Pateikti įrašai priklausantys Krizė, globalizacija kategorijai.


Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, III d.

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip galima mokytis iš gamtos, jeigu joje tematome, kaip vieni kitus ėda?
Atsakymas. Tai neteisingas gamtos suvokimas dėl to, kad į ją žiūrime egoistinėmis akimis. Iš tiesų gamta veikia pagal visuotinį davimo dėsnį.
Jeigu nepakeisime savo elgesio, žmonijos laukia katastrofa. Be to, žmonija nežino, kaip spręsti šią problemą. Galime tik apgailestauti, kad esame pasmerkti susinaikinti. Tačiau kabala siūlo išeitį, reikia tik išmokti jos metodikos.
Niekas kitas nepadės. Neįmanoma pasislėpti nuo visuotinės katastrofos bunkeryje po žeme arba negyvenamojoje saloje, kaip planuoja kai kurie turtuoliai. Jie stato bunkerius, kad nusiramintų.
Egzistuoja visuotinis gamtos dėsnis, pagal kurį turime pasiekti pusiausvyros, teisingo tarpusavio ryšio – tai įmanoma tik pagal kabalos metodiką. Nėra kito vaisto.
Gamta – tai viena sistema, dėl to žmonijos egoizmas yra priežastis viso blogio, esančio gamtoje. Mes privalome mokytis, kad sužinotume, kaip sukurta gamtos sistema ir ko ji reikalauja iš mūsų. Jeigu esame visi sujungti į vieną sistemą, tai pagal komutacijos dėsnius pokytis viename žmoguje lemia pokytį visoje bendroje sistemoje.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, I d.

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, II d.

Grąžinti gamtai pirmykštį pavidalą

Komentarų nėra

Į naują socialinę santvarką

Ateities visuomenė, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Jūs sakėte, kad kabalisto nedomina materialus pasaulis. Ar kabalistas turi būti abejingas tam, kas vyksta fiziniame pasaulyje, kuriame jis laikinai gyvena?
Atsakymas. Norėčiau, kad mane suprastų teisingai. Fizinis pasaulis yra absoliuti mūsų elgesio pasekmė. O pakeisti savo elgesį galime tik dvasinio pasaulio padedami.
Todėl visos žmonijos pastangos kažką pakeisti šiame pasaulyje nieko neduoda.
Viskas sugrįžta į savo vėžes: mes darome tas pačias klaidas. Geriau turbūt nedarytume nieko.
Geriausia žmogui užsiimti tik savo dvasiniu pakilimu. Todėl kabalistų šis pasaulis nedomina, nes jis yra tarsi mūsų laipsniško išsitaisymo atspindys.
Baal Sulamas rašo apie tai, kaip mes susikursime komunistinę visuomenę, tačiau ne tokią, kokią aprašė marksistai-leninistai, o tikrai lygiateisę ir teisingą.
Tačiau tokia visuomenė nėra tikslas. Ji yra vidinės būsenos žmonių, kurie egzistuos ateityje, atspindys. Būtent jie išgyvens tokias vidines būsenas, tokius santykius, kad sukurs visuomenę lygių, artimų žmonių, juk Aukštesnioji šviesa veiks juos, vis labiau sujungdama į vieną struktūrą.
Iš tiesų Marksas viską nusakė teisingai, ir žmonija būtinai prie to sugrįš. Jis rašė apie naują visuomenę, neturėdamas omenyje Rusijos ar kitos šalies, jis suvokė, kad kada nors tokia visuomenė bus sukurta, nes tai natūralus gamtos vystymasis, jos evoliucija. Ir buvo teisus. Čia nereikia būti pranašu, užtenka teisingai suvokti mūsų vystymosi kelią.

Iš 2017 m. sausio 1 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Apie kokią visuomenę rašė Baal Sulamas?

Marksas buvo teisus

Kuo mus „maitina“?

Komentarų nėra

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, II d.

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip žmonija gali sukurti pusiausvyrą, kuri natūraliai egzistuoja gamtoje, tačiau kurios žmonės neturi?
Atsakymas. Žmogus neturi instinkto būti pusiausvyroje su gamta, dėl to jam duota galimybė pačiam kurti žmonijos bendruomenę ir savo jėgomis gauti vienybės jėgą ir protą, padedančius pasiekti pusiausvyrą.
Kovoti su aplinkos užterštumu yra beprasmiška, nes svarbiausias užterštumo šaltinis yra žmogus, pradedantis naują vystymosi laikotarpį. Jeigu jis nepasirūpins savo išsitaisymu, tai netgi mažiausias pažeidimas, pradedant vienu gramu neteisingo įsiliejimo į gamtą, sutrikdys gamtos pusiausvyrą. Būtent tai dabar pradeda matytis.
Žmonija neišnyks, tačiau iki paskutinio momento galimi įvairūs kataklizmai: gamta skandins jūroje, šaldys, svilins ekstremaliu karščiu, degins gaisrais.
Klausimas. Daugelį metų JAV vykdė branduolinius bandymus dvejuose atoluose Ramiajame vandenyne, po to jie, be abejo, tapo netinkami gyventi žmonėms. Tačiau gamta ten suvešėjo neįprastai, kaip nė vienoje kitoje vietoje. Mokslininkai padarė išvadą, kad žala nuo žmogaus buvimo yra didesnė, negu nuo branduolinės radiacijos. Kaip tai gali būti?
Atsakymas. Gamta moka užsigydyti žaizdas žemuosiuose lygmenyse, bet ir tam, žinoma, yra ribos. Tačiau, jei padaroma per didelė žala, pokyčiai tampa negrįžtami.
Klausimas. Kokią žalą daro žmogus „žmogaus lygmenyje“?
Atsakymas. Žmogus nedarė jokios žalos, išskyrus pastaruosius šimtą metų. Juk jo daroma žala ta, kad jis nėra pusiausvyroje su gamta, o tai būtina kaip svarbiausias elementas.
Pagrindinė priežastis yra ne mechaninis gamtos žalojimas: ne tai, kad žmogus degina ją arba sausina, o tai, kad žmonija turi pradėti pati save vesti pusiausvyros su gamta link nuo ARI, XV a., arba nors nuo Baal Sulamo apibrėžto „paskutiniosios kartos“ laikotarpio. Mūsų neatitikimas integraliai gamtos sistemai, tas disbalansas, ir sukelia visas katastrofas.
Žinoma, tai nereiškia, kad pasiekę pusiausvyrą su gamta, mes galėtume ją teršti. Bet mes nė negalvotume teršti, o instinktyviai veiktume teisingai.
Būti pusiausvyroje su gamta – vadinasi – pasiekti gerų, integralių santykių tarp žmonių – mintimis, norais, ketinimais nedaryti jokios žalos žmonijos visuomenei ir visai gamtai, taip pat ir dar aukštesnei sistemai.
Būti integraliam mintyse – vadinasi – priimti visą gamtos sistemą kaip vieną organizmą. Priklausomai nuo teisingų ryšių tarp žmonių, visi kiti lygiai (negyvasis, augalinis, gyvūninis) pakyla ir įsijungia į bendrą sistemą ir išsitaiso kartu su žmogumi. Tuomet nekils jokių kataklizmų, visur bus pusiausvyra.
Egzistuoja griežta taisyklė: „Dalis ir visuma – lygūs“. Tai reiškia, kad vienas žmogus gali padaryti tokią pačią žalą, kaip visa žmonija.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, I d.

Į harmoniją su gamta

Gyvenimas ant ugnikalnio

Komentarų nėra

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, I d.

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Karibų salas siaubia uraganas „Irma“, pats galingiausias Atlanto vandenyne per visą istoriją. Uraganas grėsmingai artėja prie Floridos, kurioje jau paskelbta gyventojų evakuacija dėl griovimų ir potvynių pavojaus.
O už tūkstančių kilometrų į vakarus susiklostė priešinga situacija: dėl sausros ir karščio kilo dideli miškų gaisrai. Kas vyksta gamtoje?
Atsakymas. Visi kalba apie ekologiją, svarsto kaip išsaugoti gamtą jos pirminiu pavidalu, kaip išlaikyti joje pusiausvyrą. Gamtoje visi minta vieni kitais, taip palaikoma tam tikra pusiausvyra. Tačiau žmogus šią pusiausvyrą suardo, dėl jo kenčia gyvūnai, augalai ir net žemė ima pleišėti, džiūti.
Žmonės visada manė, kad gamtą reikia saugoti, tarsi žmogus būtų atskirai ir turėtų saugoti jos teisingą formą, pusiausvyrą tarp negyvosios materijos, augalų ir gyvūnų. Paskutinius 50-60 metų aplinkosaugai skiriamas didžiulis dėmesys, tikima, kad tai mums garantuos gerą gyvenimą.
Tačiau kabalos mokslas teigia, kad tai neteisingas požiūris. Pusiausvyrą gamtoje išderina būtent žmogus, pats nebūdamas su ja pusiausvyroje. Ir priežastis ne ta, kad jis teršia gamtą, degina medžius, aria žemę, siurbia vandenį.
Žmogus privalo būti bendros ekologinės sistemos dalis. Turi pasikeisti ir tapti integralus kaip visa gamta, užimti ir užpildyti jam skirtą ekologinės sistemos nišą tarp negyvojo, augalinio, gyvūninio ir žmogiškojo lygmenų.
Kalbame apie paties žmogaus ištaisymą. O apie tai niekas niekad nekalbėjo, visi galvojo, kad svarbiausia – negadinti negyvosios, augalinės ir gyvūninės gamtos, tuomet viskas bus gerai. Visos dedamos pastangos, visų organizacijų veikla nukreipta į tai, kaip mažiau deginti naftos, mažiau teršti aplinką. O kaipgi žmogus?
Mes patys, nemokėdami su gamta elgtis integraliai, sukeliame joje didžiausią nedarną. Iš esmės vienintelė priežastis – ne negatyvus žmogaus požiūris į gamtą, o jo nedalyvavimas bendrojoje sistemoje.
Bendrojoje sistemoje veikia ypatingas dėsnis, pagal kurį „dalis ir visuma – lygūs“. Tai reiškia, kad pakanka vieno neišsitaisiusio individo jėgos, netgi ne griaunamųjų veiksmų, o vidinio požiūrio, kad sugadintų visą sistemą.
„Dalis ir visuma – lygūs“ – tai griežta integralios sistemos, kurioje visi atsidūrėme ne savo noru, sąlyga. Pakanka man atlikti visai mažą netinkamą veiksmą, bent vienu gramu išderinti savo ir sistemos pusiausvyrą, tačiau dėl sistemos integralumo mikroskopinis pažeidimas padaro milijonus kartų didesnę žalą.
Juk mano gramas, įsijungdamas į kiekvieną sistemos elementą, daug kartų padidėja. Todėl žala tampa bendra.
Mes dar nesuprantame, kad „dalis ir visuma – lygūs“ reiškia arba nulį, arba 100 %, tarpinio varianto negali būti. Tačiau vystomės taip, kad gamta paslepia mūsų tikrąjį, integralų dalyvavimą jos sistemoje.
Todėl ne itin stipriai veikiame gamtą. Ji kaip geraširdis teisėjas vertina mus pagal išsivystymo lygį. Jei gamta mūsų nesaugotų, sunaikintume ne tik vieni kitus, bet ir visą Visatą.
Tik dėl paslėpties susidaro tam tikras apsauginis buferis. Nors nuolat klystame, bet mūsų poveikis gamtai menkas. Tačiau pradedant paskutine karta gamta ėmė keistis, o tai rodo, kad laikas taisyti savo dalyvavimą.
Kuo toliau eisime pirmyn, tuo labiau gamta mažins apsauginį ekraną, buferį tarp žmogaus ir bendrosios gamtos. Tada mūsų sąmonė, širdis, suvokimas, visi veiksmai (fiziniai, dvasiniai, vidiniai), tarpusavio santykiai ir santykiai ir su sistema turės tapti integralūs, kol galutinai susiliesime su ja..
Galima tai vadinti susiliejimu su gamta arba Aukštesniąja jėga, bet šitai teks atlikti. Turime suprasti, kad esame klasėje, kur gamta arba Kūrėjas moko mus ir išmokys labai greitai. Tai gali būti branduolinių sprogimų, uraganų, gaisrų, epidemijų kelias.
Gamta turi daugybę priemonių žmonijai paprotinti, kad ši įsisąmonintų būtinybę tapti darnia, harmoninga su gamta, kaip negyvasis pasaulis, augalija ir gyvūnija.
Akmenims, augalams ir gyvūnams nepakanka proto priešintis gamtai – jie veikia instinktų vedami. Bet mes, žmonės, su visu savo blogiu turime veikti taip pat, kaip instinktyviai veikia gyvūnai – pasiekti tokį patį atitikimo gamtai lygmenį.
Argi tai įmanoma, jei neturime tokių instinktų?! Tam mums reikalinga Aukštesnioji jėga, kuri subalansuotų mūsų blogį. O Aukštesnioji jėga atsiskleidžia tik mums susivienijus.

Daugiau šia tema skaitykite:

Sustabdyti uraganus

Gamtos ir egoizmo karizai

Uraganai perspėja planetos gyventojus

Komentarų nėra

Susitikimo vieta – internetas

Egoizmo vystymasis, Krizė, globalizacija, Naujasis internetas

каббалист Михаэль ЛайтманMes matome, kad vystomės pagal dvi priešingas tendencijas. Viena vertus, mes vis labiau tolstame vienas nuo kito, niekas nenori būti susijęs su kitais ir priklausyti nuo jų. Prie to prisideda automatizacija ir robotai, kurie tampa mūsų gyvenimo dalimi ir pakeičia žmones.
Dėl to vis mažiau palaikome ryšius vienas su kitu. Net parduotuvėje man nebereikalingas pardavėjas, nes pats pasisveriu produktus ir susimoku kortele. Bet kokius mokesčius galima susimokėti internetu.
Anksčiau aš stovėdavau eilėje ir kalbėdavausi. Dabar galima užsisakyti ir gauti viską, ko nori, į namus. Žmonės vis labiau tolsta vienas nuo kito ir tuo džiaugiasi.
O kita vertus, mes tampame naujo interneto ryšio gimimo liudininkais. Tegul tai dar ne tikras ryšys, bet jau tam tikra susitikimo erdvė. Ir nors 90 proc. interneto užtvindyta šiukšlėmis, o tai nenuostabu, turint egoistinę prigimtį, bet, tikiuosi, žmonija  išmoks, to atsikratyti.
Juk nėra prasmės iki begalybės didinti archyvus, kad amžinai išsaugotum kiekvieną kažkieno  kažkada numestą žodį. Internetas kol kas yra tik pradinėje stadijoje, bet galiausiai visas ryšys tarp žmonių bus internete. Tai bus jau visiškai kitas vienybės lygmuo, kuriame turi atsiskleisti gilesni vidiniai norai, kurie kol kas yra paslėpti.
Mes atrasime, kad internetas atskleidžia vidinę žmogaus esmę, netgi tokią, kurią jis norėtų nutylėti. Bet mums teks su tuo sutikti ir atsisveikinti su asmeninėmis paslaptimis bei asmeninės informacijos apsauga. Interneto tinklas įpareigos mus susijungti vienas su kitu.
Internetas atves mus prie suvokimo ypatingos jėgos, esančios mumyse, kuri aukščiau mūsų ir turi protą bei jausmus. Jis taps vienu milžinišku apskrituoju stalu, kur pajausime, kad mums trūksta tikrojo ryšio.
Taip mes prasiveržiame  iš vidaus, – žmogus tarsi norėtų šokti ir skristi, bet jaučiasi sukaustytas grandinėmis. Susijungimas per internetą leis išsilaisvinti. Tai bus žymiai stipresnis vidinis ryšys.
Šis išsitaisymas užims daug laiko, ne vienerius metus. Šiandien kai kur bando išjungti internetą arba jį apriboti, bet apribojimai nepadės. Tiesiog internetui reikia teisingo auklėjimo.
Aš labai tikiuosi, kad internetas, kompanijos, kurios jį valdo, tarptautinė interneto komisija nuspręs, kad reikalingas visuotinis auklėjimas per internetą tokia forma, kad bet kuris žmogus pasaulyje būtų apmokytas. Nepriklausomai nuo to, nori jis ar nenori, bet užeidamas į internetą jis nevalingai mokysis, kol pats užsimanys dalyvauti sąmoningai.
Aš manau, kad tai bus jau greitai. Tai rodo tokie ženklai, kaip Donaldo Trumpo išrinkimas prezidentu, žiniasklaidos, kuri yra finansų elito valdžioje, kritika, konfrontacija tarp dešiniųjų ir kairiųjų.
Tai teismas, kuriame žmonija teisia save, nežinodama, kas yra gerai, o kas blogai, ir kur eiti toliau, – visa tai priartina mus prie būtinybės pareikalauti visuotinio integralaus auklėjimo.

Iš 2017 m. sausio 18 d. pamokos pagal brošiūrą „Krizė ir jos sprendimas“ (Forumas Arosoje; 2006 m.)

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyvenimas, prabėgantis prie klaviatūros

Išmanieji telefonai išstumia meilę

Internetas – vystymosi greitintuvas

Komentarų nėra

Sustabdyti uraganus

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Žemę užgriuvo daugybė uraganų. Tik ką praūžė „Harvey“, vėliau „Irma“, o Meksikos įlankoje jau formuojasi naujas uraganas „Katia“.
Manoma, kad artėja dar viena uraganų banga. Iš kur tokia daugybė uraganų ir kodėl būtent dabar?
Atsakymas. Tai vyksta dėl to, kad mes žmogiškajame lygmenyje darome žalą gamtai. Kai mūsų lygmens atmetimas, teigiamų ir neigiamų jėgų sąveika, nusileidžia per gyvūninį ir augalinį lygmenis į negyvąjį (uraganai ir visa gamta yra negyvasis lygmuo), ten viskas padidėja milijardus kartų.
Komentaras. Sakote, kad mažas žmogiškojo lygmens nukrypimas virsta uraganu?
Atsakymas. Ir ne tik uraganu. Mes dar pamatysime saulės aktyvumą ir problemas iš visų pusių, kai žmoniją iš apačios skandins, o iš viršaus kepins. Tai tęsis, kol atgrasys mus nuo kvailysčių. Juk kai žmonės kenčia, jų egoizmas nebesiūlo smagintis ir tenkinti save pertekliumi, jie tik nori išlikti gyvi. Kaip tie milijardieriai, pasiruošę užsikasti savo betoninėse bombų slėptuvėse. Jie jau negalvoja, kaip išlošti biržoje ar dar kažką, jie tik nori išgyventi.
Todėl matome tokius reiškinius, kaip uraganai: jie veikia žmoniją, šiek tiek pertvarko, išjudina.
Tikėsimės, kad žmonija galų gale suvoks, kad reikia kažką daryti. Ir galbūt paklausys būtent kabalistų nuomonės, nes neras kitos išeities. Kai įvykiai nuolat kartosis ir spaus, žmonija vis tik išgirs kabalistus, nes kančios daro žmogų jautresnį kitų nuomonei.
Klausimas. Jūs manote, kad kančios žmogų privers suprasti, kodėl tai vyksta?
Atsakymas. Jis įsiklausys į kabalistų nuomonę. Pats nieko neišspręs. Viskas jau paruošta: kabalos mokslo metodika, kuri taiso žmoniją, ir kita. Žmonijai tik trūksta impulso iš apačios – noro išgirsti ir realizuoti.
Aš labai tikiuosi, kad tai įvyks greitai, efektyviai ir nelabai skausmingai. Nors be skausmo tai neįmanoma.
Klausimas. Jūs tai sakote taip be gailesčio?
Atsakymas. Žinoma. Juk matome, kad žmonija kiekvieną kartą labai greitai grįžta į savo egoistinį kelią.
Klausimas. Visi šie kataklizmai vyksta tik tam?
Atsakymas. Tik tam, kad žmogus pasakytų: „Aš pasiruošęs išgirsti, kad aš dėl to kaltas ir esu pasiryžęs tai išsitaisyti. Geriau mirtis, negu toks gyvenimas, nors ir numirti negaliu – neduoda man jėgų nusižudyti. Negaliu pats sunaikinti šito bjauraus organizmo, neturiu jėgų paimti peilį ir pasidaryti charakirį. Noriu, bet jėgų nėra. Todėl esu nelaimingas – šis organizmas gyvena, ir aš negaliu nieko padaryti“.
Ir tada žmogus pradeda klausti, kaip gi būti virš mirties, tarsi tu dabar numirei ir gimsti iš naujo.
Noriu, kad žmonija greičiau tai suvoktų ir ištikus mažiausiam uraganui, mažiausiai nesėkmei, pasakytų: „Viskas, gana! Aš supratau, kad man reikia kažką daryti. Aš esu uždaroje ekosistemoje, ją valdau ir man nelieka nieko kito, tik pasakyti, kad esu pasiruošęs – išmokykite mane teisingai tai daryti.“

Iš 2017 m. rugsėjo 7 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Žemės drebėjimai Japonijoje ir Ekvadore

Gamtos ir egoizmo kaprizai

Į harmoniją su gamta

Komentarų nėra

Kaip sutaikyti liberalus su konservatoriais, II d.

gyvenimo prasmė, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip vidurinioji linija gali egzistuoti tarp priešingų šalių? Kaip tai įmanoma?
Atsakymas. Lygiai taip pat, kaip vidurinioji linija egzistuoja gamtoje, ir būtent dėl jos gamtoje yra gyvybė.
Kaip pliusas, susijungdamas su minusu, sudaro atomą? Priešingų krūvių atomai susijungia į molekules. Molekulės netgi tampa „gyvos“, organinės dėl to, kad jose susijungia priešingi krūviai.
Visos gamtos pagrindas – ne paprastas susijungimas ir ne priešprieša, o išmintis, esanti gamtoje, leidžianti dviem priešingoms dalelėms, kilusioms iš skirtingų šaltinių (Šviesos ir noro), koegzistuoti viename kūne.
Šis sambūvis atsiranda ir vystosi negyvajame, augaliniame ir gyvūniniame lygmenyse natūraliai, be pačių kūrinių įsikišimo. Besivystydama žmonija pasiekia tokią būseną, kai pati turi savyje sukurti pusiausvyrą tarp dešiniosios ir kairiosios linijų.
Mes patys turime tai padaryti ir taip pasiekti Aukštesniąją gamtos jėgą, iš kurios kyla ir Šviesa, ir noras. O mes savo viduje turime organizuoti Šviesą ir norą pagal viduriniąją liniją.
Negyvojoje, augalinėje ir gyvūninėje gamtoje, taip pat žmogaus kūne, kuris priskiriamas gyvūniniam lygmeniui, visa tai vyksta automatiškai, instinktyviai. Bet žmogiškajame lygmenyje, egzistuodami kaip žmonės, kuriems reikia tapti panašiems į Aukštesniąją jėgą, turime patys sukurti tokius tarpusavio santykius.
Žinoma, tai įvyks padedant Aukštesniajai gamtos jėgai. Bet mes visur turime dalyvauti: kiekviename žingsnyje, poelgyje, išaiškinime, ištaisyme, pripildyme. Juk tokiu keliu eidami pasieksime Kūrėjo lygmenį.
Žmogus nėra negyvajame, augaliniame arba gyvūniniame lygmenyse, kurie veikia instinktyviai. Žmogus turi suprasti savo egzistavimo prasmę, jo formą, atskleisti gyvenimo paslaptį ir esmę.
Karai ir problemos tęsis tol, kol priešiškos šalys supras, kad tikslas – ne nugalėti vieniems kitus, o būti pusiausvyroje taip, kad vieni papildytų kitus. Štai tuomet jos pakils į kitą lygmenį.
JAV susiklosčiusi situacija, kai šalis suskilo į dvi priešingas šalis, suteikė galimybę išsitaisyti būtent „viduriniojoje linijoje“.

Iš 2017 m. vasario 8 d. pamokos tema „Šchinos sandara“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip sutaikyti liberalus su konservatoriais, I dalis

Dviejų jėgų pusiausvyros centre

Ant svarstyklių rodyklės smaigalio

Komentarų nėra

Į harmoniją su gamta

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ką prognozuojate dėl klimato kaitos? Kas mūsų laukia? Ko siekti?
Atsakymas. Tuose veiksmuose, kuriuos siūlo klimatologai, nematau rimto sprendimo. Nemanau, kad žmogiškasis egoizmas, be to, valstybinio lygmens, šiuolaikiniame pasaulyje, esant dabartinei politikai, kažkaip leistų susikalbėti ir spręsti iškilusias problemas. Aš tuo visiškai netikiu.
Matome, kad bėgant metams vyriausybių bukumas vis didėja. Jie negali suprasti ir valdyti vykstančių procesų. Todėl neišvengiamai daugės problemų.
Bet, man atrodo, kad žmonės iš vidaus vis tik ims suvokti, kad jie neturi kitos išeities, tik suartėti priimant sprendimus. Tai privers valdžią, vyriausybes pakeisti savo elgesį ir, galbūt, tada suartės šalys ir vyriausybės. Svarbiausia, kad nuo visų problemų ir kančių žmonėms ateis suvokimas, kad vienybė yra vienintelis išsigelbėjimas.
Bet ne dėl to, kad tai tiesiog gerai, ir mes padedame vienas kitam, o todėl, kad vienydamiesi harmoningai įsiliejame į gamtą. Juk visa gamta, išskyrus žmogų, harmoninga, ir viskas joje tarpusavyje susiję. Tik žmonių bendruomenė dėl savo egoizmo laiko save aukščiau visų kitų gamtos dalių.
Kai imsime iš vidaus suvokti, kad būtent toks požiūris sukelia visas problemas, tada mums neliks kitos galimybės – šis suvokimas atves mus į harmoniją su gamta. Ir visa įgis pusiausvyrą.
Todėl turime auklėti žmogų, kaip integralią pasaulio dalelę. Esu įsitikinęs, kad tai yra būtina.

Iš 2017 m. rugsėjo 1 d. TV programos „Kartu apie tai, kas svarbiausia. Prognozės“

Daugiau šia tema skaitykite:

Temperatūra muša rekordus

Išvengti gamtos smūgių

Klimatas. Nuo mūsų slepia tiesą

Komentarų nėra

Kaip sutaikyti liberalus su konservatoriais, I dalis

Izraelis ir pasaulio tautos, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманSusiskaidymas pasaulyje tapo toks didelis, kad būtina kuo skubiau atskleisti kabalos metodiką. Yra dvi priešingos jėgos: iš vienos pusės liberalai (1), o iš kitos – konservatoriai (2).
Nesvarbu, kuri iš jų minusas, o kuri pliusas, bet jų konfrontacija – milžiniška.


Ir ką gi padarė Kūrėjas? Ir į vieną, ir į kitą įterpė panašias dalis – žydus! Ir tarp liberalų yra žydų, ir tarp konservatorių. Žydai sudaro „galvą“, visi kiti – „kūną“. Ir jei šie žydai susijungtų tarpusavyje ir susitiktų viduriniojoje linijoje (3), tai visi likusieji – „kūnas“, taip pat susitaikytų. Daugiau nieko ir nereikia, tai – išsitaisymo pabaiga.
Pamatysite, kad visur, bet kurios kraštutinės partijos priešingose pusėse visada bus žydų. Todėl visas priešingybes reikia ištaisyti.
Visuomet visose šalyse bus taip: „pliusas“ ir „minusas“, „dešinieji“ ir „kairieji“, bet kiekvienoje dalyje bus šiek tiek žydų. Tai gali išryškėti netikėtai, tarkime, staiga paaiškėja, kad ultradešiniosios, nacionalistinės partijos vadovas – žydas.
Galbūt jis ir pats nežinojo esąs žydas, taip neseniai atsitiko Vengrijoje, kai vienas iš ultradešiniosios nacionalistinės partijos lyderių, antisemitas, netikėtai sužinojo apie savo žydiškas šaknis.
Nebūna, kad žydai nedalyvautų kokiame nors judėjime, juk jie savyje turi ištaisymo kibirkštis.
Kiekvienas lieka tos pačios nuomonės: minusas lieka minusu, o pliusas – pliusu. Pasipriešinimas vienų kitiems didžiulis – lygus abiejų pusių pasipriešinimų sumai (R R1+R2). Vyksta tokie aršūs ginčai, kad jie yra pasiryžę net užmušti vieni kitus. Rusijoje revoliucijos, pilietinio karo metu dvi pusės iš tikrųjų žudė viena kitą.
Ir kaip gi tarp tokių priešiškų jėgų sukurti viduriniąją liniją? Tam skirta kabalos metodika – kalbėjimasis prie „apskritojo stalo“, jo rezultatas ir bus vidurinioji linija.
Liberalai save visiškai diskreditavo – tai jau nebe liberalizmas, o apgaulė, iškraipyta demokratija, netikras pliuralizmas. Visi „demokratiniai“ principai supuvo ir sudūlėjo. O konservatoriai, iki šiol buvę šešėlyje, tik dabar išėjo į avansceną.
Galų gale paaiškės, kad tai dvi tolygios jėgos, tik kiekviena pasireiškia savaip. Bet stiprumu jos visiškai vienodos. Ir jei tarp jų nepradės veikti kabalos metodika, kurianti viduriniąją liniją, kils karas. Tarp „minuso“ ir „pliuso“ įvyks trumpas jungimas.
Galima neabejoti, kad jei, užuot kilusios į viršų ir susijungusios viduriniojoje linijoje, jos kausis apačioje, būtinai kils karas: arba pilietinis, arba net pasaulinis.

Iš 2017 m. vasario 8 d. pamokos tema „Šchinos kūrimas“

Komentarų nėra

Ne evoliucija, o degradacija

Egoizmo vystymasis, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kodėl žmonių santykių sferoje vyksta ne evoliucija, o degradacija? Kaip to išvengti tiems, kurie dar nejaučia poreikio dvasiškai vystytis?
Atsakymas. Niekaip neišvengsi, mat egoizmas nuolat auga. Todėl degradacija vis didės, kol neįsisąmoninsime, kad turime ką nors daryti su mūsų prigimtimi.
Sukurdami išorines struktūras, sistemas mėginame kompensuoti vis blogėjančią egoistinę prigimtį: tegu būna daugiau policininkų, geresnis apšvietimas gatvėse ir pan. Bet niekas nepadeda.
Lieka narkotikai, plėšikavimas, skyrybos, žmonės vis labiau nekenčia kits kito, vaikai išeina iš namų, apskritai dingsta bet koks noras gimdyti vaikus ir pan.
Trumpai tariant, bus vis blogiau, mat mėginame viską kompensuoti mobiliaisiais telefonais, įvairiausiais veiksmais bandome palengvinti materialų žmogaus gyvenimą, bet ne jo vidinį pasaulį. Pažvelkite, ką rodo per televizorių, kas vyksta mokyklose – visur. Žmogus ilgai kankinsis, kol įsisąmonins, kad reikia taisyti savo egoizmą.

Iš 2017 m. birželio 11 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Ar galima išvengti kančių?

Ką pliekia Kūrėjo smūgiai?

Dvasinė ekstazė

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »