Pateikti įrašai priklausantys Krizė, globalizacija kategorijai.


Iš chaoso į harmoniją, II d.

Dvasinis darbas, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKongresas Vilniuje „Iš chaoso į harmoniją“. Pamoka Nr. 1
Kabalos mokslas kalba apie žmonijos grįžimą prie pirminio šaltinio, prie kūrinijos išeities taško.
Studijuojame, kad visa kūrinija yra viena vienintelė sistema, kuri patyrė sudužimą į dalis, ir jos nutolo viena nuo kitos.
O dabar, taip pat kaip anksčiau iš Didžiojo sprogimo taško materija pradėjo skaidytis, o po to vėl jungtis tarpusavy sąveikaudama, taip ir mes turime pradėti ruoštis vėl susijungti.
Į tai mus stums įvairios jėgos, kurios šiandieną jau pasireiškia visuomenėje, – krizė visose mūsų veiklos srityse. Mes turime susijungti pagal tą šabloną, pagal kurį buvome sujungti iki sudužimo.
Tokioje būsenoje save jausime kaip vieną vientisą masę, vieną vieningą jėgą. Galėsime valdyti save, gyvenimą, likimą, jausti save aukščiau mūsų pasaulio, mūsų ribotumo.
Pirmoji būsena, laukianti mūsų šiame kelyje, vadinama „užgimimu“. Šis pirmasis mūsų susijungimo taškas duoda mums užgimimo jausmą.
Ką reiškia susijungimas? Egzistuoja sąlyčio taškas, vadinamas kiekvieno vidiniu tašku širdyje, tai yra pats giliausias noras, iš kurio kaip iš Didžiojo sprogimo taško išeina visa Visata. Taip ir mumyse yra noro taškas, iš kurio išėjo ir išsivystė visi likę mūsų norai ir savybės.
O mes turime pasistengti susijungti šiais taškais. Tam nėra reikalinga visa žmonija. Užtenka, jeigu darysime tai tarpusavyje rate, mažoje grupėje, nuo penkių iki dešimties žmonių.
Jeigu to sieksime, tai pajausime, kaip pradedame plėsti savo suvokimą, savo pojūtį prote ir širdyje. Be to, šie pasiekimai bus aukščiau mūsų pasaulio, ten galėsime rasti ryšį tarp mūsų, kuris vadinasi „Kūrėjas“.
Prie jo turime pasijungti ir iš jo žiūrėti į mūsų pasaulį, į mūsų likimą: kokiu būdu galima jį keisti, kaip kiekvienam ir visiems kartu valdyti savo likimą mūsų bendru judėjimu.

Iš 2017 m. lapkričio 3 d. kongreso „Iš chaoso į harmoniją“ pamokos Nr. 1

Daugiau šia tema skaitykite:

Iš chaoso į harmoniją, I dalis

Gyvenimo programa, I dalis

Gyvenimo programa, II dalis

Komentarų nėra

Kas bendro tarp narkotikų ir socialinių tinklų

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Koks skirtumas, kas atjungia žmogų ir leidžia jam užsimiršti – narkotikai kaip medžiaga ar pop kultūra, kompiuteriniai žaidimai, socialiniai tinklai?
Atsakymas. Esmė ta, kad narkotikai ir yra raminanti medžiaga. Tai ne tas pats. Jeigu žmogus neapkvaišta, ir jam tereikia nurimti, kad kažkaip įveiktų savo egoizmą – tada viena.
O jeigu jis vartoja narkotikus, kad atsijungtų ir nebetaisytų savęs ir per save pasaulio – tai kita. Todėl reikia jausti šią itin neaiškią ribą tarp nusiraminimo ir atsijungimo, antraip bus persistengta.
Klausimas. Bet pats žodis „priklausomybė“ yra ir ten, ir ten: priklausomybė nuo narkotikų ir, pavyzdžiui, priklausomybė nuo socialinių tinklų. Tik pastaroji mažiau pavojinga.
Atsakymas. Tai neturi reikšmės. Žmogus atsijungia nuo tikrojo tikslo.
Klausimas. Tačiau kilnus socialinių tinklų sumanymas – sujungti žmoniją.
Atsakymas. Iš pradžių taip ir manyta. Tačiau socialiniai tinklai, kaip ir visa kita, egoistų rankose. Todėl visa, kad ir ką išrastų žmoniją, kenkia jai.
Pradinės idėjos visada geros. Pats išradėjas mano įteikiantis žmonijai dovaną. Bet mes matome, kas vyksta. Ir tai natūralu, nes galiausiai veikia mūsų egoizmas.

Iš 2017 m. gruodžio 24 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Neleisti žmonijai degraduoti

Priklausomybė nuo socialinių tinklų – dalis evoliucijos

Internetas eina per chaosą į Šviesą

Komentarų nėra

Išėjimo iš krizės planas, VI dalis

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманTikras arba neatsakingas altruizmas
Klausimas. Ir šiandien pasaulyje yra daug žmonių, kurie gali vadintis altruistais. Kodėl jūs manote, kad išėjimas iš krizės įmanomas įdiegiant altruistinį žmonių auklėjimą?
Atsakymas. Kalbama ne apie tokį altruizmo supratimą, kuris įprastas pasaulyje, bet apie kabalistinį. Altruizmas – tai visos visuomenės suvokimas kaip vienos sistemos, kurioje žmogaus gerovė prilygsta visuomenės gerovei, todėl jis privalo įsijungti į visuomenę ir elgtis su ja kaip su pačiu savimi.
Aš nežinau, ar būtent taip mano visi altruistai ir humanistai. Jei taip kai kurie iš jų žvelgia į visuomenę, tai jau priartina prie to, ko reikalauja iš mūsų kabalos mokslas.
Jei žmogus žvelgia į savo gyvenimą taip, tarytum gyvena visuomenėje kaip gemalas motinos gimdoje, kuris viską gauna iš jos, tai jis supranta, kad viskas priklauso nuo visuomenės gerovės. Ir todėl jis viską atiduoda visuomenei, o sau pasiima tik tai, kas būtina. Tokia elgesio forma mes garantuojame sau dvasinį gyvenimą be jokių apribojimų.
Žmogus taip elgsis su visuomene, jei gaus integralų švietimą. Per šį mokslą jis supras ir pajaus, kas yra „integralumas“ ir ką reiškia būti visiems kaip vienam žmogui. Be to šis pasaulis negalės egzistuoti. Globali krizė ir daugybė problemų, kurias sprendžia šiandien pasaulis, prie to mus veda.
Pasaulis išgyvena pereinamąjį laikotarpį, kai baigiasi „demokratijos“ ir „liberalizmo“ epocha, kuri privedė prie neatsakingo visuomenės lyderių valdymo. Jei visas valdymas vyksta išskirtinai „demokratiniu“ keliu, tai rezultatai išeina apgailėtini.
Juk kas renka vadovus? Publika pasirenka, priklausomai nuo to, kuris iš kandidatų garsiau rėkia, gražiau atrodo ir labiau panašus į Holivudo herojų.
Tokio populizmo rezultatus galime stebėti visame pasaulyje. Europos valstybių lyderiai savo liberalumu sužlugdė Europą. Galbūt tai dar nėra visiems akivaizdu, bet labai greitai tai paaiškės.
Svarbiausias – žlugdantis poveikis žiniasklaidos priemonių, kurios nulemia visuomenės nuomonę, pasitelkdamos žinomų artistų, populiarių žmonių, mokančių įtikinti liaudį, pasirodymus.
Išeina, kad valstybių vadovai renkami ne pagal profesines vadovo savybes, o pagal gebėjimus gražiai kalbėti prieš publiką.
Publika susižavi pasirodymais ir išsirenka lyderius, kurie paskui ateina į valdžią ir ima daryti viską, kas jiems šauna į galvą. Visa tai populizmo, liberalizmo, demokratijos išdava. Šiuolaikinių lyderių problema – jų neprofesionalumas.
Dabar prasideda senojo požiūrio revizija, ir, tikėkimės, ji atves prie išsitaisymo.

Daugiau šia tema skaitykite:

Išėjimo iš krizės planas, I dalis

Išėjimo iš krizės planas, III dalis

Išėjimo iš krizės planas, V dalis

Komentarų nėra

Išėjimo iš krizės planas, V d.

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kokia pakopa turėtų būti po demokratijos?
Atsakymas. Į valdžią ateis ne „demokratai“, publikos išrinkti už gražius pažadus ir šypsenas, o rimtesni ir atsakingesni žmonės. Jie darys tai, ko tikrai reikia visuomenei, šaliai ir pasauliui, ne populizmo ar savireklamos tikslais.
Atsakingumas – štai ko trūko visą praėjusį, vadinamąjį „demokratinio“ valdymo, periodą. To pavyzdys – Europos valstybių lyderiai, atvėrę savo sienas pabėgėliams.
Visi šie sprendimai buvo priimami be išankstinio apskaičiavimo ir teisingo vertybių prioriteto nustatymo. Šitaip Europos šalys tiesiog save palaidojo.
Klausimas. Demokratai tvirtino, kad jų dėmesio centre – žmogus?
Atsakymas. „Žmogus“ demokratijoje – masės, bet jos negali teisingai pasirinkti. Iš vieno pretendento į vyriausybės vadovus girdėjau, kad jam trūksta dviejų milijardų dolerių tikslui pasiekti, jeigu jis turėtų tiek pinigų, visa kita būtų tik technikos reikalas. Dėl reklamos perkamos masinės informacijos priemonės: televizija, radijas, spauda, o po rinkimų šios išlaidos atsiperka dvigubai.
Štai taip mūsų laikais renkami vadovai – viskas priklauso tik nuo reklamos, juk publika renka pagal paprastą balsų skaičių. Ar jums ši sistema neatrodo ydinga? Demokratija galima, esant išsimokslinusiai, apsišvietusiai liaudžiai, žinančiai, ką daro. Joje gali būti nuomonių skirtumų, tik sąmoningų, o ne įpirštų reklamos, sprendžiančios, kam skirti publikos simpatijas.
Dabar visa ši demokratija tikrinama ir bus koreguojama. Ateityje žmonės rinks tuos, kurie turi ryšį su Aukštesniąja gamtos jėga, Kūrėju. Niekas nesugebės valdyti pasaulio, tik žmonės, pasiekę dvasinį pasaulį. Kas daugiau gali žinoti, kaip valdyti šį pasaulį, ypač šiais laikais, jam tampant bendra sistema?
Visuomenė gali rinkti demokratiškai, bet tam ji turi būti ištaisyta. O kol kas laisvė reiškia, kad žmogus gali daryti viską, kas į galvą šauna.
Tikrajai demokratijai reikia išsilavinusių žmonių, suprantančių, kokiame pasaulyje, kokioje gamtos sistemoje gyvena, ir ko reikia, kad ryšys su gamtos sistema, vadinama Kūrėju, dar labiau sustiprėtų.
Baal Sulamas straipsnyje „Paskutinioji karta“ rašė: „Nereikia apsirikti, kalbant apie šiuolaikines demokratijas, juk jos įvairiausiomis gudrybėmis apgaudinėja rinkėjus.
Ir kol masės netaps protingesnės ir nesupras apgaulės, dauguma rinks pagal užsakymą iš viršaus. Ir pagrindinis triukas toks, kad kandidatus pirmiausia išliaupsina, reklamuodami jų išmintį ir teisingumą, o masės patiki ir išrenka. Bet šis melas niekada netampa tiesa.“

Iš 2017 m. sausio 29 d. pamokos pagal brošiūrą „Krizė ir jos sprendimas“ (2006 m. Aroso forumas)

Daugiau šia tema skaitykite:

Išėjimo iš krizės planas, I dalis

Išėjimo iš krizės planas, III dalis

Susieti vienu tinklu

Komentarų nėra

Išėjimo iš krizės planas, III d.

Auklėjimas, vaikai, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip turi pasikeisti bendruomenė? Kokia bendruomenė galiausiai turi susiformuoti, pravedus integralųjį auklėjimą?
Atsakymas. Integraliojo auklėjimo tikslas ne pakeisti visuomenę, bet auklėti žmogų. Ji turi mokyti žmogų egzistuoti šiame pasaulyje – ne Mėnulyje ar kosmose, o paprastoje Žemėje, ir ne lūšnoje džiunglėse, o tarp žmonių šiuolaikiniame mieste, išsivysčiusioje valstybėje.
Juk būtent labiausiai išsivysčiusios šalys dabar turi problemų. Kuo labiau išsivysčiusi šalis, tuo sudėtingesnės problemos, nors jos turi daugiau galimybių jas paslėpti ir prislopinti. Tačiau visi bandymai kovoti su problemomis nepriveda prie sprendimo, o tiktai gilina ligą, kol ji prasiverš.
Jau patyrėme, prie ko priveda dešinioji arba kairioji linija. Dešinioji gali privesti prie fašistinio režimo, tačiau kairioji – prie nacizmo. Juk kraštutiniai pasireiškimai – pasvirimas į vieną ar kitą pusę.
Iš esmės, kairieji ir dešinieji skiriasi tik keliais žodžiais, tačiau ir vieni, ir kiti vienodi savo primygtinumu ir fanatizmu. Ir vieni, ir kiti pasiruošę užmušti priešininkus, nesutinkančius su jų nuomone, nes tai lemia žmogaus egoizmas.
Integralusis auklėjimas turėtų atnešti naują tekėjimą: viduriniąją liniją – ne kairiąją ir ne dešiniąją. To reikia mokyti, juk žmonija negali to pati atskleisti, nes viduriniosios linijos gamtoje nėra. Tokiu būdu duodama žmonėms egzistuoti su plačiu visokių polinkių spektru: iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę, kas ir yra vidurinioji linija.
Vidurinioji linija leidžia pakilti žmogui aukščiau gamtos į susijungimą, kuomet visi nusikaltimai padengiami meile. Tokios galimybės gamtoje nėra ir nėra žmogaus prigimtyje, ir be specialaus mokymo žmogus niekada prie to neprieis.
Toks mokymas negali būti parengtas nė viename universitete ar akademijoje, nė vieno paties protingiausio profesoriaus, o tiktai kabalistų, kurie studijuoja ir naudoja viduriniąją liniją, kurdami gerus santykius virš viso blogio.
Tiktai tokia subalansuota forma, negriaunančia nei gėrio, nei blogio, nei kairės linijos, nei dešinės, o atsiskleidžiančia, kaip padengimas virš visų skirtumų ir pakilimas virš jų, gali egzistuoti žmonių visuomenė, taip pat šeima ir paprasčiausiai draugystė tarp dviejų žmonių. Tik taip gali įvykti susijungimas.
Ši metodika turi ateiti iš kabalos, pati gamta negali mums atskleisti šio metodo, nes žmogaus lygmuo (laiptelis) neegzistuoja gamtoje. Atsižvelgiant į fiziologinį kūną, mes priskiriami gyvūniniam lygmeniui, o pagal savo suvokimą – žmogiškajam. Tačiau žmogiškojo lygmens gamtoje nėra – yra tiktai negyvasis, augalinis ir gyvūninis.
Žmogiškasis lygmuo reiškia, kad mes matome, galvojame, suprantame, jaučiame žmogų savyje – tokio dalyko nėra gamtoje. Mes išėjome iš beždžionių ir dar netapome žmonėmis – ,,žmogiškuoju lygmeniu“. Kol kad dar neatsirado nauja kokybė, vadinama ,,Žmogus“. Jeigu mes vietoje lazdos išmokome naudotis įvairiomis mašinomis, tai dar nereiškia, kad tapome žmonėmis – visa tai taip pat gyvūninis lygmuo, tik dar painesnis.
Tai vis dar ta pati beždžionė, išsivysčiusi tiek, kad gavo atominę bombą į rankas, o ne žmogiškąjį lygį, kurį privalome pasiekti. Gamta tęsia evoliucijos programą ir stumia mus toliau vystytis. Tačiau mes tam nepasiruošę, juk jis prieštarauja visam prieš tai buvusiam vystymuisi.
Visada pereinant nuo vienos pakopos prie kitos reikia anuliuoti buvusią pakopą: sumažinti, pakilti virš jos ir įgyti priešingą savybę.
Dėl to pakilimas į žmogiškąją pakopą įmanomas tik su sąlyga, kad mes sumažiname ir išnaudojame buvusią pakopą atvirkštine forma – dėl davimo, kad visas mūsų egoizmas tarnautų tik tam, kad taptume jam priešingi.
Dėl to reikalingas mokymasis, einantis iš žmogiškosios pakopos, auklėjimo, esančio žmogiškajame lygmenyje – tai gali tik kabalistai. Dėl to kabalos mokslas atsikleidžia mūsų dienomis ir gali išgelbėti visą žmoniją.
Ateities visuomenės forma aprašyta Baal Sulamo straipsnyje ,,Paskutinioji karta“. Tačiau tik kabalistai gali išmokyti žmoniją tokių santykių – čia ir yra jų misija. Dėl to mūsų laiku atsiskleidžia kabalos mokslas ir egzistuoja „Bnei Baruch“ organizacija. Turime teisę egzistuoti tik tuo atveju, jeigu pasiruošime šios misijos įgyvendinimui.

Daugiau šia tema skaitykite:

Išėjimo iš krizės planas, I dalis

Neoliberalizmas nueina nuo istorijos scenos

Evoliucijos tikslo atskleidimo išvakarėse

Komentarų nėra

Kas nedirba, tas valgo

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKada nors žmonija suvoks savo egoizmą ir panūs jo atsikratyti. Suvokimą sužadins smūgiai, šiais laikais besipilantys iš visų pusių.
Greitai žmonija supras, kodėl ją užgriūva tiek problemų, kodėl kaskart prieina krizę, suirutę, neviltį ir atsimuša į sieną.
Krizė visur: ir vyriausybėse, ir šeimose. Kažką sukuriame ir matome, kad tai mums kenksminga. Pastarąjį šimtmetį žmonija iškrėtė tiek kvailysčių, kiek nebuvo per visą jos istoriją: du pasauliniai karai, revoliucijos.
O šiuolaikinis pasaulis atsidūrė tokiame chaose, kad iš viso nebeaišku, ką daryti. Vietoj žmonių ima dirbti mašinos, taip išeina, kad žmonės iš viso nebereikalingi.
Greitai nebebus nei pinigų, nei darbo. Žmonėms nereikės dirbti, visiškai pasikeis gyvenimo stilius. Dėl to ateis blogio suvokimas, ir žmogui teks suprasti, kad gyvenimas turi tekėti visai kitoje plotmėje – vieningų žmonių tarpusavio santykiuose.
Tokia žmogaus paskirtis, jam reikia išsivystyti iki tokios būsenos. Technologijas vystys keletas ypatingų išradėjų, dirbsiančių su aukštosiomis technologijomis, o visiems kitiems – paprastiems žmonėms – šiame pasaulyje nebus ką veikti.
Jie ims mąstyti, dėl ko gimė. Kadaise visas gyvenimas sukosi aplink darbą: žmogus dirbo tam, kad valgytų, ir valgė tam, kad dirbtų. Bet dabar galima valgyti ir nedirbant, tai dėl ko tada gyventi?
Šis klausimas kyla visiems: dėl ko gyvename? Kokia šio gyvenimo prasmė? Atsakymo nėra, lyg ir nėra dėl ko gyventi. Taip suvoksime blogį.
Klausimas. Kaip į šį procesą įsitrauks tolimiausios sistemos?
Atsakymas. Nėra artimų ir tolimų sistemų – yra tik viena sistema, kurioje mes visi tarpusavyje susiję tūkstančiais ryšių taip, kad neįmanoma pasakyti, kur pradžia, o kur galas. Tai integrali, uždara, apvali tarsi kamuolys sistema.
Todėl kiekvienas procesas vyksta visoje sistemoje. Bet kurioje vietoje galima aptikti sistemos galvą, kūną ir pabaigą. Tai lyg skysti drebučiai: kiekvienas yra visur ir kiekviename elemente yra visuma, tik minimaliu kiekiu.
Todėl neįmanoma nustatyti, kur šios sistemos galva, o kur uodega. Bet kurioje vietoje atradę galvą, ten pat rasite ir uodegą. Taip yra dvasiniame pasaulyje.
Tarpusavyje susijungdami integraliais ryšiais, pradėsime atskleisti Aukštesniąją gamtos jėgą, Kūrėją. Mes patys turime tapti integralūs, kad galėtume atskleisti Kūrėją. Kūrėjas yra visur, bet negalime Jo pajusti, atskleisti ar prisišlieti, prisijungti prie Jo.
Tam turime išsitaisyti, tai padaryti įmanoma tik grupėje, dešimtuke. Kai tik įvyks pirmasis dešimtuko susijungimas, iš karto atskleisime Kūrėją. Juk pagal savybių panašumo dėsnį mes jau turėsime integralų indą Jam atskleisti.

Iš 2017 m. sausio 19 d. pamokos pagal brošiūrą „Krizė ir jos sprendimas“ (2006 m. forumas Arose)

Daugiau šia tema skaitykite:

Išėjimo iš krizės planas, I dalis

2016 metų rezultatai: ekonomika

Senojo pasaulio atgimimo link

Komentarų nėra

Išėjimo iš krizės planas, I d.

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманVisi jaučia, kad pasaulį ištiko visuotinė krizė. Anksčiau buvo bandoma tai nutylėti, bet po 2008 m. finansų griūties teko pripažinti, kad krizė egzistuoja. O dabar, po visų Europos įvykių, bendrosios ES rinkos ir imigrantų problemų, po Amerikos prezidento rinkimų, smarkiai pakoregavusių kursą, mūsų pasaulis pradeda jausti, kad jame vyksta labai rimtų pokyčių.
Prie viso to dar prisideda revoliuciniai technikos, technologijų pokyčiai, visuotinis atšilimas, daugybė bedarbių, neįprastų reiškinių gamtoje ir visuomenėje, šeimų irimas, staigus narkotikų vartojimo augimas, neviltis ir labiausiai paplitusi liga – depresija.
Todėl dabartinę pasaulio būklę neabejotinai galima pavadinti kritiška.
Be to, egzistuoja naujo pasaulinio karo grėsmė ir daug kitų problemų. Kyla klausimas – kaip išvesti žmoniją iš šios krizės į geresnę būklę? Apie tai mąsto kiekvienas normalus žmogus, norintis gyventi gerai, saugiai ir auginti vaikus, žinodamas, kad jų ateitis bus geresnė.
Dabartiniame pasaulyje neturime daug vilčių dėl geros ateities – nei sau, nei savo vaikams. Todėl žmonės instinktyviai vengia kurti šeimas ir prisiimti atsakomybę. Ar galima ką nors pakeisti, kad bendra padėtis pagerėtų? – Pasaulis to reikalauja, ir visose šalyse auga vidinė įtampa.
Susidaro įspūdis, kad žmonija išklydo iš kelio, gal net seniai, bet tik dabar tai suprato. Tarsi ilgai važiavęs žmogus staiga suvokia, kad nuklydo į kitą pusę ir nebežino, kaip rasti teisingą kelią. Net nežinia, kaip patekti į tą tašką, nuo kurio išklydo iš kelio.
Tai iš mūsų reikalauja itin rimto požiūrio, nes neaišku, kur atsidūrėme, ir svarbiausia dabar nepridaryti dar daugiau klaidų. Juk į žmonijos rankas patekusios jėgos yra labai galingos ir pavojingos. Vienintelis kelias iš krizės – naujų, altruistinių visuomenės ir žmonijos vertybių formavimas.
Tai reiškia, kad neįmanoma rasti sprendimo jokiame kitame lygmenyje ar plane, tik integraliajame švietime, kuris būtinas žmonėms. Neturime galių pakeisti gamtos suteiktų sąlygų, bet viskas priklauso nuo mūsų tarpusavio santykių: šeimoje, tautoje, šalyje, tarp visų partijų ir srovių, taip pat tarp šalių ir apskritai visame pasaulyje.
O žmonių santykius galima ištaisyti tik auklėjant. Taip, kaip matydami besipešančius vaikus visi supranta, kad jiems trūksta auklėjimo. Beprasmiška juos barti ir bausti – niekas nepadės, tik auklėjimas. Gavę daugiau žaislų, jie tik dar labiau susipeš. O jei į jų rankas pateks pavojingi žaislai: lazdos ir akmenys, tai jie gali sužeisti vienas kitą.
Taigi, žmonijai reikia tik vieno – auklėjimo, o ne naujų technologijų. Žmogaus auklėjimas – pati jautriausia ir efektyviausia pokyčių sritis.
Pasaulyje visko yra apsčiai, nėro jokio maisto produktų stygiaus. Užuot išmetus trečdalį maisto produktų, jais būtų galima pamaitinti visus badaujančiuosius ir dar liktų. Lygiai taip pat nėra drabužių trūkumo.
Visa problema – tik netinkami mūsų tarpusavio santykiai, dėl kurių negalime taip sutvarkyti gyvenimo, kad visiems būtų gerai. Nestinga nei energijos šaltinių, nei išteklių, reikalingų žmonėms. Tai kodėl gi jų negauna visi? Todėl, kad mes nesirūpiname kiekvienu!
Juk kiekvienas jaučiasi užtikrintas tada, kai jam geriau nei kitiems. Jei per mėnesį uždirbu tūkstantį, o tu tik aštuonis šimtus, tai aš jaučiuosi gerai. Man būtina vertinti save, lyginant su kitu, ir mano egoizmui gera, kai kitas turi mažiau.
Todėl žmonijai reikia išmokti rūpintis kiekvienu. Tam reikia dviejų dalykų: pirma – įstatymų, neleidžiančių kenkti kitiems, antra – auklėjimo, priverčiančio žmogų veikti kitų labui.

Iš 2017 m. sausio 26 d. pamokos pagal brošiūrą „Krizė ir jos sprendimas“ (2006 m. Aroso forumas)

Daugiau šia tema skaitykite:

Internetas eina per chaosą į Šviesą

Evoliucijos tikslo atskleidimo išvakarėse

Susieti vienu tinklus

Komentarų nėra

Mano politinės pažiūros

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas iš Facebook. Viena vertus sakote, kad žmonija vienaip ar kitaip susijungs ir nebus sienų. Kita vertus, šiandien visi turi gyventi neišeidami iš savo sienų ir ugdyti tautą. Kokių vis dėlto jūs politinių pažiūrų – kairiųjų ar dešiniųjų?
Atsakymas. Jokių. Suprantu, kur mus veda gamta ir patariu visiems išmokti šią tendenciją ir jos laikytis, nes prieš gamtą neisi.
Klausimas. Tačiau keliančiam šį klausimą žmogui, gamta – kairioje pusėje, juk vis tiek pasaulis eina vienybės link…
Atsakymas. Gamta negali būti kairėje pusėje. Ji jungia mus virš visų prieštaravimų, veikdama pagal principą „visus prasižengimus uždengs meilė“.
Tai reiškia, kad priešingos pusės turi išsiaiškinti, suprasti, tinkamai įvertinti visus „prasižengimus“, atlikti rimtą darbą, kai nepaisant vieni kitų neigiamų savybių, kai abi pusės jas įsisąmonina, jie tarpusavyje kuria ryšių sistemą, kurioje atsiskleidžia meilė.
Iš prigimties visi nekenčiame kits kito. Jeigu pasikapstysime giliau, rasime problemą. Kiekvienas iš mūsų visiškas individualistas, nusileidęs iš atskiros ypatingos šaknies bendroje sistemoje. Tad mes visiškai priešingi vieni kitiems. Turime išmokti, kaip kurti ryšius nepaisant mūsų priešingybių, tarsi virš savęs statytume antrąjį aukštą.
Kabalos mokslas moko mus šių gamtos dėsnių.

Iš 2016 m. sausio 30 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Skatinimo jėga

Eikime geruoju keliu

Kančių mažinimo formulė, 1 dalis

 

Komentarų nėra

Internetas eina per chaosą į Šviesą

Krizė, globalizacija, Naujasis internetas

Klausimas. Atrodo, kad esamos valdymo sistemos prarado gebėjimą valdyti valstybes. Kaip internetas, sujungiantis visą žmoniją į vieną sistemą, gali suformuoti naują valdymo sistemą?
Atsakymas. Šių dienų vadovams visuose lygiuose trūksta „viduriniosios linijos“. Internete visos priešingos srovės, nuo pačių smulkiausių iki globalių, taip pat turi būti subalansuotos. Todėl vienintelis išsigelbėjimas – kabalos, viduriniosios linijos metodika.
Klausimas. Dabar internete viešpatauja visiškas chaosas. Ar tai tik pradinis natūralaus vystymosi periodas, nuo kurio ims formuotis kokia nors bendra struktūra? Tarsi iš chaotiškų ląstelių, pradžioje kovojusių tarpusavyje, palaipsniui ima formuotis organizmas?
Atsakymas. Tas pats vyksta ir žmonių visuomenėje, ne tik internete. Matome, kad įvairios konfrontuojančios jėgos galų gale nurimsta. Vis iš naujo atsiskleidžia kokia nors netvarka, kuri po to išnyksta. Taip pasiekiame dabartinę pasaulio būklę, kai iš tikrųjų kyla gyvybiškai svarbus tam tikros jėgos, jungiančios dešiniuosius su kairiaisiais, poreikis.
Ši jėga nėra tiesiog vidurys, kaip centristinė partija, sukurta egoistiniais pagrindais ir egzistuojanti pati sau. Vidurinioji linija, jungianti dešiniuosius su kairiaisiais, turi būti virš jų, aukštesnėje pakopoje, tarsi Aukštesnioji jėga tarp dviejų linijų. Vidurinioji linija – dešiniosios ir kairiosios linijų pasekmė, ji pati sau neegzistuoja, kaip kažkas trečias.
Centristinių partijų galima rasti kiekvienoje šalyje, bet jos neišsprendžia problemų. Vidurinioji linija turi sujungti poliariškas priešybes joms vienijantis, ne nuolaidų ir kompromisų, o tarpusavio papildymo keliu. Didžiulis skirtumas tarp nuolaidos ir papildymo, kai kiekvienas supranta, kad gali praturtėti kito sąskaita, todėl yra vienas kitam reikalingi, o po to dviese kuria viduriniąją liniją.
Taip turi būti ir su internetu. Tik neaišku, ar žmonija savarankiškai suvoks tokios viduriniosios linijos būtinumą, ar išmoks iš kabalos teikiamų pavyzdžių.
Manau, kad postūmis bus iš abiejų pusių. Pasakyta, kad Izraelio tauta turi tapti šviesa pasaulio tautoms. Bet ji gali tapti šviesa tik tada, kai jos pasijus esančios tamsoje.
Internetas taip pat pirmiausia turi atskleisti tamsą. Mes artėjame prie to: kuo daugiau žmonės naudojasi internetu, tuo labiau juo nusivilia. Iš kitos pusės, jiems į pagalbą ateis kabalos metodika ir padės sukurti viduriniąją liniją.

Iš 2017 m. sausio 18 d. pamokos pagal brošiūrą „Krizė ir jos sprendimas“ (2006 m. Aroso forumas)

Daugiau šia tema skaitykite:

Susitikimo vieta – internetas

Dviejų jėgų pusiausvyros centre

Ant svarstyklių rodyklės smaigalio

Komentarų nėra

Naujas laikas, nauji dėsniai

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKaip maži vaikai negali suvokti esančio prieš juos pasaulio, kuris yra aukščiau jų supratimo, taip ir žmogus, nesuprantantis gamtos dėsnių, nesuvokia nieko aukščiau savo lygmens.
Štai todėl, būdami šiame pasaulyje ir ištyrinėję beveik visus jo materialius dėsnius, kaip mokslininkai, politikai, išsilavinę ir išsivystę žmonės, mes vis tik nežinome jo dvasinių dėsnių.
Bet ateina toks laikas žmonijos vystymesi, kai tampame tiesiogiai priklausomi nuo šių dėsnių. Juk baigiasi laipsniškas vystymasis, vykstantis dėl žmogaus egoizmo augimo, ir egoizmas „užsidaro“. Dėl to pasaulis tampa apskritas, uždaras, integralus, tarsi vienas globalus kaimas.
Tačiau žmonija nėra susipažinusi su dvasiniais dėsniais, todėl yra susipainiojusi. Sumišę ne tik paprasti žmonės, bet ir tie, kurie yra valdžioje ir valdo mus – jie taip pat negali teisingai veikti ir vadovauti, nežinodami gamtos dėsnių. Juk gamtos elgesys šiandien keičiasi ir pereina nuo materialiųjų dėsnių prie dvasinių, o mes nežinome, kaip tokiu atveju elgtis.
Mes tarsi praradome sugebėjimą valdyti savo gyvenimą: šeimą, šalį, tautą, pasaulį, žmogiškuosius tarpusavio santykius, finansus, prekybą. Vyksta kažkas keista, kiekvieną dieną nesupratimas ir nežinomybė tik auga.
Todėl šiuo laikotarpiu atsiskleidžia kabalos mokslas ir aiškina: „Pagal tavo veiksmus suvoksime Tave“, kitaip tariant, būtina suvokti Aukštesniosios jėgos veiksmus, Kūrėją, nes iš jų suprasime, kaip veikia šiuolaikinis pasaulis.
Kitaip kentėsime vis labiau. Gamta tarsi rūpestingas tėvas spaudžia mus, kaip nepaklusnų vaiką, pasikeisti, nes patys nukentėsime.
Yra dėsniai, nustatyti Begalybės pasaulyje, santykyje tarp Šviesos ir noro, ir jie yra absoliutūs bei nekintami. Kabalos mokslas aiškina, kokia forma mes galime susijungti su Šviesa, kuri yra gyvenimo, žinių ir prisipildymo šaltinis.
Būtina išstudijuoti šiuos Aukštesniuosius dėsnius, be šito negalėsime egzistuoti. Todėl kabalos mokslas, kaip Aukštesniosios jėgos suvokimo mokslas, šiandien tampa svarbiausias ir būtiniausias.
Kažkada jo savo noru mokėsi atskiri išrinktieji kiekvienoje kartoje, siekdami atskleisti Aukštesniąją jėgą, vedini vidinio šauksmo. Bet šiandien yra daugybė žmonių, kurie nori suvokti Aukštesniąją jėgą, visus jos dėsnius ir elgesį.
Ir visas pasaulis pradeda suprasti, kad mūsų gyvenime veikia nauji dėsniai, naujos sąlygos, kurių nemokame teisingai organizuoti. Aukštesniosios jėgos suvokimas pagal jos veiksmus mūsų laikais tampa gyvybiškai svarbus, jau vien tam, kad paprasčiausiai išgyventume materialiai.

Iš 2017 m. vasario 20 d. pamokos pagal temą „Pasiruošimas kongresui“

Daugiau šia tema skaitykite:

2016 metų rezultatai: pasaulis ieško naujų kelių

Vienybės raktas

Iš chaoso į harmoniją, I d.

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »