Pateikti įrašai priklausantys Kabalistiniai šaltiniai kategorijai.


Kabalistai apie kūrimo tikslą, 18 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus pagal šių didžiųjų kabalistų citatas. Pažadu į juos atsakyti.
Pastabos skliausteliuose – mano.

Kodėl Kūrėjas paslėptas nuo žmogaus?
Kad kūriniai gautų visą gėrį ir malonumą nejausdami gėdos, buvo sukurtas jų (iš pat pradžių tyčia sugadintos, egoistinės prigimties) ištaisymo procesas.
Šio ištaisymo esmė – Šviesos apribojimas ir paslėptis (nuo žmogaus), kitaip tariant, kol žmogus neištaisys savo noro gauti į davimą (kol netaps panašus į Šviesą, Kūrėją), nebus įmanomas joks Šviesos atskleidimas.
 (Kaip ir bet kokį gamtos reiškinį, taip ir Šviesą, Kūrėją, galime pajausti tik esant savybių panašumui su šiuo reiškiniu).
Vykdydami priesakus (veiksmus, taisančius norą gauti į norą duoti, kad taptume panašūs į Kūrėją), kur turėjome paragauti gėrio ir malonumo (duodami), mes nesugebame pajausti tokio skonio, kad gaudami malonumą nepatirtume gėdos.
Todėl ir buvo sukurtas taisymasis (Šviesos, malonumo duodant ir mylint, paslėptis), pagal kurį, malonumo gavimo akimirką privalome, veikti, kad duotume, kitaip mūsų veiksmus apgaubs paslėptis.
Rabašas „Šlavei Sulam“, straipnis „Šventumas ir tyrumas darbe“ 1991, 28 p.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 17 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 16 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 15 dalis 

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 17 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.
Pastabos skliausteliuose – mano.

Kodėl Kūrėjas paslėptas nuo žmogaus?
Jei Kūrėjas atskleistų kūriniams visą palaimą, slypinčią apdovanojime (susiliejime su Juo, davimo ir meilės savybėje), žmonės, be abejonės, būtų suklaidinti ir (priverstinai) sutiktų dirbti Kūrėjui (su ketinimu duoti) tik todėl, kad gautų apdovanojimą, o tai būtų darbas dėl savęs, egoistinės meilės išaiška ir iškreiptų pirminį ketinimą (Kūrėjo ketinimą sukurti kūrinį, panašų į Save, amžiną, savarankišką, nepriklausomą nuo Jo ir tobulą).
Baal Sulamas. Straipsnis „Laidavimas“, 29.


Kūrėjas – tai (savybė) tobulas gėris, o gėrio savybė – teikti gėrį kitiems. Toks Aukščiausiojo sumanymas – sukurti kūrinį, kad galėtų jam teikti laimę. Nes jei nėra to, kuris gautų gėrį, – nėra ir pačios geradarystės.
Tačiau Jis, būdamas neapsakomai išmintingas, žinojo, kad gėris atsiskleidžia tik tada, kai kūriniai užsitarnauja jį savo darbu. Tik tuomet jie gali tapti tikrieji gėrio šeimininkai ir nejausti gėdos, kaip gaudami išmaldą.
Ramchal. Daat tvunot, 18.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 16 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 15 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 14 dalis

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 16 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pastabos skliaustuose – mano.
Kodėl Kūrėjas paslėptas nuo žmogaus?
Netobulumo (mūsų pojūčiuose) priežastis yra Kūrėjo paslėptis, Kūrėjas nenorėjo atverti Savęs kūriniams ir taip iš pat pradžių sukurti juos tobulais.
Priešingai, Kūrėjas paslėpė Save (davimo ir meilės savybės tobulumą), ir taip paliko kūrinius netobulus (su dėl paslėpties juose susiformavusia priešinga gavimo ir neapykantos savybe). Juk Kūrėjo Šviesa teikia gyvenimą, o Jo paslėptis – viso blogio šaltinis.
O kadangi Kūrėjo tikslas nelikti paslėptyje, o atvirkščiai – atsiverti ir panaikinti visą paslėpties sukeltą blogį, tai kūriniams yra skirta atverti Kūrėjo – gėrio paslėptį.
Atskleidžiama žmogaus veiksmais, laikantis dėsnių ir taisyklių, kurias Kūrėjas nurodė mums Toroje.
Vykdydamas šiuos dėsnius žmogus pajaučia amžiną gyvenimą, nes už kiekvieną priesako vykdymą (kiekvieno iš 612 sielos norų ištaisymą) apdovanojamas priesaku (pačiu davimo veiksmu), o būtent Aukštesniosios pakopos Šviesa (užpildymu davimo ir meilės savybe), kuri yra paslėpta nuo žmogaus jo sukūrimo pradžioje.
Juk žmogus sukurtas tam, kad dirbtų (siekdamas prilygti Kūrėjui), būdamas blogio (egoistinio) prado valdžioje, kai blogis jame yra didelis, pasireiškiantis įvairiais (egoistiniais) trūkumais (kitų atžvilgiu), ir žmogus yra atitolęs nuo gyvenimo Šviesos (davimo savybės).
O priesakų (davimo artimui ir Kūrėjui veiksmų) vykdymas apšviečia jį (ankščiau) paslėpta Šviesa, ir įvykdęs viską, kas jam buvo skirta (ištaisęs visus 613 neištaisytų nuo pat pradžių egoistinių norų), žmogus užpildys save (panašumu į Kūrėją, nes Adam (Adomas) iš žodžio dome – panašus) ir nušvis gyvenimo Šviesa (davimo savybėje pajaus amžiną ir tobulą gyvenimą, tokį kaip Kūrėjo).
Ramchalis Daat tvunot, 40 punktas.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 15 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 14 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 13 dalis

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 15 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pastabos skliaustuose – mano.
Kodėl Kūrėjas paslėptas nuo žmogaus?
„Veido slėpimo“ (Kūrėjo paslėpties) prasmė – Jo didžiame ketinime suteikti žmonėms galimybę stengtis ir dirbti Kūrėjui laikantis Toros ir Priesakų (ištaisyti save į duodantį kaip Jis) „pasirinkimo“ keliu (pripažįstant, kad ši būsena – tobula, o Jis teisingas).
Nes tada Kūrėjo akyse pasitenkinimas dėl žmonių darbo laikantis Jo Toros ir Priesakų, išauga labiau nei pasitenkinimas dėl aukščiausių angelų (gamtos jėgų), kurie neturi pasirinkimo, o privalo vykdyti savo misiją.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 14 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 13 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 12 dalis

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 14 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pastabos skliausteliuose – mano.

Kodėl Kūrėjas užkrovė mums kūrimo naštą?
Pamatas, ant kurio stovi visa kūrinija – tai Aukščiausiojo valia (jos esmė ta), kad žmogus tobulintų save ir viską, kas jam sukurta.
Ir tai (jo paties pasiekiama tobulybė) taps jo nuopelnu ir atlygiu. Nuopelnu – nes jis pats stengiasi siekti tobulybės, ir pasiekęs ją, mėgautis savo triūso vaisiais ir savo įnašu į darbą.
Atlygiu – kadangi galų gale jis taps tobulas ir mėgausis tuo amžinai (išsilaisvina iš mirties).
Ramchal. Daat Tvinot, 14.

Jeigu kurdamas pasaulį Kūrėjas turėjo ketinamą suteikti malonumą kūriniams, tai kodėl Jam prireikė sukurti šį materialų pasaulį, išsigimusį ir kupiną kančių, juk ir be to, atrodytų, galėtų suteikti malonumo sieloms tiek, kiek panorėtų?
Ir kodėl sielą apgyvendino šiame kūne, tokiame bjauriame ir užterštame (egoistiniai norai)? Ir į tai atsakė, kad tas, kuris gauna išmaldą, gėdisi žiūrėti į akis duodančiajam.
Vadinasi, kiekviename neužtarnautame atlygyje slypi defektas – gėda prieš duodantįjį.
Ir kad sielos to išvengtų, sukūrė šį pasaulį (tokią būseną, pojūtį), kuriame egzistuoja darbo ir savo pastangomis pelnyto malonumo sąvoka, kadangi gauna užmokestį mainais už pastangas ir tuo gelbėjasi nuo gėdos pojūčio.
Baal Sulamas, TES, 1 dalis, „Vidinis nušvitimas“, 1 skyrius, 6 p.

Daugiau šia tema skaitykite:

 „Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 13 dalis

Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 12 dalis

Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 11 dalis

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 13 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pastabos skliausteliuose – mano.

Kodėl Kūrėjas uždėjo mums kūrinio naštą?
Viso kūrimo tikslas yra tas, kad žemesnieji kūriniai (esantys egoizme ir todėl –  riboti, laikini), laipsniškai vystytųsi laikydamiesi Toros ir priesakų  (atskleisdami savo egoizmą kaip vienintelį blogį ir taisydami jį kabalos studijomis) ir galėtų kilti vis aukščiau (vietoje gavimo ir neapykantos įgydami vis stipresnes davimo ir meilės savybes), kol nenusipelnys  susilieti (savybių panašumu) su savo Kūrėju.
Tačiau kabalos išminčiai čia stabtelėjo ir iškėlė klausimą: „Kodėl iš pat pradžių nesame sukurti visoje geidžiamoje didybėje, idant galėtume susilieti su Kūrėju? Kam Jam reikėjo užkrauti mums kūrinio, Toros ir priesakų naštą?“.
Ir atsakė: „Karti yra gėdos duona“. Tai reiškia, jog tas, kuris valgo ir mėgaujasi tuo, kas įgyta kito sunkiu darbu, bijo žiūrėti duodančiajam į veidą, nes tai jį žemina (suteikia pojūtį tarytum jis neegzistuotų pasaulyje), ir einantis šiuo (dyko gavimo) keliu pamažu praranda žmogiškąjį (panašaus į Kūrėjo) pavidalą.
Ir (kadangi) neįmanoma, kad tame, kas kyla iš Jo Tobulumo, būtų koks nors trūkumas (kitaip Kūrėjas negali atsiskleisti savo kūriniams kaip netobulas), todėl suteikė mums galimybę mokantis Toros ir priesakų (atskleidžiant egoizmą ir jį ištaisant) patiems užsitarnauti savo didybę (prilygti Jam).
Baal Sulamo straipsnis „Toros dovanojimas“, 6-7 p. (RU, ENG)

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 12 dalis

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 11 dalis

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 10 dalis

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 12 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pastabos skliausteliuose – mano.
Kodėl Kūrėjas mums užkrovė kūrinio naštą?
Pirmoji taisyklė, kurią žinome apie Kūrėjo ketinimą, sako, kad Jis, norėdamas visiems egzistuojantiesiems suteikti malonumą, siūlo priimti Jo teikiamą gėrį. Bet, kad šis gėris būtų tobulas, jį reikia gauti teisėtai, o ne kaip malonę, – kad nekankintų gėda, kaip valgančiųjų svetimą duoną.
O kad kūriniai valgytų užtarnautą duoną (taptų nepriklausomi, ne kūriniai, o tokie, kaip Jis), Jis sukūrė (specialiai jiems) tokį (Jo sugadintą) pasaulį, kad būtų ką taisyti, nors Jam šito ir nereikia, tačiau dėl šio ištaisymo (kurį jie atlieka patys) – taptų verti (taptų savarankiškais, tokiais, kaip Jis).
Ramchalis, „Klalei Pitchei Hochma ve-Daat“ (Klal 1)

Štai šis principas: Aukščiausiasis susilaikė, tiksliau, sulaikė savo gebėjimą kurti (tobulumą), ir sukūrė ne pagal savo jėgas (tobulą kūrinį), o taip, kaip norėjo ir  sumanė, todėl (tyčia, didelėmis pastangomis apribojęs Save, Savo tobulumą, Savo pasireiškimą) padarė kūrinius netobulus, kad jie (turėtų galimybę) papildytų save patys (iki tobulumo, iki Jo lygmens, panašumo į Jį).
Tada (jų pačių pasiektas) tobulumas taps (užtarnautu) apdovanojimu už (jų) darbą, atliktą jo siekiant. Ir visa tai (Kūrėjo sukurtas blogis ir galimybė jį ištaisyti į gėrį) kyla tik iš Jo noro suteikti (kūriniams) tobulą gėrį.
Ramchal. Daat Tvunot, 28.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 11 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 10 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 9 dalis

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 11 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pastabos skliausteliuose – mano.
Kodėl Kūrėjas užkrovė mums kūrimo naštą?

Jeigu Kabalos metodikos ir viso kūrimo tikslas yra žemai esančios žmonijos pakėlimas aukštyn, kol netapsime verti šios nepaprastos didybės – susiliejimo su Kūrėju, tai juk iš pat pradžių Kūrėjas galėjo sukurti mus šioje didybėje ir neapsunkinti kūrinio versdamas jį stengtis išsitaisyti pagal kabalos  metodiką?
Tai galima paaiškinti išminčių pasakymu, kad besinaudojantis kitų darbo vaisiais gėdijasi pažvelgti į save, nes prarado žmogišką pavidalą…
O kadangi Kūrėjas yra tobulas, tai iš Jo negali kilti kas nors netobulo (jaučiančio gėdą vietoje Jo teikiamo malonumo).
Ir tam, kad mes galėtume mėgautis savo pastangų vaisiais, Jis paruošė mums šį darbą ir sukūrė tokios nužemintos formos kūrinį.
Dirbdami šį darbą (taisydami savo egoistinę prigimtį), mes savo didybę pasiekiame savo pačių pastangomis, o visą malonumą, gaunamą iš Kūrėjo, jaučiame kaip teisėtą (užtarnautą), o ne kaip dovanotą (jausdami gėdą kaip sukurtieji, nelygūs, negalintys atsakyti į atskleistą iš Jo kylančią meilę).
Baal Sulamas. „Meilė Kūrėjui ir kūriniams“ (RU, ENG)

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 10 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 9 dalis

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 7 dalis

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 10 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pasiekti kūrimo tikslą patikėta visai žmonijai

Pasaulio ištaisymo pabaiga ateis, kai visi susivienys siekdami Kūrėjo.
Baal Sulamas. „Laidavimas“, p.20. (RU, ENG)

Kiekvienas žmogus privalo pasiekti savo sielos šaknį.
Baal Sulamas. „Kuriantis protas“ (RU, EN)

Kiekvienam žmogui lemta įgyti visas nuostabias savybes, kuriomis Kūrėjas dar kūrinijos sumanymo pradžioje nutarė apdovanoti kiekvieną kūrinį. Jei to nepasiekei šiame gyvenimo rate, pasieksi kitame ir t.t., kol nusipelnysi įgyvendinti Kūrėjo sumanymą taip, kaip parašyta knygoje „Zohar“.
Baal Sulamas „Įvadas į Mokymą apie dešimt sfirot“ (RU, ENG)

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 9 dalis“

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 7 dalis“

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 6 dalis“

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 9 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų tema. Pažadu į juos atsakyti.

Pasiekti Kūrimo Tikslą skirta visai žmonijai

Kūrėjas nori, kad visas pasaulis išsitaisytų. Todėl tarė išminčiai: kiekvienas žodis, sklindantis iš Kūrėjo lūpų, dalijasi į 70 kalbų, kas byloja apie Toroje slypintį pasirengimą ištaisyti visas tautas.
Rabis Abraomas-Izaokas Kukas. Meorot Arija, skirta Chanukai, 88.

Visa žmonija savo vystymosi pabaigoje neišvengiamai turi atskleisti Kūrėją ir užbaigusi ilgą vystymosi kelią pasiekti tai, apie ką rašė išminčiai: „Ir prisipildys žemė Kūrėjo pažinimo, kaip jūros vandenys padengia sausumą“.
„Ir daugiau žmogus nebemokys savo artimo suvokti Kūrėją, kadangi visi nuo mažo iki didelio pažins Mane“.
Ir pasakyta: „Ir nepasislėps daugiau tavo Mokytojas, ir tavo akys išvys savo Mokytoją“. Ir suplauks pas Jį visos tautos.
Baal Sulamas. „Kabalos mokslo esmė“.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 7 dalis“

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 6 dalis“

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 5 dalis“

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »