Pateikti įrašai priklausantys Ketinimas, malda kategorijai.


Absoliutus tikėjimas

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda, Kūnas ir siela

Klausimas. Ar gali pailgėti gyvenimas fiziniame kūne, jei studijuoji kabalos mokslą ir jaudiniesi, kad šiame gyvenime nespėsi pasieksi dvasinio tobulumo?
Atsakymas. Jūs visiškai neturite tikėjimo. Pirmiausiai turite atsipalaiduoti.
Jeigu esu Kūrėjo valioje ir be Jo nėra jokios kitos jėgos ir Jis yra absoliučiai Geras, Darantis gerą, tai nėra ko klausti savęs tokių dalykų, kaip: kas bus su manimi po minutės, aš ką nors pasieksiu ar ne. Sąlyga „nėra nieko išskyrus Jį“ ir Jo absoliutus gerumas panaikina man visus egoistinius klausimus.
Lieka vienintelis klausimas: kaip aš galiu tapti jo kompanionu, padėjėju, laiduotoju, kad galėčiau įgyvendinti Jo norus pasaulyje, kuriame dabar egzistuoju. Aš prašau tik vieno: kad Jis padiktuotų savo norus, o aš paskleisiu juos visai žmonijai. Tai kabalisto ar, jei norite, pranašo pareiga.
Klausimas. Vadinasi kabalistas negali paprašyti sveikatos sau ir artimiesiems?
Atsakymas. Gali, jei tai būtina. Nors kam prašyti, jei viską davė Kūrėjas? Tačiau, jei Jis padarė tai dėl to, kad tu Jo paprašytum, tada – prašyk. Kitaip tariant, žmogus turi išsiaiškinti ir suvokti, dėl ko visa tai vyksta.
Žinoma, reikia prašyti, tačiau nenusiristi iki mūsų pasaulio žmogaus lygio, nes prašymas turi būti dėl šviesos ir išsitaisymo.

Iš 2016 m. gegužės 15 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Svarbiausia – ketinimas

Ieškokite Kūrėjo ten, kur Jis yra

Kiekvienas nors kartą gauna galimybę

Komentarų nėra

Kūrėjas laukia, kol kreipsimės į Jį

Ketinimas, malda

Klausimas. Kam paprastam žmogui kištis į Dievo reikalus, ar kabalos mokslas skirtas ne visiems, o tik ypatingai žmonijos daliai?
Atsakymas. Kūrėjas specialiai mus muša, tampo, pakiša įvairių nemalonumų, krizių. Jis tai daro, nes nori, kad mes kreiptumės į Jį pagalbos, kad Jis ištaisytų mūsų likimą. Tik tokiu tikslu Jis siunčia mums visus nemalonumus.
Ir jei nesikreipiame į Jį, o stengiamės patys kažką daryti šiame gyvenime, tai nuo to mums tik blogiau: mes verčiame Jį siųsti dar vieną kančių porciją, kad, galų gale, vis tiek kreiptumės į Jį.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmonija privalo turėti tikslą

Už ką baudžia Dievas?

Ką reiškia „eiti Kūrėjo keliu“

Komentarų nėra

Ketinimas, nešantis sėkmę

Ketinimas, malda, Realybės suvokimas

Klausimas. Jeigu noriu išmokti teisingo ketinimo, kad veikčiau realybę, turiu pasikeisti savo protu ar jausmais?
Atsakymas. Protas formuoja jausmus, o pasikeitimai, kurie vyksta tavyje – jausminiai.
Pradėsi atpažinti aukštesniąją jėgą ir suprasi, kaip ji formuoja visus tavo veiksmus, taip tu turi elgtis su Ja – nepaisydamas savo pojūčių Jos veiksmus matyti kaip gerus ir kuriančius gėrį.
Ne visada jauti tuos veiksmus tokius, bet turi pakilti aukščiau savo pojūčių. Tuomet pakilęs virš jų, suprasi, kad kalbama apie pačią jėgą – davimo jėgą, virš tavojo noro mėgautis, gavimo jėgos. Tai vadinama tikėjimu aukščiau žinojimo.
Tu pažįsti jėgą, veikiančią visoje tikrovėje. Turi ryšį su Ja. Pradedi suvokti aukštesniąją realybę, gamtoje esančią amžinybę, tobulumą. Kyli į lygį, kuris yra aukščiau kūno.
Klausimas. Kaip keičiasi mano ketinimai?
Atsakymas. Visi jie nukreipti į davimą, meilę artimui, ryšį su visa realybe, juk jauti, kad visa tai priklauso tau, piešiama tavyje.
Kabalos mokslas vadinasi paslėptu mokslu, nes kol žmogus nepasiekia jo, neįgyja galimybės taip žvelgti į realybę, nežino, apie ką kalbama.
Klausimas. Su kokiu ketinimu žmogus turi žiūrėti į realybę?
Atsakymas. Su meile visai tikrovei, visom jos dalims – negyvajai, augalinei, gyvūninei gamtai ir žmonėms.
Į visą realybę žvelgiu kaip į pačią svarbiausią man, turiu ketinimą nešti jai gėrį, juk visa tai priklauso tai pačiai aukštesniajai Jėgai.
Jeigu neignoruoju tos realybės, myliu ir saugau visas jos dalis, tai pamažu įgyju tokius pat jausmus kaip aukštesnioji, visą tikrovę valdanti Jėga. Tai reiškia, kad artėju prie Jos. Galiu Ją atpažinti, tirti, jausti Ją, pradėti su Ja dialogą.
Klausimas. Ką reiškia ryte nuteikti save mylėti visą realybę? Juk sakote, kad tai pats sėkmingiausias ketinimas, kurį rekomenduojate žmogui jo gyvenime.
Atsakymas. Svarbiausia, nuteikti save tam, kad visa realybė – tai viena jėga, meilės ir davimo jėga, sukūrusi visą realybę, palaikančią ją ir mus, suteikianti mums galimybę ją pažinti, elgtis su ja pagal principą ,,Nėra nieko, išskyrus Jį, Gerą ir Kuriantį gėrį“.
Jeigu norime pajausti tą jėgą ir nustatyti, kad nėra nieko išskyrus Ją, Gerą ir Kuriančią gėrį Jėgą, tai privalome įgyti tą pačią Jos turimą davimo ir meilės savybę.
Klausimas. Su kokiu ketinimu žmogus turi atsikelti ryte ir išeiti į pasaulį?
Atsakymas. ,,Nėra nieko, išskyrus aukštesniąją Jėgą, Gerą ir Kuriančią gėrį“ ir „pamilk savo artimą kaip save“.

Iš 2016 m. vasario 18 d. pokalbio „Naujasis gyvenimas“ Nr. 695

Daugiau šia tema skaitykite:

Ketinimas ir jo įtaka tikrovei

Ketinimas, suteikiantis jėgų

Nusitaikyti į Kūrėją

Komentarų nėra

Ketinimas ir jo įtaka tikrovei

Ketinimas, malda, Realybės suvokimas

Klausimas. Daugelis žmonių žino, kad norint realizuoti save, savo gyvenimą, prieš kiekvieną veiksmą labai svarbu minutę stabtelėti, pagalvoti: „Ko aš iš tiesų savo veiksmais noriu pasiekti?“ – ir tik tada imtis veiklos.
Ar iš tikrųjų susitelkimas į siekiamą tikslą, sutelkimas į ketinimą prieš veiksmą gali paveikti tikrovę ir padėti man įgyvendinti norą?
Atsakymas. Ketinimu vadinamas galutinis mano tikslas. Ir tuomet visi mano veiksmai nukreipiami į tą būseną, kurią noriu pasiekti.
Nekalbu apie žemiškuosius ketinimus. Kabalistas dirba su Aukštesniąja jėga, valdančia visą tikrovę, ir nuolat palaiko su Ja ryšį. Jis mato visą realybę, kylančią iš šios jėgos, kuri jame piešia visą tikrovę – ir vidinę: kaip jis save jaučia, ir išorinę, kurią jis suvokia penkiais jutimo organais.
Todėl mano akiratyje tik ši jėga, juk tai vienintelė jėga, kurianti tikrovę. Ir mano ketinimas nukreiptas tik į šitą jėgą: kaip aš nuolatos galvoju apie ją ir kaip artėju jos link, kaip kiekvienoje savo gyvenimo situacijoje, susijusioje su gerais ar blogais žmonėmis arba su mano vidinėmis būsenomis, arba su gyvūnais, augalais ir negyvaisiais objektais, – viską, ką jaučiu, susieju su ta pačia Aukštesniąja jėga, sukūrusia man šią tikrovę.
Esu tarsi kažkokiame šios jėgos sukurtame filme. Dalį filmo jaučiu sukantis aplink mane, o kitą – savyje, reakcijų į patį filmą pavidalu. Ir viską daro Aukštesnioji jėga – ir manyje, ir aplink mane.
Kiekvieną savo gyvenimo minutę turiu suvokti ir susilieti su Aukštesniąja jėga, kuriančia mano tikrovę aplink mane ir mano viduje, – tai ir yra mano ketinimai.
Tuomet imu tyrinėti, ką su manimi daro Aukštesnioji jėga, sukurdama įvairias būsenas – išorines ir vidines, t. y. mano reakcijas į jas.
Remdamasis kiekviena būsena, tiek išorine, tiek vidine, turiu išsiaiškinti, kad nėra nieko, tik ši jėga, o ji – gera ir kurianti gera, nes daro viską, net tai, kas labai baugina ir nemalonu, tik tam, kad kreipčiausi į ją, kaip kuriančią visas būsenas, juk ji – pirma ir paskutinė. T. y. viskas, kas vyko praeityje, vyksta dabar ir vyks ateityje – daroma tik Aukštesniosios jėgos.
Imu pasiekti tokią būseną, kai gyvenu šio ketinimo viduje, o mano tikslas – visą laiką gyventi jame, kartu privalau atlikti įvairiausius veiksmus, tos jėgos kuriamus manyje – ir dvasiniame, ir materialiajame pasauliuose.
Iš esmės, tai mano gyvenimas. Laimiu iš to, kad toje jėgoje atpažįstu, ko ji iš manęs nori, kaip ji mane formuoja, kaip kuria Aukštesnįjį pasaulį, kaip aš jį pasiekiu ir t. t. Aš judu dviejose plokštumose: į šį pasaulį turiu žiūrėti kaip į nusileidžiantį iš viršaus, o į Aukštesnįjį – kaip kylantį link jo iš apačios.
Taip gyvenu nuolat. Tada mano santykis su tikrove vadinamas ketinimu. Kabalistų knygose aprašyta daugybė ketinimų: kaip turiu žiūrėti į kiekvieną žingsnį savo kelyje, savo gyvenime.
Ketinimo padedamas kuriu savo tikrovę. Jei viską jungiu su Aukštesniąja jėga, kuri sukuria visą šį gyvenimą – ir materialųjį, ir dvasinį, tai gyvenu jau viename pasaulyje, o ne dviejuose, juk viskas atsiranda iš šios Aukštesniosios jėgos, ir daugiau nieko nėra, tik Ji.
Tuomet aš darau savo tikrovei gerą įtaką, aš ją kuriu, juk iš tiesų tikrovės nėra, viskas priklauso nuo to, kaip aš ją sukuriu.

Iš 2016 m. vasario 18 d. 695-ojo pokalbio apie naująjį gyvenimą

Daugiau šia tema skaitykite:

Svarbiausia – ketinimas

Keiti ketinimą – keiti likimą!

Ketinimas, suteikiantis jėgų

Komentarų nėra

Svarbiausia – ketinimas

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Klausimas. Svarbiausias ketinimas visada ir visur – tai „Nėra nieko kito tik Kūrėjas“?
Atsakymas. Ir dar, kad „viską daro Kūrėjas, ir todėl viskas teisinga ir į gera“. O jums atrodo ne taip, būtent tiek, kiek jūsų savybės nesutampa su Jo savybėmis.
Klausimas. Jeigu noriu atskleisti Kūrėją, tai ar dienos metu atliekant įvairius veiksmus visuomet reikia  galvoti „Kam tai darai?“? Koks turėtų būti atsakymas į šį klausimą?
Atsakymas. Visada pirmiausia reikia kelti klausimą „ką darau, dėl ko“, o po to nuspręsti, atlikti tą veiksmą ar ne, ir įgyvendinti sprendimą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Ketinimo jėga

Ketinimas, suteikiantis jėgų

Keiti ketinimą – keiti likimą

Komentarų nėra

Ketinimo jėga

Ketinimas, malda, Realybės suvokimas

Klausimas. Sakėte, kad žmogus gali veikti tikrovę savo ketinimo galia. Kaip tai atlikti?
Atsakymas. To reikia mokytis. Pirmiausia reikia užmegzti ryšį su aukštesniąja Jėga ir kartu su Ja pasistengti pakeisti gyvenimą.
Reikia studijuoti kabalos mokslą, norint sužinoti, kaip realizuoti mūsų ketinimus, kad už ketinimų būtų jėgos, formuojančios šiuos ketinimus, ir remdamasis ketinimu žmogus ims jausti gyvenąs naujoje tikrovėje. Ir tada ši tikrovė jį mokys.
Jis tarsi turi gimti naujoje tikrovėje, ir tuomet pajaus, koks naujas pasaulis priešais jį atsiveria. Visa tai – ketinimo mokymasis. Visas kabalos mokslas, įėjimas į aukštesnįjį pasaulį ir visas mūsų darbas jame – tėra ketinimai.
Klausimas. Kaip supratau, ketinimas – tai itin galinga jėga…
Atsakymas. Ketinimas – tai viskas. Antraip nugyvensi savo amželį kaip gyvūnas, mirsi kaip gyvūnas ir nieko neliks. Nori išpešti naudos iš savo gyvenimo – prašom! Ir gyvenime, ir už jo ribų turi valdyti savo ketinimus. O norint sužinoti, kaip tai daryti, reikia mokytis kabalos.

Iš 2016 m. vasario 18 d. pokalbos „Naujasis gyvenimas“, Nr. 695 laida

Daugiau šia tema skaitykite:

Ketinimas, suteikiantis jėgų

Keiti ketinimą – keiti likimą!

Veiksmas ir ketinimas

Komentarų nėra

Nusitaikyti į Kūrėją

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Klausimas. Kaip žmogus turi nusiteikti, kad priimtų tai, kas su juo vyksta?
Atsakymas. Apie tai rašoma pagrindiniame straipsnyje apie žmogaus dvasinį darbą „Nėra nieko kito, išskyrus Jį“. Nuo ryto nuolatos nusiteikinėti, kad esi pasaulyje, kurį kuria ir valdo vienintelė jėga, valia – Kūrėjas.
Kad ir kaip suvoktum tai, kas su tavimi vyksta, privalai stiprinti savo siekį nuolat tai įsisąmoninti: visa tai, kas ateina iš žmonių, aplinkos ir vyksta tavyje, rengia Kūrėjas. Jis pirmas, paskui – visi tave „veikiantys“ jo šio pasaulio atributai.
Būtina be perstojo save tikrinti: ar nesiliovei kreipti dėmesio į savo vidinį kryptingumą, kad viskas, kas vyksta tavyje ir aplinkui, kyla tik iš vienintelės aukščiausios jėgos. O viskas vyksta dėl to, kad nepaisydamas vidinių ir išorinių pokyčių nekeistum savo požiūrio į Kūrėją kaip  vienintelę priežastį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasaulis, kuriame „Nėra nieko, išskyrus Jį“

Ką reiškia „eiti Kūrėjo keliu“

Ko nori Kūrėjas?

Komentarų nėra

Ieškokite Kūrėjo ten, kur Jis yra

Dvasinis darbas, Grupė, Ketinimas, malda

Klausimas. Kaip žmogui pavyksta suvokti, kad jis priklauso nuo aplinkos? Ar galima tai suvokti be išorinių smūgių?
Atsakymas. Smūgiai „ištiesina“ mūsų norą mėgautis, suteikia jam formą, tarsi išminko tešlą. Žmogus negali pats pasiekti tokio rezultato, nes apsauginė egoizmo jėga neleis jam kentėti.
Jis nesutinka nusileisti ir nors kiek nusižeminti. Jis visokiais būdais  išsisukinės, kad tik nepakeistų savo formos, tokios naudingos egoizmui.
Sakoma, kad nėra laimingesnės akimirkos žmogaus gyvenime už tą, kai jis visiškai nusivilia savo jėgomis ir jam telieka malda. Tačiau malda turi pereiti per visuomenę, nes kito kelio nėra. Kūrėjas yra aplinkoje, grupėje, tautoje. Todėl kreipdamasis į Kūrėją privalai veikti per bendrą indą.
Privalai įsijungti į tą indą, kuriame yra Kūrėjas. Nėra šviesos be indo. Todėl, jeigu nori kreiptis į Kūrėją, reikia kreiptis į tą indą, kuriame Jis yra.
Jeigu tau reikalinga elektra, kur tu ją gali gauti? Juk negaudai žaibo danguje, o prisijungi prie akumuliatoriaus ar elektros lizdo, kuriuose yra elektros energija. Tau būtina kažkur pasijungti ir gauti elektros energijos per indą.
Todėl negali kreiptis į Kūrėją egoistiškai, kaip manei anksčiau. Dabar supranti, kad Kūrėjas yra visuomenės viduje. Tegul atsirasti šiam suvokimui padėjo smūgiai, bet tu juos sumažinai, nes galvojai apie tai, kalbėjai, skaitei, įsikvėpinėjai ir galiausiai sutaupei laiką.
Rezultatas tas pats, bet tu jau pradedi ieškoti Kūrėjo indo viduje – ten, kur Jis yra. Visos sielos ieško, kaip prisijungti prie Acilut pasaulio Malchut, kadangi joje atsiskleidžia Kūrėjas.
Pats Zeir Ampinas atskirtas nuo mūsų ir mes nežinome, kas tai. Jis mus veikia per Malchut. Mūsų pastangomis Malchut prisijungia prie Zeir Ampino ir gauna iš jo šviesą pagal mūsų poreikius. Mes dirbame per indus. Užpildymas – tai irgi mūsų indai.
Bet kuriuo gyvenimo atveju mes niekada nematuojame pačios jėgos, o tik jos poveikį kažkam. Juk mes – kūriniai.

Iš 2014 m. gruodžio 4 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip į tinklus įsipainiojusi žuvis

Sutikti su Kūrėju

Svarbiausia – nepamesti siūlo galo

Komentarų nėra

Kūrėjas apleido mane ar aš Jį?

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Klausimas. Baal Sulamas rašo, kad žmogus privalo veikti praktiškai, siekdamas pažadinti savyje meilę Kūrėjui. Bet kodėl tai taip sunku išpildyti, kodėl yra toks vidinis pasipriešinimas?
Atsakymas. Tai vyksta dėl to, kad krisdamas tu ne tik nustoji jausti meilę, bet ir prarandi ryšį su Kūrėju. Todėl tau atrodo tarsi Kūrėjas apleido tave, nors, iš esmės, Jo meilė yra absoliuti ir begalinė. Bet ant tavęs nuo tavo egoizmo užslenka paslėptis, kuri kiekvieną dieną vis auga, todėl nebejauti savyje buvusios meilės. Svarbiausia, tu pamiršti, kad tai yra tavo vidinio atšalimo pasekmė, todėl atrodo, kad Kūrėjas tave apleido.
Todėl šauki: „Kodėl Tu mane apleidai!“ Bet, iš tikrųjų, niekas tavęs nepaliko, priešingai, Kūrėjas suteikė tau galimybę pačiam atskleisti Jį dar labiau. Tuo skiriasi religija ir kabala. Religingas žmogus meldžiasi Kūrėjui, prašydamas, kad Kūrėjas viską padarytų dėl jo. O kabalistas meldžiasi, kad Kūrėjas suteiktų jam jėgų ir priemonių, su kuriomis jis pats galės ką nors padaryti ir ištaisyti.
Klausimas. Sužadinti meilę Kūrėjui – vadinasi – pažadinti savyje meilę draugams?
Atsakymas. Be to neįmanoma. Tik per meilę draugams galima pamilti Kūrėją, kaip yra pasakyta: „Nuo meilės kūriniams – prie meilės Kūrėjui.“

Iš 2014 m. rugpjūčio 19 d. pamokos pagal Baal Sulamo laišką

Daugiau šia tema skaitykite:

Kiekvienas nors kartą gauna galimybę

Ryšys su Kūrėju: nedėkite ragelio

Efektyvaus darbo sąlygos

Komentarų nėra

Ketinimas, įsikūnijęs veiksmuose

Dvasinis darbas, Grupė, Ketinimas, malda, Laidavimas

Klausimas: Kas svarbiausia, kalbant apie laidavimą: fiziniai įsipareigojimai (draugų žadinimas, telefoniniai skambučiai ir t.t.) ar būti su grupe mintyse ir ketinimuose?
Atsakymas: Buvimas su grupe mintyse ir ketinimuose yra ne tik svarbus, bet ir privalomas. Bet žmonės, kuriems atrodo, kad šito pakanka, labai klysta, juk teorija be praktikos – negyva.
Jei norite sustiprinti savo dalyvavimą formuojant grupę dar ir veiksmais, tai atliekate viską iki galo. Veiksmas ketinimu nesibaigia. Patikrinti ketinimą galima, kai jį įkūnijate veiksmu.

Iš 2014 m. kovo 28 d. pamokos rusų kalba „Klausimai ir atsakymai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Nesėdėk sudėjęs rankų

Kiekvienas nors kartą gauna galimybę

Taškas, virš kurio auga žmogus

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai