Pateikti įrašai priklausantys Izraelis šiandien kategorijai.


Jeruzalė – suvienytos žmonijos sostinė

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

каббалист Михаэль ЛайтманJeruzalė – Šventyklos vieta, bet drauge – sunaikinimo vieta. Turime pasiekti būseną, kai Jeruzalė (hebrajiškai ira šlėma – visiška baimė), įsiviešpataus mūsų širdyse, mūsų nore, ir su naujai įgytu ketinimu duoti sukursime tobulą dvasinį indą, vadinamą „Šventykla“.
Pirmasis dvasinis indas: gauti, kad duotum, antrasis – duoti, kad duotum, priklausė tik bendros sielos galvai. Trečiajame inde bus ir davimas vardan davimo, ir gavimas dėl davimo visoms tautoms, kaip pasakyta: „Mano namai vadinsis maldos namais visoms tautoms“, t. y. viso noro mėgautis, sukurto žmogaus lygmenyje.
Visi lygiai atskleis aukščiausiąją jėgą, drauge susivieniję. Skirtumas tarp žmonių išnyks, ir šis pasaulis išnyks taisymosi pabaigoje, kaip rašo Baal Sulamas. Liks tik bendras noras, kuriame visi susijungia tobuloje vienybėje, pilnai užpildytoje aukščiausia Šviesa.
Visi visiškai suvoks aukščiausiąją jėgą kaip viena širdis, be jokių skirtumų. O ankstesnioji atskirtis sustiprins vienybę, kaip pasakyta: „Meilė padengs visus prasižengimus“.
Tokia turi būti atkurtoji Jeruzalė. O kol kas, kaip matome, ji visiškai sugriauta. Visame pasaulyje nėra labiau susiskaldžiusio, stiprios opozicijos ir prieštaravimų draskomo miesto. Visa tai turi atsiskleisti kaip medžiaga taisymuisi.
Jeruzalės diena primena mums išsitaisymą, kuris iš tiesų būtinas. Išeitų, jog ši šventė ne tam, kad būtų pagerbtas pats miestas, bet tam, kad mums yra suteikta galimybė išsigelbėti.
Štai tai ir švenčiame: Jeruzalės diena kaip mums duota darbo vieta; vieta, kur ateityje įvyks išsitaisymas. Tuomet atsiskleis Izraelio tauta ir visos kitos tautos; Izraelio žemė ir visas pasaulis susilies su vienu Kūrėju.
Taip „Israel“ atliks savo paskirtį – tapti šviesa visoms tautoms. Izraelio tautos misija, kaip dvasinio parcufo galvos kūno atžvilgiu: ištaisyti visą žmoniją. Tačiau išsitaisymas turi pasklisti visose tautose, o Kūrėjas visa savo jėga atsiskleidžia bendros sielos kūne, t.y. pasaulio tautose.
Parašyta, jog taisymosi pabaigoje Izraelio žemė pasklis po visą pasaulį. Kitaip tariant, noras mėgautis, susijęs su Kūrėjo suvokimu, pasklis visoje pasaulėdaroje, ir visi susijungs draugėn ir taps Kūrėjo tauta, kaip pasakyta: „Visi pažins mane – nuo mažo iki didelio“.
Jeruzalė priklauso ne tik Izraelio, bet visos žmonijos vienybei. Šis ypatingas taškas, šis miestas egzistavo dar prieš tai, kol mūsų protėviai atėjo į Izraelio žemę, jie nesukūrė jo tuščioje vietoje.
Tai, kad pasaulio tautos, pavyzdžiui, JAV ir kt., perkelia savo pasiuntinybes į Jeruzalę, yra tam tikras simbolis. Tačiau tai netaiso – taisymas patikėtas Izraelio tautai. Atėjo laikas tiems, kurie yra ant Israel laiptelio (jašar kėl, t. y. siekiantys atskleisti Kūrėją), susivienyti tarpusavyje ir su Kūrėju, tampant dvasinio parcufo galva. Svarbiausia – mūsų vienybė. Nėra nieko svarbiau.

Iš 2018 m. gegužės 13 d. pamokos pagal Baal Sulamo straipsnį „Vienas dėsnis“

Daugiau šia tema skaitykite:

Izraelio valstybė – vieta Kūrėjui atsiskleisti

Pradininkų tauta

Abraomo atradimas

Komentarų nėra

Pradininkų tauta

Antisemitizmas, Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien, Kabala, Vienijimosi metodika

каббалист Михаэль ЛайтманVisi kūriniai turi susivienyti – tai galutinė visos kūrinijos būsena. Evoliucija visąlaik eina pirmyn, vesdama mus per blogio įsisąmoninimo etapus.
Bet galiausiai visi turi pasiekti šviesą iš tamsos, ir perėjus visas atsiskyrimo formas panorėti pakilti virš savo egoistinės prigimties. Blogio įsisąmoninimas atveda mus prie vienybės.
Tam tikra žmonių dalis visuomet suprato vienybės naudą, iš prigimties būdami altruistais. Tačiau mūsų laikas gamta suteikia praktinius įrodymus, tapdama integralia ir visą pasaulį surišdama į vieną tinklą. Egoizmas tampa globalus, ir visus mus sujungia tarpusavyje. Norime to ar ne, tačiau tenka vienytis, visiškai neleidžiant valdyti skaidančiai jėgai.
Studijuodami kabalą išsiaiškiname, kad būtinybė vienytis kyla iš pačios gamtos, iš nusidėjimo prie Pažinimo medžio. Visas kūrinys buvo sukurtas kaip viena siela, o paskui tyčia sudaužytas į daugybę, viena nuo kitos atskirtų dalių. Nėra pasirinkimo – turime atstatyti ir sujungti visą kūrinį.
Tai pageidautina būsena ir iš Kūrėjo pusės, ir iš žmogaus pusės. Ir tai suprantantys žmonės vadinami „Israel“ (iš hebrajų k. jašar-kel – „tiesiai pas Kūrėją“). Juk aukštesnioji jėga, Kūrėjas – tai gamta, kuri uždaryta, vieninga, integrali, globali. O norint susilieti su Kūrėju, pasiekti savybių panašumą, turime tapti tokie kaip Jis, kitaip tariant, pakilti virš mus skiriančio egoizmo ir imti vienytis.
Mes ne socialistai, ne komunistai, ne humanistai ir ne biologai, matantys vienybės pavyzdžius gyvuose organizmuose. Įrodymus, jog būtina susivienyti, mums pateikia kabalos mokslas, ir pamažu savo prote, jausmuose atskleidžiame, kad privalome tai atlikti.
Iš prigimties esame patys didžiausi egoistai, juk į kabalą ateinama su didžiausiu noru. Bet drauge suprantame, kad norint pasiekti gyvenimo prasmę reikia prilygti aukštesniajai jėgai.
Todėl iš visos žmonijos Abraomas išrinko grupę, kuri tapo Izraelio tauta, jos pagrindas – meilė artimui kaip pačiam sau – tai didis žmonijos ir visos gamtos dėsnis. Turime laikyti save visos žmonijos pradininkų grupe, kuri mėgina išsiaiškinti šį didį gamtos dėsnį apie meilę artimui ir realizuoti jį, kad paskui būtų galima perduoti visiems.
Izraelio tautos pareiga – pirmiesiems susivienyti, nes ši tauta pašaukta realizuoti meilės artimam dėsnį ir būti pavyzdžiu visam žmonijai, t. y. būti „šviesa pasaulio tautoms“. Izraelio valstybės filosofai ir kūrėjai irgi kalbėjo apie vienybę, tačiau jie šią nuomonę susidarė ne iš kabalos mokslo (ne iš gamtos struktūros), o remdamiesi savo vidiniu, instinktyviu supratimu.
Kabala sako, kad vienybė – tai gamtos dėsnis, ir pirmiausia jo laikytis turi Izraelio tauta. Baal Sulamas rašo, gavome teisę grįžti į Izraelio žemę, išsivaduodami iš pasaulio tautų valdžios, tik dėl to, kad įgyvendintume savo paskirtį: susivienyti ir šią vienijimosi metodiką parodyti visoms pasaulio tautoms, tapti šviesa visoms kitoms tautoms.
Tikėsimės, kad artėjant Izraelio valstybės septyniasdešimtmečiui, Izraelio tauta, ypač gyvenantys Izraelio žemėje, supras, koks tautos egzistavimo tikslas. Juk nerealizavę meilės artimui kaip sau dėsnio, kad būtume pavyzdžiu visam pasauliui, neturėsime teisės egzistuoti.
Tai itin svarbus momentas. Tik dėl šio tikslo turi gyventi žmogus Izraelio žemėje. Kitaip jis neturi teisės vadintis „israel“ ir nepriklauso Izraelio tautai.
Izraelio valstybė turės teisę gyvuoti tik tuomet, jei realizuosime būtinybę tapti vienu žmogumi su viena širdimi, „visas Israel – draugai“, kol išpildysime meilės artimui dėsnį, mat tai – visos gamtos pagrindas.

Iš 2018 m. vasario 7 d. rytinės pamokos „Izraelio tautos misija“

Daugiau šia tema skaitykite:

Senosios išminties atgimimas

Metodikos vystymasis nuo Adomo iki mūsų dienų

Tora kalba apie visus

Komentarų nėra

Hitlerio gimimo dieną

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Komentaras. Balandžio 20 d., Adolfo Hitlerio gimimo dieną, devyniuose Vokietijos universitetuose staiga spausdintuvai ėmė spausdinti lapelius, kuriuose buvo cituojami žodžiai iš Hitlerio knygos „Mano kova“: „Europa, prabusk! Europą užtvindė priešiški svetimšaliai. Žydai atsakingi už rasiškai svetimų elementų įkurdinimą prie Reino krantų“.
Tai parašyta labai seniai, o dabar išeina į pasaulį naujame kontekste.
Atsakymas. Dar Baal Sulamas rašė, kad nacizmas nėra Vokietijos pagimdytas. Todėl viskas sukasi ratu – vėl į nacizmą. Bet kokia žmonijos vystymosi istorija prasideda nuo mažų mastų.
Juk ir anksčiau egzistavo nacizmo užuomazgų, kurios evoliucijos eigoje nuolatos vystėsi, palaipsniui pasikartodavo ir paskutinį kartą ryškiai pasireiškė Vokietijoje. O dabar nacizmo apraiškos stiprėja visame pasaulyje.
Ir tai, kad „žydai atsakingi už rasiškai svetimų elementų įkurdinimą prie Reino krantų“ yra teisinga. Mes nekalti, kad jie veržiasi į Vokietijos teritoriją ir ten apsigyvena, bet mes kalti, kad neatvedame pasaulio į išsitaisymą, nepaaiškiname ir nerodome pavyzdžio, kaip tai padaryti.
Mes praktiškai nieko neveikiame, nes nepritraukiame Aukštesniosios Šviesos žmonijos ištaisymui. Žydai – vienintelė jėga, kuri gali tai padaryti. O jei to nedarome, visa, kas dabar vyksta – natūralu.
Nacizmas – tai kraštutinė abipusės neapykantos forma, kylanti žmonijoje. Žinoma, kad ji, visų pirma, bus nukreipta į žydus, be to, iš viso pasaulio. Tai bus kultivuojama absoliučiai visų, pradedant nuo daugybės aiškių, rimtų šaltinių, prie kurių palaipsniui prisijungs kiti, todėl, kad neįstengs neprisijungti.
Pamatysime, kaip dabar tai daroma Amerikoje ir Europoje, kadangi visa neapykanta kris ant jų, vietoj to, kad tai būtų nukreipta į Izraelį, juk tai mes, apskritai, esame kaip Mosado tvirtovėje.
O paskui teks kariauti, bet ne sausumoje, ore ar jūroje, o dvasinėje erdvėje. Štai kam privalome labai greitai paruošti Izraelio gyventojus ir žydus visame pasaulyje, išaiškindami jiems, kad jei mes susivienysime ir suprasime savo misiją pasaulyje, tai tuo nesusilpninsime ir neužmušime priešininko, o perdarysime, perauklėsime jį. Ir tada pasaulis sulauks savo gerosios pabaigos.
Viskas priklauso tik nuo mūsų. Imkime ir pradėkime tai daryti. Pamatysime, kur mes užėjome. Todėl laiko liko tik tiksliam išsitaisymui, o ne pamąstymams ir filosofijoms.

Iš 2016 m. balandžio 24 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Daugiakultūriškumo vaisiai

Dešinysis radikalizmas Europoje, I dalis

Komentarų nėra

Kinija už Palestinos įkūrimą

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Komentaras. Kinijos ministras pirmininkas, kalbėdamas Arabų Tautų Lygoje, pareiškė, kad Izraelis turi būti padalintas į žydų ir palestiniečių valstybes su Palestinos sostine Rytinėje Jeruzalėje. Tam skiriama 7,6 milijono dolerių.
Atsakymas. Pinigai skiriami formaliai. Nė viena šalis pasaulyje negins Izraelio, o JT gali priimti sprendimą išformuoti šį „sionizmo objektą“. Ir viskas! Bus nustatytas laikas, per kurį visi turės palikti teritoriją: kur kas nori, kur ką priims, jeigu apskritai priims.
Taip gali atsitikti, jeigu mes ir toliau užsiiminėsime Izraelyje ta vadinamąja spekuliacija, iš pasalų stengsimės užimti svetimą vietą ir galvosime tik apie tai.
Pažvelkite, kaip elgiamės vienas su kitu, vietoje to, kad vienytumės; kas dedasi Knesete; kaip visi nekenčia vienas kito, stengiasi parodyti savo jėgą, savo nuomonę. Jeigu taip bus ir toliau –mes neturime ateities.
Klausimas. Vadinasi, draugų neturėsime?!
Atsakymas. Valstybė draugų neturi – yra tik interesai. Šie interesai ir lemia, turime draugų ar ne.
Šiame reikale savų nėra, nes elgiamės netinkamai. Mes nepasakojame ir nerodome žmonijai, kad būtent tinkamas mūsų elgesys gali pagerinti jos būklę.
Mes privalome pasauliui parodyti pavyzdį, kaip susivienyti ir pagerinti gyvenimo kokybę, socialinius santykius ir visa kita. Juk mes pritraukiame aukštesniąją šviesą – aukštesniąją jėgą, kuri gali pakeisti mūsų prigimtį ir laukia tokios būsenos, kad galėtų paveikti visą pasaulį.
Aukštesnioji jėga – tai ne Dievas, kaip mes manome. Tai gamtoje egzistuojanti jėga, ir reikia mokėti ją pritraukti. Ji turi pridėti prie blogio, užpildančio mūsų pasaulį, gėrį – savo teigiamą jėgą. Be jos esame tik neigiamo poliaus įtakoje.
Jeigu atliksime savo darbą, ne tik turėsime draugų, bet ir visi kiti eis paskui mus užmerktomis akimis, nes dabar pasauliui nėra kur eiti. Mums tik reikia savo pavyzdžiu parodyti vienijimosi metodiką.
Todėl privalome supažindinti Izraelio tautą su jos istorine misija. Nes be to pasaulis mus vys ne tik iš šios šalies, bet ir iš visų kitų Žemės kampų. Ateitis – tik susivienijime.

Iš 2016 m. balandžio 24 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Komentarų nėra

Niujorko studentai už Izraelio boikotą

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Klausimas. Niujorko universiteto studentų magistrų sąjunga balsavo už Izraelio boikotavimo rezoliuciją.
Rezoliucijoje studentų sąjunga ir visi rėmėjai raginami nutraukti visus ryšius su Izraeliu ir nutraukti bendras su Tel Avivo universitetu programas. Ar įmanoma sustabdyti šį boikotą?
Atsakymas. Tai priklauso nuo mūsų – kaip mes, žydai, paaiškinsime, kokia mūsų misija, kodėl egzistuojame kaip valstybė ir kaip tauta.
Mūsų užduotis – vesti žmoniją į sukūrimo, pasaulėdaros, visos civilizacijos tikslą. Todėl šie studentai, kurie sukilo prieš mus, na, ir visas pasaulis, turi tai sužinoti.
Apie tai būtina kalbėti garsiai visose aikštėse ir tribūnose, visoje žiniasklaidoje. Bet, deja, mes negalime to išaiškinti net žydų tautai, nekalbant apie visus likusius.
Kiekvieną dieną girdėsime tik slegiančias naujienas. Pamažu blokados žiedas aplink mus vis siaurės ir po mokslinių studentų mainų boikotų ateis techniniai boikotai. Vėliau prasidės pramoniniai, tarptautinės prekybos, prekių mainų ir t. t. boikotai.
Tačiau šiandien nė viena pasaulio šalis negali egzistuoti atskirai, kaip ir šeima, kuri neina į parduotuvę nusipirkti visko, ko jiems reikia, negali išgyventi.
Todėl, nieko nepadarysi, turime pasivyti prarastą laiką. Viso pasaulio žydai turi suprasti, kad Kūrėjas siaurina aplink juos žiedą ir stumia atlikti savo misiją.
Mums reikia visai žmonijai parodyti pavyzdį, kaip teisingai vienytis taikos labui. Žmonija gali susivienyti boikotui, mes, priešingai, galėsime susitelkti, jeigu mokysime juos teisingų tarpusavio ryšių. Pasaulis turi dvi galimybes: vienytis prieš mus arba vienytis kartu su mumis pakilimui į būsimą, aukštesnę, žmonijos vystymosi pakopą.
Mes, žydai, negalime nuo to pabėgti, privalome atlikti savo misiją. Antraip boikotas aplink mus peraugs į geležinį žiedą, į uždarą iš vidaus ir iš lauko atakuojamą tvirtovę. Mes neišsilaikysime, nes tai – karas prieš Kūrėją.
Mūsų užduotis ne tik išgyventi, kaip visų likusių tautų, o nurodyti kitoms tautoms kelią į Kūrėją. Tam mums įteikta Tora, ir visos tautos nesąmoningai laukia iš mūsų išganymo. Štai kodėl jie kaltina dėl visų problemų mus.
Mums, kabalistams, reikia pasistengti greitai atlikti savo misiją žydų tautos atžvilgiu. O žydų tautai atlikti savo paskirtį pasaulio tautų atžvilgiu ir visiems kartu – bendrą misiją Kūrėjo atžvilgiu. Visa tai sudaro vieną grandinę.

Iš 2016 m. balandžio 25 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Neapykanta žydams išsitaisymo procese

Izraelis – pasaulio širdis

Atneškime pasauliui gėrį!

Komentarų nėra

Atneškime pasauliui gėrį!

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Klausimas. Kas trukdo Izraelio tautai ir visiems žydams pasaulyje susivienyti? Kodėl kitos tautos neturi tokios problemos?
Atsakymas. Kitų tautų problema ta pati, netgi didesnė! Tačiau jų šaknyje nėra vienybės idėjos, o mūsų yra! Mes turime vienijimosi metodiką! Todėl pasaulio tautos ir spaudžia mus, kad imtume ja naudotis.
Klausimas. Kodėl gi nepavyksta?
Atsakymas. Nes mūsų tauta nežino ir nenori žinoti, kad ji turi šią metodiką – kabalos mokslą. Būtent ji pasakoja apie tai, kaip reikia susijungti ir kaip tai parodyti visoms kitoms tautoms.
Tačiau niekas nenori klausytis. Pasitikrinkite, kiek jums tai svarbu, ko imsitės, ir kada kitąsyk apie tai prisiminsite.
Išeitų, kad mes, žydai, trukdome patys sau! Antisemitai teisūs, kaltindami mus tuo, kad esame viso pasaulio problema, nes tik mes turime vienijimosi metodiką, vadinamą kabala. Tačiau mes nenorime ja naudotis ir atvesti pasaulį į gerą šviesų rytojų!
Antisemitams visiškai nesvarbu, kiek pasiekimų atnešėme pasauliui, kiek Nobelio premijų gavome, ir kad norime būti jiems geri. Pasaulis reikalauja ne to!
Viena, ko jis iš mūsų nori, kad paverstume jį laimingu! O tai įmanoma pasiekti tik susivienijus! Parodykite žmonijai vienybės pavyzdį! Tik šito trūksta mūsų susiskaidžiusiam, nelaimingam pasauliui! Parodykite, kad žmonės gali būti kartu, džiaugtis, būti vienybėje kits su kitu!
Ši metodika mūsų rankose! Ji vadinasi „kabala“ ir mums reikia ja naudotis!
Du tūkstantmečius ja nesinaudojome ir dabar atėjo laikas ją pritaikyti ir atvesti visą pasaulį į laimę.
Klausimas. Ar bus taika visame pasaulyje, jei Izraelyje džiugiai šoksime rateliuose?
Atsakymas. Jei metodika tebūtų, kaip sukti ratelius, viskas būtų paprasta.  Tačiau ji kur kas sudėtingesnė, universalesnė, gilesnė! Ji ypatinga tuo, kad atskleidžia žmogui, kaip pasiekti aukštesnįjį valdymą! Tai itin išmintinga, rimta, vidinė pasaulio metodika.
Paskaitykite, ką apie kabalą rašo žymūs mokslininkai, mąstytojai, filosofai, ir suprasite, kas tai. Tai vienintelis mūsų pasaulio turtas!
Klausimas. Jeigu Izraelyje prasidės vienijimosi procesas, tai aplinkinis pasaulis pasikeis?
Atsakymas. Visiškai! Ir arabai, ir antisemitai taps mūsų draugais.
Be žydų niekas neturi jokios valios laisvės! Paklausykite, ką sako antisemitai: „Jūs laikote mūsų laimės raktą! Jūs esate viso blogio pasaulyje priežastis“. Vadinasi galime tapti ir viso gėrio priežastimi!
Įgyvendinkime tai! Nėra ko sėdėti ir verkšlenti, vėl pritraukiant sau karčią ateitį! Prisiminkime ir rimtai imkimės šio klausimo. Mūsų rankose išties didžiulės jėgos. Ir save, ir visą pasaulį galime paversti laimingais!

Iš 2016 m. gegužės 8 d. vebinaro „Žydų tautos saugumas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kam žydams duoti talentai

Ar yra vietos žydams šiame pasaulyje?

Pareiga pakilti kartu su visu pasauliu

Komentarų nėra

Feisbukas „ištrynė“ Izraelį iš Olimpiados

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Klausimas. Socialinio tinklo „Facebook“ administracija buvo apkaltinta išankstiniu nusistatymu prie Izraelį, kai specialiame puslapyje, skirtame Olimpinėms žaidynėms Rio de Žaneire, tarp visų šalių dalyvių vėliavų neatsirado Izraelio vėliavos. Šiuo metu Izraelio vėliava pridėta. Iš visų pusių žydai sulaukia neigiamo požiūrio!
Atsakymas. Tai ne neigiamas požiūris, o neapykanta! Ir tai tęsis tol, kol nepripažinsime savo įsipareigojimų pasaulio atžvilgiu – „Būti Šviesa pasaulio tautoms“, tai reiškia parodyti visam pasauliui pavyzdį, kaip galima susivienyti.
Mes pati egoistiškiausia ir todėl labiausiai susiskaidžiusi tauta. Bet tik mes turime vienijimosi metodiką, ir pasaulis pasąmoningai jos laukia. Kol kas mus palaiko Amerika, tačiau Amerikos žydai vis labiau tolsta nuo Izraelio, ir greitai Amerikos valdžia galės mus spausti kaip panorėjusi.
Tada mes, kaip rašo Baal Sulamas, negalėsime likti čia, jei apskritai turėsime kur išvažiuoti. Tad verčiau nereikia būti tokiais, kaip Šventyklos sugriovimo laikais…

Komentarų nėra

Ištaisyti pasaulį – tik iš Izraelio žemės

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien, Platinimas

Klausimas. Pastaruoju metu jus itin aštriai pasisakote, kaip dešiniųjų pažiūrų atstovas, turite griežtą požiūrį į arabus Izraelyje. Nejaugi jus to moko kabala, metodika, kaip pasiekti visuotinį ryšį tarp žmonių ir meilę artimui, kad visi taptų „artimais“?
Atsakymas. Pripažįstu, kad mano pasisakymai aštrūs, bet taip mane kreipia siekis taisyti pasaulį. Jį gali atnešti būtent susibūrę į tautą žydai ir būtent iš Izraelio žemės. Kitos galimybės perduoti pasauliui jo taisymo metodiką geruoju keliu nėra.
Kitas kelias – griaunančios atominės bombos, kurias lydi ekologinės katastrofos. Todėl aš už tai, kad įvairiausiais būdais padėtume žydams suprasti jų misiją bei ją realizuoti viso pasaulio labui. Žinoma, tokiu atveju nesutinku su tuo, jog norima anuliuoti Izraelio valstybę.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamtos dėsnių nežinojimas neatleidžia nuo tarpusavio laidavimo

Izraelis – pasaulio širdis

Augti be lazdos

Komentarų nėra

UNESCO nepaisė žydų Šventyklos kalno istorijos

Izraelis ir pasaulio tautos, Izraelis šiandien

Pranešimas. Per UNESCO vykdomojo komiteto posėdį buvo priimta rezoliucija, ignoruojanti Šventyklos kalno ir Raudų Sienos ryšį su žydais. Šventyklos kalnas išskirtinai minimas pagal jo arabišką pavadinimą Al-Charam aš-Šarif, arba kaip Al-Aksa mečetė.
Maldų aikštė minima kaip Al-Burako aikštė. Mugrabi pakilimas, vedantis į Al-Aksą, yra jo neatsiejama dalis. Kalbama apie „netikras žydų kapines“, kurias Izraelis palieka musulmonų kapinėse rytuose ir pietuose nuo Al-Akso.
58 UNESCO narių balsai pasidalino taip: 33 – už dokumento priėmimą, 6 – prieš ir 17 – susilaikė. „Prieš“ pasisakė: Estija, Vokietija, Lietuva, Nyderlandai, Didžioji Britanija ir JAV. „Už“: Prancūzija, Ispanija, Slovėnija, Švedija, Rusija ir kitos. UNESCO rezoliucija kviečia Izraelį visiškai išsižadėti sąsajų su Šventyklos kalnu ir Raudų Siena.
Komentaras. Žydų tauta atsirado senovės Babilone, vadovaujant Adomui, kaip atskirų šeimų, klanų ir genčių sąjunga. Juos suvienijo duotas sutikimas tapti viena visuomene, turinčia tikslą susikurti santykius vadovaujantis dėsniu „Pamilk artimą, kaip save“. Tokiuose santykiuose tarp žmonių išryškėja meilės savybė, kuri valdo pasaulį. Ši savybė ir vadinama Kūrėju.
Mes gi dėl mumyse viešpataujančio egoizmo egzistuojame šios meilės savybės viduje tarsi nepralaidžiame savo egoizmo burbule, jame jaučiame mūsų pasaulį. Kabala kviečia mus vienytis, nepaisant mus draskančio egoizmo, perplėšti burbulo plėvelę ir atskleisti sau Aukštesnįjį, amžinąjį ir tobulą, pasaulį.
Žmonija nesąmoningai laukia, kol žydų tauta susijungs, kad parodytų visiems pavyzdį (Šviesą pasaulio tautoms), kaip galima susivienyti integraliame pasaulyje. Kol neįgyvendiname priesako atvesti visą pasaulį į vienybę su Kūrėju, pasaulis mūsų nekenčia. Kuo ilgiau nepriimsime savo misijos, tuo smarkiau gausime patirti vis didesnę pasaulio neapykantą mums.

Komentarų nėra

Izraelio sveikatos apsaugos ministerija prieš „McDonald’s“

Izraelis šiandien, Sveikata

Komentaras. Izraelio sveikatos apsaugos ministras Jakovas Licmanas paragino šalies gyventojus sumažinti greitojo maisto vartojimą ir net paprašė boikotuoti greitojo maisto restoranų tinklą „McDonald’s“.
Jis pasiūlė atpratinti vaikus vartoti nesveiką maistą, pabrėždamas, kad Sveikatos apsaugos ministerijos tikslas šiais metais pažaboti greitojo maisto populiarėjimą.
Atsakymas. Amerikiečiai suprato, kad jau laikas atsisakyti greitojo maisto. Juk jis naudingas tik tiems, kas jį gamina.
Bet žmogui reikia kažką užkąsti. Jis nežino, iš ko padarytas, sakykime, mėsainis. Tai jo visai nedomina, svarbiausia – pasisotinti. Jis suvalgo dešrelę, užsigeria kokakolos, ir jam gerai. O tai, kad paskui turi leisti savo uždarbį vaistams ir gydytojams, jau nesvarbu, jis nemato tarp šių dalykų ryšio.
Žinoma, aš už tai, kad nebebūtų vartojamas greitasis maistas ir saldumynai. Jie yra tik naujausių technologijų pasekmė. Jei kažkam prieš 150 metų būtum pasiūlęs šiandieninių saldumynų, žmonės nesuprastų, apie ką kalbi.
Saldumynų nebuvo. Nei saldumynų, nei cukraus gamtoje nėra. Yra vaisių, medaus, riešutų – prašom. Bet nieko kito.
Klausimas. Kodėl organizmas taip šito trokšta?
Atsakymas. Todėl, kad jis iš karto gauna riebalų ir angliavandenių. Organizmas greitai pripranta gauti lengvai ir pradeda tingėti juos gamintis kitaip.
Tai labai kenksminga! Todėl tokio maisto neturėtų būti nei vaikų įstaigose, nei mieste.
Pageidautinas toks maistas, kaip falafeliai, juk tai augalinis produktas. Jeigu nekeptas aliejuje, tai visiškai normalus maistas.
Klausimas. Kitaip tariant, boikotas kyla, nes nėra kitų priemonių?
Atsakymas. Žinoma. Aš su didžiuliu malonumu patraukčiau kuo toliau nuo mūsų vaikų viską, kas saldu, ir visą greitąjį maistą.
Atkreipkite dėmesį, kaip gyvena prancūzai. Jie ilgaamžiai, nes viskas natūralu. Jie nevartoja mėsainių ir kokakolos.
Todėl mums nereikia skolintis visko, ką blogiausia turi žmonija! Aš už tai, kad mūsų Sveikatos apsaugos ministras atliktų savo revoliuciją.

Iš 2016 m. balandžio 14 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai