Pateikti įrašai priklausantys Knyga „Zohar“ kategorijai.


Neįkainojamas Baal Sulam indėlis

Baal Sulamas, Knyga „Zohar“

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ar kas nors iki Baal Sulamo rašė komentarus „Knygai Zohar“?
Atsakymas. Buvo komentarų, bet nedideli, trumpi. Baal Sulamas rašė, kad visi ankstesnieji komentarai „Zohar“ neapėmė net dešimties procentų šios knygos, ir visi buvo išmėtyti, nepilni.
Tad jis vienintelis, parašęs išsamius komentarus „Knygai Zohar“ ir keturis jos įvadus. Todėl prieš pradedant skaityti pačią knygą, reikia juos išstudijuoti, juk be jų nieko nesuprasime.

Iš 2016 m. spalio 16 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Knyga Zohar: atsiverskite, skaitykite, mėginkite

„Zohar“ – tai pasakojimas apie bendros sielos gyvenimą

Išsklaidyti mitai apie kabalos mokslą

Komentarų nėra

Ką duoda dvasinio pasaulio jautimas?

Dvasinis darbas, Knyga „Zohar“

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ką žmogui duoda dvasinio pasaulio jautimas?
Atsakymas. Jausdamas dvasinį pasaulį, žmogus pradeda jausti pasaulio (kur jis gyvena) ir jo paties valdymo sistemą.
Jis ima suprasti, ko iš jo norima, kas buvo praeityje, dabartyje ir ateityje, kur jį veda, ką daro, ir ar galima pataisyti savo kelią, savo likimą.

Iš 2017 m. vasario 12 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinis genas

Žmonija – uždara sielų sistema

Kaip atsiskleidžia Aukštesnysis pasaulis

Komentarų nėra

Knyga Zohar: atsiverskite, skaitykite, mėginkite

Kabalos mokymasis, Knyga „Zohar“

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ar yra kokių nors apribojimų studijuojant knygą „Zohar“?
Atsakymas. Mūsų laikais nėra jokių apribojimų studijuoti knygą „Zohar“. Ją galima studijuoti bet kokios būsenos, bet kaip derinant, ir amžius nesvarbus.
Svarbiausia – atsiverskite, skaitykite, mėginkite. Geriau, kad mokytumėtės per mūsų užsiėmimus, nes nerizikuosite susipainioti.
Klausimas. Tačiau Baal Sulam rašė, kad yra trys apribojimai, kurių kabalą studijuojantis žmogus negali nesilaikyti: materija, materijos forma, abstrakti forma ir esmė.
Atsakymas. Čia kalbama ne apie knygos Zohar skaitymą, o apie tikrovės suvokimą: kaip turime apriboti save, susijungti, suformuoti save, kad tiksliai nukreiptume save ir pajaustume dvasinį pasaulį. Tam egzistuoja ypatinga sistema, padedanti nukreipti žmogų į aukštesnįjį pasaulį.
Aukštesnysis pasaulis – tai jėgų pasaulis, panašumo, tarpusavio sąveikos pasaulis. Kiek esame panašūs į jį, t. y. įgijome davimo, meilės savybes, užmezgėme ryšius, tiek imame jo atskleisti.

Iš 2017 m. vasario 12 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kad atsiskleistų knyga „Zohar“

Skaitydami Zohar, keičiame likimą

Zohar atskleidžia aukštesnįjį pasaulį

Komentarų nėra

Kad atsiskleistų „Knyga Zohar“

Kabalos mokymasis, Knyga „Zohar“

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip aukštesnioji jėga išplečia mūsų pažinimo, jutimo ribas skaitant knygą „Zohar“?
Atsakymas. Kiek studijuodami knygą kontaktuojame tarpusavyje, atskleisdami save kits kitam, mėgindami iš mūsų skirtingų egoistinių norų suderinti, sukurti bendrą norą ir nukreipti jį į aukštesniąją pakopą, Kūrėją, tiek knyga Zohar tampa mums artimesnė, atsiveria mums.
Tad viskas priklausio nuo to, kaip žmonės tarpusavyje susijungia, ar teisingai supranta savo būseną, kurią turi pasieksti tarpusavyje, kad knyga Zohar juose atsiskleistų.

Iš 2017 m. vasario 12 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Atverkime duris į Šviesą

„Zohar” atskleidžia aukštesnįjį pasaulį

Pagrindinė kabalos knyga

Komentarų nėra

Knygos „Zohar“ struktūra

Knyga „Zohar“

Klausimas. Kaip sudaryta knyga „Zohar“?
Atsakymas. Knygoje „Zohar“ dalių daug, tarp jų ir įvadas. Pati knyga „Zohar“ suskirstyta į dalis kaip Tora. Ji – komentarai Torai.
Tora apibūdina visas įmanomas visų aukštesniųjų, dvasinių pasaulių būsenas.
„Knyga Zohar“ aprašo lygiai tą patį, tik ji artimesnė kabalistų komentarams. Ji tai atskleidžia žmogui.
Tora nėra skirta ta, kad atvertų žmogui dvasinį pasaulį, tai tiesiog dvasinių būsenų įrašai, o knyga „Zohar“ padeda atskleisti dvasinį pasaulį.
Tora – tai knyga, pasakojanti apie visas mūsų pasaulio valdymo gelmes, kitaip tariant apie aukštesnįjį pasaulį su visomis jo detalėmis. O „Zohar“ – tai komentaras, aiškinantis mums, kas pasakyta Toroje, tačiau alegoriškai. Tad ją suprasti gali tik kabalistas.
Tačiau ji vis dėlto artimesnė žmogui, jos padedami pradedami įsisąmoninti, apie ką gi kalbama Toroje.
„Įvadas į Knygą Zohar“ – tai visas tomas apie pagrindines mūsų pasaulį valdančias sistemas. Ten surinkti straipsniai, kurie aprašo tam tikrą valdymo sistemą, tam tikrą mūsų pasaulio valdymo kampą, bloką.
„Knygoje Zohar“ yra atskiri straipsniai tokie kaip „Idra Zuta“, „Idra Raba“, kurie įtraukti į knygos skirsnius, nes dar labiau gilinasi į sistemą.
Kaip ir mūsų pasaulyje. Sakykime, nagrinėju automobilio sandarą, o tiksliau maitinimo sistemą. Šiame skyriuje atskirai nagrinėju karbiuratorių, atskirai tiriu, kaip paruošti variklio degimo mišinį ir t.t. Kitaip tariant, tam tikros sistemos darbas suskirstytas į blokus.
Taip ir „Knygos Zohar“ straipsniuose: Idra Raba, Idra Zuta, Safra de Cnijuta ir kituose.

Iš 2017 m. vasario 12 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Išsklaidyti mitai apie kabalos mokslą

Raktai nuo knygos Zohar

Zohar – tai pasakojimas apie bendros sielos gyvenimą

Komentarų nėra

Skaitydami Zohar, keičiame likimą

Knyga „Zohar“

Klausimas iš feisbuko: ar skaitant knygą Zohar hebrajų kalba galima pakeisti savo likimą?
Atsakymas. Galima ir neskaitant knygos Zohar. Žinoma, ši knyga turi didžiulę Šviesą, jeigu žmogus žino, kaip ją pritraukti tinkamai studijuojant.
Studijuoti reikia grupėje , kuri tam tikru būdu kreipia save į Šviesą, slypinčią knygoje Zohar, kitaip jos neįmanoma gauti. Ši Šviesa veikia mus, kelia, keičia mūsų likimą .

Iš 2017 m. sausio 23 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Išsklaidyti mitai apie kabalos mokslą

Zohar atskleidžia aukštesnįjį pasaulį

Nupieškite Aukštesnįjį pasaulį!

Komentarų nėra

Kabala nieko nepranašauja

Kabala, Knyga „Zohar“

Klausimas. Nejau knyga Zohar nėra laikoma pranašyste? Juk joje taip pat aprašoma ateitis…
Atsakymas. Kabala nieko nepranašauja, ji moko žmogų, kaip pasiekti dvasines pakopas, ir tada visos vadinamosios pranašystės virsta tikrove. Ji aiškina, kaip eiti pirmyn ir gyventi jau kitame matmenyje.

Iš 2017 m. sausio 1 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip vystosi siela?

Klausimas, kuris kyla visiems

Kas valdo smegenis

Komentarų nėra

Išsklaidyti mitai apie kabalos mokslą

Knyga „Zohar“

Knygos „Zohar“ paslaptys.
Klausimas.
Apie ką pasakoja knyga „Zohar“, jei jau ji tokia paslaptinga?
Atsakymas. Knyga „Zohar“ visai ne paslaptinga. Ne daugiau, kaip bet kuri kita knyga, parašyta svetima, nesuprantama kalba. Galima pasakyti, kad ji man paslaptis, nes negaliu perskaityti ir suprasti.
„Zohar“ knyga yra paslaptis tam, kuris nesugeba atskleisti to, apie ką ji pasakoja. Studijuodami kabalos mokslą, atrandame kodą, raktą šiai knygai. Ir tada, skaitydami ją, pradedame matyti viską, apie ką ji pasakoja: visą valdančiąją sistemą ir jėgą, verčiančią mus judėti.
„Zohar“ reiškia „aukštesnysis švytėjimas“ (zeira ilaa), kuris mus supa. Jis mums vadovauja ir veda į vis labiau ištaisytą formą, kol atskleidžiame Aukštesniąją jėgą ir pamatome, kad gyvename ne šiame, o dvasiniame pasaulyje. Mes pradedame plėsti šį pasaulį iki aukštesniojo pasaulio ribų. Būtent tai aiškina Knygą „Zohar“.

Iš 2016 m. vasario 28 d. radijo stoties 103FM programos

Komentarų nėra

Kareivis miega, tarnyba vyksta

Dvasinis darbas, Grupė, Kabalos mokymasis, Knyga „Zohar“

Knyga „Zohar“. Pratarmė. Straipsnis „Asilų varovas“, 109 p.: Žemesniajame Rojaus sode visi teisuoliai esti dvasioje (Ruach), įsivelkančioje į didybės rūbą, atitinkantį tą išvaizdą ir formą, kuriose jie buvo šiame pasaulyje.
Ir tą reiškia žodžiai „pagal žmogaus sūnų pavyzdį“, tai yra tokios pat formos, kaip ir šio pasaulio žmonės. Ir stovi ten, ir pakyla iš ten į orą, į dangiškąjį susirinkimą, aukštesnįjį Rojaus sodą. Skraido jie ten ir prausiasi grynojo Afarsemono srovių rasa, o leisdamiesi būna žemesniajame Rojaus sode.

Klausimas: Iki šiol nesuprantu, kokia „Zohar“ teksto skaitymo nauda. Tekstas, mano manymu, visiškai abstraktus, nežadinantis jokių pojūčių ir minčių apie mūsų vienijimąsi, jos tarsi eina lygiagrečiai, nesisieja su tekstu.
Atsakymas: Tarkime, pamatavau temperatūrą ir nustačiau, kad mano kūnui reikia daugiau šilumos, kitaip jis sušals ir nepajėgs palaikyti normalaus metabolizmo. Kad kūnui būtų šilčiau, man pataria užkurti krosnį. Krosnies kūrenimui reikia atvežti kuro ir t.t.
Koks gi ryšys tarp malkų skaldymo arba naftotiekio ir mano kūno metabolizmo? Vaikas atsakytų, kad nereikia pjauti medžių ar statyti gręžinių ir siurbti naftos, nes niekam nereikalingas tas juodas skystis.
Reikalas tas, kad tu kaip vaikas nematai ryšio tarp vieno ir kito. Bet išminčiai kabalistai sako, kad būtent toks ryšys yra tarp skaitomo „Zohar“ teksto ir mūsų susivienijimo. Pavyzdyje apie kurą ryšys buvo labai tiesmukas, nes veikė tik išorinės priežastys, o knygoje kalbama apie dvasią, kurią tu nori ištaisyti. Knyga pasakoja apie vidinius dvasios reiškinius.
Būdamas pačioje žemiausioje pakopoje, tu sutelki jėgas, kad tiesiog išsėdėtum pamokoje, klausydamas nepakenčiamo tau tą akimirką mokytojo balso. Norisi miego, bet turi sėdėti ir klausyti nesuprantamų aiškinimų. Bet jeigu nors šiek pasistengi, prisiversdamas skaityti ir klausytis, tai viskas, ką perskaitei ir išklausei, vyksta tavyje. Tik šitie reiškiniai prateka tavo aukštesnėse būsenose ir pakopose, kurios jau šliejasi prie Begalybės pasaulio.
Nuo tavęs iki pat Begalybės pasaulio nutįsta siūlas, plonas vamzdelis, kuriuo gauni tam tikrą energiją. Tą akimirksnį, kai iš apačios parodai nors menkiausią prabudimą, pamokoje neįmingi ir iš paskutiniųjų bandai klausytis, šis kanalas ima veikti. Jo viduje yra visos pakopos, taip pat ir tos, apie kurias skaitome knygoje „Zohar“, tik jos labai aukštos. Vis dėlto tavo mažytis noras, kurį pajėgi tuo metu sužadinti, jas aktyvuoja.
Tarkime, sugebi žiūrėti pusiaumirkomis, snausdamas, o 99 procentai tavo sąmonės miega. Nesvarbu, tu vis tiek sužadini norą, ir kanalas ima veikti. Nors vamzdelis beveik užsikimšęs, bet šiek tiek pro jį prateka.
Dėl to pratekėjusio trupučio visos pakopos, apie kurias skaitei „Zohar“ knygoje, ima veikti. Nesvarbu, kad žiūri į mus ketvirčiu akies ir prisijungi prie skaitymo vienu savo sąmonės procentu, nes aukštesniosiose pakopose Šviesa yra gerokai stipresnė ir norai milžiniški, o tu juos suaktyvini, prisiversdamas veikti.
Todėl aš pasiruošęs pakęsti netgi tuos, kurie pamokose beveik miega, nes jie vis dėlto turi šiokį tokį norą, nors nė nežino, kad taip aktyvuoja visas aukštesniąsias pakopas, aprašytas knygoje „Zohar“.

Iš 2014 m. vasario 25 d. pamokos pagal knygą „Zohar“. Pratarmė.

Daugiau šia tema skaitykite:

Zohar“ atskleidžia aukštesnįjį pasaulį

Zohar“ – tai pasakojimas apie bendros sielos gyvenimą

Pagrindinė kabalos knyga

Komentarų nėra

Atverkime duris į Šviesą

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis, Knyga „Zohar“

Klausimas. Ar gali knyga „Zohar“ padėti man įsisąmoninti blogį?
Atsakymas. „Zohar“ labiau nei visi kiti pirminiai šaltiniai gali žmogui suteikti priemonę blogiui pajausti. Mes žengiame keliu, vedančiu į Šviesą, Kūrėją, į davimo jėgą, kuri vienintelė viešpatauja ir aktyviai veikia tikrovėje, juk noras mėgautis nepajudės, jeigu jo neveiks davimo jėga, Šviesos jėga.
Vadinasi, be kabalos knygų, ypač be knygos „Zohar“, mes neatskleistume savo tobulėjimo šaltinio, o tiesiog suktume gyvenimo šiame pasaulyje ratus. Juk ta pati Šviesa, jeigu mes jos nepažadiname, veikia mus apsupdama ratais, tolygiai artėdama iš visų pusių, ir tuomet išeina, kad visi panyra į įvairias problemas bei kančias.
O kas yra problemos ir kančios? Tai mūsų priešingybės tai pačiai Šviesai jautimas. Mes nežinome, kas yra Šviesa, bet jaučiamės blogai. Dėl ko? Mums tai nežinoma.
Tarkime, mažam vaikui šalta. Jis visas dreba, verkia ir nežino, ką daryti. Greta yra durys į šiltą kambarį, bet vaikas nežino, kad reikia ten įeiti. Jis verks, šauks, tačiau savo blogų pojūčių negalės susieti su šalčiu. Jis nesupranta, kad jam blogai dėl šalčio, ir nežino, kad jeigu įeis pro duris į gretimą kambarį, jam bus šilta ir gera. Jis tiesiog reaguoja į savo vidinę būseną be priežasties ir be pasekmių. Taip reaguoja paprastas noras mėgautis.
Vis dėlto, jeigu šis noras pradeda kurti sau galvą, tuomet žmogus supranta, iš kur ir kodėl tai kyla, kaip galima išsigelbėti, kokius veiksmus reikia atlikti norint pabėgti nuo blogos būsenos. Tai jau yra galva (roš). Kaip ji atsiranda? Dėl to, kad Šviesa visokiausiais veiksmais suformavo žmoguje šį aparatą. Juk nore mėgautis to nėra.
Taip palaipsniui mes judame gėrio link. Yra tokio išsivystymo lygio žmonių, kurie, kai jiems yra blogai, rėkia. Yra tokių, kurie stengiasi kaip nors pasprukti, bet dar nežino teisingos krypties. Yra tokie, kurie pabėga. O kai kurie supranta, kad nereikia bėgti, kad jeigu čia, savo vietoje, dabar įtrauksime į save Šviesą, kuri atsklinda ir verčia jausti blogį, tai tą blogį paversime gėriu. Ir apskritai nėra kur bėgti. Tuomet žmonės įveikia savo būseną, pakyla virš jos ir toje pačioje vietoje atskleidžia Šviesą. Viskas priklauso nuo išsivystymo.

Iš 2012 m. lapkričio 11 d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Daugiau šia tema skaitykite:

„Zohar” atskleidžia aukštesnįjį pasaulį

Kas slypi kabalistų tekstuose

Šviesa ieško suvienytos širdies

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai