Pateikti įrašai priklausantys Kabalos mokymasis kategorijai.


Begalinis flirtas

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

Klausimas. Kam studijuoti kabalą, jei žmogus patirs problemų? Ar man maža savo rūpesčių?
Atsakymas. Kabalisto problemos yra visai kitokio pobūdžio – tai meilės problemos.
Kūrėjas tarsi flirtuoja su jumis: šiek tiek slepiasi ir vėl pasirodo, vėl slepiasi ir pasirodo, kad jūs išmoktumėte Jį atpažinti ir jausti. Juk iš tikrųjų Jis yra prieš jus, bet jūs Jo nejaučiate, neturite tokios galimybės.
Flirtas, kurį Jis naudoja, padeda jums Jį rasti. Tarkim, jums atsitinka mažas nemalonumas. Kūrėjas tai daro specialiai, kad per šį nemalonumą jūs Jį pamatytumėte ir pajustumėte. O kartais tai atsitinka per malonius dalykus.
T. y. visos problemos skirtos Kūrėjui atskleisti  visais lygmenimis, visomis aplinkybėmis, už kurių Jis slypi.

Iš 2016 m. vasario 7 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Taisymosi kelyje

Kodėl taip sunku pajausti dvasinį pasaulį?

Darbas Kūrėjo pasaulyje

Komentarų nėra

Kabalistinių knygų efektas

Kabalos mokymasis

Klausimas. Kaip panaudoti kabalistinių knygų jėgą?
Atsakymas. Pačioje knygoje nėra jokios ypatingos jėgos. Ji yra žmoguje, kuris sujungia save su tuo, kas parašyta, ir stengiasi pasiekti vidinę esmę, t. y. tą dvasinį lygmenį, dvasinę jėgą, kuri aprašoma kabalistinėje knygoje.
Pavyzdžiui, paimkime du žodžius: kepsnys ir malchut. Aš žinau, kas yra kepsnys, ir iš karto jaučiu jo skonį, suprantu, kas tai yra, kada jis man reikalingas ir t. t. Tačiau aš nežinau, kas yra malchut, todėl man šis žodis – kaip beskonė žolė, nesukelia jokių emocijų.
Kabalistinės knygos rašomos tokiu būdu, tokia kalba ir terminais, kurie nežadina mums jokių pažystamų minčių ar jausmų.
Kaip su jomis susisieti, juk jos mums aprašo Aukštesnįjį pasaulį, mūsų likimą ir valdymo sistemą? Tokiu atveju reikia daryti tai, ką siūlo kabalistai: susivienyti dešimčiai žmonių ir rate kartu mokytis.
Studijuodami kabalistines knygas, turime jausti suartėjimą, mūsų mintys ir norai turi sutapti. Kiekvienas turi anuliuoti save prieš draugus, kad visi jaustumės kaip vienis, t. y. susitapatintume su aukštesniuoju šaltiniu, kiek įmanoma šiame materialiame pasaulyje.
Taip susitapatinsime su Aukštesniąja šviesa, nes ji yra viena vienintelė. Ir ji mums švies, priklausomai nuo to, kiek įdėsime pastangų.
Klausimas. Viena vertus, sakome, kad kabalos mokslas – ne mistika. Tačiau šviesos pritraukimas – argi ne mistika?
Atsakymas. Kur čia mistika? Aš – fizinis kūnas, turintis traukos ir atstūmimo jėgą. Tai ne mistika, o fizinis veiksmas.
Klausimas. Kaip pasireiškia tai, kad knyga veikia mane?
Atsakymas. Jus veikia ne knyga, o jūsų bendras noras.
Jūs pajusite šilumą savo draugams, pajusite, kaip kyla kažkokia bendra jėga, kuri jus vienija. Pradėsite suvokti, kad kabalistiniuose tekstuose kalbama apie susivienijimą, Binos ir Malchut savybių susiliejimą bei jų tarpusavio sąveiką.

Iš 2016 m. vasario 7 d. pamokos rusų kalba

Komentarų nėra

Kaip išmokti kabalistinės kalbos

Kabalos mokymasis

Klausimas. Kaip išmokti kabalistinės kalbos? Ar galime ją suvokti? Nuo ko tai priklauso?
Atsakymas. Tik nuolatos klausydamas mano pamokas išmoksi kabalos kalbą . Tai primena vaiką, kuris mokosi kalbos iš savo motinos, arba žmogų, patekusį į svetimą aplinką ir be žodyno pradedantį suprasti nežinomą kalbą per jausmus, o ne per protą.
Taip ir mes imame suprasti kabalos kalbą, kitaip tariant, aukštesnio, mūsų nejaučiamo pasaulio aprašymą. Studijuodami kabalą, tarpusavyje vienydamiesi pamažu įgyjame aukštesniojo pasaulio savybę – ir pagal tai įsisąmoniname jo pavadinimus sujungdami juos su naujais pojūčiais.

Daugiau šia tema skaitykite:

Apie kabalos terminologiją

Kaip perteikti žinias apie dvasinį pasaulį?

Komentarų nėra

Dvasingas žmogus

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

Klausimas. Kas jūsų nuomone gali laikyti save dvasingu žmogumi?
Atsakymas. Tas, kuris pasitelkęs kabalos metodiką pakilo virš savęs, sukūrė savyje naują jutimo organą vadinamą „siela “, ir dabar davimo  savybe suvokia dvasinę materiją.
Tokių žmonių mūsų pasaulyje nedaug, jų niekas nežino, jie niekam neatsiskleidžia ir niekieno nemoko.
Vienintelė organizacija, kuri rimtai tuo užsiima, – tai Pasaulinė kabalos akademija, ji iškėlė sau tikslą mokyti kitus žmones, nes tokią užduotį gavo iš aukščiau. Stengiamės sukurti sąlygas, kad kiekvienas žmogus, norintis pasiekti dvasinę būseną ir pajausti pasaulį už savo ribų, galėtų tai atlikti.

Iš 2016 m. vasario 21 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasingumas pagal kabalą

Tobulumas, skatinantis kilti į viršų

Žmogaus, įgijusio šeštąjį pojūtį, gyvenimas

Komentarų nėra

Apie kabalos terminologiją

Kabalos mokymasis

Klausimas. Kodėl kabalos terminologija tokia sudėtinga?
Atsakymas. Ji nesudėtinga. Pradėjęs studijuoti kabalą irgi taip maniau. Paskui pamačiau, kad tai nuostabus, lengvas, itin subtilus, tikslus mūsų vidinės sandaros aprašymas.
Kabalos terminologija visai nesudėtinga, nepaini, tiesiog reikia jausti, kas už jos slepiasi. Ir tada išvysite, kad viskas – labai paprasta. Tereikia susipažinti su tuo pasauliu, apibūdinamu šiais žodžiais.

Iš 2016 m. sausio 31 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip perteikti žinias apie dvasinį pasaulį?

Sąvokos ir kalba

Kabalistų kalba: su ja sunku, be jos neįmanoma

Komentarų nėra

Kabalistiniai tekstai

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

Klausimas. Ar galima tą patį tekstą ar knygą skaitant pakartotinai suprasti ir jausti kitaip, ir kodėl?
Atsakymas. Viskas priklauso nuo žmogaus. Juk du tą pačią knygą skaitantys žmonės patiria visiškai kitokias būsenas.
Knyga parašyta kabalisto, pajautusio dvasinį pasaulį ir užrašiusio savo įspūdžius iš šios aukštesnės pakopos tam tikrais žodžiais, sakiniais, ženklais. Todėl skaitydami tą knygą turime maksimaliai prilygti tam kabalistui, kad bent iš dalies pajaustume jo būseną.
Tuo pat metu darome viską, kas priklauso nuo mūsų, laikomės mūsų mokytojų užrašytų patarimų studijuojantiems kabalą: susiburiame drauge, skaitome kabalistinius šaltinius, o paskui aptariame tas temas.
Visas mūsų gyvenimas sutelktas apie kabalistinius šaltinius ir mes kiek įmanydami siekiame savo santykius prilyginti dvasiniams kelim (indams) visiškai susijungdami, kad mes, dešimt žmonių, drauge susirinkę studijuoti tą šaltinį, stengtumėmės pasiekti dvasinę šaknį, t. y. knygą parašiusio autoriaus aukštumas.
Turime tarpusavyje susijungti, prilygti tai dvasinei būsenai laukdami, kad mus imtų veikti Šviesa, kurią tas kabalistas atskleidė ir aprašė savo knygoje.

Iš 2016 m. vasario 7 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Visų pradžių pradžia

Slaptasis „Zohar“ kodas

Mitų apie kabalą priežastis

Komentarų nėra

Ar galima pakeisti likimą?

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

Klausimas. Ar gali žmogus, kuris save realizuoja pagal kabalą, savarankiškai pakeisti savo likimą mūsų pasaulyje?
Atsakymas. Žinoma, realizuodamas save, jis pradės suprasti, kodėl jis taip veikia, kodėl jį taip valdo, kokios jo veiksmų pasekmės.
Tai nėra paprasta, bet jis gali pasiekti būseną, kai bus tokioje vienybėje su Kūrėju, kad jo poveikis Kūrėjui ir Kūrėjo jam taps  absoliučiai skaidrus.
Klausimas. Ar studijuodamas kabalą, galiu keisti savo požiūrį į pasaulį, taip pat įvykius, kurie dar neįvyko mūsų pasaulyje?
Atsakymas. Įvykių rezultatas visada vienas ir tas pats: žmogaus išsitaisymas.
Tarkime, aš mokausi mokykloje, ir kaip ten besielgiau ar ką bedaryčiau, turiu ją pabaigti. Mane muš, paliks antriems metams, baus arba ne, vis tiek privalėsiu ją pabaigti.
Klausimas. Ar noras atskleisti Kūrėją lengvuoju keliu nėra egoistinis?
Atsakymas. Žinoma, kad viskas prasideda nuo egoistinio noro pabėgti nuo kančių. O paskui pradedame suprasti, kad davimas ir meilė artimui, vienybės savybė – aukščiau visko.
Palaipsniui mus pradeda veikti aukštesnioji šviesa, kuri ištaiso ir pakeičia mus tiek, kad nesvarbu, ką už tai gausime. Būti davimo savybėje, būti aukščiau savo egoistinės prigimties – tai jau didžiulis apdovanojimas.

Iš 2015 m. lapkričio 15 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Iš anksto nulemtas kelias

Kodėl gyvenimas toks sunkus?

Atlaisvinti savyje vietą Šviesai

Komentarų nėra

Žaidimas jausmais

Kabalos mokymasis, Realybės suvokimas

Klausimas. Sakote, kad kabala – tai jausminis mokslas, bet juk mokslo neįmanoma tyrinėti be intelekto, be mąstymo?
Atsakymas. Žinoma, neįmanoma! Kabalos mokslą patiriame per pojūčius. Paskui šiuos pojūčius, jausmus tikriname: atskiriame, lyginame tarpusavyje, suteikiame numerius, numeruojame, tarsi juos pasveriame.
Iš tikrųjų kabala – tai žaidimas su pojūčiais. Ji sistematiškai surikiuoja juos ir mes pradedame matyti norų sąveiką, kokie jausmai kyla kiekviename iš jų.
Kabalos mokslas labai tiksliai išmatuoja visus pojūčius ir suteikia jiems skaitmenines reikšmes, apibrėždamas jais galią, kryptį, savybes ir t. t. Todėl turime mokslą apie pojūčius, juk noras – vienintelė mūsų pasaulio materija.
Tai, kas jaučiama nore, vadinama pojūčiu. O juntama tik Šviesa, kuri šį norą veikia. Kitaip tariant, matuodami nore vykstančius pokyčius, matuojame jį veikiančią Šviesą.
Klausimas. Bet žmogaus protas pirminis ar priešingai?
Atsakymas. Noras pirminis, protas – antrinis. Taip mes ir vystomės. Iš kur vaikas gauna proto? Tik vystantis norams.
Kuo daugiau žmogus turi norų, tuo daugiau jam reikia proto, kad galėtų įsisavinti šiuos norus, juos valdyti.

Iš 2016 m. sausio 17 d pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasiniai ir materialieji norai

Norų gilinimas

Pajusti gyvenimą!

Komentarų nėra

Šeštojo jutimo organo „kaina“

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

Klausimas. Kiek kainuoja įgyti šeštąjį jutimo organą? Žinoma, neturiu omenyje pinigų.
Atsakymas. Tai priklauso nuo to, kokių savybių žmogaus noras, kokioje visuomenėje jis yra, kokioms aplinkybėms esant studijuoja ir realizuoja kabalą.
Todėl sunku pasakyti, kokiais vienetais galima išmatuoti tą galią, kurią žmogus turi turėti, kad išeitų į aukštesnįjį pasaulį ar netgi ištaisytų save.
Studijuojant kabalą žmoguje pamažu atsikleidžia šie matavimo vienetą, ir tada jis ima suprasti, kiek tokių vienetų reikia kiekvienai pakopai.
Kiekvienam žmogui vienetų skaičius skirtingas. Kaip ir mūsų pasaulyje. Net jeigu mokytumės vienoje mokykloje, viename universitete, vienoje vietoje, kiekvienas iš mūsų dėtų nevienodas kokybines ir kiekybines pastangas, kad atliktų tą pačią užduotį.

Iš 2016 m. sausio 17 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmogaus, įgijusio šeštąjį pojūtį, gyvenimas

Kaip išvystyti šeštąjį pojūtį

Šeštasis pojūtis – siela

Komentarų nėra

Gyvenimo formulė

Kabalos mokymasis

Klausimas. Kodėl turėčiau studijuoti kabalą? Ką man tai duos?
Atsakymas. Kabalos mokslo studijavimas padeda mums suprasti, kur esame.
Egzistuojame tam tikroje gamtos programoje, kaip matricoje, kuri valdo mus. Bet galime atgaliniu ryšiu ją valdyti, jeigu tik suvokiame, kaip ją veikti ir galime ne tik šiaip ištaisyti savo žemiškąjį likimą, o atskleisti gyvenimo prasmę.
Kiekvieno iš mūsų ir drauge visų viduje nuo pat pradžių įdėtas tikslus egzistavimo planas. Jeigu apžvelgtume žmonijos istoriją, tai išvystume, kad viskas vystėsi pagal kažkokį planą, kurio niekas iš mūsų iš anksto nesudarinėjo. Mūsų likimas užrašytas į priekį, bet žmogus nežino, kas bus rytoj.
Klausimas. O kaip tai sužinoti? Ar yra koks nors būdas?
Atsakymas. Yra. Kabala duota būtent tam, kad sužinotume savo paskirtį. Žmonės ateina į kabalą ne tik atskleisti savo likimo, bet ir jį koreguoti. Kabala – tai mokslas apie gyvenimą. Ji paruošta visiems, ir kiekvienas joje turi savo kelią.
Klausimas. Vadinasi, kabala – tai formulė, pagal kurią galima apskaičiuoti kiekvieno žmogaus likimą?
Atsakymas. Žinoma. Aš ir mano mokiniai studijuojame ją. Ji daugiau mažiau universali visiems, bet ją taikant kiekvienam atsiskleidžia kitaip.

Iš 2016 m. vasario 10 d. vebinaro tinklalapyje zahav.ru

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasiekimai, atnešantys laimę

Kaip pagerinti savo gyvenimą

Iš anksto nulemtas kelias

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »