Pateikti įrašai priklausantys Kabala ir Lietuva kategorijai.


Kongresas Vilniuje

Kabala ir Lietuva, Kongresai, įvykiai

Brangūs Lietuvos žmonės,
Lapkričio 3-5 dienomis Vilniuje vyks kongresas  apie pasaulio ateitį. Tai bus  itin įdomus kongresas, jame kalbėsime apie mūsų pasaulio sandarą, apie aukštesnįjį jo valdymą, apie būdus, kuriais galime daryti įtaką šiam valdymui bei užsitikrinti sau laisvę ir klestėjimą.
Šiame tikrai neeiliniame kongrese iš visai kitos perspektyvos pažvelgsime į visos žmonijos, o ypač į Baltijos šalių problemas.
Beje, praeityje pačiam teko gyventi Lietuvoje, tad puikiai suprantu jūsų problemas ir džiaugsiuosi galėdamas jus pamatyti, atsakyti į jūsų klausimus ir papasakoti, kaip mano specialybė – mokslas apie aukštesnįjį mūsų pasaulio valdymą – padeda suprasti, kas su mumis vyksta ir kaip savo ateitį galime pakreipti gerąja linkme.
Lauksiu Jūsų. Ateikite. Sėkmės ir visa ko geriausio!

REGISTRUOKIS DABAR!

Komentarų nėra

Naujienos iš Lietuvos

Kabala ir Lietuva, Kongresai, įvykiai

Mūsų bičiuliai iš Lietuvos grupės praneša: „Lietuvoje vasario 12-15 d. vyko Vilniaus knygų mugė, specialiai kuriai buvo parengtos dvi kabalos knygos lietuvių kalba. Pirmoji – „Kabala. Pagrindiniai teiginiai paprastai“ buvo pristatyta dar praėjusiais metais, o antroji „Kabala be paslapčių“ išleista prieš pat mugę.
Kabalistinės knygos gimtąja kalba – puiki galimybė žmonėms susipažinti su gyvenimo mokslu.
Ačiū mūsų draugams, kurie dirbo, kad šios knygos būtų išleistos: Sofijai Tinovskytei, sutuoktiniams Dainai ir Rimantui Meškėnams.
Mugės metu buvo nupirktos 68 knygos lietuvių kalba, 32 – rusų ir anglų kalbomis bei 15 DVD diskų. Be to, buvo išdalinta 8500 nemokamo laikraščio „kabala.lt“ antrojo numerio egzempliorių.
Buvo matyti, kad kabalos poreikis ir domėjimasis ja Lietuvoje išaugo – žmonės noriai vartė knygas, skaitinėjo laikraštį siekdami ir patenkinti smalsumą, ir pagaliau sužinoti, kur gi ta gyvenimo prasmė.
Tik visi kartu!!!”

Komentarų nėra

Lietuviškas bestseleris

Kabala, Kabala ir Lietuva

Šią savaitę knyga „Kabala. Pagrindiniai teiginiai“ knygyne „Akademinė knyga“ buvo perkamiausių knygų dešimtuke.

lit-kniga-kabala-tarp-perkamiausiu_1_w

Komentarų nėra

Ryšys su Lietuva

Kabala ir Lietuva

Klausimas: Kurį laiką jums teko gyventi Lietuvoje…
Atsakymas: Lietuvoje turėjau nemažai pažįstamų, ne tik sostinėje, bet ir kitur – Kaune, Pabradėje, Nemenčinėje. Man labai artima Lietuva, jos nuostabi gamta, jos uždaroki, bet širdingi žmonės. Todėl sakyčiau, jog kabala, kuri nepriklauso jokiai tautai ir yra kilusi iš Babilono, gali pasiekti tuos lietuvius, kurie jau domisi, kurie jau subrendo, kad ją priimtų, studijuotų ir pamažu ugdytų vaikus, jaunąją kartą. Tai bendražmogiškos vertybės, kurios, be kita ko, leidžia suvokti ypatingas gamtoje slypinčias jėgas, atnešiančias viską, ko tik šiame pasaulyje gali trokšti žmogus,  t. y. gėrį, saugumą, stabilumą.

Komentarų nėra

Kabala ir kiti dvasiniai mokymai

Kabala ir Lietuva

Klausimas: Lietuvoje šiuo metu yra daug visokių religinių, dvasinių judėjimų, mokymo sistemų. Kuo nuo jų skiriasi kabala ?
Atsakymas: Visos dvasinės sistemos ir mokymai nuo kabalos skiriasi tuo, kad stengiasi nuslopinti egoizmą meditacijomis, įvairiais įmanomais psichologiniais nuraminimais, dėl to žmogus pasijunta geriau. Kabala, priešingai, nemažina egoizmo, o teigia, kad reikia pakilti virš egoizmo ir įgyti dvasines savybes.

Komentarų nėra

Visuotinė altruizmo idėja kabaloje

Kabala ir Lietuva

Klausimas: Visuotinio altruizmo idėja kabaloje primena socialistinę ideologiją, kurią jau išbandėme Lietuvoje. Ar tai nėra dar viena ideologinė utopija?
Atsakymas: Tai jokiu būdu nėra socialistinė ar ideologinė utopija, nes kalbama apie darbą su egoizmu ne jį sunaikinant ar verčiant žmones jėga išrauti jo šaknis – aš apie tai daug kalbėjau, rašiau, aiškinau, – o būtent teisingai naudojant egoizmą.
Kabalos mokslas vadinamas gavimo mokslu, t. y. reikia mokytis, kaip teisingai iš pasaulio, iš gamtos gauti viską, kas įmanoma. Tuomet būsime laimingi, tobuli ir niekas nekentės. Viena svarbiausių kabalos taisyklių – negali būti prievartos, todėl neplatiname kabalos per prievartą ir nepritraukiame prie jos jėga. Remiantis kabalos metodika, žmogus negali imtis prievartos savo paties ir juolab kitų žmonių atžvilgiu.

Komentarų nėra

Kaip išlikti mažai tautai?

Kabala ir Lietuva

Klausimas: Koks mažos tautos vaidmuo pasaulyje? Kaip mažai valstybei balansuoti painioje tarptautinėje arenoje? Ar mažai tautai įmanoma išsaugoti kultūrinį savitumą ir kalbą? Ar įmanoma peržengti netolerancijos slenkstį ją engusių didžiųjų kaimynų atžvilgiu?
Atsakymas: Mažos valstybės iš tikrųjų gali būti pačios gyvybingiausios valstybės, jeigu tik atras save ir įstengs užimti teisingą poziciją kitų valstybių atžvilgiu. Todėl nėra ko jaudintis, kad Lietuva negalės išsaugoti kultūrinio savitumo ir kalbos.
Mažos valstybės vaidmuo žmonijos istorijoje gali būti itin reikšmingas, pavyzdžiui, žydų tauta: jos rankose buvo kabala ir ji galėjo šį mokslą įsisavinti, todėl egzistuoja iki šiol, yra viena iš pažangiausių pasaulio tautų, nepaisant to, kad yra engiama, kad jos nekenčia, šalinasi visos kitos tautos. Mes kalbame apie teigiamas kabalos savybes. Jėga, kurią suteikia kabala, padeda negausiai tautai išlikti. Todėl, mano manymu, mažoms tautoms kabala tiesiog būtina. Mažai tautai kabala gali padėti peržengti savo nuoskaudas dėl didžiųjų kaimynų, pakilti virš savęs, įgyti jėgų iš Aukščiau, ir sugebėti atsilaikyti prieš visas negandas, iškylančias mūsų pasaulio lygmenyje.

Komentarų nėra

Kabalos studijos

Kabala ir Lietuva

Klausimas: Ar reikia kabalos mokslo Lietuvai? Ar įmanoma studijuoti kabalą ir likti ištikimiems lietuvių tautinėms, religinėms tradicijoms? Kokią naudą Lietuvos žmonėms gali duoti kabalos studijos?
Atsakymas: Kabala anaiptol nekeičia nieko, kas būdinga kiekvienai konfesijai, tautai, nes ji yra aukščiau religijos ir tautiškumo. Kabala atsirado senovės Babilone dviem tūkstančiais metų anksčiau nei įvairios religijos. Kabalai daugiau nei 4000 metų. Ji kalba apie tai, kaip nekreipiant dėmesio į žmonių skirtingumą pakilti virš visų skirtumų ir susijungti tarpusavyje. Todėl, be abejonės, Lietuvai, kaip ir bet kuriai kitai šaliai, kabala gali suteikti didelių dvasinių savybių bei galimybę išsivaduoti iš visų šio pasaulio problemų.
Studijuodamas kabalą kiekvienas žmogus taps tauresnis, geresnis, tyresnis. Žmonės ims mylėti vieni kitus. Tauta susivienys, bus linksmesnė, laimingesnė; iš Aukščiau pritrauks dvasinę jėgą, kuri ją palaikys, saugos, kuri visąlaik kels ją vis aukščiau, kitaip tariant, gerovė, sveikata klestės.

Klausimas: Kas yra kabalos studijos? Argi gali visi žmonės studijuoti kaip studentai?
Atsakymas: Taip. Kabalą gali studijuoti visi žmonės, nes kiekviename slypi egoizmas, žmogaus blogis, kuris visur kur trukdo. Jei žmogus šitai įsisąmonina ir nori dirbti su savo egoizmu, t. y. kažkokiu būdu save pakylėti, ištaisyti, pagerinti, kad taptų geriau jam pačiam ir kitiems žmonėms visuomenėje, jam prireikia kabalos, kuri būtent ir skirta tokiam išsitaisymui.

Komentarų nėra

Kabala ir Lietuva

Kabala ir Lietuva

Klausimas: Lietuvoje su kabala labiau asocijuojasi pop žvaigždės Madonos vardas nei, pavyzdžiui, didžiojo Vilniaus Gaono. Kur yra tikroji kabalos tradicija ir koks joje Vilniaus Gaono vaidmuo?
Atsakymas: Tikroji kabalos tradicija eina iš Abraomo, Mozės, Rabi Šimono (knygos Zohar autoriaus), toliau ją tęsia Ari ir Baal Sulamas. Laikotarpiu tarp Ari ir Baal Sulamo gyveno didis kabalistas, vadintas Vilniaus Gaonu. Šis kabalistas parašė daugybę knygų apie kabalą. Visas jas laikome pirminiais šaltiniais, šventomis knygomis. Madona, žinoma, su tuo niekaip nesusijusi. Vilniaus Gaono vaidmuo kabaloje milžiniškas. Šiandien yra daugybė pasekėjų, studijuojančių jo knygas ir laikančių jo šaką kabaloje svarbia.

Komentarų nėra