Pateikti įrašai priklausantys Krizė, globalizacija kategorijai.


Internetas eina per chaosą į Šviesą

Krizė, globalizacija, Naujasis internetas

Klausimas. Atrodo, kad esamos valdymo sistemos prarado gebėjimą valdyti valstybes. Kaip internetas, sujungiantis visą žmoniją į vieną sistemą, gali suformuoti naują valdymo sistemą?
Atsakymas. Šių dienų vadovams visuose lygiuose trūksta „viduriniosios linijos“. Internete visos priešingos srovės, nuo pačių smulkiausių iki globalių, taip pat turi būti subalansuotos. Todėl vienintelis išsigelbėjimas – kabalos, viduriniosios linijos metodika.
Klausimas. Dabar internete viešpatauja visiškas chaosas. Ar tai tik pradinis natūralaus vystymosi periodas, nuo kurio ims formuotis kokia nors bendra struktūra? Tarsi iš chaotiškų ląstelių, pradžioje kovojusių tarpusavyje, palaipsniui ima formuotis organizmas?
Atsakymas. Tas pats vyksta ir žmonių visuomenėje, ne tik internete. Matome, kad įvairios konfrontuojančios jėgos galų gale nurimsta. Vis iš naujo atsiskleidžia kokia nors netvarka, kuri po to išnyksta. Taip pasiekiame dabartinę pasaulio būklę, kai iš tikrųjų kyla gyvybiškai svarbus tam tikros jėgos, jungiančios dešiniuosius su kairiaisiais, poreikis.
Ši jėga nėra tiesiog vidurys, kaip centristinė partija, sukurta egoistiniais pagrindais ir egzistuojanti pati sau. Vidurinioji linija, jungianti dešiniuosius su kairiaisiais, turi būti virš jų, aukštesnėje pakopoje, tarsi Aukštesnioji jėga tarp dviejų linijų. Vidurinioji linija – dešiniosios ir kairiosios linijų pasekmė, ji pati sau neegzistuoja, kaip kažkas trečias.
Centristinių partijų galima rasti kiekvienoje šalyje, bet jos neišsprendžia problemų. Vidurinioji linija turi sujungti poliariškas priešybes joms vienijantis, ne nuolaidų ir kompromisų, o tarpusavio papildymo keliu. Didžiulis skirtumas tarp nuolaidos ir papildymo, kai kiekvienas supranta, kad gali praturtėti kito sąskaita, todėl yra vienas kitam reikalingi, o po to dviese kuria viduriniąją liniją.
Taip turi būti ir su internetu. Tik neaišku, ar žmonija savarankiškai suvoks tokios viduriniosios linijos būtinumą, ar išmoks iš kabalos teikiamų pavyzdžių.
Manau, kad postūmis bus iš abiejų pusių. Pasakyta, kad Izraelio tauta turi tapti šviesa pasaulio tautoms. Bet ji gali tapti šviesa tik tada, kai jos pasijus esančios tamsoje.
Internetas taip pat pirmiausia turi atskleisti tamsą. Mes artėjame prie to: kuo daugiau žmonės naudojasi internetu, tuo labiau juo nusivilia. Iš kitos pusės, jiems į pagalbą ateis kabalos metodika ir padės sukurti viduriniąją liniją.

Iš 2017 m. sausio 18 d. pamokos pagal brošiūrą „Krizė ir jos sprendimas“ (2006 m. Aroso forumas)

Daugiau šia tema skaitykite:

Susitikimo vieta – internetas

Dviejų jėgų pusiausvyros centre

Ant svarstyklių rodyklės smaigalio

Komentarų nėra

Naujas laikas, nauji dėsniai

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKaip maži vaikai negali suvokti esančio prieš juos pasaulio, kuris yra aukščiau jų supratimo, taip ir žmogus, nesuprantantis gamtos dėsnių, nesuvokia nieko aukščiau savo lygmens.
Štai todėl, būdami šiame pasaulyje ir ištyrinėję beveik visus jo materialius dėsnius, kaip mokslininkai, politikai, išsilavinę ir išsivystę žmonės, mes vis tik nežinome jo dvasinių dėsnių.
Bet ateina toks laikas žmonijos vystymesi, kai tampame tiesiogiai priklausomi nuo šių dėsnių. Juk baigiasi laipsniškas vystymasis, vykstantis dėl žmogaus egoizmo augimo, ir egoizmas „užsidaro“. Dėl to pasaulis tampa apskritas, uždaras, integralus, tarsi vienas globalus kaimas.
Tačiau žmonija nėra susipažinusi su dvasiniais dėsniais, todėl yra susipainiojusi. Sumišę ne tik paprasti žmonės, bet ir tie, kurie yra valdžioje ir valdo mus – jie taip pat negali teisingai veikti ir vadovauti, nežinodami gamtos dėsnių. Juk gamtos elgesys šiandien keičiasi ir pereina nuo materialiųjų dėsnių prie dvasinių, o mes nežinome, kaip tokiu atveju elgtis.
Mes tarsi praradome sugebėjimą valdyti savo gyvenimą: šeimą, šalį, tautą, pasaulį, žmogiškuosius tarpusavio santykius, finansus, prekybą. Vyksta kažkas keista, kiekvieną dieną nesupratimas ir nežinomybė tik auga.
Todėl šiuo laikotarpiu atsiskleidžia kabalos mokslas ir aiškina: „Pagal tavo veiksmus suvoksime Tave“, kitaip tariant, būtina suvokti Aukštesniosios jėgos veiksmus, Kūrėją, nes iš jų suprasime, kaip veikia šiuolaikinis pasaulis.
Kitaip kentėsime vis labiau. Gamta tarsi rūpestingas tėvas spaudžia mus, kaip nepaklusnų vaiką, pasikeisti, nes patys nukentėsime.
Yra dėsniai, nustatyti Begalybės pasaulyje, santykyje tarp Šviesos ir noro, ir jie yra absoliutūs bei nekintami. Kabalos mokslas aiškina, kokia forma mes galime susijungti su Šviesa, kuri yra gyvenimo, žinių ir prisipildymo šaltinis.
Būtina išstudijuoti šiuos Aukštesniuosius dėsnius, be šito negalėsime egzistuoti. Todėl kabalos mokslas, kaip Aukštesniosios jėgos suvokimo mokslas, šiandien tampa svarbiausias ir būtiniausias.
Kažkada jo savo noru mokėsi atskiri išrinktieji kiekvienoje kartoje, siekdami atskleisti Aukštesniąją jėgą, vedini vidinio šauksmo. Bet šiandien yra daugybė žmonių, kurie nori suvokti Aukštesniąją jėgą, visus jos dėsnius ir elgesį.
Ir visas pasaulis pradeda suprasti, kad mūsų gyvenime veikia nauji dėsniai, naujos sąlygos, kurių nemokame teisingai organizuoti. Aukštesniosios jėgos suvokimas pagal jos veiksmus mūsų laikais tampa gyvybiškai svarbus, jau vien tam, kad paprasčiausiai išgyventume materialiai.

Iš 2017 m. vasario 20 d. pamokos pagal temą „Pasiruošimas kongresui“

Daugiau šia tema skaitykite:

2016 metų rezultatai: pasaulis ieško naujų kelių

Vienybės raktas

Iš chaoso į harmoniją, I d.

Komentarų nėra

Klimato pokyčiai: „Savi marškiniai arčiau kūno“

Egoizmo vystymasis, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Daugelis mokslininkų sako, kad dabar šalys išmoko prisiimti atsakomybę ir gali susivienyti. Tačiau susivienijimas visada prieš kažką. Taigi, koks sprendimas? Ar galima šią draugystę nukreipti ta vaga, kad visi būtų lygūs ir norėtų suartėti?
Atsakymas. Kad taip atsitiktų, reikia suvokti, kad susiduri su katastrofa.
Klausimas. Klimatologai teigia, kad klimatas bus toks netolygus, kad pareikalaus milžiniškų lėšų. Tai gali sukelti karą. Nejaugi reikia laukti karo?
Atsakymas. Mūsų egoizmas neleidžia mums tinkamai pažvelgti į pasaulį ir suvokti problemas, kurias patys šiandien sukuriame. Mes tai matome Europoje, mėginančioje susitvarkyti su migracija ir kitkuo. Tai matyti visur – Amerikoje ir kitose šalyse. Nieko nepadarysi.
Mes negalime išmintingai dirbti su savo egoizmu. Tai matosi iš žmogaus požiūrio į save: kol kas kiekvienam savi marškiniai arčiau kūno, o visa kita – nesvarbu. Nejaučiu nieko kito, kas egzistuoja ne manyje, palyginus su tuo, kiek man svarbi mano egzistencija.
Mums būtina pakilti virš savo egoistiškos prigimties, pažvelgti į ją iš šalies. Priešingu atveju mes sulauksime Žemei baisių būsenų.

Daugiau šia tema skaitykite:

Klimato kaita: egoizmas griauna viską

Nuo ko priklauso klimato šuoliai

Ratas ir egoizmas – dvi nesuderinamos formos

Komentarų nėra

Kas valdo pasaulį?

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas iš „Facebooko“. Kaip žiūrite į Ameriką? Daugelis sako, kad Amerika nusipelno kataklizmų, kad taip jai ir reikia, ir kuo greičiau jos neliks, tuo geriau bus visiems.
Atsakymas. Niekaip į nieką nežiūriu, nes viskas, kas yra pasaulyje, kyla iš vienos vienintelės jėgos – Kūrėjo. Jis valdo viską: iškelia ir nuleidžia įvairias šalis, tautas, pasaulio dalis; siunčia uraganus ir žemės drebėjimus; sprogdina atomines elektrines ir t. t.
Taip veikia aukštesnysis valdymas, kuris nori gerai mus sukrėsti ir sutvarkyti, kad šiek tiek atsipeikėtume ir nustotume krėtę kvailystes.
Todėl niekas nekaltas: nei Amerika, nei Rusija. Kūrėjas kontroliuoja viską. Kabalos šaltiniuose taip ir sakoma, kad pasaulio valdovų širdys Kūrėjo rankose. Todėl neturiu jokio ypatingo požiūrio (nei neigiamo, nei teigiamo) nė į vieną šalį, sistemą ar vyriausybę.
Manau, jog visi kartu, kaip maži vaikai, turėtume susėsti ir pradėti studijuoti aukščiausią valdymo sistemą, ir tuomet suprasime, kaip tai mums būtina.
Pirmiausia pasaulio vadovai turėtų sėsti už suolų ir gerai išstudijuoti šį mokslą, mat jie visiems kitiems atlieka Kūrėjo veiksmus. Labai tikiuosi, kad jie paklausys šio patarimo ir tada, pagal aukščiausią valdymą, pasaulis sugebės atgauti ramybę.

Iš 2017 m. spalio 2 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Trys pasaulio suvokimo būsenos

Kam žmogui duota laisvės iliuzija?

Mūsų gyvenimas – kas tai?

Komentarų nėra

Klimato kaita: egoizmas griauna viską

Egoizmo vystymasis, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Manoma, kad ekstremalus klimatas gali išprovokuoti karinius konfliktus. Kokia problemos šaknis?
Atsakymas. Mano nuomone (ir esu tikras, jog ekologai su tuo sutiks) visų problemų šaknis – žmogaus egoizmas. Maniau, kad klimatologai šį procesą (visuotinis atšilimas ir t. t.) laiko natūraliu.
Kitaip sakant, Žemė iš esmės yra gyva sistema, kuri gyvena pagal tam tikrus savo dėsnius, tad ją ištinka ledynmečiai, atšilimai ir pan. Tačiau paaiškėjo, jog klimatologų manymu antropogeninis veiksnys yra pagrindinis dalykas.
Kabalos požiūriu, visa tai – judėjimas į vieną būseną, nes galiausiai mūsų civilizacija turi tapti harmoningai susieta visuomene. Deja, einame to link „per kančias į laimę“. Gamta įrodo mums, kad egoizmas viską griauna. Tad klimato kaita yra viena iš mūsų veiklos pasekmių.
Jeigu labiau atkartotume gamtos harmoniją, bendrą jos sistemą, įtrauktume save į ją kaip vieningą sistemą (nors kol kas šitai atrodo kaip pasaka) – tai be abejonės, klimatas į tai sureaguotų itin jautriai. Ir priklausomai nuo mūsų susivienijimo, mūsų susitarimo, mūsų suartėjimo galėtume pajausti, kaip raminamai veikiame gamtą. Toks kabalos požiūris.
Ir nors to negalima akivaizdžiai paaiškinti, parodyti, pademonstruoti, ir juolab įtikinti žmonių, bet tai mokslas, pasakojantis mums apie visą žmonijos istoriją. Jis egzistuoja tūkstantmečius, ir šiandien paskaičius, kas buvo parašyta prieš tris keturis tūkstančius metų, matyti, kad kabala numatė visus šiuos įvykius.
Todėl manau, kad per dideles problemas ir kančias žmonija vis tik taps protingesnė ir įsisąmonins, kad nėra kitos išeities tik prilygti gamtai. O gamta iš tiesų yra integrali, globali ir kartu su žmogumi, su žmonių bendruomene sudaro vieną sistemą.
Šitaip žmonių visuomenė, skirtingai nei negyvoji gamta, augalija ir gyvūnija (jie instinktyviai įtraukti į gamtą) turi sąmoningai užmegzti tinkamus santykius su gamta. Į tai mus veda mūsų raida, tiesa, kol kas „per kančias“.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamtos ir egoizmo kaprizai

Nuo ko priklauso klimato šuoliai

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, I d.

Komentarų nėra

Iš chaoso į harmoniją, I d.

Egoizmo vystymasis, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль Лайтман„Iš chaoso į harmoniją“ apibūdina būseną nuo mūsų dabartinės iki tos, kurią turime pasiekti.
Kuo ypatinga mūsų dabartinė būsena?
Pasak kabalos mokslo, daugelį tūkstantmečių vystėsi žmonijos egoizmas – noras mėgautis, gauti, viską pasiglemžti sau.
Iš metų į metus, iš kartos į kartą, pradedant Didžiuoju sprogimu, ego pirmiausiai vystėsi negyvoje, tada augalinėje ir gyvūninėje gamtoje, kol susiformavo žmonija.
Augantis egoizmas atvedė mus į dabartinę būseną, apie kurią nuo seno rašė kabalistai, nurodydami į XX amžiaus pabaigą.
Tai egoistinio vystymosi pabaiga, kai žmonės pradeda suvokti, jog juos valdanti jėga (noras mėgautis, gauti, pasiglemžti sau) juos žudo, skaido visuomenę ir stabdo tolimesnę pažangą: techninę, mokslinę, kultūrinę ir dvasinę.
Žmonijos raida taip pat skirstoma į periodus, vadinamus negyvuoju, augaliniu ir gyvūniniu lygmenimis. Kai prasideda „žmogaus lygmens“ vystymosi laikotarpis, t. y., kai žmogus pradeda vystyti žmogų savyje, tada jis susiduria su supratimo problema: kas aš, koks aš, kodėl ir kaip. Ir nieko jam neišeina. Būtent tai šiandien vyksta visuose mūsų veiklos baruose.
Visi žino, su kokiomis problemomis susiduria kiekvienas žmogus, jaunimas, šeima, valdžia ir visa žmonija. Išgyvename didžiulę vidinę ir išorinę krizę, nesuvokiame, kaip vystytis toliau. Nežinome, ką daryti patiems su savimi.
Daugelis žmonių neranda savęs šiame gyvenime. Jeigu anksčiau vystėsi žmonijos negyvoji, augalinė, gyvūninė fazės, ir svarbiausia mums buvo užsidirbti, aprūpinti save, šeimą, užauginti vaikus… ir mirti, bet palikti po savęs kitą kartą ir viską, kas jiems sukaupta, tai dabar šio tikslo nebėra. Žmogus niekam nereikalingas, nereikalingi darbuotojai, nereikalingi tėvai.
Chaosas, kurį šiandien matome, yra natūralus. Prieš daugelį metų kabalistai aprašė jį ir nurodė, jog tai prašvitimo būsena, kai žmonija pagaliau supranta, kad ji turi augti, tik ne taip, kaip anksčiau.
Šis didžiulis „žmogus“ (visų pasaulio žmonių visuma) turi pakilti virš šio pasaulio, nes išaugo iš jo ir nebegali būti jame. Mokslas ir kultūra liovėsi vystytis, pažanga sustojo, nes pasiekė savo galutinę būklę.
Dabar turime pasikeisti, ko niekad anksčiau nedarėme. Juk mūsų nuo amžių esanti savybė – troškimas mėgautis, noras gauti – nuolatos augo, ir pagal jį vystėme savo gyvenimą, o dabar šis noras tapo apvalus, nustojo evoliucionuoti tiesiogiai, ir jo galutinė raida sukelia chaosą.
Iš principo chaosas yra nuspėjama būsena, kai nematome kito žingsnio priešais mus. Remdamiesi savo senuoju požiūriu į gyvenimą, save ir gamtą, nesuprantame, į kur tai gali atvesti.
Kabala sako, jog tai nuostabi pereinamojo laikotarpio, lūžio būsena, kai turime pereiti nuo mūsų natūralaus vystymosi, kurį skatina mūsų pirminė prigimtis, prie savęs keitimo, kitaip tariant, kai imsime iš savęs „gimdyti“ žmogų. Būtent tokia mūsų būsena.
Tad esame pirmoji naujosios žmonijos karta, kuriai teks gimti. Ji turi atverti visiškai naują bendravimo sistemą: per savo tarpusavio ryšį virš gyvūninės prigimties pajausti aukščiausią valdymo sistemą ir taip kontroliuoti save ir visą aukštesnę prigimtį. Kitaip tariant, žmogaus užduotis – pakilti į kitą raidos lygmenį, įvaldyti ir kontroliuoti jį.
Sistema, kurią reikia įvaldyti, yra vadinama pasaulių sistema. Visi žmonės Žemėje turės ją suvokti, pakildami virš savo egoistinės prigimties į bendrą, vientisą, altruistinę prigimtį.
Taip pasiekiame būseną, kai savo prigimtyje, savyje ir supančioje aplinkoje imame atskleisti ryšių sistemą, kuri jungia mus tarpusavyje bei pakelia į nemirtingumo lygį, leidžia pajausti už laiko ir erdvės ribų. Šito turime pasiekti.
Bus daugiau.

Iš 2017 m. lapkričio 3 d. kongreso „Iš chaoso į harmoniją“ pamokos Nr. 1

Daugiau šia tema skaitykite:

Ratas ir egoizmas – dvi nesuderinamos formos

Chaoso baimintis neverta

Tik vienas dėsnis

Komentarų nėra

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, V d.

Krizė, globalizacija, Valios laisvė

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip turėtų atrodyti žmonių visuomenė, sukurta pagal gamtos pavyzdį?
Atsakymas. Visi turėtų būti absoliučiai lygūs ir susijungę tarsi vienas žmogus. Gamtos smūgiai nesibaigs, kol pasieksime tokią būseną.
Klausimas. Bet mokslininkai turi labai konkretų taifūnų atsiradimo priežasčių paaiškinimą. Karšto oro masėms nuo Afrikos pakrančių judant į vakarus virš šiltų pietinio Atlanto vandenų, susidaro sąlygos oro cirkuliacijai… O Jūs sakote, kad taifūnų atsiradimas priklauso nuo žmonių tarpusavio santykių? Ar taifūnai – tik vienintelis ligos požymis?
Atsakymas. Kiekviena liga turi išorinius požymius ir vidines priežastis. Nežinome nė vienos žmonių ligos vidinių priežasčių. Galima sakyti, kad jos kyla dėl disbalanso organizme, ir tai bus teisinga.
Taifūnai – ligos požymis, jie išnyks, jei dings jų vidinė priežastis – blogi žmonių tarpusavio santykiai. Taifūnai nėra vienintelis požymis. Gamta turi daugybę būdų išeiti iš pusiausvyros: ugnikalnių išsiveržimai, cunamiai, gaisrai, epidemijos. Sistema, jungianti žmonių mintis ir norus, veikia gamtą ir išveda ją iš pusiausvyros.
Klausimas. Kokie santykiai turi būti tarp žmonių, kad paveiktų gamtą teigiamai?
Atsakymas. Žmonių visuomenė turi tapti tokia pat integrali, kaip visa gamta. Pirmiausia turime suprasti, kad esame gamtos sistemos viduje, o ne stebime ją iš šalies. Tai didelis skirtumas: juk jei esame sistemoje, tai paklūstame jos dėsniams ir neturime galimybės rinktis, kaip elgtis. Pasirinkimo neturime, todėl privalome veikti pagal gamtos dėsnius.
Valios laisvės turime tik tam, kad kuo greičiau suprastume, kur esame ir ką reikia daryti. Juk lazda jau pakelta virš mūsų ir pasiruošusi kirsti kiekvieną sekundę. Turime nedelsdami tai suvokti. Jei žmonija pradės tai suprasti, viskas bus gerai. Jei ne – teks mokytis iš lazdos.
Tik kai žmonės ims tarpusavyje teisingai vienytis, supras, kaip teisingai susijungti su gamta. Iš to išvesime elgesio, vienijimosi, komutacijos dėsnius.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, II d.

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, III d.

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, IV d.

Komentarų nėra

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, IV d.

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманGamta saugo mus, sukurdama mums paslėptis, kitaip tariant, mūsų poveikis gamtai pasireiškia tik pagal mūsų vidinio išsivystymo lygį. Gamta veikia mus kaip gailestingas teisėjas, skirdamas bausmę: įvertina ne tik pačius poelgius, bet ir mūsų gebėjimus juos suprasti ir suvokti.
Gamta tarsi praleidžia mūsų negatyvų poveikį per filtrą, palaipsniui susilpnindama jį milijardus kartų. Galiausiai, mes darome tik silpniausią poveikį ir tik tam tikra forma dėl to, kad pasimokytume ir suprastume, kad iš tikrųjų gamtą veikiame.
Visų pirma, iš mūsų reikalaujama integralaus dalyvavimo gamtoje žmogaus lygmenyje, kitaip tariant, žmogus turi suprasti, kad kartu su kitais žmonėmis yra vienas kūnas. Jis privalo pasirūpinti savo išsitaisymu ir nesitikėti, kad jam padės paprasta ekologijos (negyvojo, augalinio ir gyvūninio pasaulio) saugojimas. Tokia principinė nuostata.
Net jei išvalysime visą Atlanto vandenyną ir perdirbsime visas atliekas, tai nepadės mums išsaugoti gamtos. Integralus žmogaus požiūris į gamtą pasireiškia minties lygyje, noruose – čia slypi mūsų didžiausias poveikis gamtai.
Gamtoje veikia visuotinio integralaus ryšio dėsnis, juk gamta – tai Kūrėjas! Net jei vilkas papjauna avį ir suėda, tai jis daro pagal gamtos įsakymą, kuris nurodo užmušti sergančius gyvūnus.
Jei išnaikintume visus vilkus miške, tai gyvūnai susirgtų ir žūtų visas miškas. Gamtoje kiekvienas gyvena dėl kitų. Jis tai daro instinktyviai, nežinodamas apie tai. Vilkas nežino, kad gyvena dėl to, kad ėstų ligotus gyvūnus.
Bet žmonėms nereikia valgyti vieniems kitų, kad išgyventų. Jie kenkia vienas kitam tik dėl savo egoizmo.
Vietoj to, kad saugotume gamtą fiziniame lygmenyje, turime išmokti iš jos to instinktyvaus teisingo ryšio, kurį turi visos gamtos dalys, ir pagal gamtos dėsnius sukurti žmonių visuomenę. Tai, ką gyvūnai atlieka fiziniais veiksmais, mums reikia ištirti ir atlikti kaip dvasinius veiksmus.
Žmonių mintys ir norai atsispindi žemesniuose lygiuose, kaip aplikacijos negyvajame, augaliniame ir gyvūniniame pasauliuose. Todėl turime sukurti integralios formos žmonių visuomenę ir žvelgti į gamtą, kaip į vientisą sistemą.
O ne vertinti ją iš aukšto, tarsi ne jai priklausytume. Reikia pajausti, kad visa gamta – tai Aukštesnioji jėga, Kūrėjas ir žmonija privalo tapti integralia jos dalimi. Kai įsitrauksime teisingai, visa gamta pasieks pusiausvyrą.
Gamtos disbalansas rodomas tam, kad žmogus pats susibalansuotų. Tada gamtoje atsispindės grįžimas į pusiausvyrą. Žemė virs Rojaus sodu, tobula sistema, jei išsitaisys žmogus.
Jei to neatliksime, gamta rūsčiai mokys mus, ką mes jau matome pastarosiomis dienomis.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, I d.

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, II d.

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, III d.

Komentarų nėra

Vienybės raktas

Izraelis ir pasaulio tautos, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Šiandieninio pasaulio būsena primena krizę, kuri prieš keletą tūkstantmečių ištiko Senovės Babiloną. Kokiu būdu Abraomui pavyko pritraukti į savo grupę mokytis metodikos, susijungti, kad pakiltų virš atsiskleidusio susiskaidymo?
Atsakymas. Manau, kad žmonės jautė krizę ir artėjančią Senovės Babilono pabaigą. Abraomas tuomet pasiūlė metodiką, kad ištaisytų atskirtį visuomenėje. Nimrodas pasiūlė išsiskirti į skirtingas pasaulio dalis. Dalis žmonių pasirinko Abraomo metodiką ir nuėjo su juo, o dalis pasekė Nimrodu – kiekvienas pasirinko priklausomai nuo savo būsenos. Taip babiloniečiai suskilo į dvi dalis.
Klausimas. JAV labai stipriai jaučiama krizė, visuomenės poliarizacija. Toks pat susiskaldymas egzistuoja tarp Amerikos žydų. Nors jie ginčijasi ne dėl susijungimo metodikos, o kiekvienas įrodinėja savo tiesą. Dėl ko vyksta ginčas – dėl judaizmo esmės?
Atsakymas. Nėra dėl ko ginčytis, juk judaizmo esmė viena – vienijimosi metodika, meilė artimui kaip sau pačiam, kaip mokė Rabi Akiva. Nuo to laiko niekas nepasikeitė. Visi žydai turi žinoti, kad tiktai jie turi susijungimo, vienybės raktą.
Žydai, palaikantys Donaldą Trumpą, respublikonai, ir žydai, esantys liberalų pusėje, turi tarpusavyje susivienyti ir parodyti, kad įmanoma tai padaryti dėl geresnės ateities sau ir visam pasauliui. Tokia yra visų žydų misija, o likusiųjų pareiga – juos spausti.
Kol žydai nevykdo savo misijos, spaudimas iš pasaulio tautų bus vis didesnis, stiprės antisemitizmas. Jis neišnyks ir nenurims iki to laiko, kol žydai neištaisys situacijos ir nepasiūlys sprendimo. Pasauliui gresia sunkesni laikai.
Dėl to žydai, esantys tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, turi suprasti, kad svarbu ne prieštaravimai tarp kairiųjų ir dešiniųjų, liberalų ir konservatorių, o ištaisyti bendrą tikrovę. Amerika ištikta stiprios krizės, ir išsitaisymas galimas tik per susijungimą.
Jeigu žydai susivienytų ir tuo parodytų pavyzdį Amerikai, tai paveiktų visus. Aukštesniosios šviesos jėga pradėtų veikti pasaulį per susivienijusius žydus, esančius skirtingose stovyklose ir nekenčiančius vienas kito.
Dėl to jiems reikia susivienyti virš visų skirtumų, jų neištrinant, o ieškant, kaip pakilti aukščiau jų, susivienijus. Jeigu žydai tai suprastų ir pradėtų to siekti, tai viskas greitai nurimtų.
Juk Aukštesnioji šviesa, kuri pradės veikti per susivienijusius žydus, paveiks visus, ne tiktai Amerikoje, o visame pasaulyje. Nuo žydų, esančių dviejose skirtingose stovyklose, priklauso viso pasaulio likimas.

Daugiau šia tema skaitykite:

Laikai nauji, o aklumas – tas pats

Mano mintys Twiteryje (2017 03 03)

Vienybė per meilę arba neapykantą

Komentarų nėra

Ratas ir egoizmas – dvi nesuderinamos formos

Egoizmo vystymasis, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Žmogui vystantis, jo gyvenimas visada gerėjo. Kodėl šiais laikais įvyko lūžis ir tolimesnis progresas atskleidžia tik vis didesnį susiskaldymą?
Atsakymas. Evoliucijos tikslas – atvesti mus į tam tikras raidos aukštumas, kurias jau tikriausiai pasiekėme XX amžiuje. O po to nebesiveržiame pirmyn, bet įsisąmoniname vystymosi ribas. Atskleidžiame, kokie nieko verti visi mūsų moksliniai pasiekimai, jie net tik neatneša naudos, bet dar ir kenkia.
Juk jie visi remiasi žmogaus egoizmu, todėl galiausiai paaiškėja, kad yra kenksmingi. Gal net geriau mums lįsti atgal į urvus, nes visas vystymasis buvo dėl egoizmo, noro mėgautis. Dabar teks taisyti šias klaidas. Mokslo, visuomenės, šeimos, švietimo, kultūros raida reikalauja ištaisyti egoistinį ketinimą į altruistinį.
Dabartiniam periodui būdinga tai, kad imame suprasti, jog mūsų vystymasis priėjo aklavietę ir sukėlė krizę. Pasibaigė paprasta linijinė evoliucija, gamta užsidaro į ratą. Tačiau mes šio rato neatitinkame, braunamės tiesiai su savo egoizmu.
Todėl, kuo labiau pasaulis apvalėja, virsdamas vienu mažu kaimu, tuo mums blogiau nuo to visuotinio ryšio ir artumo. Taip išeina, kad vis labiau priklausome vieni nuo kitų, tačiau, kai egoistai jaučiasi susaistyti, jie ima kariauti.
Ką gi tuomet daryti? Sustabdyti pasaulio globalėjimo negalime, juk tai gamtos dėsnis. Gamta stumia mus suartėti. Bet egoistams artėjant, jie ima vis labiau vienas kito nekęsti ir kyla karo grėsmė.
Todėl neturime pasirinkimo: reikia į šį ratą, uždarą pasaulį atnešti davimą ir meilę. Kitaip neišsikapstysime iš kančių, rodančių mums, kad reikia šią būseną taisyti. Baal Sulamas rašė, kad nedidelei saujelei žmonių, kurie išgyvens Žemėje po branduolinio karo, teks taisyti save ir tapti nauja, tobula žmonija.

Iš 2017 m. rugpjūčio 31 d. pamokos pagal straipsnį „Taika pasaulyje“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasaulis, kuriame „gimsta” žmonija

Vienykitės arba mirkite

Krizė kaip dvasinio vystymosi įrankis

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai