Pateikti įrašai priklausantys Klausimai ir atsakymai kategorijai.


Sielos gyvenimas

Klausimai ir atsakymai, Kūnas ir siela

Klausimas. Jei kabalistas įgijo sielą, pradėjo dirbti, taisyti savo norus ir tam tikrą akimirką jo kūnas miršta, kas vyksta toliau?
Atsakymas. Niekas nevyksta šiaip sau, juk egzistuoja sistema, kurioje nėra atsitiktinumų. Tam tikru metu pagal numatytą bendrą programą, apimančią visas sielas, visus kūnus, visus laikus, visą išsitaisymo sistemą, vieno ar kito žmogaus kūnas numiršta.
Klausimas. Ar jis toliau taisosi nuo šios nutrūkusios akimirkos ar vėl turi pradėti viską iš naujo?
Atsakymas. Jis jau ištaisė savo dalį bendroje sistemoje ir todėl tęsia ne nuo nutrūkusios akimirkos ir ne iš naujo, o nuo kitos pakopos – aukštesnės nei ankstesnis lygmuo. Sistema taisosi toliau ir jis įsijungia į ją.
Klausimas. Bet sielai vis tiek reikalingas gyvūninis kūnas ar jau galima taisytis be materialaus pasaulio?
Atsakymas. Būna atvejų, kai siela turi specialiai įsikūnyti į kūną ir dėl savęs, bet dažniausiai – dėl kitų. Tai žmonės, kurie ateina į mūsų pasaulį ne dėl to, kad jiems tai reikalinga, o todėl, kad kitiems jų reikia. Tačiau iš esmės dvasiniame pasaulyje siela kyla nuo vienos pakopos ant kitos jau nebūdama materialiame kūne.

Iš 2015 m. lapkričio 1 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Dar kartą apie sielą

Egzistuoti amžinai – įmanoma!

Atskleidžiant gyvenimo paslaptis

Komentarų nėra

Pakeisti gyvenimo kelią

Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Nūnai pasaulyje auga savižudybių skaičius. Kodėl Kūrėjas duoda žmogui tokį norą?
Atsakymas. Per tam tikrą laikotarpį mes turime įsisąmoninti, kad mūsų dabartinis gyvenimas menkas, bevertis, betikslis.
Žmogus pasąmoningai bėga nuo šito, įnikdamas į narkotikus, baigdamas gyvenimą savižudybe ar visa galva pasinerdamas į savo mėgstamą užsiėmimą, kad tik galėtų užsimiršti ir neieškotų atsakymo į gyvenimo prasmės klausimą.
Jeigu jam kilo toks klausimas, vadinasi, jis pasiekė tokią būseną, kada į jį reikia atsakyti, – ir čia jis palūžta. Jis prieina tokį barjerą, kur gali suvokti šią prasmę, tačiau pasirenka nuopuolį. Bet, aišku, tai ne išeitis.
Klausimas. Ar galima gyvenime pakeisti kelią, kuriuo nesėkmingai eini?
Atsakymas. Žinoma, galima. Tam ir skirta kabala, kad pakeistum savo nesėkmingą kelią į sėkmingą, ir tuo pat metu kiekvieną akimirką jaustum malonumą teisingai judėdamas reikiamo tikslo link.

Iš 2015 m. spalio 10 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Sriuba visiems

Tobulybė be išimčių

Klausimas, vedantis amžino gyvenimo link

Komentarų nėra

Kodėl manęs niekas netenkina?

Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Kodėl per visą savo gyvenimą nejaučiau visiško pasitenkinimo?
Atsakymas. Mūsų pasaulyje žmogus negali visiškai pasitenkinti, juk vos kažkuo užsipildžius, tą pačią sekundę malonumo pojūtis ima blėsti, ir mes nusileidžiame iš to lygmens.
Todėl žmogus niekada nejaučia, kad pasiekė to, ko trokšta, ir daugiau jam nieko nereikia. Užtenka jam kuo nors užsipildyti – ir malonumo jausmas akimirksniu dingsta. Ir taip visada mūsų pasaulyje.
Mes sukurti tokiais, kad vystytume savyje vis naujus norus ir kad galiausiai suprastume, kad jų negalima patenkinti. Būtent tada žmogus ateina į kabalos mokslą – mokslą apie gavimą, kuris aiškina, kaip iš tikrųjų išvystyti didžiulius begalinius norus ir užpildyti juos amžinu, tobulu malonumu.

Daugiau šia tema skaitykite:

Laimingo gyvenimo patentas

Koks malonumas džiuginti kitus!

Kelias į laimę

Komentarų nėra

Kaip suprasti kabalą?

Kabalos mokymasis, Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Kodėl taip sunku suprasti kabalą?
Atsakymas. Jei norime suvokti protu – tai sunku ir, apskritai, neįmanoma, nes tam, kad suprastume kabalą, gyvenimą ir prasmę, reikia pakeisti smegenis ir jutimo organus, o tai atlieka Šviesa, kurią sukelia praktinės pastangos grupėje, rate, žemiškasis aukštesniosios, davimo, savybės atitikmuo.
Kabala – praktinė metodika, juk tik pasikeitusiais norais ir protu galima suprasti, apie ką ji kalba.
Išvada: žmogus privalo nulenkti galvą ir dalyvauti grupėje.

Daugiau šia tema skaitykite:

Teorija ir praktika

Protingiausia yra…pajausti

Ne gudragalvis mokosi

Komentarų nėra

Klausimas – atsakymas

Dvasinis darbas, Klausimai ir atsakymai

1. Aš turiu visą laiką prisiminti, kad Blogis – Kūrėjo jėga, juk pasakyta, kad „Nėra nieko išskyrus Jį“. Kaip gi turiu priimti Blogį? – Blogis man duotas išsitaisymui, turiu jį paversti Gėriu.
2. Kada Blogis tampa Gėriu? – Kai Blogį taip pat priskiriu Kūrėjui.
3. Kaip įsivaizduoti Blogio virtimą Gėriu?Šviesa įėjo į norus, tarp kurių nebuvo ekrano (ryšio, bendro ketinimo, laidavimo), todėl Gėris virto Blogiu, kuris užpildė „erdvę“ tarp mūsų. Mūsų pastangomis pritraukti O“M (Or Makif, Ištaisymo šviesą) paverčiame Blogį (egoizmą, Faraoną, kitą Kūrėjo pusę) į Gėrį (davimo jėgą, meilę, Kūrėjo atskleidimą).
4. Kaip visą mūsų darbą priskirti Kūrėjui? – Viskas kyla iš Kūrėjo: „tremtis“ reiškia, kad žmogus nejaučia Kūrėjo, „darbas tremtyje“ yra ieškojimas, kaip atskleisti Kūrėją, „tremties pabaiga“ – suvokti, kad „Nėra nieko išskyrus Jį“.
5. Kokia yra dvasinės nuotaikos sunkumo priežastis? – Žmogus visada pamiršta, kad tai gauna iš Kūrėjo! Kai tai prisimena – iš karto apsisprendžia, kaip reaguoti į tai, ką jaučia, į savo būseną, kurią jam sukelia Kūrėjas.

Komentarų nėra

Slaptosios kabalisto praktikos

Dvasinis darbas, Kabala, Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Kodėl kabala vadinama slaptuoju mokslu? Koks slaptasis kabalisto darbas?
Atsakymas. Praktinis kabalisto darbas slypi tame, kad jis tarsi liftu gali kilti ir leistis savo egoizmo ar altruizmo pakopomis.
Jis gali leistis nuo nulinio, cokolinio, aukšto žemyn – į egoizmą, o paskui pakilti atgal į nulinį ir palaipsniui kilti į viršų 125 pakopomis.
Tuo tarpu jame taip pat vyksta įvairiausi vidiniai pokyčiai. Kabalistas turi galimybę pakilti iš vaiko lygmens į jaunuolio lygmenį, į suaugusiojo ar senolio, o paskui palaipsniui nusileisti atgal į kiekvieną iš šių lygių iki pat žemiausio.
Kildami arba leisdamiesi kabalistiniais laipteliais, galime pakeisti savyje įvairiausius parametrus, savybes, išrinkti ir sujungti jas savyje. Tuo mes tarsi programuojame, suderiname save ir kiekvieną kartą matome pasaulį tuo pjūviu ir stiliumi, į kurį specialiai save nukreipėme. Tai ir yra slaptosios kabalisto praktikos.
Būdami šio pasaulio rėmuose, mes galime keliauti laike, erdvėje, pasauliuose laiko ašimi, galime atsidurti dinozaurų epochoje ir stebėti visas šias būsenas tarpusavyje.
Didis kabalistas Baal Sulamas savo darbuose aprašė Žemės sukūrimo istoriją ir visus jos formavimosi laikotarpius. Bet jis tai galėjo padaryti ne todėl, kad tyrinėjo geologiją, o todėl, kad matė visas šias būsenas.
Jam nebuvo sudėtinga įsigilinti į jas, tarsi pro žiūronus, mikroskopą ar teleskopą, ir su savo asmeniniais vidiniais instrumentais teisingai suderinti save, kad pamatytų ir suvoktų bet kurį laikotarpį.
Čia ir slypi slaptosiomis vadinamos kabalistinės praktikos. Iš tikrųjų, jos nėra slaptos, bet kabalistas negali jų perteikti kitiems. Jis gali tik pats tuo naudotis, kadangi jos yra jo vidinės savybės. Išmokti praplėsti savo vidinio matymo diapazoną gali kiekvienas, jei sistemingai, rimtai studijuos kabalą ir pats taps kabalistu.
Tada, tinkamai nukreipęs save, jis galės išeiti iš savęs ir keliauti aukščiau mūsų pasaulio – visose visatos sistemose. Juk mūsų pasaulis – pats mažiausias, menkiausias ir pilkiausias, pasak kabalos, egzistuojantis tik mūsų neištaisytame suvokime, tik mūsų vaizduotėje.

Iš 2014 m. spalio 22 d. TV programos „Trumposios istorijos“ 2 d.

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmogus, kuris nepasiduoda

Pažvelgti į save iš Kūrėjo lygmens

Visi pažinimo keliai veda į kabalą

Komentarų nėra

Ateities menas

Ateities visuomenė, Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Koks Jūsų požiūris į meną?
Atsakymas. Menas – tai natūrali mūsų vidinio pasaulio išraiška, jo dalis, kurią žmogus nori kažkokiu būdu pavaizduoti, apdainuoti, įamžinti.
Klausimas. Menas – tai egoizmas ar meilė artimui?
Atsakymas. Žinoma, egoizmas!
Klausimas. Vadinasi, reikia iš jo vaduotis?
Atsakymas. Ne. Jį reikia perkeisti. Mūsų prigimtis – egoistiška, bet mes neturime naikinti egoizmo.
Čia mes susiduriame su labai įdomiu klausimu. Egoizmas ne sunaikinamas, o pakeičiamas meile artimui. Jis tampa priešingas – tai vadinama „pagalba prieš tave“.
Klausimas. Ar galima tai išreikšti meno kūriniuose?
Atsakymas. Ir dar kaip! Jūs pamatysite, kokie tai bus šedevrai! Juk žmogus išreikš ne tik savo egoistinius, bet ir altruistinius proveržius, susiliedamas su kitais į vieną visumą, jausdamas kitus kaip save ir šioje simbiozėje kurdamas naujus kūrinius. Jis atras visiškai naujus pojūčius ir jų išraiškos formas!

Iš 2014 m. rugpjūčio 5 d. Toronte vykusiu interviu su V. Kanevskiu

Komentarų nėra

Kabala ir politika

Klausimai ir atsakymai, Platinimas

Klausimas. Pastaruoju metu kalbama, kad Jūsų organizacija „Bnei Baruch“ eina į politiką. Dėl to simpatiją jums manyje keičia panieka. Kaip paaiškinsite tokį posūkį nuo šviesaus dvasinio mokymo apie žmogaus pakilimą aukščiau savęs ir aukščiau Žemės prie nešvarios politikos?
Atsakymas. Jūsų klausimas rodo, kad nesuprantate kabalos mokslo paskirties. Šis mokslas neatitrūkęs nuo žemės, jis turi atskleisti „Kūrėjo apreiškimą žmogui šiame pasaulyje“. Todėl, kai tik buvo įmanoma, nuo Babilono laikų iki antrojo šventyklos griuvimo, kabala buvo realizuojama. Vėliau 2 000 metų ji buvo užslėpta, nes nebuvo įmanoma jos realizuoti. Šiandien, kai pasaulis patiria visuotinę krizę, kabala vėl atsiskleidžia, juk atsiranda sąlygos mūsų pasaulyje atskleisti Kūrėją.
Norint realizuoti kabalą mūsų pasaulyje, t. y. atskleisti Kūrėją žmonėms, kiekvienam ir visiems, žmones reikia mokyti ir auklėti. Tam reikalingas įvairių visuomenės sluoksnių ir politinių partijų pritarimas ar bent jau netrukdymas.
Mes bandėme veikti tik auklėjimo metodais, bet per dešimtį platinimo metų supratome, kad be politinių jėgų negalėsime įvykdyti mūsų misijos – išeiti į liaudį. Mus sunaikins. Juk mūsų ideologija radikaliai skiriasi nuo visų kitų.
Šiandien atstovaujame dideliam judėjimui, kuriame nėra politikos, bet norime būti susiję su politikais, kad turėtume galimybę platinti kabalą be apribojimų. Mes įsitikinę, kad taip atnešim Izraeliui ir visam pasauliui taiką.

Komentarų nėra

Kaip laimėti karą?

Izraelis šiandien, Klausimai ir atsakymai, Platinimas

Klausimas. Kodėl Izraelis, būdamas pranašesnis ginklais, pralaimi karus?
Atsakymas. Šiandien viskam vadovauja ne vyriausybė ir valstybė, o viešoji nuomonė: viešoji nuomonė ne tik valstybėje, bet ir pasaulinė, kuri egzistuoja aplink valstybes.
Taigi, nesvarbu, kas turi geležinį kupolą, karą laimės tas, kas gali valdyti viešąją, visuomenės nuomonę savo valstybėje ir užsienyje.
Kad sukurtume tinkamą pasaulio visuomenės nuomonę, mums reikia pateisinti savo veiksmus. O pateisinti savo veiksmus galime, tik papasakodami visam pasauliui, kodėl siekiame gyventi Izraelyje, kodėl esame reikalingi, kodėl gyvendami būtent Izraelyje, nešame naudą visam pasauliui.
Mes turime tai padaryti, vadinasi, privalome papasakoti, kas mes tokie, kokia mūsų funkcija Žemėje, ir kaip, kovodami už savo nepriklausomybę, ruošiamės padėti visam pasauliui, t. y. atvesti jį į ištaisytą būseną.

Komentarų nėra

Pagal formą ir panašumą

Dvasinis darbas, Klausimai ir atsakymai

Klausimas. Pagal kokį principą sukurtas žmogaus kūnas, ypač jo veidas?
Atsakymas. Pagal dvasinio objekto formą ir panašumą.
Jeigu žmogus, paėmęs į savo rankas dvi jėgas, egzistuojančias pasaulyje, – teigiamą ir neigiamą, davimo savybę ir gavimo savybę – pradės jas tarpusavyje teisingai derinti visuose egoizmo lygmenyse – 0, 1, 2, 3, 4, tai šių savybių rinkinys  išoriškai pasireikš kaip jo kūnas ir veidas.
Veidas – tai vieta, iš kurios žmogus skleidžia Chochma šviesą, kuri nusileidžia jo kūnu žemyn. O kitiems ši šviesa sklinda  iš laisvų jo veido vietų. Tai pirma.
Antra, išsiaiškinkim, kaip vyksta elementų formavimas daug paprastesniame lygmenyje. Mes turime tik tam tikrą rinkinį elementarių dalelių, iš kurių susidaro sudėtingesni elementai, o vėliau kūnas. Šie nedideli kūnai-organai (kepenys, inkstai, plaučiai ir t. t.) susirenka tarpusavyje į fizinį kūną arba į kokius nors kitokius objektus.
Kodėl kinta augimas, keičiasi gamta vykstant evoliucijai? Tik dėl dviejų jėgų – gavimo ir davimo – sąveikos. Bet iš to gaunasi begalinės, didžiulės derinių galimybės.
Komentaras. Visi informacijos priėmimo kanalai yra galvoje, o informacija išeina žemiau juosmens…
Atsakymas. Tai irgi turi savas priežastis. Būtent taip sudarytas dvasinis objektas. Visas mūsų kūnas iš tikrųjų sukurtas pagal jo formą ir panašumą, tai yra pagal teisingą šių dviejų jėgų derinį.

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »