti mokytojui – žinoma, tai itin rimtas akstinas vystytis. Reikia stengtis būti panašiam į mokytoją, juk ką daro aukštesnysis parcufas, to turi siekti ir esantis ant žemesniosios pakopos. Lygiai taip ugdome vaikus.
Visada sekite aukštesniojo pavyzdžiu: koks jo požiūris į pasaulį, užsiėmimus, platinimą, ir taip eisite pirmyn. Tai pats geriausias stimulas vystytis.

Iš 2017 m. gegužės 21 d. vaizdo konferencijos su Pasaulinės akademijos (MAK) kursų studentais

Komentarų nėra

Kaip paspartinti dvasinę raidą?

Dvasinis darbas

Klausimas. Kaip paspartinti dvasinį vystymąsi?
Atsakymas. Laikas – itin svarbus veiksnys mums einant pirmyn. Neįsivaizduoju, kad būtų galima gerokai jį sutrumpinti.
Jūs nenutuokiate, kiek vidinių dvasinių būsenų pasikeičia kiekvieną jūsų žemiško gyvenimo minutę, ir jūs apie jas nė nenumanote. Skaitiklis sukasi, sukasi ir viskas nuolatos keičiasi.
Ir staiga jūs jaučiate, kad kitaip suvokiate tai ir kitaip pajaučiate tą, staiga kažką suprantate ir pan. Visa tai jūsų vidinių pokyčių rezultatas.
Tad reikia spartinti laiką, nors, kita vertus, vis dėlto esame tam tikruose rėmuose. Ir jeigu jūs esate grupėje, mokotės, jeigu sistematiškai kartu dirbate ir su savimi, ir su grupe, jei priklausote mūsų visuotinei pasaulinei grupei, tai čia kažką pakeisti galima tik jūsų bendromis pastangomis.
Šitaip galite paspartinti laiką, tačiau bet kuriuo atveju laiko veiksnys išlieka, ir į jį reikia atsižvelgti, jį gerbti.

Iš 2017 m. gegužės 21 d. vaizdo konferencijos su Pasaulinės akademijos (MAK) kursų studentais

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinis tobulėjimas nesuteikiamas per protekciją

Ar tokia jau objektyvi ta mūsų realybė?

Nori spręsti pats?

Komentarų nėra

Pagrindiniai įrankiai egoizmui valdyti

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas. Kokius pagrindinius instrumentus siūlo kabala egoizmui valdyti?
Atsakymas. Apriboti save padedant Šviesai, kurią žmogus gauna per grupę.
Užgniaužti save grupės atžvilgiu ir priklausomai nuo to pajausti savo žemiausią tašką.
Skirti visą save grupei, kad jai padėtum, ir taip pasiektum aukščiausią tašką.
Skirtumas tarp žemiausio ir aukščiausio taško apibrėš tavyje Kūrėjo atskleidimo formą.

Iš 2017 m. vasario 26 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Dėl ko mes vis labiau nepakantūs

Pateisinti kits kitą

Darbas Kūrėjo pasaulyje

Komentarų nėra

Kaip tinkamai suformuluoti maldą?

Dešimtukas, Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Klausimas. Kaip tinkamai suformuluoti grupės maldą ir kaip ją išlaikyti 24 valandas?
Atsakymas. Iš pradžių malda gali būti dirbtina, nes jūs širdyje vis dar ne itin veržiatės sirgti už grupę, už draugus, už jūsų ryšį, už bendrą tarpusavio siekį ir iš jo pas Kūrėją.
Visa tai prasideda nuo pakankamai dirbtinio judėjimo viduje. Tačiau pamažu, besimokant jus paveiks Šviesa. Pajausite, kad jūsų mechaniški, dirbtiniai, melagingi veiksmai įgyja visiškai kitą atspalvį: natūralų, teisingą, nuoširdų.
Šviesa veikdama mus įskiepys mums savo savybes. Ir tuomet mūsų malda taps tikra, pasijausite su kitais draugais kaip viena visuma.
Jūs turite sujungti tarpusavyje taškus širdyje, kaip dešimt vandens lašų susilieja draugėn į vieną didžiulį lašą. Tuomet jų viduje pajausite aukštesniąją energiją, aukštesniąją būseną, aukštesnįjį pasaulį! Čia bus visas jūsų gyvenimas.
Tai jūsų siela. Visam dešimtukui – ji viena. Žmogus turi suprasti, kad vienas jis nepraeis šio kelio. Jis turi susijungti su kitais. Arba virtualiai, arba fiziškai. Sėkmės jums!

Iš 2017 m. gegužės 21 d. vaizdo konferencijos su Pasaulinės akademijos (MAK) kursų studentais

Daugiau šia tema skaitykite:

Svarbiausia – nepamesti siūlo galo

Svarbiausias žmogaus darbas

Ketinimas, nešantis sėkmę

Komentarų nėra

Pratimas „Ryšys su Kūrėju“

Dvasinis darbas

Atlikime nedidelį pratimą. Pamėginkime viduje susitelkti į absoliutų, tobulą ryšį su Kūrėju .
Kūrėjas dabar visiškai mus valdo, yra priešais mus ir jausmuose, ir mintyse, ir ketinimuose, ir veiksmuose – visur kur, kas yra žmoguje. Mumyse nieko nelieka, kas nebūtų visiškai susiję su Kūrėju.
O dabar pamėginkime kontroliuoti šią būseną ir stenkimės visą laiką ją išsaugoti, kad ji neišbluktų, o taptų vis aštresnė. Jeigu atsiranda kokia nors kliūtis  ar mintis , kur nors pabėgti, vis tiek mėginame ją pasitelkę dar labiau sustiprinti ryšį su Kūrėju jausmuose, įvairiausiuose pojūčiuose – iš nuolatos stengiamės taip išsilaikyti.
Mėginame pajausti, kaip draugai irgi yra taip viduje susitelkę į Kūrėją, ir norime kartu vienas kitą taip palaikyti. Vis daugiau, dar daugiau pastangų – stengiamės, kad visi būtų susitelkę į Kūrėją kaip aš.
Po to įsivaizduojame jį kaip kažką bendro, bendro visiems. Visąlaik esame nukreipti tik į Jį vieną, ir padedame kits kitam susitelkti tik į Jį.
Tarpusavyje taip susijungiame padėdami vienas kitam, kad nejaučiame, jog ne tik aš visuomet priešais save laikau Kūrėją kaip „Nėra nieko kito tik Jis“ ir „Geras ir kuriantis gėrį“, o visi kartu siekiame Jo. Ir jeigu Jis vienas visiems, tai ir mes esame kaip viena visuma.
O jeigu vis dar neįmanoma to atlikti, vadinasi, turiu labiau rūpintis, kad draugas nenutrauktų savo ryšio su Kūrėju. Noriu būti jame, kad jam čia padėčiau.
Iš esmės tokius pratimus nuolatos turėtume daryti. Baal Sulamas  17 laiške rašo, kad „Izraelis, Tora ir Kūrėjas viena“, kad mes turime eiti tiesiai į tikslą ir jokiu būdu neišsukti iš kelio, nes kitaip paklaida nuolatos augs, kol galiausiai atsidursime tikslo nuošalyje.
Nuolatinis toks siekis ir yra „Achišena “ metodikos realizacija. Turime galvoti, kad kiekvienas į grupę ateinantis žmogus į tai įsijungia. Įsijungti į grupę reiškia kasdien atnaujinti pastangas, kelti jas į aukštesnį lygmenį, vis tiksliau nukreipti į Kūrėją, į save, į tarpusavio ryšį.
Svarbiausia neatsijungti. Kitaip tariant, visas mano mintis, aptarimus su draugais reikia įjungti į ketinimą būti kartu priešais Kūrėją ir jokiu būdu nenukrypti į šalį. Visos kliūtys turi tik didinti mūsų vienybę tarpusavyje ir su Juo.

Iš 2016 m. liepos 29 d. Sankt Peterburgo kongreso pamokos Nr. 1

Daugiau šia tema skaitykite:

Eikime geruoju keliu

Nusitaikyti į Kūrėją

Džiaugsmas „Achišenos“ kely

Komentarų nėra

Du dvasinio darbo etapai

Dvasinis darbas

Klausimas. Kas yra Kūrėjo darbas? Kūrėjas dirba vietoj manęs?
Atsakymas. Taip, mus veikia Kūrėjo Šviesa, kuri keičia mūsų prigimtį. Mes tik prašome, kad Jis tai atliktų.
Mūsų prašymas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji – fizinis darbas, kai bandome susijungti į dešimtuką, norime tinkamai tarpusavyje susijungti, kad mūsų ryšio schema virstų parengtu lauku Kūrėjui dirbti.
Antroji darbo dalis – mūsų prašymas Jam: „Ateik ir sukurk tinkamą ryšį tarp mūsų. Tarpusavyje atlikome viską, ką galėjome“. Šie du etapai ir yra mūsų darbas.

Iš 2016 m. gruodžio 18 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmogaus darbas ir Kūrėjo darbas

Svarbiausias žmogaus darbas

Darbas Kūrėjo pasaulyje

Komentarų nėra

Ką taisyti?

Dvasinis darbas

Klausimas. Kokį egoizmo tipą taisome santykiuose tarp mūsų?
Atsakymas. Yra gyvūninis egoizmas ir dvasinis egoizmas, ir būtent dvasinį reikia taisyti.
Gyvūninio egoizmo nepajėgsime ištaisyti, jis priklauso fiziniam kūnui, ir todėl palikite jį tokį, koks jis yra, galvokite tik apie tai, kas priklauso ryšiams tarp jūsų ir grupės, ir per grupę – su Kūrėju. Visa kita išsitaisys savaime, automatiškai įsikungs į jūsų pastangas susivienyti su grupe ir Kūrėju.
Klausimas. Suprantu, kad gyvūninis egoizmas – tai noras pavalgyti, turėti šeimą, mylėtis ir pan. Tačiau yra ir socialinis lygmuo – pagarba, valdžia, žinios. Tarkime man kyla noras vadovauti draugams. Ar turiu tai ištaisyti?
Atsakymas. Tu negali to ištaisyti. Jei rūpinsies ryšiu su draugais, tai viskas įgis pusiausvyrą.
Klausimas. O kas yra dvasinis egoizmas?
Atsakymas. Tai noras, kaip tos senutės prie suskilusios geldos, valdyti auksinę žuvelę – viską, būti aukščiau Kūrėjo.
Klausimas. O kuo dėti draugai, jeigu jau jaučiu Kūrėją?
Atsakymas. Tu nejauti Kūrėjo, o nori būti virš visko. Tai atsiskleidžia kaip kabalistų patarimų nepaisymas, kabalistai jau atskleidė aukštesnįjį pasaulį ir gavo juos iš Kūrėjo. Tu nenori naudotis jų patarimais.
Būtent tokį egoizmą reikia ištaisyti. O visa kita išsitaisys automatiškai, įsijungs į tai, ką darai. Pradėk dirbti, ir pajausi, kad nori būti aukščiau visų, įskaitant Kūrėją.

Iš 2016 m.  gruodžio 11 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Buitinis ir dvasinis egoizmas

Išskirtiniai egoistai

Būsime priversti tapti altruistais

Komentarų nėra

Ar visi žmonės turi tašką širdyje?

Dvasinis darbas

Klausimas. Ar tašką širdyje turi visi žmonės?
Atsakymas. Taip. Tačiau yra žmonių, kurie atskleis šitą tašką tik po 200 metų, yra tokių, kurie jau šiandien tai gali.
Mes nežinome, kada atsiskleis šitas taškas, dėl to platiname kabalos metodiką be jokio spaudimo, be prievartos. Kas nori, kas atsišaukia, ateina ir mokosi.

Daugiau šia tema skaitykite:

Sielos reinkarnacija

Amžinai nauja mano siela

Atėjo laikas pažvelgti tiesai į akis

Komentarų nėra

Draugo materialūs dalykai – mano dvasingumas

Dvasinis darbas

Klausimas. Ar turėčiau galvoti apie kitų dvasinį vystymąsi?
Atsakymas. Jei esi grupėje, tai turi rūpintis, kad tavo draugai judėtų pirmyn.
Klausimas. Jei teisingai supratau, žmogus grupėje pirmiausia turi rūpintis, kad jo draugas turėtų visa, kas būtina, ir tik paskui rūpintis jo dvasinia raida?
Atsakymas. Pirmiausia turi paklausti savęs: „Ar šis žmogus turi viską, kad normaliai egzistuotų?“ ir jeigu ne, pamėginti padėti jam. O visą likusį laiką galvoti: „Ką man dar padarius, kad jis pasiektų Kūrėją“, nes jo dvasinis pakilimas – pati geriausia priemonė tavo dvasiniam pakilimui.
Kartu jūs sudarotė dvasinę ląstelę, ir jei galvosi apie jį, tai savaime suprantama tokia ląstelė kils aukštyn, o jei galvosi apie save, tai leisies žemyn.
Todėl sakoma, kad draugo materialūs dalykai – tai mano dvasingumas.

Iš 2016 m. gruodžio 11 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Duoti draugui

Pateisinti kits kitą

Duoti – reiškia pripildyti kitų norus

Komentarų nėra

Žmogaus darbas ir Kūrėjo darbas

Dvasinis darbas

Klausimas. Kas yra dvasinis žmogaus, jo sielos darbas?
Atsakymas. Kabalistai darbu vadina pastangas, nukreiptas prieš savo norą.
Tarkime, man norisi gulėti, bet keliuosi ir einu į darbą. Tai mūsų pasaulyje vadiname pastangomis. Mes tik pamirštame, kad jeigu vis dėlto keliuosi ir einu – vadinasi tai jau mano valios pasireiškimas, kitaip tariant, aš nugalėjau savo norą drybsoti ant sofos, žiūrėti futbolą ir nusprendžiau, kad man geriau eiti ir užsidirbti pinigų.
Antraip neįstengčiau atsikelti ir eiti į darbą, kad ten švaistyčiau savo energiją. Nors ir per jėgą, bet vis tiek tai yra mano noras.
Kitaip sakant, vieną norą keičiu kitu, nes matau aiškią naudą. Tai mūsų pasaulyje ir yra fizinis darbas, kurį atlieka visi: sportininkai, menininkai, darbininkai – nesvarbu kas ir kaip. Jeigu žmogus gali nugalėti save ir ką nors atlikti, tai jo materialus fizinis darbas. Negali? Reiškia, reikia ateiti pas jį „su bizūnu“ ir panorės.
Kitais žodžiais tariant, jeigu įvairiais būdais veikiant žmogų (gėdijant, peikiant, sukeliant kančias) galima pakeisti jo norus ir priversti užsiimti tam tikra veikla, tai toks darbas vadinasi mūsų pasaulio darbu. Galiausiai žmogus panorės jį atlikti, kad išvengtų kančių.
Dvasinis darbas neišpildomas. Žmogus nuo pat pradžių negali jo atlikti, nes vietoj jo šį darbą atlieka Šviesa arba Kūrėjas. Todėl jis ir vadinamas Kūrėjo darbu.
Esmė ta, kad aš pats turiu prašyti Kūrėjo, kad Jis atliktų šį darbą už mane, t.y. prašymai, įtikinėjimai, pasirengimas, kad Jis mane ištaisytų – tai mano darbas.
O atliktį jį turi Jis, nes absoliutaus davimo ir meilės savybė atsieta nuo mano esybės, visiškai nepriklauso mūsų prigimčiai, ir todėl, toks koks esu sukurtas, šio darbo atlikti negaliu.
Tad turiu įtikinti aukštesniają Šviesą, kad labai noriu, kad ji tai atliktų už mane. Bet kodėl šis darbas bus priskiriamas man? Nes aš prašiau. Padariau viską, kad tai išsipildytų, ir todėl šis darbas mano, nors ir vadinamas „Kūrėjo darbu“. Jis atlieka, tačiau aš Jo prašau, meldžiu.
Tai mūsų pasaulyje, mūsų padėtyje ir yra vienintelė galimybė žmogaus laisvai valiai pasireikšti.

Iš 2016 m. gruodžio 18 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Darbas Kūrėjo pasaulyje

Flirtas su Kūrėju

Darbas su Kūrėju

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »