Pateikti įrašai priklausantys Kabalos mokymasis kategorijai.


Kaip suprasti, kad eini tinkamu keliu?

Kabalos mokymasis

Klausimas. Kaip galima suprasti, kad eini tinkamu keliu ir ateityje pasieksi dvasinio tobulumo? Ar yra kokių nors ženklų?
Atsakymas. Tam reikia mokytojo, knygų, grupės ir sisteminių studijų. Tada galėsite būti tikri, kad einate teisingai ir pasieksite tikslo.

Iš 2017 m. sausio 1 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip įvertinti pažangą kabalos moksle?

Pabėgimas nakties priedangoje

Dvasingas žmogus

Komentarų nėra

Mano mintys Twiteryje (2017 03 01)

Kabalos mokymasis, Twitter

Kabalistines knygas supranta tik tas, kas įgijo galimybę jas suvokti per davimo savybę (ekrane). Kitaip, leidžiasi į fantazijas!

Kabalistai slėpė savo knygas iki mūsų laikų, kad nesuteiktų žmonėms galimybės išgalvoti naujų religijų ir mistikų. Ir taip prikūrė…

Grupė – išvertus iš italų k. gruppo – mazgas. Figūros sudarančios ansamblį, atrodančios kaip viena visuma. Kabaloje – detektorius aukštesniajam pasauliui atskleisti.

Užgavėnės (Pancake-day)! Iš tikrųjų nėra nieko geriau nei paprasti blynai su sviestu, pienu, uogiene, varške… Juk „be miltų nėra Toros“, nėra gyvenimo!

JAV ateitis (jeigu žydai neištaisys): egoistinės visuomenės raida – liberalizmas – antisemitizmas – nacizmas – žydų tautos sunaikinimas.

Komentarų nėra

Nėra jokių autoritetų

Kabalos mokymasis

Klausimas. žmonės siekia to, ką mato savo akimis. Kaip jie gali ateiti į kabalą, jeigu nemato, kas toks kabalistas? Jūs mokytojas turėjo autoritetą. Ar galite atskleisti žmonėms ką nors apie save?
Atsakymas. Ne. Ir žiūrint į mano mokytoją nieko nebuvo matyti. Jokių autoritetų!
O į visus klausimus: „Kaip galiu ateiti į kabalą, ką ji man duos, ir kam ji apskritai reikalinga? Geriau eisiu kur nors kitur…“ – galiu atsakyti tik viena – „Eik“.
Į kabalą ateina tik tie, kurie „užuodžia“, kad čia jiems yra kažkas ypatingo, ko nėra jokioje kitoje vietoje.

Iš 2017 m. sausio 1 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Tušti bandymai perprasti mokytoją

Nelaukite iš kabalisto stebuklų!

Pasitikėk tuo, ką sako širdis

Komentarų nėra

Kuomet nėra bendrų interesų

Kabalos mokymasis

Klausimas. Pradėjau mokytis kabalos savarankiškai ir pastebėjau, kad mane nustojo dominti dauguma žmonių iš mano aplinkos. Ar tai auga mano egoizmas, ar didėja savybių skirtumas?
Atsakymas. Esmė ta, kad gyvenime ieškome aplinkos, atitinkančios mūsų vidines savybes, tikslus. Išeina, kad nevalingai linkstame prie žmonių, su kuriais mums įdomu.
Jeigu kalbėčiau apie save, tai – mano mokiniai, bendraminčiai draugai, ir viskas. Natūralu, kad neišnyksta trauka vaikams, anūkams, dėl to, kad jie – mano šeima, bet tai nesusiję su dvasingumu. Su kitais žmonėmis aš nesusijęs, neturiu su jais bendrų interesų.
Kai kada mane suranda buvę bendraklasiai arba žmonės, su kuriais aš buvau susitikęs ankstesniais gyvenimo etapais. Išskyrus paprastus pasisakymus ,,Kaip gyveni? Kaip laikaisi?“, – mūsų niekas nesieja. Pora minučių, ir baigiasi šneka.
Dėl to galite ramiai reaguoti į tai, kad nebeįdomu su buvusiais pažįstamais. Gyvenimas jus išskyrė.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyvenimo vertybių rūšiavimas

Žemiška veikla ir dvasinis vystymasis

Ką pasiimsiu su savimi į amžinybę?

Komentarų nėra

Minimalioji dauguma – du

Kabalos mokymasis

Klausimas. Atrodo, visiškai neįmanoma per vieną gyvenimą priartėti prie Kūrėjo. Tai toks sunkus darbas, kartais nusvyra rankos. Kaip gyventi?
Atsakymas. Išeiti iš šios būsenos galima tiktai teisingai aplinkai padedant! Daugiau niekaip!
Tas, kas sėdi vienas ir neturi nei vieno draugo, su kuriuo mokytųsi, be reikalo laukia, kad  jam kas nors pavyks.
Jeigu mokotės kabalos, žinoma, kada nors tai atneš savo vaisių. Tačiau, jeigu norite tobulėti greitai ir teisingu metodu, privalote tai daryti teisingoje grupėje, teisingai sutardami  tarpusavyje. Būtinai susiraskite nors vieną, kad ir virtualų partnerį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Lokatorius Kūrėjui pajusti

Atsistosime po Šviesa

Aukštesnioji programa laukia tavo dalyvavimo

Komentarų nėra

Kaip spręsti žemiškas problemas?

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

Klausimas. Ar svarbu daug kartų skaityti kabalistinę knygą?
Atsakymas. Ne, nebūtinai. Skaitykite tai, kas jums patinka, artima, pajuskite, kad tai yra sakoma jums. Iš esmės, visiškai nesvarbu, ką būtent iš tikrųjų kabalistinių šaltinių skaitote, nes svarbiausias dalykas – jūsų iš širdies kylantis Šviesos siekis.
Kaip atsaką į savo siekį pamažu jausite artėjimą prie Kūrėjo – pajusite tai būtent virš problemų, kurias jums kels ta pati jėga tam, kad kreiptumėtės į ją. Po kreipimosi į ją problemos išnyksta, atsiranda trumpas atokvėpis ir vėl problema – ir vėl jūsų Kūrėjo siekis .
Viskas kyla iš Kūrėjo ir viskas išsisprendžia artėjant prie Jo.
Klausimas. Jeigu noriu išspręsti kokią nors problemą, tai man reikia susivienyti su draugais ir drauge turime skaityti knygą, kad pritrauktume teigiamą jėgą?
Atsakymas. Taip, problemos sprendimas slypi draugų sąjungoje, bet tai neatleidžia tavęs nuo jos sprendimo šio pasaulio lygmenyje.
Tu negali spręsti materialių problemų tiktai dvasiniu būdu. Privalai veikti fiziniame lygmenyje, o sprendimas ateis per tavo ryšį su draugais ir Kūrėju.

Iš 2016 m. vasario 7 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Vienas sprendimas visoms problemoms

Ketinimo jėga

Indas siauru kakleliu

Komentarų nėra

Begalinis flirtas

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

Klausimas. Kam studijuoti kabalą, jei žmogus patirs problemų? Ar man maža savo rūpesčių?
Atsakymas. Kabalisto problemos yra visai kitokio pobūdžio – tai meilės problemos.
Kūrėjas tarsi flirtuoja su jumis: šiek tiek slepiasi ir vėl pasirodo, vėl slepiasi ir pasirodo, kad jūs išmoktumėte Jį atpažinti ir jausti. Juk iš tikrųjų Jis yra prieš jus, bet jūs Jo nejaučiate, neturite tokios galimybės.
Flirtas, kurį Jis naudoja, padeda jums Jį rasti. Tarkim, jums atsitinka mažas nemalonumas. Kūrėjas tai daro specialiai, kad per šį nemalonumą jūs Jį pamatytumėte ir pajustumėte. O kartais tai atsitinka per malonius dalykus.
T. y. visos problemos skirtos Kūrėjui atskleisti  visais lygmenimis, visomis aplinkybėmis, už kurių Jis slypi.

Iš 2016 m. vasario 7 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Taisymosi kelyje

Kodėl taip sunku pajausti dvasinį pasaulį?

Darbas Kūrėjo pasaulyje

Komentarų nėra

Kabalistinių knygų efektas

Kabalos mokymasis

Klausimas. Kaip panaudoti kabalistinių knygų jėgą?
Atsakymas. Pačioje knygoje nėra jokios ypatingos jėgos. Ji yra žmoguje, kuris sujungia save su tuo, kas parašyta, ir stengiasi pasiekti vidinę esmę, t. y. tą dvasinį lygmenį, dvasinę jėgą, kuri aprašoma kabalistinėje knygoje.
Pavyzdžiui, paimkime du žodžius: kepsnys ir malchut. Aš žinau, kas yra kepsnys, ir iš karto jaučiu jo skonį, suprantu, kas tai yra, kada jis man reikalingas ir t. t. Tačiau aš nežinau, kas yra malchut, todėl man šis žodis – kaip beskonė žolė, nesukelia jokių emocijų.
Kabalistinės knygos rašomos tokiu būdu, tokia kalba ir terminais, kurie nežadina mums jokių pažystamų minčių ar jausmų.
Kaip su jomis susisieti, juk jos mums aprašo Aukštesnįjį pasaulį, mūsų likimą ir valdymo sistemą? Tokiu atveju reikia daryti tai, ką siūlo kabalistai: susivienyti dešimčiai žmonių ir rate kartu mokytis.
Studijuodami kabalistines knygas, turime jausti suartėjimą, mūsų mintys ir norai turi sutapti. Kiekvienas turi anuliuoti save prieš draugus, kad visi jaustumės kaip vienis, t. y. susitapatintume su aukštesniuoju šaltiniu, kiek įmanoma šiame materialiame pasaulyje.
Taip susitapatinsime su Aukštesniąja šviesa, nes ji yra viena vienintelė. Ir ji mums švies, priklausomai nuo to, kiek įdėsime pastangų.
Klausimas. Viena vertus, sakome, kad kabalos mokslas – ne mistika. Tačiau šviesos pritraukimas – argi ne mistika?
Atsakymas. Kur čia mistika? Aš – fizinis kūnas, turintis traukos ir atstūmimo jėgą. Tai ne mistika, o fizinis veiksmas.
Klausimas. Kaip pasireiškia tai, kad knyga veikia mane?
Atsakymas. Jus veikia ne knyga, o jūsų bendras noras.
Jūs pajusite šilumą savo draugams, pajusite, kaip kyla kažkokia bendra jėga, kuri jus vienija. Pradėsite suvokti, kad kabalistiniuose tekstuose kalbama apie susivienijimą, Binos ir Malchut savybių susiliejimą bei jų tarpusavio sąveiką.

Iš 2016 m. vasario 7 d. pamokos rusų kalba

Komentarų nėra

Kaip išmokti kabalistinės kalbos

Kabalos mokymasis

Klausimas. Kaip išmokti kabalistinės kalbos? Ar galime ją suvokti? Nuo ko tai priklauso?
Atsakymas. Tik nuolatos klausydamas mano pamokas išmoksi kabalos kalbą . Tai primena vaiką, kuris mokosi kalbos iš savo motinos, arba žmogų, patekusį į svetimą aplinką ir be žodyno pradedantį suprasti nežinomą kalbą per jausmus, o ne per protą.
Taip ir mes imame suprasti kabalos kalbą, kitaip tariant, aukštesnio, mūsų nejaučiamo pasaulio aprašymą. Studijuodami kabalą, tarpusavyje vienydamiesi pamažu įgyjame aukštesniojo pasaulio savybę – ir pagal tai įsisąmoniname jo pavadinimus sujungdami juos su naujais pojūčiais.

Daugiau šia tema skaitykite:

Apie kabalos terminologiją

Kaip perteikti žinias apie dvasinį pasaulį?

Komentarų nėra

Dvasingas žmogus

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

Klausimas. Kas jūsų nuomone gali laikyti save dvasingu žmogumi?
Atsakymas. Tas, kuris pasitelkęs kabalos metodiką pakilo virš savęs, sukūrė savyje naują jutimo organą vadinamą „siela “, ir dabar davimo  savybe suvokia dvasinę materiją.
Tokių žmonių mūsų pasaulyje nedaug, jų niekas nežino, jie niekam neatsiskleidžia ir niekieno nemoko.
Vienintelė organizacija, kuri rimtai tuo užsiima, – tai Pasaulinė kabalos akademija, ji iškėlė sau tikslą mokyti kitus žmones, nes tokią užduotį gavo iš aukščiau. Stengiamės sukurti sąlygas, kad kiekvienas žmogus, norintis pasiekti dvasinę būseną ir pajausti pasaulį už savo ribų, galėtų tai atlikti.

Iš 2016 m. vasario 21 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasingumas pagal kabalą

Tobulumas, skatinantis kilti į viršų

Žmogaus, įgijusio šeštąjį pojūtį, gyvenimas

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »