Pateikti įrašai priklausantys Izraelis šiandien kategorijai.


Hitlerio gimimo dieną

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Komentaras. Balandžio 20 d., Adolfo Hitlerio gimimo dieną, devyniuose Vokietijos universitetuose staiga spausdintuvai ėmė spausdinti lapelius, kuriuose buvo cituojami žodžiai iš Hitlerio knygos „Mano kova“: „Europa, prabusk! Europą užtvindė priešiški svetimšaliai. Žydai atsakingi už rasiškai svetimų elementų įkurdinimą prie Reino krantų“.
Tai parašyta labai seniai, o dabar išeina į pasaulį naujame kontekste.
Atsakymas. Dar Baal Sulamas rašė, kad nacizmas nėra Vokietijos pagimdytas. Todėl viskas sukasi ratu – vėl į nacizmą. Bet kokia žmonijos vystymosi istorija prasideda nuo mažų mastų.
Juk ir anksčiau egzistavo nacizmo užuomazgų, kurios evoliucijos eigoje nuolatos vystėsi, palaipsniui pasikartodavo ir paskutinį kartą ryškiai pasireiškė Vokietijoje. O dabar nacizmo apraiškos stiprėja visame pasaulyje.
Ir tai, kad „žydai atsakingi už rasiškai svetimų elementų įkurdinimą prie Reino krantų“ yra teisinga. Mes nekalti, kad jie veržiasi į Vokietijos teritoriją ir ten apsigyvena, bet mes kalti, kad neatvedame pasaulio į išsitaisymą, nepaaiškiname ir nerodome pavyzdžio, kaip tai padaryti.
Mes praktiškai nieko neveikiame, nes nepritraukiame Aukštesniosios Šviesos žmonijos ištaisymui. Žydai – vienintelė jėga, kuri gali tai padaryti. O jei to nedarome, visa, kas dabar vyksta – natūralu.
Nacizmas – tai kraštutinė abipusės neapykantos forma, kylanti žmonijoje. Žinoma, kad ji, visų pirma, bus nukreipta į žydus, be to, iš viso pasaulio. Tai bus kultivuojama absoliučiai visų, pradedant nuo daugybės aiškių, rimtų šaltinių, prie kurių palaipsniui prisijungs kiti, todėl, kad neįstengs neprisijungti.
Pamatysime, kaip dabar tai daroma Amerikoje ir Europoje, kadangi visa neapykanta kris ant jų, vietoj to, kad tai būtų nukreipta į Izraelį, juk tai mes, apskritai, esame kaip Mosado tvirtovėje.
O paskui teks kariauti, bet ne sausumoje, ore ar jūroje, o dvasinėje erdvėje. Štai kam privalome labai greitai paruošti Izraelio gyventojus ir žydus visame pasaulyje, išaiškindami jiems, kad jei mes susivienysime ir suprasime savo misiją pasaulyje, tai tuo nesusilpninsime ir neužmušime priešininko, o perdarysime, perauklėsime jį. Ir tada pasaulis sulauks savo gerosios pabaigos.
Viskas priklauso tik nuo mūsų. Imkime ir pradėkime tai daryti. Pamatysime, kur mes užėjome. Todėl laiko liko tik tiksliam išsitaisymui, o ne pamąstymams ir filosofijoms.

Iš 2016 m. balandžio 24 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Daugiakultūriškumo vaisiai

Dešinysis radikalizmas Europoje, I dalis

Komentarų nėra

Kinija už Palestinos įkūrimą

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Komentaras. Kinijos ministras pirmininkas, kalbėdamas Arabų Tautų Lygoje, pareiškė, kad Izraelis turi būti padalintas į žydų ir palestiniečių valstybes su Palestinos sostine Rytinėje Jeruzalėje. Tam skiriama 7,6 milijono dolerių.
Atsakymas. Pinigai skiriami formaliai. Nė viena šalis pasaulyje negins Izraelio, o JT gali priimti sprendimą išformuoti šį „sionizmo objektą“. Ir viskas! Bus nustatytas laikas, per kurį visi turės palikti teritoriją: kur kas nori, kur ką priims, jeigu apskritai priims.
Taip gali atsitikti, jeigu mes ir toliau užsiiminėsime Izraelyje ta vadinamąja spekuliacija, iš pasalų stengsimės užimti svetimą vietą ir galvosime tik apie tai.
Pažvelkite, kaip elgiamės vienas su kitu, vietoje to, kad vienytumės; kas dedasi Knesete; kaip visi nekenčia vienas kito, stengiasi parodyti savo jėgą, savo nuomonę. Jeigu taip bus ir toliau –mes neturime ateities.
Klausimas. Vadinasi, draugų neturėsime?!
Atsakymas. Valstybė draugų neturi – yra tik interesai. Šie interesai ir lemia, turime draugų ar ne.
Šiame reikale savų nėra, nes elgiamės netinkamai. Mes nepasakojame ir nerodome žmonijai, kad būtent tinkamas mūsų elgesys gali pagerinti jos būklę.
Mes privalome pasauliui parodyti pavyzdį, kaip susivienyti ir pagerinti gyvenimo kokybę, socialinius santykius ir visa kita. Juk mes pritraukiame aukštesniąją šviesą – aukštesniąją jėgą, kuri gali pakeisti mūsų prigimtį ir laukia tokios būsenos, kad galėtų paveikti visą pasaulį.
Aukštesnioji jėga – tai ne Dievas, kaip mes manome. Tai gamtoje egzistuojanti jėga, ir reikia mokėti ją pritraukti. Ji turi pridėti prie blogio, užpildančio mūsų pasaulį, gėrį – savo teigiamą jėgą. Be jos esame tik neigiamo poliaus įtakoje.
Jeigu atliksime savo darbą, ne tik turėsime draugų, bet ir visi kiti eis paskui mus užmerktomis akimis, nes dabar pasauliui nėra kur eiti. Mums tik reikia savo pavyzdžiu parodyti vienijimosi metodiką.
Todėl privalome supažindinti Izraelio tautą su jos istorine misija. Nes be to pasaulis mus vys ne tik iš šios šalies, bet ir iš visų kitų Žemės kampų. Ateitis – tik susivienijime.

Iš 2016 m. balandžio 24 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Komentarų nėra

Niujorko studentai už Izraelio boikotą

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Klausimas. Niujorko universiteto studentų magistrų sąjunga balsavo už Izraelio boikotavimo rezoliuciją.
Rezoliucijoje studentų sąjunga ir visi rėmėjai raginami nutraukti visus ryšius su Izraeliu ir nutraukti bendras su Tel Avivo universitetu programas. Ar įmanoma sustabdyti šį boikotą?
Atsakymas. Tai priklauso nuo mūsų – kaip mes, žydai, paaiškinsime, kokia mūsų misija, kodėl egzistuojame kaip valstybė ir kaip tauta.
Mūsų užduotis – vesti žmoniją į sukūrimo, pasaulėdaros, visos civilizacijos tikslą. Todėl šie studentai, kurie sukilo prieš mus, na, ir visas pasaulis, turi tai sužinoti.
Apie tai būtina kalbėti garsiai visose aikštėse ir tribūnose, visoje žiniasklaidoje. Bet, deja, mes negalime to išaiškinti net žydų tautai, nekalbant apie visus likusius.
Kiekvieną dieną girdėsime tik slegiančias naujienas. Pamažu blokados žiedas aplink mus vis siaurės ir po mokslinių studentų mainų boikotų ateis techniniai boikotai. Vėliau prasidės pramoniniai, tarptautinės prekybos, prekių mainų ir t. t. boikotai.
Tačiau šiandien nė viena pasaulio šalis negali egzistuoti atskirai, kaip ir šeima, kuri neina į parduotuvę nusipirkti visko, ko jiems reikia, negali išgyventi.
Todėl, nieko nepadarysi, turime pasivyti prarastą laiką. Viso pasaulio žydai turi suprasti, kad Kūrėjas siaurina aplink juos žiedą ir stumia atlikti savo misiją.
Mums reikia visai žmonijai parodyti pavyzdį, kaip teisingai vienytis taikos labui. Žmonija gali susivienyti boikotui, mes, priešingai, galėsime susitelkti, jeigu mokysime juos teisingų tarpusavio ryšių. Pasaulis turi dvi galimybes: vienytis prieš mus arba vienytis kartu su mumis pakilimui į būsimą, aukštesnę, žmonijos vystymosi pakopą.
Mes, žydai, negalime nuo to pabėgti, privalome atlikti savo misiją. Antraip boikotas aplink mus peraugs į geležinį žiedą, į uždarą iš vidaus ir iš lauko atakuojamą tvirtovę. Mes neišsilaikysime, nes tai – karas prieš Kūrėją.
Mūsų užduotis ne tik išgyventi, kaip visų likusių tautų, o nurodyti kitoms tautoms kelią į Kūrėją. Tam mums įteikta Tora, ir visos tautos nesąmoningai laukia iš mūsų išganymo. Štai kodėl jie kaltina dėl visų problemų mus.
Mums, kabalistams, reikia pasistengti greitai atlikti savo misiją žydų tautos atžvilgiu. O žydų tautai atlikti savo paskirtį pasaulio tautų atžvilgiu ir visiems kartu – bendrą misiją Kūrėjo atžvilgiu. Visa tai sudaro vieną grandinę.

Iš 2016 m. balandžio 25 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Neapykanta žydams išsitaisymo procese

Izraelis – pasaulio širdis

Atneškime pasauliui gėrį!

Komentarų nėra

Atneškime pasauliui gėrį!

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Klausimas. Kas trukdo Izraelio tautai ir visiems žydams pasaulyje susivienyti? Kodėl kitos tautos neturi tokios problemos?
Atsakymas. Kitų tautų problema ta pati, netgi didesnė! Tačiau jų šaknyje nėra vienybės idėjos, o mūsų yra! Mes turime vienijimosi metodiką! Todėl pasaulio tautos ir spaudžia mus, kad imtume ja naudotis.
Klausimas. Kodėl gi nepavyksta?
Atsakymas. Nes mūsų tauta nežino ir nenori žinoti, kad ji turi šią metodiką – kabalos mokslą. Būtent ji pasakoja apie tai, kaip reikia susijungti ir kaip tai parodyti visoms kitoms tautoms.
Tačiau niekas nenori klausytis. Pasitikrinkite, kiek jums tai svarbu, ko imsitės, ir kada kitąsyk apie tai prisiminsite.
Išeitų, kad mes, žydai, trukdome patys sau! Antisemitai teisūs, kaltindami mus tuo, kad esame viso pasaulio problema, nes tik mes turime vienijimosi metodiką, vadinamą kabala. Tačiau mes nenorime ja naudotis ir atvesti pasaulį į gerą šviesų rytojų!
Antisemitams visiškai nesvarbu, kiek pasiekimų atnešėme pasauliui, kiek Nobelio premijų gavome, ir kad norime būti jiems geri. Pasaulis reikalauja ne to!
Viena, ko jis iš mūsų nori, kad paverstume jį laimingu! O tai įmanoma pasiekti tik susivienijus! Parodykite žmonijai vienybės pavyzdį! Tik šito trūksta mūsų susiskaidžiusiam, nelaimingam pasauliui! Parodykite, kad žmonės gali būti kartu, džiaugtis, būti vienybėje kits su kitu!
Ši metodika mūsų rankose! Ji vadinasi „kabala“ ir mums reikia ja naudotis!
Du tūkstantmečius ja nesinaudojome ir dabar atėjo laikas ją pritaikyti ir atvesti visą pasaulį į laimę.
Klausimas. Ar bus taika visame pasaulyje, jei Izraelyje džiugiai šoksime rateliuose?
Atsakymas. Jei metodika tebūtų, kaip sukti ratelius, viskas būtų paprasta.  Tačiau ji kur kas sudėtingesnė, universalesnė, gilesnė! Ji ypatinga tuo, kad atskleidžia žmogui, kaip pasiekti aukštesnįjį valdymą! Tai itin išmintinga, rimta, vidinė pasaulio metodika.
Paskaitykite, ką apie kabalą rašo žymūs mokslininkai, mąstytojai, filosofai, ir suprasite, kas tai. Tai vienintelis mūsų pasaulio turtas!
Klausimas. Jeigu Izraelyje prasidės vienijimosi procesas, tai aplinkinis pasaulis pasikeis?
Atsakymas. Visiškai! Ir arabai, ir antisemitai taps mūsų draugais.
Be žydų niekas neturi jokios valios laisvės! Paklausykite, ką sako antisemitai: „Jūs laikote mūsų laimės raktą! Jūs esate viso blogio pasaulyje priežastis“. Vadinasi galime tapti ir viso gėrio priežastimi!
Įgyvendinkime tai! Nėra ko sėdėti ir verkšlenti, vėl pritraukiant sau karčią ateitį! Prisiminkime ir rimtai imkimės šio klausimo. Mūsų rankose išties didžiulės jėgos. Ir save, ir visą pasaulį galime paversti laimingais!

Iš 2016 m. gegužės 8 d. vebinaro „Žydų tautos saugumas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kam žydams duoti talentai

Ar yra vietos žydams šiame pasaulyje?

Pareiga pakilti kartu su visu pasauliu

Komentarų nėra

Feisbukas „ištrynė“ Izraelį iš Olimpiados

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Klausimas. Socialinio tinklo „Facebook“ administracija buvo apkaltinta išankstiniu nusistatymu prie Izraelį, kai specialiame puslapyje, skirtame Olimpinėms žaidynėms Rio de Žaneire, tarp visų šalių dalyvių vėliavų neatsirado Izraelio vėliavos. Šiuo metu Izraelio vėliava pridėta. Iš visų pusių žydai sulaukia neigiamo požiūrio!
Atsakymas. Tai ne neigiamas požiūris, o neapykanta! Ir tai tęsis tol, kol nepripažinsime savo įsipareigojimų pasaulio atžvilgiu – „Būti Šviesa pasaulio tautoms“, tai reiškia parodyti visam pasauliui pavyzdį, kaip galima susivienyti.
Mes pati egoistiškiausia ir todėl labiausiai susiskaidžiusi tauta. Bet tik mes turime vienijimosi metodiką, ir pasaulis pasąmoningai jos laukia. Kol kas mus palaiko Amerika, tačiau Amerikos žydai vis labiau tolsta nuo Izraelio, ir greitai Amerikos valdžia galės mus spausti kaip panorėjusi.
Tada mes, kaip rašo Baal Sulamas, negalėsime likti čia, jei apskritai turėsime kur išvažiuoti. Tad verčiau nereikia būti tokiais, kaip Šventyklos sugriovimo laikais…

Komentarų nėra

Ištaisyti pasaulį – tik iš Izraelio žemės

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien, Platinimas

Klausimas. Pastaruoju metu jus itin aštriai pasisakote, kaip dešiniųjų pažiūrų atstovas, turite griežtą požiūrį į arabus Izraelyje. Nejaugi jus to moko kabala, metodika, kaip pasiekti visuotinį ryšį tarp žmonių ir meilę artimui, kad visi taptų „artimais“?
Atsakymas. Pripažįstu, kad mano pasisakymai aštrūs, bet taip mane kreipia siekis taisyti pasaulį. Jį gali atnešti būtent susibūrę į tautą žydai ir būtent iš Izraelio žemės. Kitos galimybės perduoti pasauliui jo taisymo metodiką geruoju keliu nėra.
Kitas kelias – griaunančios atominės bombos, kurias lydi ekologinės katastrofos. Todėl aš už tai, kad įvairiausiais būdais padėtume žydams suprasti jų misiją bei ją realizuoti viso pasaulio labui. Žinoma, tokiu atveju nesutinku su tuo, jog norima anuliuoti Izraelio valstybę.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamtos dėsnių nežinojimas neatleidžia nuo tarpusavio laidavimo

Izraelis – pasaulio širdis

Augti be lazdos

Komentarų nėra

UNESCO nepaisė žydų Šventyklos kalno istorijos

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Pranešimas. Per UNESCO vykdomojo komiteto posėdį buvo priimta rezoliucija, ignoruojanti Šventyklos kalno ir Raudų Sienos ryšį su žydais. Šventyklos kalnas išskirtinai minimas pagal jo arabišką pavadinimą Al-Charam aš-Šarif, arba kaip Al-Aksa mečetė.
Maldų aikštė minima kaip Al-Burako aikštė. Mugrabi pakilimas, vedantis į Al-Aksą, yra jo neatsiejama dalis. Kalbama apie „netikras žydų kapines“, kurias Izraelis palieka musulmonų kapinėse rytuose ir pietuose nuo Al-Akso.
58 UNESCO narių balsai pasidalino taip: 33 – už dokumento priėmimą, 6 – prieš ir 17 – susilaikė. „Prieš“ pasisakė: Estija, Vokietija, Lietuva, Nyderlandai, Didžioji Britanija ir JAV. „Už“: Prancūzija, Ispanija, Slovėnija, Švedija, Rusija ir kitos. UNESCO rezoliucija kviečia Izraelį visiškai išsižadėti sąsajų su Šventyklos kalnu ir Raudų Siena.
Komentaras. Žydų tauta atsirado senovės Babilone, vadovaujant Adomui, kaip atskirų šeimų, klanų ir genčių sąjunga. Juos suvienijo duotas sutikimas tapti viena visuomene, turinčia tikslą susikurti santykius vadovaujantis dėsniu „Pamilk artimą, kaip save“. Tokiuose santykiuose tarp žmonių išryškėja meilės savybė, kuri valdo pasaulį. Ši savybė ir vadinama Kūrėju.
Mes gi dėl mumyse viešpataujančio egoizmo egzistuojame šios meilės savybės viduje tarsi nepralaidžiame savo egoizmo burbule, jame jaučiame mūsų pasaulį. Kabala kviečia mus vienytis, nepaisant mus draskančio egoizmo, perplėšti burbulo plėvelę ir atskleisti sau Aukštesnįjį, amžinąjį ir tobulą, pasaulį.
Žmonija nesąmoningai laukia, kol žydų tauta susijungs, kad parodytų visiems pavyzdį (Šviesą pasaulio tautoms), kaip galima susivienyti integraliame pasaulyje. Kol neįgyvendiname priesako atvesti visą pasaulį į vienybę su Kūrėju, pasaulis mūsų nekenčia. Kuo ilgiau nepriimsime savo misijos, tuo smarkiau gausime patirti vis didesnę pasaulio neapykantą mums.

Komentarų nėra

Izraelio sveikatos apsaugos ministerija prieš „McDonald’s“

Izraelis šiandien, Sveikata

Komentaras. Izraelio sveikatos apsaugos ministras Jakovas Licmanas paragino šalies gyventojus sumažinti greitojo maisto vartojimą ir net paprašė boikotuoti greitojo maisto restoranų tinklą „McDonald’s“.
Jis pasiūlė atpratinti vaikus vartoti nesveiką maistą, pabrėždamas, kad Sveikatos apsaugos ministerijos tikslas šiais metais pažaboti greitojo maisto populiarėjimą.
Atsakymas. Amerikiečiai suprato, kad jau laikas atsisakyti greitojo maisto. Juk jis naudingas tik tiems, kas jį gamina.
Bet žmogui reikia kažką užkąsti. Jis nežino, iš ko padarytas, sakykime, mėsainis. Tai jo visai nedomina, svarbiausia – pasisotinti. Jis suvalgo dešrelę, užsigeria kokakolos, ir jam gerai. O tai, kad paskui turi leisti savo uždarbį vaistams ir gydytojams, jau nesvarbu, jis nemato tarp šių dalykų ryšio.
Žinoma, aš už tai, kad nebebūtų vartojamas greitasis maistas ir saldumynai. Jie yra tik naujausių technologijų pasekmė. Jei kažkam prieš 150 metų būtum pasiūlęs šiandieninių saldumynų, žmonės nesuprastų, apie ką kalbi.
Saldumynų nebuvo. Nei saldumynų, nei cukraus gamtoje nėra. Yra vaisių, medaus, riešutų – prašom. Bet nieko kito.
Klausimas. Kodėl organizmas taip šito trokšta?
Atsakymas. Todėl, kad jis iš karto gauna riebalų ir angliavandenių. Organizmas greitai pripranta gauti lengvai ir pradeda tingėti juos gamintis kitaip.
Tai labai kenksminga! Todėl tokio maisto neturėtų būti nei vaikų įstaigose, nei mieste.
Pageidautinas toks maistas, kaip falafeliai, juk tai augalinis produktas. Jeigu nekeptas aliejuje, tai visiškai normalus maistas.
Klausimas. Kitaip tariant, boikotas kyla, nes nėra kitų priemonių?
Atsakymas. Žinoma. Aš su didžiuliu malonumu patraukčiau kuo toliau nuo mūsų vaikų viską, kas saldu, ir visą greitąjį maistą.
Atkreipkite dėmesį, kaip gyvena prancūzai. Jie ilgaamžiai, nes viskas natūralu. Jie nevartoja mėsainių ir kokakolos.
Todėl mums nereikia skolintis visko, ką blogiausia turi žmonija! Aš už tai, kad mūsų Sveikatos apsaugos ministras atliktų savo revoliuciją.

Iš 2016 m. balandžio 14 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Komentarų nėra

Trečdalis anglų islamistų – antisemitai

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien, Kabala ir religija

Klausimas. Apklausos, kurią pravedė ICN kompanija, duomenimis, daugiau nei trečdalis islamo pasekėjų Didžiojoje Britanijoje mano, kad žydai įgijo per didelę valdžią Jungtinėje Karalystėje, taip pat daro didžiulę įtaką žiniasklaidai, finansinėms struktūroms ir ekonomikai. Daugiau nei ketvirtadalis iš jų įsitikinę, kad žydai yra atsakingi už daugumą karų planetoje.
27 procentų apklaustų musulmonų, skirtingai nuo kitų Jungtinės Karalystės piliečių, prisipažino, kad jie nekenčia žydų tiesiog už jų elgesį. Ar tai susiklostė istoriškai, kad musulmonų antisemitizmas daug ryškesnis, nei kitų?
Atsakymas. Per daugelį amžių žydai ir musulmonai daugiau mažiau normaliai egzistavo kartu, kadangi niekada nebuvo religiniais priešininkais. Tarp jų nebuvo ypatingų prieštaravimų.
Lūžis santykiuose prasidėjo nuo geografinės ir politinės konfrontacijos, kai Anglija, nenorėdama prarasti Izraelio žemės, įžiebė arabų neapykantą žydams. Įprasta politika: skaldyk ir valdyk!
Iš esmės, islamas nė kiek neprieštarauja judaizmui. Tai dvi giminingos religijos, atsveriančios krikščionybę.
Klausimas. Kodėl šiandieninis radikalusis islamas toks agresyvus?
Atsakymas. Šiuolaikinis islamas – tai būtent radikalusis islamas. Tikrojo islamo pagrindas yra sufizmas (islamo kabala). Visais laikais gyveno arabų kabalistų (sufijų), kurie paliko didžių literatūros kūrinių.
Tai, kas šiandien vyksta pasaulyje, yra didžiulis egoistinis tarpusavio „ginčas“.
Žinoma, būtent Izraelis turi išeiti į priekį ir pateikti visam pasauliui vienijimosi metodiką. Ji yra tik pas žydus, bet mes nenorime atskleisti jos savyje ir pradėti su ja dirbti.
Ši vienijimosi metodika vadinama kabala. Ne mistika, ne Taro kortos, ne raudonieji siūlai, o tikroji kabala.
Todėl, jei mes ją studijuosime, tai visa žmonija iš karto pajaus, kiek yra rimtas žydų ketinimas įvesti į pasaulį žmogaus egoistinės prigimties ištaisymo elementus ir atvesti visus į vienybę, susitaikymą, ramybę. Tada visos srovės, nukreiptos prieš žydus, išnyks.
Klausimas. Kas pirmieji priims kabalą?
Atsakymas. pradžioje visi bus prieš kabalistus, įskaitant ir judaizmą. O paskui suvokimas ir supratimas paplis iš dalies tarp krikščionių, iš dalies tarp žydų.
Su musulmonais kol kas daug sunkiau. Nors viduje jų pasaulėžiūra artimesnė nei kitų, bet jie turi didžiulę savo identifikacijos problemą.
Geriausiai, jei mes, žydai, užsiimsime savo darbu. Imkime ir susivienykime, parodykime pasaulio tautoms, kaip pasiekti vienybės mūsų globaliame pasaulyje.

Iš 2016 m. balandžio 14 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Tiesa apie trs pasaulines religijas, I dalis

Kur eina Europa?

Kaip rasti teisingą tikslą ir kelią jam pasiekti?

Komentarų nėra

Skandalas su „Panamos sąrašais“

Ekonomika ir pinigai, Izraelis šiandien, Krizė, globalizacija

Klausimas. Iš pačio slapčiausio Panamos juridinio biuro nutekėjo vienuolika milijonų dokumentų.
Paaiškėjo, kad kieti verslininkai ir milijardieriai plovė pinigus ir nemokėjo mokesčių. Septyniasdešimt du iš jų esami ar buvę vyriausybių vadovai. Pasirodo, šiose machinacijose dalyvavo 600 Izraelio kompanijų, 850 izraeliečių. Kaip jūs manote, juos teis?
Atsakymas. Neįsivaizduoju, kas juos teis!
Kas beatsitiktų, bankų ir vyriausybių vadovai turi dideles paslėptas sąskaitas, kurios įformintos vaikų, anūkų vardu, ir nieko negalima padaryti. Prie nieko neprisikabinsi.
Pašalins pora smulkių susikompromitavusių ministrų, atims pinigus, ir tiek.
Komentaras. Bet mes turime prezidentą, buvusį Izraelio ministrą pirmininką.
Atsakymas. Izraelyje kol kas vyriausybė nesusiliejo su oligarchais taip, kad vienas kitą dengtų. Ir net jei esi mano politinis ar ekonominis priešininkas, tarp mūsų yra privatus susitarimas ir tam tikros sritys, į kurias nei aš, nei tu nesikišame.
Pas mus tai dar nenusistovėjo, todėl valstybėje tiek daug skandalų. Tačiau palaipsniui tai baigsis.
Kai aš prieš 40 metų atvykau į šalį, nebuvo nė kalbos apie tai, kad kažkam duotum kyšį – tai buvo neįmanomas dalykas! Tačiau po 40 metų tapome tokie pat, kaip visas pasaulis.
Galų gale visa tai atves pasaulį prie suvokimo, kad turime atsikratyti savo egoizmo, pakilti virš jo. Juk 60 ar 70 procentų to, ką uždirbame, naudojama blogiems reikalams, tarsi krenta į juodąją skylę ir neatneša jokios naudos.
Jeigu visa tai atsiskleistų tarp mūsų: kiek žmonija uždirba, kiek tai duoda naudos ir kiek atneša žalos, tai paaiškėtų, kad žala sudaro 90 procentų.
Klausimas. Ar pinigai turi dvasinę šaknį?
Atsakymas. Pinigai – tai norų danga. Jeigu aš tinkamai dirbu su savo noru, t.y. naudojuosi geriems tikslams, tada toks noras yra padengtas ekranu, vadinamu „kesef“ (sidabras), „kisuf“– pinigai.
Mūsų pasaulyje šios savybės šaka – sidabras. O auksas – tai kenksmingas metalas, kuris simbolizuoja godumą – egoizmą. Auksas – Malchut, sidabras – Bina.
Klausimas. Godumas pražudys žmoniją?
Atsakymas. Kažkada jis padės suvokti egoizmo blogį ir žmonija turės jo atsikratyti.
Klausimas. Taigi, mes negalėsime nubausti pasaulio valdovų? Ar yra kokia nors bausmė?
Atsakymas. Nėra jokios bausmės. Mes dirbame vienoje egoistinėje sistemoje, todėl tas, kuris aukščiau, tas daro viską, ką nori. Pastatyk į jo vietą kitą ir jis darys tą patį.
Klausimas. Taigi, išeities nėra?
Atsakymas. Išeitis – auklėjimas. Priverstinis visų valdančiųjų auklėjimas.

Iš 2016 m. balandžio 4 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Turtuolio noras

Greitai kiekvienas norės turėti atskirą planetą

Pasaulinio egoizmo viršūnėje

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai